Velkommen


profiltrans

Logo – klik for detaljer

Næste arrangement:
Tirsdag den 12. december kl. 15.00-17.00 i Helligåndshusets store sal: Årbogsreception for medlemmer
Kl. 15.00-16.00:
 Årbogen 2023 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
Kl. 16.00-17.00: Årbogen udleveres.
Bemærk! Årbogen udleveres først efter kl. 16.00!
I den lille sal vil der efter den officielle præsentation være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Ved indbetaling af kontingent, 300 kr senest den 5. dec. har vi bogen klar til uddeling i salen kl. 16.00.
Indbetaling kan ske kontant på kontoret eller til konto: 1551 4711664831
eller på Mobile Pay 169341.
Vigtigt: Husk at skrive navn og medlemsnummer i ”Besked-feltet”, så vi kan se, hvem der betaler.
Alle medlemmer er velkomne.

Kontingent for 2024 

Praktiske oplysninger vedrørende kontingent:
Medlemskab af RAHS
koster 300 kr. pr. år, dog 375 kr. hvis du har valgt at få bogen tilsendt. Medlemskabet gælder hele husstanden og omfatter alle årets foredrag og årbogen.
Du kan betale kontingentet for 2024 allerede nu.
Der er flere måder at betale kontingent på:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr. Benyt venligst ikke andre konti, da vi er i gang med at nedlægge nogle af samfundets bankkonti.
Mobile Pay: 169341  Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant allerede nu, men også resten af november og ved receptionen og enhver åbningsdag derefter på kontoret.
Hvis vi har modtaget dit kontingent senest den 5. december, vil din årbog ligge klar til afhentning ved receptionen den 12. december 2023 fra kl. 16.00 i den store sal i Helligåndshuset, og du er dermed fri for at stå i kø for at betale.

Efter betaling af kontingent får alle medlemmer udleveret et lille medlemskort, som benyttes i hele 2024 ved foredragene.

De medlemmer, som har ønsket at få årbogen tilsendt, vil modtage den inden jul, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.

Medlemmer, som ikke deltager i receptionen, kan hente årbogen den 19. december kl. 15.00-17.00 på kontoret.
Ligeledes vil det være muligt at betale og hente årbog i kontortiden hver tirsdag i januar.
Årbøger, som ikke er afhentet inden februar, vil blive sendt med posten med tillæg for porto.

For at kunne deltage som fuldgyldigt medlem ved generalforsamlingen den 19. marts, skal kontingentet være betalt inden 1. marts.

Sammen med årbogen uddeles også programmet for hele 2024.

Vi håber at se rigtig mange medlemmer til receptionen og på kontoret de næste måneder.

— 

Årbogs-receptionen
Vi håber, I har lyst til en eftermiddag i hyggeligt selskab, når den nye årbog 2023 udgives. Vi ser frem til et par gode timer.

Årbogsreception tirsdag den 12. december 2023, kl. 15.00-17.00
Alle medlemmer indbydes til at deltage i receptionen og udgivelse af årbogen 2023
i Helligåndshusets store sal.

Program:
Kl. 15.00: Velkomst ved Inger-Lise Mørup
Kl. 15.15: Præsentation af årbogen ved Inger Marie Hyldgård
Vi serverer et glas vin eller en kop kaffe.
Kl. 16.00: Årbogen 2023 ”frigives” til udlevering.
De medlemmer, der betaler kontingent kontant eller med mobile pay på selve dagen, kan gøre det fra kl. 16.00 i den lille sal.

Men bemærk: Årbogen udleveres ikke før kl. 16.00 på udgivelsesdagen!

Fra kl. 16.00 vil der i den store sal være fristende tilbud på nogle af vore gode bøger. Der vil helt sikkert være mulighed for at købe en julegave eller finde godt læsestof til en kold vinterdag.

NB! Hvis der ikke sker pludselige ændringer, er denne årets sidste nyhedsmail og derfor også vores julehilsen til jer medlemmer med tak for trofasthed og opbakning i året, der er gået.

—–
Danskernes historie Online er en stor samling indscannede materialer. Det er slægtsforskere, der står bag samlingen, men der er masser af almene historiske materialer. F.eks. er hele serien af Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2019 nu tilgængelig online her.
Forsiden
Send helst ikke mails til samfundets “gamle” mailadresse.
Skriv i stedet til RandersHistorisk@outlook.dk
Eller skriv evt. til vores private adresser:
imorup332@gmail.com
straarupkaren@gmail.com  
Hvis I vil i kontakt med os på telefon:
Inger-Lise Mørup 50996105 eller
Karen Straarup 24646126
Benyt helst ikke andre tlf-numre i øjeblikket.
—–

Billedet viser busten af Karin Michaëlis, der også pryder forsiden af årbogen 2022.

Se flere billeder fra Randers!
To dage i 1917, fotografier af Hugo Matthiessen

Randers Amts Historiske Samfund

har siden stiftelsen i 1906 arbejdet for at udbrede kendskabet og forståelsen for historiske og kulturelle emner i Det Gamle Randers Amt.
Foreningen udgiver hvert år en årbog, ligesom vi også har udgivet en række bøger om specifikke kulturelle emner.
Desuden arrangeres der foredrag og ture til nære og fjerne lokaliteter med kulturhistorisk værdi.
En lidt mere detaljeret historik kan læses her.


Bybrønd på Rådhustorvet
carousel_image_17_1Før den offentlige vandforsyning blev etableret, fik randrusianerne vand fra brønde og gadepumper placeret på centrale offentlige steder i byen. Historikerne har kendskab til tre sådanne brønde fra Middelalderen og 11 senere pumper. Der eksisterer tilmed fotos af en: Torvekilden på Rådhustorvet, der virkede helt op mod 1900, og som på billedet står i ensom majestæt på torvets toppede brosten – endnu før Niels Ebbesen indtager sin plads (1882). En anden berømt gadepumpe stod foran Svaneapoteket for enden af Torvegade og gav efter sigende særlig velegnet vand til brygning af det kendte Buur-øl. I øvrigt har vandkvaliteten i bybrøndene og gadepumperne næppe været tilfredsstillende efter vore dages målestok.

 

Rådhustorvet ved Houmeden

På hjørnet af Rådhustorvet og Houmeden ligger endnu i dag et af byens meget gamle og smukke huse, opført i perioden 1560-70. I mange år var det i Bay-slægtens besiddelse, men også navnet Rohde er stærkt knyttet til huset. Hermann Rohde købte huset i 1859 og drev i 35 år sin omfattende handelsvirksomhed herfra.

Rohde-navnet blev måske endnu mere kendt gennem købmandssønnen Johan Rohde, der skabte sig en smuk kunstnerisk karriere som maler og kunstpolitiker – og forevigede 1800-tallets Randers i en række malerier. Billedet er taget kort før en ombygning af ejendommen i 1909.

Find flere lignende historier på siden Kend din By

orangeline

orangeline