Velkommen

Nyhed!

Vi har fået lov at bringe denne fine beskrivelse videre til alle interesserede. Klik på linket herunder og læs selv!

En samlet beskrivelse af Randers Latinske Skolebibliotheque af Knud Schmidt Nielsen
Forord: Denne artikel handler om Randers Statsskoles gamle bibliotek, hvis eksistens kan føres tilbage til Randers Latinske Skole. Bøgerne er registreret i en database, og nogle af bøgernes proveniens beskrives nærmere. Hele biblioteket er næsten intakt og beskriver den bog – og kulturhistoriske udvikling gennem næsten 4 århundreder. Det er en fornem samling, som Randers Statsskole kan være stolt af stadig at eje. En samling, hvor mange af bøgerne er flyttet med hver gang skolen har skiftet opholdssted. Bøger, som er de eneste håndgribelige vidner fra skolens tidligste eksistens. Må biblioteket blive bevaret for eftertiden, som den kulturarv det er.
Denne kulturarv spiller en meget vigtig rolle i Randers Statsskoles fortælling om sig selv og dens selvforståelse. Generelt er kulturarven selve forudsætningen for at holde sammen på et moderne samfund i hurtig forandring. Vi må huske, at det er denne arv vi bygger på og den som gik forud.
Irene Vallejo skriver i sin bog: Evigheden i et siv: ”Vi kan takke bøgerne for, at menneskehedens bedste ideer har overlevet.”
Det er i sig selv et under, at hovedparten af Randers Latinske Skoles bøger har overlevet op til vor tid.
—–
Halvdagsturen til Mariager er desværre aflyst!
Kirken har 2 bryllupper denne dag, så der er blevet lukket for os.
Vi er kede af at skulle skuffe de mange tilmeldte til turen.
—–
Til gengæld kan vi opfordre til, at man allerede nu melder sig til vores efterårstur, den bliver helt sikkert meget populær.
Tur til Rugaard Gods og Maltfabrikken i Ebeltoft
Lørdag den 21. september 2024
Afgang kl. 9.00 fra
Gasværksgrunden, hjemkomst ca. kl. 17.00
Pris: for bustur, entreer, omvisning frokost samt 2 x kaffe er 425,-kr.
Tilmelding og betaling: bindende tilmelding og betaling senest 10.09. til Karen Straarup på tlf: 24646126 eller mail: randershistorisk@outlook.dk eller på kontoret.Betaling kan ske kontant til kontoret, på konto 1551 4711664831 eller mobilepay 169341 – husk at anføre navn og medlemsnummer.Vi kører mod Rugaard Gods med et lille stop undervejs ved fortidsmindet Birkesig Kalkovne, hvor vi vil nyde vores morgenkaffe. Birkesig Kalkbrændeovne blev restaureret i 2002 og repræsenterer historien om kalkbrændingshåndværket – en af de tidligste industrier ved Østdjurs – hvor kalksten blev brændt og anvendt til fremstilling af læsket kalk, der traditionelt bruges til hvidtning af bygninger og som bindemidlet i mørtel. Ved Birkesig ligger den store forekomst af kalkrullesten lige under overfladen og er derfor nem at komme til, hvorfor der også er hele 3 kalkovne, der var i drift indtil 1935, hvor mere moderne produktionsformer tog over.

Rugaard Gods blev i 1857 erhvervet af Ferdinand Mourier-Petersen og drives i dag af godsejer Elisabeth Mourier-Petersen, der venligst har inviteret os indenfor. Området hørte indtil reformationen under Øm Kloster, men ved et mageskifte overtog Adelsmanden Hans Arenfeldt krongodset på Østdjursland med gårde i Attrup, Rosmus, Balle, Hyllested samt 16 gårde ved Rove. Arenfeldt nedlagde de 16 gårde og opførte på samme sted – omkring år 1590 – en imponerende renæssance- hovedbygning i 2 etager og tilføjede senere 2 sidefløje mod øst, hvoraf den ene – nordfløjen – er bevaret. Rugaard Gods er både berømt og berygtet for etatsråd Jørgen Arenfeldts hekseprocesser og ”vandprøven” især, som en kongelig forordning i 1696 endelig satte en effektiv stopper for. Voldgraven blev kastet til af en senere godsejer, der også opførte de stendiger, der tydeligt ses i landskabet i dag.

Vi kører videre til Maltfabrikken, der er et af kun 3 bevarede industriminder på Djursland. Vi begynder med frokost udenfor eller i de flotte lokaliteter, inden vi skal på rundvisning og høre om Maltfabrikkens spændende historie fra malt til kulturhus. Produktionen af malt startede i 1857 i et pakhus som en biindtægt til S.B. Lundbergs købmandshandel, der over tid udvikledes til et egentligt malteri. Den øgede produktion medførte en løbende knopskydning af flere bygninger indtil produktionen ophørte i 1998. I 2013 lykkedes det en projektgruppe af erhverve de tomme bygninger, og flere nye bygninger blev tilført, og den arkitektoniske forvandling af bygningsmassen udgør i dag Maltfabrikken.
På hjemvejen indtager vi eftermiddagskaffen ved Besøgscenter Karlsladen opført i 1727. Den velbevarede lade i egetræskonstruktion i 3 etager med bærende søjlegange er et unikt eksempel på en agerumslade i holstensk stil med stråtag og med køregange og porte i gavlene. Der bliver mulighed for at gå rundt i den flotte udstilling, der formidler områdets natur- og kultur med særlig vægt på oldtid, Kaløs historie og jagten ved Kalø.

Arrangør: Randers Amts Historiske Samfund


Randers Amts Historiske Samfund

har siden stiftelsen i 1906 arbejdet for at udbrede kendskabet og forståelsen for historiske og kulturelle emner i Det Gamle Randers Amt.
Foreningen udgiver hvert år en årbog, ligesom vi også har udgivet en række bøger om specifikke kulturelle emner.
Desuden arrangeres der foredrag og ture til nære og fjerne lokaliteter med kulturhistorisk værdi.
En lidt mere detaljeret historik kan læses her.

Kontoret er åbent tirsdage kl. 15.00-17.00
bortset fra skoleferier

profiltrans

Logo – klik for detaljer

Praktiske oplysninger vedrørende kontingent:

Medlemskab af RAHS koster 300 kr. pr. år, dog 375 kr. hvis du har valgt at få bogen tilsendt. Medlemskabet gælder hele husstanden og omfatter alle årets foredrag og årbogen.
Du kan betale kontingentet på flere måder:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr. Benyt venligst ikke andre konti, da vi er i gang med at nedlægge nogle af samfundets bankkonti.
Mobile Pay: 169341  Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.
Alle medlemmer får udleveret et lille medlemskort, som benyttes i hele 2024 ved foredragene.

— 

Danskernes historie Online er en stor samling indscannede materialer. Det er slægtsforskere, der står bag samlingen, men der er masser af almene historiske materialer. F.eks. er hele serien af Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2019 nu tilgængelig online her.

Send helst ikke mails til samfundets “gamle” mailadresse.
Skriv i stedet til RandersHistorisk@outlook.dk
Eller skriv evt. til vores private adresser:
imorup332@gmail.com
straarupkaren@gmail.com 
Hvis I vil i kontakt med os på telefon:
Inger-Lise Mørup 50996105 eller
Karen Straarup 24646126
Benyt helst ikke andre tlf-numre i øjeblikket.
—–

Se flere billeder fra Randers!
To dage i 1917, fotografier af Hugo Matthiessen

 

 

Bybrønd på Rådhustorvet
carousel_image_17_1Før den offentlige vandforsyning blev etableret, fik randrusianerne vand fra brønde og gadepumper placeret på centrale offentlige steder i byen. Historikerne har kendskab til tre sådanne brønde fra Middelalderen og 11 senere pumper. Der eksisterer tilmed fotos af en: Torvekilden på Rådhustorvet, der virkede helt op mod 1900, og som på billedet står i ensom majestæt på torvets toppede brosten – endnu før Niels Ebbesen indtager sin plads (1882). En anden berømt gadepumpe stod foran Svaneapoteket for enden af Torvegade og gav efter sigende særlig velegnet vand til brygning af det kendte Buur-øl. I øvrigt har vandkvaliteten i bybrøndene og gadepumperne næppe været tilfredsstillende efter vore dages målestok.

 

Rådhustorvet ved Houmeden

På hjørnet af Rådhustorvet og Houmeden ligger endnu i dag et af byens meget gamle og smukke huse, opført i perioden 1560-70. I mange år var det i Bay-slægtens besiddelse, men også navnet Rohde er stærkt knyttet til huset. Hermann Rohde købte huset i 1859 og drev i 35 år sin omfattende handelsvirksomhed herfra.

Rohde-navnet blev måske endnu mere kendt gennem købmandssønnen Johan Rohde, der skabte sig en smuk kunstnerisk karriere som maler og kunstpolitiker – og forevigede 1800-tallets Randers i en række malerier. Billedet er taget kort før en ombygning af ejendommen i 1909.

Find flere lignende historier på siden Kend din By

orangeline

orangeline