Velkommen

Godt nytår 2024!
Har du ikke fået hentet årbogen eller betalt kontingent?
Kontoret er åbent tirsdage kl. 15.00-17.00 (dog ikke i uge 7)

Næste foredrag er
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00-21.00: Foredrag ved Bent Jensen om Kremls imperiale tankegang og den russisk-ukrainske krig. (FU)
Bent Jensen er kendt for sine dybdegående foredrag om verdens største konflikter.
Bent Jensen er dr.phil., professor emeritus, historiker med speciale i Rusland og forfatter. Glæd jer til at blive klogere på bevæggrundene bag nogle af historiens store konflikter og begivenheder.

 

profiltrans

Logo – klik for detaljer

Kontingent for 2024 

Praktiske oplysninger vedrørende kontingent:
Medlemskab af RAHS
koster 300 kr. pr. år, dog 375 kr. hvis du har valgt at få bogen tilsendt. Medlemskabet gælder hele husstanden og omfatter alle årets foredrag og årbogen.
Du kan betale kontingentet for 2024 på flere måder:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr. Benyt venligst ikke andre konti, da vi er i gang med at nedlægge nogle af samfundets bankkonti.
Mobile Pay: 169341  Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.
Alle medlemmer får udleveret et lille medlemskort, som benyttes i hele 2024 ved foredragene.

De medlemmer, som har ønsket at få årbogen tilsendt, vil modtage den inden jul, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Medlemmer, som ikke deltog i receptionen, kan hente årbogen den 19. december kl. 15.00-17.00 på kontoret.
Ligeledes vil det være muligt at betale og hente årbog i kontortiden hver tirsdag i januar.
Årbøger, som ikke er afhentet inden februar, vil blive sendt med posten med tillæg for porto.

For at kunne deltage som fuldgyldigt medlem ved generalforsamlingen den 19. marts, skal kontingentet være betalt inden 1. marts.

Sammen med årbogen uddeles også programmet for hele 2024.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til receptionen og på kontoret de næste måneder.

— 

Danskernes historie Online er en stor samling indscannede materialer. Det er slægtsforskere, der står bag samlingen, men der er masser af almene historiske materialer. F.eks. er hele serien af Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2019 nu tilgængelig online her.

Send helst ikke mails til samfundets “gamle” mailadresse.
Skriv i stedet til RandersHistorisk@outlook.dk
Eller skriv evt. til vores private adresser:
imorup332@gmail.com
straarupkaren@gmail.com  
Hvis I vil i kontakt med os på telefon:
Inger-Lise Mørup 50996105 eller
Karen Straarup 24646126
Benyt helst ikke andre tlf-numre i øjeblikket.
—–

Billedet viser busten af Karin Michaëlis, der også pryder forsiden af årbogen 2022.

Se flere billeder fra Randers!
To dage i 1917, fotografier af Hugo Matthiessen

Randers Amts Historiske Samfund

har siden stiftelsen i 1906 arbejdet for at udbrede kendskabet og forståelsen for historiske og kulturelle emner i Det Gamle Randers Amt.
Foreningen udgiver hvert år en årbog, ligesom vi også har udgivet en række bøger om specifikke kulturelle emner.
Desuden arrangeres der foredrag og ture til nære og fjerne lokaliteter med kulturhistorisk værdi.
En lidt mere detaljeret historik kan læses her.


Bybrønd på Rådhustorvet
carousel_image_17_1Før den offentlige vandforsyning blev etableret, fik randrusianerne vand fra brønde og gadepumper placeret på centrale offentlige steder i byen. Historikerne har kendskab til tre sådanne brønde fra Middelalderen og 11 senere pumper. Der eksisterer tilmed fotos af en: Torvekilden på Rådhustorvet, der virkede helt op mod 1900, og som på billedet står i ensom majestæt på torvets toppede brosten – endnu før Niels Ebbesen indtager sin plads (1882). En anden berømt gadepumpe stod foran Svaneapoteket for enden af Torvegade og gav efter sigende særlig velegnet vand til brygning af det kendte Buur-øl. I øvrigt har vandkvaliteten i bybrøndene og gadepumperne næppe været tilfredsstillende efter vore dages målestok.

 

Rådhustorvet ved Houmeden

På hjørnet af Rådhustorvet og Houmeden ligger endnu i dag et af byens meget gamle og smukke huse, opført i perioden 1560-70. I mange år var det i Bay-slægtens besiddelse, men også navnet Rohde er stærkt knyttet til huset. Hermann Rohde købte huset i 1859 og drev i 35 år sin omfattende handelsvirksomhed herfra.

Rohde-navnet blev måske endnu mere kendt gennem købmandssønnen Johan Rohde, der skabte sig en smuk kunstnerisk karriere som maler og kunstpolitiker – og forevigede 1800-tallets Randers i en række malerier. Billedet er taget kort før en ombygning af ejendommen i 1909.

Find flere lignende historier på siden Kend din By

orangeline

orangeline