Velkommen

Bemærk! –  Næste arrangement er et ekstra arrangement i samarbejde med Museum Østjylland
Torsdag den 23. maj kl. 18.30-21 i Helligåndshusets store sal.
Fri entrè, men tilmelding nødvendig på Museum Østjylland. Link her

Byens rum – Byens liv
Oplægsholderne vil udfolde fortidens, nutidens og fremtidens byudvikling og diskutere betydningen af byens historie, bygninger og mellemrum.
Vi vil vække din nysgerrighed for byens kulturarv og identitet og inspirere til aktiv deltagelse i byens udvikling. Del dine synspunkter og spørgsmål i en fællesdebat, hvor vi ønsker at skabe dialog mellem deltagerne og oplægsholderne.
Aftenens program:
18.30: Velkomst
18.40: Oplæg af Kristine Virén
19.10: Oplæg af Jan Elhøj
19.40: PAUSE
19:55: Oplæg af Søren Bitsch Christensen
20.25: Fællesdebat og netværk
20.55: Tak for i aften
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Museum Østjylland og Randers Amts Historiske Samfund og er støttet af Realdania, der sammen med Museum Østjylland sætter fokus på lokal bygningskultur.
Sted: Helligåndshuset, Store Sal, Erik Menveds Plads 1 8900 Randers C
Det er gratis at deltage. Tilmelding nødvendigt til Museum Østjylland.
—–

Tirsdag den 8. juni kl. 13.00-18.00: Halvdagstur til Mariager.
Kom med på en eftermiddagsbustur til Mariager, hvor vi først skal besøge Mariager Museum i den hyggelige, 300 år gamle købmandsgård. Her skal vi se udstillingerne om egnens historie. Derefter skal vi have kaffe og krokringle på hotel Postgården, der ligesom museet ligger midt i centrum af Mariager. Turen afsluttes med et besøg i Mariager kirke, hvor vi får en guidet tur og hører den spændende fortælling om Mariager Kloster.
Pris: 225kr. Tilmelding senest tirsdag den 4. juni.


Randers Amts Historiske Samfund

har siden stiftelsen i 1906 arbejdet for at udbrede kendskabet og forståelsen for historiske og kulturelle emner i Det Gamle Randers Amt.
Foreningen udgiver hvert år en årbog, ligesom vi også har udgivet en række bøger om specifikke kulturelle emner.
Desuden arrangeres der foredrag og ture til nære og fjerne lokaliteter med kulturhistorisk værdi.
En lidt mere detaljeret historik kan læses her.

Kontoret er åbent tirsdage kl. 15.00-17.00
bortset fra skoleferier

profiltrans

Logo – klik for detaljer

Praktiske oplysninger vedrørende kontingent:

Medlemskab af RAHS koster 300 kr. pr. år, dog 375 kr. hvis du har valgt at få bogen tilsendt. Medlemskabet gælder hele husstanden og omfatter alle årets foredrag og årbogen.
Du kan betale kontingentet på flere måder:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr. Benyt venligst ikke andre konti, da vi er i gang med at nedlægge nogle af samfundets bankkonti.
Mobile Pay: 169341  Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.
Alle medlemmer får udleveret et lille medlemskort, som benyttes i hele 2024 ved foredragene.

— 

Danskernes historie Online er en stor samling indscannede materialer. Det er slægtsforskere, der står bag samlingen, men der er masser af almene historiske materialer. F.eks. er hele serien af Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2019 nu tilgængelig online her.

Send helst ikke mails til samfundets “gamle” mailadresse.
Skriv i stedet til RandersHistorisk@outlook.dk
Eller skriv evt. til vores private adresser:
imorup332@gmail.com
straarupkaren@gmail.com 
Hvis I vil i kontakt med os på telefon:
Inger-Lise Mørup 50996105 eller
Karen Straarup 24646126
Benyt helst ikke andre tlf-numre i øjeblikket.
—–

Se flere billeder fra Randers!
To dage i 1917, fotografier af Hugo Matthiessen

 

 

Bybrønd på Rådhustorvet
carousel_image_17_1Før den offentlige vandforsyning blev etableret, fik randrusianerne vand fra brønde og gadepumper placeret på centrale offentlige steder i byen. Historikerne har kendskab til tre sådanne brønde fra Middelalderen og 11 senere pumper. Der eksisterer tilmed fotos af en: Torvekilden på Rådhustorvet, der virkede helt op mod 1900, og som på billedet står i ensom majestæt på torvets toppede brosten – endnu før Niels Ebbesen indtager sin plads (1882). En anden berømt gadepumpe stod foran Svaneapoteket for enden af Torvegade og gav efter sigende særlig velegnet vand til brygning af det kendte Buur-øl. I øvrigt har vandkvaliteten i bybrøndene og gadepumperne næppe været tilfredsstillende efter vore dages målestok.

 

Rådhustorvet ved Houmeden

På hjørnet af Rådhustorvet og Houmeden ligger endnu i dag et af byens meget gamle og smukke huse, opført i perioden 1560-70. I mange år var det i Bay-slægtens besiddelse, men også navnet Rohde er stærkt knyttet til huset. Hermann Rohde købte huset i 1859 og drev i 35 år sin omfattende handelsvirksomhed herfra.

Rohde-navnet blev måske endnu mere kendt gennem købmandssønnen Johan Rohde, der skabte sig en smuk kunstnerisk karriere som maler og kunstpolitiker – og forevigede 1800-tallets Randers i en række malerier. Billedet er taget kort før en ombygning af ejendommen i 1909.

Find flere lignende historier på siden Kend din By

orangeline

orangeline