Topografi Index

         |   Emne    |    Topografi   |   Personalia   |  Forfatter   |   Årbøger 1997 –  |

 

Indexering af Årbøgerne 1906-1996

Ebeltoft kommune (side 53-56)

Agri
Hansen, Vilfred Friborg Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

Dejret
Nielsen, N. Fra Tved Sogn paa Mols. (Om Dejret, dens Skole og Lærere). 1921, 65-76.
Nielsen, N. Urmageren i Dejret. (Peder Jensen Møller). 1930, 138-140.

Ebeltoft
Birkelund, Hans Erhvervsforhold i Randers Amt 1735. 1928, 131.
Bjerre, Siliam Ebeltoft højskole. 1980, 35 ill.
Dröhse, Engelbert Nogle Aktstykker fra Ebeltoft Rådstuearkiv. (Da Borgervæbning i Ebeltoft skulle indføres). 1907, 69-80.
Dröhse, Engelbert Spaniolerne i Ebeltoft 1808. 1908, 141-146.
Fritz, S. Hængeskabe. Ebeltoft museumsforenings udstilling i påsken 1971 i Tinghuset i Ebeltoft. 1971, 54-78.
Klitgaard, C. Hexen i Ebeltoft. 1915, 138-139.
Møller, Per To djurslandske orgler. (Ebeltoft og Ålsø Kirke). 1972, 70-80 ill.
N.N. Varepriser i Ebeltoft 1813. 1912, 125-131.
Nielsen, N. Om Skolevæsenet paa Mols, navnlig i ældre Tid. 1933, 63-64.
Rasmussen, Palle Schødt Billeder af nogle købstæder i slutningen af 1800-tallet. 1978, 84.
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller (Ebeltoft rådhus). 1973, 5-24 ill.

Helgenæs
Nielsen, Beth Grothe En barnefødsel i dølgsmål i Helgenæs Præstegård. 1982, 24-27.

Hjelm
Nielsen, N. Hjelm. 1931, 140-145.

Hyllested
Ellekilde, Hans Majsang og Pinseviser. 1940, 26-29.
Hovesen, Ejnar Sølvskatten fra Balle. 1968, 20-27 ill.
Mejndor, Sigurd Hyllested kirke og sogn. 1975, 39-49 ill.
Mejndor, Sigurd Kalkmalerierne i Hyllested kirke. 1967, 22-41 ill.

Høgholm
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller. 1973, 12.

Knebel
Johansen, Sofie Erindringer om Forhold i Knebel omkring 1860. 1940, 88-97.
N.N. En gammel Voldsag. Af Sønder Dyrs - Mols Herreders Justitsprotokol, 1721-32. 1913, 137-149.
Nielsen, N. Omkring Knebel Vig. 1926, 138-142.

Kvelstrup
Nielsen, N. Kvelstrup paa Mols. 1918, 108-117.
Rasmussen, Palle Schødt
Bygmester Just Møller. 1973, 12.

Lyngsbækgård
Nielsen, N. Ridefoged og Godsejer Hans Jacobsen. 1930, 143-148.
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller. 1973, 11 ill.

Mols
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. (Om molboernes “ugudelighed”). 1929, 80.
Nielsen, N. Mols. (Historisk-topografisk beskrivelse). 1935, 131-144.
Nielsen, Niels Løgager
Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols herreder*. 1989, 13-22 ill.

Rolsø
Nielsen, N. Roelsegaard paa Mols. 1936, 104-109.

Rosmos
Wad, Leo Den Arenfeldtske Begravelse i Rosmus Kirke. 1936, 5-20 ill.
Wad, Leo Laurids Below Arenfeldts kisteplade. 1966, 52-53 ill.

Skærsø
Nielsen, N. Skærsø. 1931, 130-139.

Skødshoved
Nielsen, N. Skødshoved. 1926, 143-148.

Tved
Christensen, P. En Brandsag fra 1815. 1934, 98-100.
Nielsen, N. Fra Tved Sogn paa Mols. (Sproget). 1924, 91-104.
Nielsen, N. Isgaard paa Mols. 1929, 99-105.
Nielsen, N. Lærere i Tved Sogn paa Mols. 1923, 104-110.
Nielsen, N. Tved Præstegaard og Kirke. 1921, 57-70.
Nielsen, N. Tved Sogn paa Mols for 50 Aar siden. 1918, 5-29. 1928, 104-115.
Sørensen, A. En Strid om kaldsretten til Tved Sogn. 1950, 103-108.

Vistoft
Birkelund, Hans En Degns Begravelse paa Mols 1810. 1924, 124-125.
Ebbesen, Klaus En stenaldergrav ved Vistoft på Mols. 1988, 5-13 ill.
Schmidt, August F. Pastor L.J.Bøttiger til Vistoft. Ebeltoftegnens Historiker. 1934, 127-138.

Grenå kommune (side 56-60)

Albøge
Ellekilde, Hans Majsang og Pinseviser. 1940, 37-39.

Anholt
Colding, T.A. Præstegaardsliv paa Anholt omkring 1850. 1940, 65-77.
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. 1951, 84.
Hansen, Paul Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. 1986, 37-42 ill.
Steenberg, Etly En præst og hans gave til menigheden. Pastor Christian Frederik Eberhard Møllers bogsamling til anholterne. 1990, 32-38 ill.

Enslev
Berg, Asger Ødum Lærer Jens Martinus Laursens erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850. 1984, 65-77 ill.
Ebbesen, Klaus Stenaldergrave i Ginnerup og Enslev sogne i Nørre herred, Randers amt. 1980, 124-157 ill.

Grenå
Hovesen, Ejnar En kisteplade fortæller. 1982, 39-42 ill.
Klitgaard, C. Hexen i Grenaa. 1915, 126-135.
Laursen, Jørgen A.V. Træk fra livet i Lillegade 52, Grenaa for 150 Aar siden - eller hvad Bedstemor fortalte. 1965, 79-83.
Madsen, I.Lund Af Ras Sam’s Krønike. Klagesang fra Allelev pr. Grenaa. 1929, 73-76.
Rasmussen, Lisbeth Wincentz Grubekeramisk kultur på Djursland. 1983, 5-14 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Billeder af nogle købstæder i slutningen af 1800-tallet. 1978, 80.
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller. 1973, 14 ill.
Skov, S. Bidrag til Grenaa Kirkes Historie. 1938, 5-27 ill.
Svenstrup, Carl Er Grenaa By og Kirke afbrændt under krigen 1627? 1939, 5-15.
Sørensen, Fritz Ryomgård - Gjerrild - Grenå jernbane. 1976, 41-60 ill.

Hammelev
Jensen, F.Elle Pastor P.T.Foersom i Hammelev. 1962, 98-108.
Nielsen, E.Kannegaard og Boas, N.A. Et jernalderhus med kalkstenskælder. 1987, 5-11 ill.

Hessel
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. (Strid om Hessel Strandhus i forbindelse m. sandflugten o. 1800). 1950, 57.

Hoed
Fritz, S. En tiende Døbefont af Stenmester Horder. Fonten i Hoed i Sønder Herred. 1935, 104-108 ill.

Homå
Møllmann, Niels Malerinden fra Homaa (Olivia Holm Møller). 1980, 81-86 ill.

Katholm
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818-1828 (I). Godsfallitter i Randers amt. 1967, 61-68.
Hiort, N.B. Katholms Lyksaligheder. En Række Breve. 1926, 84-93.

Kirial
Hovesen, Ejnar Det store møntfund ved Kirial. 1968, 5-10 ill.
Jensen, Jørgen Steen Møntfundet i Kirial og 1300-tallets økonomiske historie. 1968, 11-19.
Klitgaard, C. Hexen i Kirial. 1915, 136-137.

Lykkesholm
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818-1828 (I). Godsfallitter i Randers amt. 1967, 68-71.
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller. 1973, 18 ill.

Lyngby
Bjerre, Siliam Djursland højskole. 1980, 46-49 ill.
Houken, Aage En landsbydegns erindringer. (Seminarietiden i Lyngby). 1965, 33-40.
Ilving, Svend Lyngby kirke. 1974, 79-86 ill.
Lassen, T.Bundgaard Lyngby Seminarium og Livet der omkring 1860. 1932, 56-75.
Nielsen, A. Barndoms- og ungdomserindringer.(Seminarietiden i Lyngby). 1969, 40-50.
Nielsen, N. Fra Lyngby Seminariums sidste Dage. 1919, 23-39.
Skaarup, P. Lyngby Seminariums første Dage. 1922, 87-100.

Trustrup
Lichtenberg, de, fru Historikeren Severin Kjærs Moder. En Jordefærd og et Eftermæle. 1910, 80-82.
Østergaard, Bent Erindringer fra Napoleonskrigene. 1987, 63-69 ill.

Vejlby
Petersen, P.A. To Præster i Calø Amt ca. 1600. 1940, 112-116.

Ålsrode
Bjerre, Siliam Ålsrode højskole. 1980, 22.

Ålsø
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. 1928, 63-65.
Møller, Per To djurslandske orgler. (Ebeltoft og Ålsø kirke). 1972, 70-80 ill.
Reitzel, Poul Det Rosenørnske Gravkapel i Vor Frue Kirke i Aalsø. 1935, 73-103 ill.
Svenstrup, Carl Gjertrud Marie Hansdatters Henrettelse paa Hessel Hede 19. Juni 1856. 1940, 54-64.

Hadsten kommune (side 60-62)

Clausholm
Bavnshøj, Peter Genbrugte kirker. Om romansk granit på Clausholm. 1991, 5-16 ill.
Berner, Henrik Vandkunsten på Clausholm. 1977, 39-48 ill.
Berner Schilden Holsten, H. Clausholm - Minder (På Anna Sophie Rewentlovs tid). 1910, 42-54.
Berner Schilden Holsten, H. Dronning Anna Sophie paa Clausholm. 1911, 5-103.
Hepworth, Fr. Det gamle Randers amt. 1975, 5-28 ill.
Hofman-Bang, O. En Brevveksling i Aarene 1712-18. (Mellem forvalter Peder Jensen Hegelund på Clausholm, senere herredsfoged i Rougsø-Sønderhald-Ø.Lisbjerg herred, hans kone Anna Barbara og Hans Pedersen, ejer eller fæster af Skørring mølle). 1917, 101-142.
Tholle, Johannes Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. 1928, 14-17.

Galten
Christensen, P. Bidrag til Galten og Vissing Sognes Degnehistorie. 1912, 100-118.
Smed, Jens Balle Stednavne. 1962, 71-75.
Smed, Jens Vinterslev Stednavne. (Marknavne). 1945, 40-57.

Hadsten
Bjerre, Siliam Hadsten højskole. 1980, 41.

Hinge
Christensen, P. Hinge By, historisk fremstillet til henved Aar 1700. 1914, 16-36.
Uldall, F. Rettens Betjente blev overfaldne i Hinge i 1776. 1913, 56-63.

Lerbjerg
Brask, Aage Blach’ernes Selvejergaard i Lerbjerg. En “Dokumentskat”. 1956, 37-70 ill.

Rud
Kaae, Alfred Da Kalk og Disk blev stjaalet fra Rud Kirke 1633. 1949, 22-29.

Vissing
Christensen, P. Bidrag til Galten og Vissing Sognes Degnehistorie. 1912, 100-118.
Christensen, P. Vissing Bys Udskiftning. 1916, 107-120.
Pedersen, Kr. Den store Ildebrand i Vissing Mandagen d. 26. Juni 1775. 1939, 16-25.

Voldum
Berner Schilden Holsten, H. Voldum Kirke. 1922, 5-31 ill.
Hansen, S. Mellem Mølle i Voldum Sogn. 1907, 81-114 ill.
Kaae, Alfred Fra Kejserkrigens tid. Hr. Søren Andersen til Voldum og Rud. (Retssager om den stridbare sognepræst). 1954, 78-89.
Rasmussen, Alexander To synsforretninger fra Voldum. 1918, 30-47.

Ødum
Christensen, P. Degnen Anders Værn i Ødum. 1909, 101-121.

Hobro kommune (side 62-63)

Glenstrup
Nielsen, Poul Otto Nogle bygningstekniske detaljer ved Randers-egnens kirker. 1969, 5-10.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Handest, Karlby, Nørre Kloster Kirke). 1939, 26-38.

Hobro
Dröhse, Engelbert Hobro beskrevet af en Almuekvinde (1808-1868). 1907, 115-124.
Jensen, F.Elle Biskop G.P.Brammers Kirkevisitatser i Onsild, Nørhald og Gerlev Herreder. 1960, 71-86.
Klitgaard, C. En Hjælpepræst i Hobro. (Fra det 17.årh.). 1915, 144-146.
Rasmussen, Palle Schødt Billeder af nogle købstæder i slutningen af 1800-tallet. 1978, 76 ill.
Rasmussen, Poul Dronningborg lens jordegods i Støvring, Nørhald og Onsild herreder 1579. 1960, 49-56.
Schmidt, Hj. Lærere og lærerinder i Hobro siden 1740. 1967, 72-92.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (Kirkedal kirke). 1938, 65-71.
Zachariassen, Z.K. Kirkeruinen ved Kirkedal på Hobro markjorder. 1952, 37-43 ill.

Hvornum
Brask, Aage Marie Grubbes Svoger som Voldsmand paa hendes Gaard Trinderup. 1946, 49-55.
Brask, Aage og Jensen, P.Fløe En Indsigelse og et svar. (Om hovedgården, landsbyen Trinderups tidligere tilhørsforhold), jvnf. 1943, 45-46. 1944, 116-119.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C.sider Hvornum Sogn i Onsild Herred. 1943, 208 .
Nielsen, Carl Lindberg De ældste Ejere af Trinderup i Hvornum Sogn. 1945, 24-27.
Pedersen. P.Storgaard Et gammelt Kongebrev om Hvornum Bro. 1927, 147-149.

Onsild
Berthelsen, H.P. Fra Liber Daticus for S. og N.Onsild. 1949, 71-75.
Jensen, F.Elle Biskop B.P.Brammers Kirkevisitatser i Onsild, Nørhald og Gerlev Herreder. 1960, 71-86.
Kragh, Chr. En Begravelsesregning for 1857. (Sdr.Onsild). 1944, 120-121.
Schütte, Gudmund Danisk Landnam i Østjylland. 1950, 5-19.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (En Undersøgelse af Ødekirken i Østerheden). 1938, 83-85.
Thy, Aage Ingvords Kilde. 1942, 69-72 ill.
Thy, Aage Slaget ved Onsild Bro, Oktober 1132. 1949, 30-39.

Langå kommune (side 64)

Frisenvold
Nielsen, A.Strange På besøg i Randers ved påsketid 1796. Af en islændings dagbog 1795-96. 1959, 22-23.

Jebjerg
Christensen, P. Skoleholderenken Ellen Madsdatters Begravelse og Efterladenskaber. 1910, 70-79.

Langå
Byskov, Gunnar “Verdens Lys” - Ernst Trier i Langå Kirke. 1985, 85-90 ill.
Madsen, Bo De ældste fund. 1982, 12-13.

Laurbjerg
Riisager, Vagn Gravhvælvingen under Laurbjerg Kirkes Kor. 1948, 56-62 ill.

Værum
Hermansen, Carl Sognekongen. Et Tidsbillede fra det gamle Værum. 1927, 29-43.

Væth
Sørensen, Aage Gadebassen. (Liste over landsbyens ungdom). 1953, 22-24.

Ørum
Jensen, J.M. Blade af Ørums Skolekommissions Protokol. 1955, 73-77.

Mariager kommune (side 65-68)

Aistrup
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel. 1945, 70-83.
Klitgaard, C. Hexen fra Aistrup. 1916, 86-90.
Schwensen, Chr. Velbyrdige Mand Jørgen Pedersen Krumpen af Skøttrup. 1946, 16-48 ill. 1947, 14-27 ill.

Falslev
Kristensen, Johs.E.Tang Præsten Carl Vilhelm Wulff. 1977, 5-21 ill.

Gunderup
Hatt, Gudmund Oldtidsagre i Onsild Herred. (Gunderup Hede). 1942, 65-67.

Havndal
Hansen, Heino Wessel Et Egnscenter vokser frem. Havndal fra 1883 til 1901*. 1983, 41-60 ill.

Hem
Nørgaard, Henry Et overfald på Hem kirkesti 1588. Referat af tingbøgerne i samme anledning. 1990, 97-103 ill.

Hohøj
“Jyden” (Kjeld Galster) Blichers planlagte stævne på Hohøj 1846. 1958, 5-19.

Kastbjerg
Hatt, Gudmund Oldtidsagre i Onsild Herred. (Sem Hede). 1942, 35-42.
Schwensen, Chr. Velbyrdige Mand Jørgen Pedersen Krumpen til Skøttrup. 1946, 16-48 ill. 1947, 29-37.

Kjellerup
Steenberg, Joh.Busch Folkelønninger paa Kjellerup 1827-1828. 1910, 148.

Kvotrup
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Kvotrup. Hem Sogn. Onsild Herred. 1951, 5-41 ill.

Mariager
Birkelund, Hans Erhvervsforhold i Randers Amt 1735. 1928, 130.
Brask, Aage
Mariager og Omegns store Betydning for Fr.II.s og Chr. IV.s Byggeforetagender. (Kalkudvinding ved Mariager kloster). 1959, 26-36.
Carlsen, Per Sloth Det hellige spildevand. En piscina i Mariager klosterkirke. 1986, 17-20 ill.
Hepworth, Fr. Det gamle Randers Amt. 1975, 22-25.
Jensen, Anthon Grovsmeden. (Om smeden Jørgen i Mariager Kirkegade). 1954, 90-101.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. (Mariager Klosters Gods). 1943, 86-88.
Kjær-Jensen, Wilh. Mariager og de gamle alfarveje. 1974, 57-78 ill.
Klitgaard, C. Hexene i Mariager. 1916, 97-106.
Qvistgaard, Erh. En forargelig Strid om en Kirkestol Sct.Hansdag 1715. 1934, 145-149.
Qvistgaard, Erh. Kaldsbrev for en Skoleholder i Mariager i Aaret 1725. 1936, 110-112.
Ribe, Helge Digterrødder. 1989, 40-46 ill.
Spreckelsen, Povl von Erindringer fra Mariager. Optegnelser af Dorthea Leth, f. Secher om Welling-slægten i Mariager. 1962, 5-20.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (En undersøgelse af St.Peders Kirke, Hov Kirke, Aistrup Kirke, Fjelsted Kirke). 1938, 64-81.
Tholle, Johannes Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. (Mariager Kloster). 1928, 8-10.

Skrødstrup
Wammen, Chr. Karen Povlsdatter og Oddersmedens Jens. En Kriminalsag for 200 Aar siden. 1920, 92-112.

Svendstrup
Hatt, Gudmund Oldtidsagre i Onsild Herred. (Svenstrup Hovgaards Hede). 1942, 43-65.
Sørensen, Aage Ommersyssel Ødekirke. (En undersøgelse af Kellerup Kirke og Gjettrup Kirke). 1938, 81-83.
Tegner, G. Vester Tørslev og Svenstrup Sogne 1743. (Om landets beskaffenhed). 1915, 49-61.

Udbyneder
Christensen, P. Da Prøjserne var her i 1864. 1939, 145-149.
Christensen, P. Da Udbyneder Sognemænd selv øvede Justits. 1938, 142-148.
Sørensen, Aage Ommersyssel Ødekirke. (En Undersøgelse af Klattrup Kirke og Udbyover Kirke). 1938, 85-89.

Udbyover
Andersen, Villads Lidt om Udbyover og een af dens gårde. (Lindegården). 1977, 85-99 ill.
Hansen, Heino Wessel Udskiftningen i Udbyover. Forudsætninger og konsekvenser. 1987, 42-62 ill.

Vester Tørslev
Tegner, G. Vester Tørslev og Svenstrup Sogne 1743. 1915, 49-61.

Vindblæs
Christensen, P. Da Prøjserne var her i 1864. 1939, 145-149.
Christensen, P. Nogle Træk af Almisselemmernes Kaar paa Landet i gamle Dage. (Fra Aistrup i Vindblæs sogn i 1800-tallet). 1939, 134-144.

Midtdjurs kommune (side 68-71)

Ebdrup
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland. 1984, 58-64 ill.

Koed
Birkelund, Hans Fra Koed og Skiffard 1808. (Retssag mod fæstebonden Jens Hjulmand). 1921, 77-82.
Munch, Axel og Erik Koed Kirke (Før Restaureringen). 1936, 32-43.

Kolind
Birkelund, Hans Degneembedsforhold i Mørke og Kolind 1765. 1925, 120-122.
Bjerre, Siliam Kolind højskole. 1980, 44 ill.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 37 ill.
Theilgaard, G.M. Præsterne i Kolind siden Reformationen. 1911, 124-125.

Marie Magdalene
Estrup, N.R. Oplysning om Fredskovsforholdene i Fjeld Skov. 1943. Supplementsbind ill.
Frandsen, Kirsten Tre husgavle i Marie Magdalene fortæller Merethe historie - især skolehistorie fra Marie Magdalene, Ryomgård. 1992, 78-85 ill.
Mortensen, Inga Marie Magdalene Kirke og dens Gravkapeller. 1932, 76-83.
Rasmussen, Palle Schødt Djævlene i Marie Magdalene Kirke. 1979, 25-33 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland. 1984, 58-64 ill.
West, Axel I billeder og ord. Sammenhængen mellem kalkmalerierne og middelalderkirkens forkyndelse. 1974, 35-48 ill.

Nimtofte
Birkelund, Hans Et Fæstebrev fra 1808. (Fra Ebdrup i Nimtofte sogn). 1941, 112-116.
Birkelund, Hans Et “Opholdsbrev” fra 1849. (Aftægtsbrev fra Sjørup i Nimtofte sogn). 1941, 107-111.
Birkelund, Hans Nimtofte Præster. Spredte Oplysninger om deres Slægts- og Embedsforhold. 1913, 123-136.
Birkelund, Hans Nimtoft og Tøstrup Skoleembeder 1772. 1919, 40-46.
Birkelund, Hans Tvende Stervboer i Nimtofte Skole 1759-61. 1917, 88-100.
Birkelund, Leif Et tidligt oplysningsarbejde på Djursland. Nimtofte Almuebibliotek. 1974, 49-56 ill.
Bjerre, Siliam Den højere bondeskole i Nimtofte. 1980, 19-20.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 39 ill.
Mejnecke, Karl Et stervboe i Nimtofte. 1977, 73-83.

Nødager
Ellekilde, Hans Majsang og Pinseviser. 1940, 31-34.
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. (Sang om Giftmord paa Gaardmand Søren Johansen paa Stabrand Mark). 1928, 66.
Pedersen, P.Madsen Begivenheder i Feldballe-Nødager Sogne i Krigsaarene 1848-50 og 1864. 1917, 77-87.
Pedersen, P.Madsen Et Blad af Skolevæsenets Historie i Feldballe-Nødager Pastorat. 1918, 60-68.
Pedersen, P.Madsen Feldballe-Nødager Pastorat i gamle Dage. 1922, 55-86. 1925, 98-115.

Pindstrup
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 36-37.
Mielec, Felix Møller Polakker i Pindstrup. 1986, 97-103 ill.

Ryomgård
Birkelund, Hans En Drabssag fra Ryomgaard paadømt af Nørrejyllands Landsting 1734. 1917, 49-61.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 37.
Lyndrup, Svend Ring Ryomgaard Realskole 1924-29. 1988, 92-100 ill.
Pape, C.J. Ryomgaard hovedgårds udstykninger 1804 og 1912-14. 1975, 29-38 ill.
Sørensen, Fritz Ryomgård - Gjerrild - Grenå jernbane. 1976, 41-60 ill.

Sivested
Birkelund, Hans Hoverisag fra Sivested 1788. 1922, 101-107.

Skarresø
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Skarresø kirke). 1913, 24-25.

Tøstrup
Birkelund, Hans Fæstesag fra Tøstrup 1789. (Skifte efter fæstebonden Anders Degn). 1921, 83-88.

Vedø
Birkelund, Hans Møddingen paa Wedøe 1757. 1919, 47-51.
Halding, Ole Den store landbrugskrise 1818-1828. Godsfallitter i Randers Amt. 1968, 52-54.

Nørhald Herred (side 75)

Nørhald Herred
Jensen, F.Elle Kirkelige Forhold paa Randersegnen c. 1880. 1958, 29-38.
Lysdahl, Per Træk af ældre romersk jernalder i Ommersyssel. 1970, 66-75 ill.
Rasmussen, Poul Dronningborgs lens jordegods i Støvring, Nørhald og Onsild herreder 1579. 1960, 49-56.
Schmidt, Joh.Chr. Nørhald Herred. 1914, 10-15.
Sørensen, Anders En Trolddomssag (1663). 1950, 41-46.

Nørhald kommune (side 71-77)

Albæk
Hjersing, J.P. Albæk Kirke. 1942, 91-103 ill.
Skov, Erik Om Albæk kirkes kalk. 1964, 100-103 ill.
Sørensen, Aage Østrup. 1954, 34-51 ill.

Dalbyneder
Andersen, Lise og Larsen, Finn Blytækning af Dalbyneder kirke - beskrivelse af et truet håndværk. 1987, 109-118 ill.
Andersen, Villads Et skjødsbrev - der ikke “beskyttede”. 1992, 27-32 ill.
Kjær, Henry T. Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.
Nielsen, Anders Dalbyneder By gennem 125 aar. 1919, 5-22.
Nielsen, Anders Dalbyneder Kirke og dens Præster efter Reformationen. 1913, 113-122 ill.
Rørbech, Chr. En præsteskikkelse fra 1840'erne belyst fra Sogneforstanderskabets Protokol for Dalbyneder, Raaby og Sødring Sogne. 1934, 114-126.
Østergaard, Peter Dalbyneder Højskole. 1972, 64-69 ill.

Dalbyover
Hansen, Heino Wessel Et Egnscenter vokser frem. Havndal fra 1883 til 1901*. 1983, 41-60 ill.
Jensen, Hans Jørgen W. Rasmus Andersen - en pioner fra Dalbyover? 1994, 63-71 ill.
Sørensen, Aage Efterslet fra Ødekirkerne. Stangerum og Vinstrup i Dalbyover Sogn. 1944, 45-50.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (Stangerum Kirke). 1938, 89-91.
Vester, Jens Ove Nogle beboerinitiativer omkring århundredskiftet. 1991, 25-34 ill.

Demstrup
Brask, Aage Fra Skipper Clements Fejde. Også Demstrup blev brændt af. 1948, 118-121.

Enslev
Hansen, N.J. Enslev Kirke. 1938, 104-112 ill.

Gjerlev
Møller, N.Kr. Nogle Oplysninger om en gammel Slægtsgaaard. 1938, 113-128.
Rasmussen, Alexander Bondeliv i Ommersyssel for 150 Aar siden. 1917, 11-33.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (Lunde Kapel og Blenstrup Kirke). 1938, 92-103.
Vester, Jens Ove Nogle beboerinitiativer omkring århundredskiftet. 1991, 25-34 ill.
Østergaard, Peter Den højere Bondeskole i Gjerlev. 1972, 59-64 ill.

Hald
Dahl, Jens Høst i Hald i gamle dage. En optegnelse med noter af Ole Højrup. 1961, 109-117.
Kjær, Henry T. Skolelærer og kirkesanger i Hald anklages for at have mishandlet elev. 1993, 56-60 ill.
Kjær, Henry T. Til mølle. 1977, 101-103.
Red. Niels Kondrups dagbøger. (De store gilder i Hald). 1966, 48-51.
Schmidt, Joh.Chr. Nørhald Herred. (Hald Kirke). 1914, 10-15.
Sørensen, Bolette En Bandsættelse i Hald i Aaret 1701. 1923, 95-103.

Harridslev
Jensen, F.Elle Herrnhutisme paa Randersegnen. 1942, 73-84.
Jeppe-Jensen, J.P. Harridslev-Albæk Præsterække. 1916, 123-139.
Jeppe-Jensen, Gudrun Harridslev Præstegaard. 1925, 85-97 ill.
Søgaard, J.Aa. Sogneforstanderskabsvalget i Harritzlev skolehuus den 29.okt. 1841. 1959, 72-78.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (Lindbjerg Kirke og Mejlby Kirke i Harridslev Sogn). 1939, 62-66.

Kærby
Steenberg, Joh.Busch Spøgeriet i Kærby Mølle. 1908, 105-106.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Degnehistorie. Topografisk-personalhistorisk Skildring. 1929, 32-72. 1931, 102-129 ill.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Personalhistorisk Skildring. Af Guldgadens Saga. 1936, 44-80.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Personalhistorisk Skildring. Kjærby Vandmølle. 1934, 54-87.
Wammen, Chr. Kjærbygaard. Topografisk-personalhistorisk Bidrag til Kjærby Sogns Historie. 1922, 32-54. 1923, 5-46.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Personalhistorisk Skildring. Nøragergaarden. Matr. Nr. 11. 1939, 97-133 ill.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Topografisk-personalhistorisk Skildring. Skouboegaarden, Matr. Nr. 9. 1926, 94-123 ill.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Historie. Topografisk-personalhistorisk Skildring. Smedegaarden, Matr. Nr. 2. 1924, 5-40 ill.

Linde
Christensen, N. Lidt om Mejlby og Fortidsminderne. 1933, 77-79.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Lindegaard i Linde Sogn, Nørhald Herred. 1935, 5-48 ill.
Greibe, F. Et kalkmaleri i Linde kirke fra det 16.århundrede. 1985, 39-41 ill.
Jeppe-Jensen, J.P. Lindberg Skole. (Et Blad af Skolelovens Historie). 1913, 26-43.
Sørensen, Aage Hørge Haas og Hørgetoft. Brudstykke af Markskellets Historie. (Gadejord fra byfællesskabets tid). 1958, 39-54.

Mellerup
Høeg, Jens Et Studentergilde for 110 Aar siden. (For Henrik Carsten Boldsen, f. i Mellerup 1816). 1948, 127-133.
Sørensen, Anders Lidt om Færgeriet ved Voer og Mellerup. 1953, 68-93.
Telling, Søren Pinseforliset i Randers Fjord. 1995, 79-82 ill.
Østergaard, Peter og Bjerre,Siliam (Forord Hall, Henning) Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer*. 1983, 63-74 ill.
Østergaard, Peter Mellerup højskole - et 100-års minde. 1980, 50-59 ill.

Råby
Kristensen, Jens Kr. Besættelsen 1940-45. - Erindringer fra Råby og omegn. 1995, 43-62 ill.
Rørbech, Petri Raaby Kirke. 1931, 90-101.

Støvring
Bergild, Merete og Jensen, Jens Mogens Christian Thranes udsmykningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvringgård Klosters Kapel. 1985, 52-64 ill.
Ejerslev, M.P. Godsherre og Præstekald. 1952, 44-60.
Jensen, Sv.Aa. En inventarieliste fra Støvringgård kloster 1763. 1964, 47-57.
Paulsen, C. Småtræk af Støvringgaard Skoves Historie. 1959, 48-55.
Skytte-Rasmussen, Kaj Betroet tyende på Støvringgård Kloster. (Fru Anna Thorsen fra Støvring fortæller til K.S.-R.). 1989, 66-75 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj Malermesteren på Støvringgaard. 1993, 50-55 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj Priorindetrængsler på Støvringgård Kloster. 1977, 23-38 ill.
Sørensen, Aage Østrup. 1954, 34-51 ill.
Tholle, Johannes Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. 1928, 20-22 ill.

Tvede
Sørensen, Aage Herremænd og Bønder i Ommersyssel. (Hungstrup). 1921, 89-103.
Sørensen, Aage Torpene i Tvede Fang. 1925, 27-69. 1927, 78-118.

Tørring
Binderup, Mette En husmandskones erindringer. 1982, 75-84 ill.

Øster Tørslev
Fuglsang, Anth. Besværligheder ved en Møllebevilling. (Tørring Mølle, 1780). 1952, 31-36.
Jeppe-Jensen, J.P. Et gammelt Skifte i Øster Tørslev. 1913, 44-55.
Jørgensen, K. Præsterne i Øster Tørslev siden Reformationen. 1918, 48-59.
Vester, Jens Ove Nogle beboerinitiativer omkring århundredskiftet. 1991, 25-34 ill.

Nørre Djurs Herred (side 79-80)

Nørre Djurs Herred
Jensen, Peder Nørre Djurs herredsting. 1961, 129-132.
Mortensen, Tom Kirkesølvet i Djurs Nørre og Sønder Herreder. En oversigt. 1985, 42-51 ill.
Nielsen, Niels Løgager Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols Herreder*. 1989, 13-22 ill.

Nørre Djurs kommune (side 77-81)

Bønnerup
Rasmussen, Palle Schødt Skanserne fra englænderkrigene 1807-14. (Treå Mølle). 1975, 59-64.

Fjellerup
Sørensen, A. En Strandingssag fra Fjellerup. 1944, 88-100.

Ginnerup
Birkelund, Hans Om Ørum - Ginnerup Præste- og Degnekald 1772. 1921 104-108.
Ebbesen, Claus Stenaldergrave i Ginnerup og Enslev sogne i Nørre herred, Randers amt. 1980, 124-157 ill.
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818-1828. II. Godsfallitter i Randers amt. (Fannerupgård). 1968, 54-57.
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. (Sang til den ustadige Pige Kirstine Marie Sørensen af Ginnerup). 1928, 72.

Gjerrild
Birkelund, Hans Korntyveriet paa “Svostrup” 1756. 1924, 66-78.
Egeskov, A.M. Af Gjerrild - Hemmed Skole- og Degnehistorie 1962, 21-55.
Ellekilde, Hans Majsang og Pinsevise fra Gjerrild. 1940,10-11.
Hansen, Vilhelm En Hoverikontrakt fra Benzon 1791. 1941, 103-106.
Hansen, Vilhelm Fæstebonde Michel Jørgensen Møller i Gjerrild. 1937, 145-148.
Hansen, Vilhelm Om Gjerrild Skoles Oprettelse 1724. 1942, 85-90.
Jensen, Peder Blicher og “Bjergmanden”. (Om Gjerrild-læreren Jens Chr. Lehrmann (1835-53) med de litterære interesser). 1953, 26-34.
Jensen, Peder Fra Gjerrrild sogn. Nogle bidrag til sognet og dets beboeres historie. 1955, 60-72.
Mølby, Th. Den gamle Mogens og hans slægt på Søgården i Gjerrild sogn. (En slægts forløb gennem 500 år). 1962, 76-97 ill.
Scavenius, Bendt B. Sostrup slot og gods 1960-1990. Middelalder og nutid på samme sted. 1990, 86-96 ill.
Sørensen, Fritz Ryomgård - Gjerrild - Grenå jernbane. 1976, 41-60 ill.

Glesborg
Christoffersen, Sv. Altertavlen i Glesborg kirke. 1972, 43-58 ill.
Christoffersen, Sv. Kalkmalerier og adelsvåben i Glesborg kirke. 1968, 28-50 ill.
Frederiksen, Finn Terman Philipsen og Meilgård. 1986, 77-86 ill.
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. 1951, 61.
Jensen, Peder “De Glesborg tyve”. En kriminalsag fra 1701- 03. 1960, 65-70.
Jensen, Peder Nørre Djurs herreds tingsted. (“Glesborg tyvene”). 1961, 130.

Karlby
Severinsen, P. Karleby - Voldby Præstehistorie. 1912, 5-89. 1913, 136.

Kastbjerg
Jensen, Peder Nørre Djurs herreds tingsted. (Selkær). 1961, 130.

Laen
Jensen, Peder Nørre Djurs herreds tingsted. 1961, 130.

Mejlgård
Breitenbauch, Børge Automobilet fortrængte herskabskusken. 1977, 67-72 ill.
Christoffersen, Sv. Kalkmaleri og adelsvåben i Glesborg kirke. 1968, 28-50 ill.
Halding, Ole Den store landbrugskrise 1818-1828. Godsfallitter i Randers Amt. 1968, 57-62.

Ramten
Kjær, Henry Ramten Mølle. 1976, 67-87.

Rimsø
Ellekilde, Hans Majsang og Pinseviser. 1940, 18-19.
Gleerup, N.P. Hovedgården Rimsø. Rimsø Sogn. Nørre Herred Dyrs. 1950, 20-40.
Mogensen, H. Rimsø Præstegård- og dens beboere gennem tiderne. 1959, 62-71 ill.
Mogensen, H. Træk af Rimsø skoles historie. 1971, 29-53 ill.
Nielsen, Vilh. Nogle optegnelser fra restaureringen af Rimsø kirke 1953-56. 1957, 70-78.

Skovgårde
Rasmussen, Palle Schødt Voldstedet ved Skovgårde. 1977, 113 ill.

Thorsø
Klitgaard, C. Hexen i Thorsø. 1915, 140.

Veggerslev
Schmidt, August F. Fra Veggerslev Sogn. (Historisk-topografisk beskrivelse). 1935, 109-130.
Wad, Leo Træk af en Landsbylærers politiske Virke. (Peder Chr. Holm Wad). 1949, 49-70.

Voldby
Bjerre, Siliam Voldby Højskole. 1980, 23.
Ellekilde, Hans Majsang og Pinseviser. 1940, 20-37.
Severinsen, P. Karlby-Voldby Præstehistorie. 1912, 5-89. 1913, 136.

Ørum
Birkelund, Hans Om Ørum-Ginnerup Præste- og Degnekald 1772. 1921, 104-108.
Kjær, Henry Kvisthuset gennem 300 år. 1972, 5-42 ill.
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. (Sognepræsten Vilh. Beck fortæller om sin tiltrædelsesprædiken i Ørum 1866). 1928, 75-76.

Ommersyssel (side 75)

Ommersyssel
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel. 1942, 104-117.
Christensen, P. Gamle Bryllupsskikke. Nogle Folkeminder fra Ommersyssel. 1940, 98-111.
Hald, Kristian Stednavne i det østlige Ommersyssel. 1959, 5-16.
Jensen, Marcus Ommersyssels Lærere i Fyrrene. 1917, 62-73.
Sørensen, Aage Herremænd og Bønder i Ommersyssel o. 1500. 1921, 89-103.

Purhus kommune (side 81-83)

Asferg
Hjuler, Marie Asferg og dens indvånere efter 1880. 1993, 61-86 ill.
Mark, Harald Sallinggaard- og Lidt om Asferg Kirke og Skole. 1928, 49-61 ill.
Nielsen, Poul Otto Nogle bygningstekniske detaljer ved Randersegnens kirker. 1969, 8-9 ill.
Schmidt, August F. Dandiget i Asferg Sogn. 1927, 129-133.

Dyrby
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Kvotrup i Hem Sogn. Onsild Herred. 1951, 5-41 ill.

Fussingø
Norn, Otto Albert Skeels Fussingø, en jydsk Herreborg. 1956, 71-86 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Lidt om Fussingø (Udgravning 1951). 1951, 96-98.

Fårup
Bjerre, Siliam Fårup højskole. 1980, 40.

Gassum
Hall, Henning Oliejagten på Randersegnen. 1981, 150-161 ill.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Hvidsten, Randrup og Dyrby Kirke). 1939, 44-52.

Hastrup
Gleerup, N.P. Hastrup Hovedgaard. 1955, 23-43 ill.

Hvidsten
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Hvidsten, Gassum Sogn, Nørhald Herred. 1933, 5-62 ill. 1935, 151.
Skytte-Rasmussen, Kaj Gudrun og Marius på Hvidsten Kro. 1991, 83-92 ill.

Jennum
Sterum, Niels T. Tvende gange “skudt” i grus - atter rejst som runesten. (Jennumstenen). 1982, 16-23 ill.

Kousted
Bonde, Christen Kousted By gennem 100 Aar. En statistisk-personal-historisk Undersøgelse. 1929, 5-31.
Bonde, Christen Kousted Bysmed. Et Hundredaars-minde. 1936, 21-31.
Steensgaard, Michael I. Idræt i Kousted i tiden ca. 1919-1980. 1989, 60-65 ill.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Kousted Kirke). 1939, 38-41.
Vegger, P.Bugge Provst Mogens i Kousted. 1933, 143-146.
Vegger, P.Bugge Ringlevad Mølle i Kousted og Raasted Sogn. 1930, 91-99.

Læsten
Jensen, Holger H. Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.

Spentrup
Blichfeldt, frk. Skaad-Jens (Den synske). 1915, 149-151.
Christensen, H.P. Gammelt Ildsted paa Spentrup Kirkegaard. 1947, 58-62 ill.
Heilesen, Henning St.St.Blichers Kapellan (W.C.Lakier, 1842-1846). 1955, 48-59.
Rousing, J.P. Høstgilde i Spentrup forsamlingshus 1904. 1973, 25-28.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Jennum Kirke og Hastrup Kirke). 1939, 41-44.
Sørensen, Aage Spentrup Ildsted. 1947, 62-74.

Randers Amt (side 83-84)

Andersen, Lise Fastelavnsoptog i det gamle Randers Amt. Magi eller skuespil? 1989, 47-59 ill.
Birkelund, Hans Erhvervsforhold i Randers Amt 1735. 1928, 130.
Bondesen, Peter Fra arkiver og museer i det gl. Randers amt. 1983, 107-122.
Bondesen, Peter Fra arkiver og museer i det gl. Randers amt. 1984, 110-122 ill.
Bondesen, Peter Om kronjyder og Kronjylland. 1989, 76-85 ill.
Christensen, Esben Møller Lokalhistoriske årbøger. 1986. 1987, 119-120. 1987. 1988, 101-103. 1988, 1989, 95-97. 1989. 1990, 104-107.
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. 1950, 47-76 ill.
Grandt-Nielsen, Finn Randers-egnens nødpengesedler fra statsbankerottens tid. 1988, 38-58 ill.
Hepworth, Fr. Gennem det gamle Randers Amt. 1975, 5-28 ill.
Holding, Ole Den store landbrugskrise 1818-1828 (I). Godsfallitter i Randers Amt. 1967, 42-71.
Holding, Ole Den store landbrugskrise 1818-1828 (II). Godsfallitter i Randers Amt. 1968, 54-76.
Jelvard, Johan Uddrag af Randers Amtsråds Forhandlinger i Tiden fra 1842-1867. 1947, 80-114.
Kirk, Palle Nogle væsentlige lokalhistoriske udgivelser. 1994, 89-92 ill.
Kirk, Palle Til Oplivelse af historisk Sans. 1996, 75-99 ill.
Kjær, Henry T. Fra kaffetår til gabestok. Omkring et kaffecirkulære fra 1783. 1996, 15-21 ill.
Mortensen, Tom Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab. 1983, 21-30 ill.
Red. Randers Byes og Omegns Bidrag til Krigsudrustningerne i 1848. 1909, 124-127.
Schrøder, F. Fra muskelkraft til motoriserede hestekræfter. (Om byens og oplandets trafik). 1978, 87-99 ill.
Sloth, Hanne Lokalhistoriske årbøger. 1991. 1992, 89-91. 1992. 1993,128-130. 1993. 1994, 116-118.
Tholle, Johannes Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. 1928, 5-48 ill.

Randers kommune (side 85-96)

Borup
Søby, Chr. Gamle Dokumenter angaaende Nørre Borup Kirke. 1916, 5-19.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Bjergby Kirke og Kondrup Kirke i Borup Sogn). 1939, 52-54.

Brusgård
Hyldgård, Inger Marie Herregården Brusgård. 1991, 17-24 ill.
Vad, N.Nielsen Den første redaktør (Anders Bording på Brusgård). 1923, 47-59.

Dronningborg
Hyldgård, Inger Marie En tidlig middelalderlig kirkegård i Torup. 1993, 25-29 ill.
Høegh, Pauli Mens tid er... Erindringer fra min læretid hos H.Becker & Co. A/S 1947-1951. 1996, 42-52 ill.
Stemann, G. Bodil Steens. Husholderske paa Dronningborg. 1908, 53-87.
Sørensen, Anders Det Dronningborgske Rytterdistrikt. 1946, 97-111.
Sørensen, Aage Efterslet fra Ødekirkerne. Dronningborg Sogn.Torup. 1944, 50-55.
Tholle, Johannnes Dronningborg Have og dens Gartnere. 1928, 18-19.

Gimming
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Gimming Sogn, Tjæreby Kirke). 1939, 55-57.

Hornbæk
Himmer, Poul Hornbæk kirke, Sønderlyng herred, og dens middelalderlige udstyr. 1984, 29-45 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Kjølvejen - en vikingetids-gravplads ved Over Hornbæk. 1985, 5-14 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Vikingegravpladsen Kjølvejen. Undersøgelser i 1985. 1986, 5-16 ill.

Kondrup
Frandsen, Allan Kondrup-Randers, tur-retur. 1987, 70-80 ill.

Kristrup
Fischer-Nielsen, P. Fra Krigsårene 1848-49-50. Nogle Barndomserindringer fra Kristrup og Omegn. 1907, 125-132.
Fischer-Nielsen, P. Fra Sagnenes Verden. 1912, 119-124.

Lem
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Sørup i Lem Sogn, Støvring Herred. 1931, 48-89 ill.

Randers
Abrahamsen, Mona og Pedersen, Jette Toftdal Randersbørn i slutningen af 1800-tallet. 1984, 92-109 ill.
Andersen, Lise Randers Lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.
Andersen, Lise Randers uldmarkeder. 1987, 95-108 ill.
Bavnhøj, Peter Kirkegranit i Randers. 1993, 30-37 ill.
Bay, Hans Gamle Randersminder. (o.1864). 1932, 84-96.
Bergild, Merete og Jensen, Jens Christian Philip Getreuer (Cythreus) - maler i Randers 1664-1682. 1990, 12-26 ill.
Bergild, Merete og Jensen, Jens Henrik Henriksen - stenhugger og billedsnider i Randers i 1600-tallet. 1986, 21-36 ill.
Bergild, Merete og Jensen, Jens Mogens Christian Thranes udsmykningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvringgård Klosters Kapel. 1985, 52-64 ill.
Birkelund, Hans Erhvervsforhold i Randers Amt 1735. 1928, 130.
Boberg, Gudrun Erindringer om Det Danske Spejderkorps i Randers. 1993, 97-101 ill.
Bokkenheuser, Chr. Ankersønnerne i Randers. Nogle Oplysninger. 1929, 148. 1930, 100-113.
Bondesen, Peter Byens portrætter. Portrætsamlingen på Randers rådhus. 1980, 167-180 ill.
Bondesen, Peter Et frimurerisk loft i Randers. 1991, 70-74 ill.
Bondesen, Peter J.F.Carøes portræt. Et ziirligt epitafium på Randers Rådhus. 1990, 27-31 ill.
Bondesen, Peter Jes Jessens Randersprospekt fra 1797. 1982, 33-38 ill.
Bondesen, Peter Musiksamfundet Brage, en “toneangivende” facet i Randers’ kulturliv. 1993, 87-96 ill.
Bondesen, Peter Nyt museum i Randers. Sparemuseet i Randers. 1995, 83-86 ill.
Bondesen, Peter Randersskibenes portrætmalere. 1992, 5-13 ill.
Borberg, L.P. Nogle Meddelelser om Randers Latinske og Lærde Skole samt Randers Studenter gennem Tiderne. 1930, 5-26. 1931, 5-47. 1932, 5-55.
Brask, Aage Kampen om Gaarden i Randers næst vesten for Peder Langbens. Et glimt fra Dronning Margretes Arbejde. 1954, 65-77.
Breitenbauch, Børge En indvandrerskæbne i Randers. (Ernst Heinrich Breitenbauch). 1975, 51-58 ill.
Bredstrup, H. Hvem var Søren Sørensen Bay? 1917, 143-145.
Bønnerup, J. Randers-industrien for 100 år siden eller historie, som avisen fortalte. 1978, 13-20.
Christensen, P. En kuriøs brudetale for 200 år siden. 1935, 145-147.
Christensen, Per Bo og Tinghus, Lars Rye “Frivillig arbejdskraft” tilbydes. Samfundshjælpen i Randers. 1986, 87-96 ill.
Dröhse, Engelbert Gammel Pragtbygning paa Lille Torv i Randers 1937, 137-144 ill.
Dröhse, Engelbert Niels Ebbesens Statue og lidt om Ridderens Slægt. I Anledning af 25-Aarsdagen for Statuens Afsløring. 1907, 142-148.
Dröhse, Engelbert Randers-Begivenheder i første Trediedel af forrige Aarhundrede. 1923, 111-127.
Dybsand, Guri Noget om at oprette et museum. 1984, 78-91 ill.
Engell, Rolf Randers-atlas 1500-1950. 1996, 69-74 ill.
Eriksen, Henry Randers Burøl. 1930, 114-123.
Frederiksen, Finn Terman Et usædvanligt Randersprospekt af Vilhelm Kyhn 1869. 1982, 28-32 ill.
Frederiksen, Søren Randers kommunale Elektricitetsværks bygningshistorie. 1981, 108-122 ill.
Fuglsang, Anth. Borgerliv i Randers for 200 år siden. 1932, 138-147.
Gleerup, N.P. Gamle Kongebreve til Randers Borgmestre og Raad 1534-1652. 1948, 5-55 ill.
Grandjean, Bredo Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.
Grandt-Nielsen, Finn Randers-egnens nødpengesedler fra statsbankerottens tid. 1988, 38-58 ill.
Hall, Henning Breve fra en mismods vinter. 1996, 5-14 ill.
Hall, Henning Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.
Hall, Henning Historien bag Jens Otto Krags erindringer. (1920'ernes politiske uroligheder i Randers). 1978, 101-113 ill.
Hall, Henning Igleglas og bristede laksedrømme. 1977, 49-66 ill.
Hansen, Knud Kjellerup Studier over Randers Byplan. 1941, 49-102.
Hansen, Knud Kjellerup Træk af Bindingsværkets Historie i Randers. 1942, 5-32 ill.
Heilesen, Henning Hvidemølle i Randers. 1961, 118-128 ill.
Hepworth, Fr. Det gamle Randers Amt. 1975, 16-18.
Holst, Johannes Gamle dages skolefrøken (II). 1965, 69-78.
Horn, Robert, Kaag, Folmer og Simonsen, Børge Da FDF kom til Randers. 1994, 37-50 ill.
Hvidtfeldt, Johan Lidt om Skibsfart og Hestehandel i Randers i det 17.Aarhundrede. 1940, 78-87.
Hyldgård, Inger Marie Affaldsproblemer i det middelalderlige Randers. 1990, 5-11 ill.
Hyldgård, Inger Marie Middelalderlige sko fra Randers. 1984, 19-24 ill.
Jacobsen, Ejvind Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. 1983, 87-106 ill.
Jacobsen, H.P. Randers Almueskolevæsens Historie. 1914, 41-95. 1915, 5-48.
Jelvard, Johan Et halvt århundrede i Randers. 1949, 87-118. 1950, 77-81.
Jensen, Carl Hedegård Svend Asmussens violin. 1995, 67-72 ill.
Jensen, F. Elle Kirkelige Forhold i Randers i 1790'erne. Af Biskop H.F.Jansons Visitatsoptegnelser. 1945, 28-39.
Jensen, Gerda Handel med fisk i Randers by og omegn - før og efter århundredskiftet. 1991, 75-82 ill.
Jensen, Holger H., Jørgensen, Ellen og Stenz, Kirsten Højskoleforeningens Ungdomsforening i Randers. Erindringer om dens virksomhed, specielt under besættelsen. 1990, 76-85 ill.
Jensen, Poul Erik Afløbsforhold og spildevandsplanlægning i Randers 1860-1930. 1989, 29-39 ill.
Jensen, S. Randers i Ufredstider. 1908, 88-94.
Jørgensen, Hasse Neldeberg Randers Østre kirkegård. 1985, 72-84 ill.
Jørgensen, Kaj “Den elektriske lysstation” i Randers. 1981, 24-107 ill.
Jørgensen, Kaj En af de mange - erindringer om Den danske Brigade, og tiden i Sverige. 1996, 53-59 ill.
Jørgensen, Kaj Fjernvarmeværket gennem et halvsekel. 1981, 122-139 ill.
Kirk, Palle Kulturhistorisk Museum Randers, Årbog 1995. 1996, 80-81 ill.
Kirk, Palle Nogle væsentlige lokalhistoriske udgivelser. 1994, 89-92 ill.
Kirk, Palle Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.
Kirk, Palle Til Oplivelse af historisk Sans. 1996, 75-79 ill.
Klitgaard, C. En Bysvend. (o.1660). 1922, 114-116.
Klitgaard, C. En Baareprøve (Fra Begyndelsen af det 17. Aarhundrede). 1915, 141-143.
Kristensen, Elmer Stenslyngen fra Vestergrave. 1983, 15-20 ill.
Kristensen, Johs.E.Tang Laust Skalle og St.St.Blicher*. 1989, 23-28 ill.
Kristiansen, Mette Svart og Schelde-Jensen, Bodil En Limoges-figur i Randers. 1988, 33-37 ill.
Kristoffersen, Hans Runge ”Middelalderkeramik” fra Randers og en lokal udvikling. 1967, 93-97 ill.
Larsen, Hedvig Stenbak og Nikolajsen, Grete Fra traver til KFUK-spejder. 1996, 60-68 ill.
Lauridsen, Finn H. Med Randersborgere i Skydepavillonen i 1870'erne. 1970, 47-65 ill.
Lehrmann, N.J. En fødselsdagssang til en Randersborger 1835. 1914, 123-124.
Levinsen, Carsten Blade af en dagbog. Brudstykker - optegnet i 1867. 1990, 39-62 ill.
Lindhardt, P.G. Sognepræst Dines Pontoppidan i Randers. 1948, 63-107.
Lundgaard, Hans Chr. “Mytteriet på Tøjhuset”. 1980, 110-112 ill.
Løgstrup, Knud Søren Simonsens sukkerraffinaderi 1763. 1984, 46-57 ill.
Mejnecke, Karl Den sorte hund gennem Randers. 1979, 9-23 ill.
Michaelsen, M. Erindringer fra Krigsaaret 1864. 1909, 128-148.
Michaelsen, M. Næringslivet i Randers omkring 1840-1850. 1917, 34-48.
Michaelsen, M. Smaatræk af mit Liv og min Tid (o.1840-50). 1910, 83-132.
Mikkelsen, Hans Byggemodning i det middelalderlige Randers. 1989, 5-12 ill.
Mortensen, Tom Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab. 1983, 21-30 ill.
Møller, J.S. Anchersønnerne i Randers. 1913, 151-167.
Mørup, Sigfred Bygmester Christian J.Mørup. 1985, 62-71 ill.
Nielsen, A. Strange På besøg i Randers ved påsketid 1796. Af en islændings dagbog 1795-96. 1959, 17-25.
Nielsen, Anna Thulsted Gamle dages skolefrøken (I). 1963, 46-54 ill.
Nielsen, Christian Gasflammen, som slukkedes. 1981, 12-22 ill.
Norn, Otto S.Clemens Kirke i Randers. 1946, 5-13 ill.
N.N.Næringslivet i Randers for ca. 200 Aar siden. Relation af 1735 fra Randers Magistrat. 1918, 93-107.
N.N. Sønderbro i Randers. 1914, 131-138.
Olsen, Kjeld Et Relikviefund i Sct.Mortens Kirke. 1954, 52-57.
Oxlund, Jens J. og Petersen, E.Baltzer Et strejftog gennem Randers apotekernes historie. 1994, 51-62 ill.
Paludan-Müller, Carsten Stenaldertanker - overvejelser bag en ny udstilling i Randers. 1993, 18-24 ill.
Pape, C.J. Slægten von Hatten og dens tilknytning til von Hattenshus i Randers. 1959, 37-47 ill.
Pilgaard, Holger Ligsten i Sct.Mortens kirke fortæller byhistorie 1980, 93-109 ill.
Randrup-Thomsen, Ole Erindringer fra Randers og et liv i DSB’s tjeneste. Ansgar Ole Louis Randrup-Thomsen, født i Randers 1901 - død 1982 i Randers. 1992, 45-63 ill.
Red. Det store spring fremad - og en aftale, livet løb fra. (Den industrielle udvikling).1978, 5-10.
Red. Randers-Beskrivelser. 1936, 131-148.
Red. Randers Byes og Omegns Bidrag til Krigsudrustningerne i 1848. 1909, 124-127.
Red. Randers-sølv i privat eje. 1972, 89-91 ill.
Revsbech, Grete Jans Have- og byggeforeninger i Randers 1899-1940. 1988, 82-91 ill.
Riisager, Vagn Randers-sølv i privat eje. 1969, 92-95 ill.
Rohde, H.P. Købmanden på torvet. 1976, 5-40 ill.
Rousing, J.P. Til Hestemarked i Randers. 1972, 81-88 ill.
Rye, Axel Guderne går igen i Lokalgeografien. 1979, 67-74 ill.
Schiøtt, Folmer De Randers Vægtere og Bysvende og deres Tid. 1929, 106-122.
Schmidt, August F. Om Helligkilderne i Randers og J.V.Nissen-Ramten. 1927, 134-137.
Schrøder, F. Brandtaxationerne for Randers købstad. 1971, 5-28 ill.
Schrøder, F. Gamle kort over Randers. 1963, 5-45 ill. 1964, 65-99 ill. 1966, 29-47 ill.
Schrøder, Folmer Gamle kort over Randers. “Traps kort” 1858. 1986, 71-76 ill.
Schrøder, Folmer Om at komme kort. 1993, 5-17 ill.
Simonsen, Børge Sabotagen mod “Lille Bjørn” i Randers 13.april 1945. 1995, 35-42 ill.
Skjerbæk, Thorkild Det blev til mange bøger. (H.Pontoppidan). 1979, 109-113 ill.
Skov, Sigvard Randers Bystyre 1837. 1944, 36-44.
Skytte-Rasmussen, Kaj De Randers-akademister. 1988, 69-81 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj En pædagogisk start. 1995, 63-66 ill.
Spreckelsen, Povl von De gamle stenhuse i Randers. 1955, 1-22 ill.
Spreckelsen, Povl von Endnu et 100-årigt gadebillede fra Randers. 1956, 87-89 ill. 1958, 77-79 ill.
Spreckelsen, Povl von Et “bygningsdokument” og en vejrhane fra Middelgade 3 i Randers. 1958, 80-82 ill.
Spreckelsen, Povl von Et ejendommeligt dokument fra Middelgade 10 i Randers. 1956, 90-96 ill.
Spreckelsen, Povl von 5 Gadebilleder fra Randers for ca. 100 Aar siden 1954, 58-64 ill.
Spreckelsen, Povl von von Hattenslægten og “von Hattenhus”. 1960, 87-90.
Spreckelsen, Povl von Lille Rundgang ved Sct. Morten i Randers ca. 1640. 1959, 56-61 ill.
Spreckelsen, Povl von Randers-data. (Kronologisk databeskrivelse fra 1040-1961). 1960, 5-48. 1961, 49-107.
Spreckelsen, Povl von Udgravningen af Ruinen Tordrup Slot. 1947, 115-120 ill.
Stemann, G. Magister Hans Dinesen Mossin. Sognepræst ved St. Mortens Kirke i Randers 1668-1711. 1914, 5-9.
Sørensen, Hugo Voldum, en nedlagt middelalderlandsby. 1988, 14-32 ill.
Sørensen, Jørgen Würtz Børnearbejderstrejken i Randers 1898. 1978, 45-58.
Sørensen, Jørgen Würtz Da mormonerne kom til Randers-egnen. “Hellig krig” i sidste halvdel af det 19. århundrede. 1988, 59-68 ill.
Sørensen, Jørgen Würtz Stumfilmbiograferne i Randers 1905-1930. 1974, 5-33 ill.
Sørensen, Marie Pauline Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”. 1991, 59-69 ill.
Sørensen, Aage Kæmnerens Dagregilde. 1949, 5-21.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. (En undersøgelse af St. Laurentii Kirke, St. Klemens Kirke, St. Peders eller Vor Frue Kirke, Graabrødre eller Frue Kirke, Helligaands Kapel, St. Johannes Kirke). 1938, 42-64.
Teist, F. Oberst L.F.Brock. Told- og consumtions-inspekteur i Randers m.m. 1824-1853. 1921, 5-51.
Teist, F. Postmester, Justitsraad C.A.Müller. En Randers-Embedsmand fra Frederik VI.s Tid. 1920, 80-91 ill.
Telling, Søren Pinseforliset i Randers Fjord. 1995, 70-82 ill.
Uldall, F. Kjøbmand, Stadshauptmand Rasmus Welling. 1910, 55-64.
Vegger, Søren Bugge Dagligdag og modstandskamp. Erindringer fra årene 1943-44-45 set gennem forrude og bakspejl. 1995, 5-35 ill.
Vegger, Søren Bugge Rundskuerevyerne i Randers 1944 og 1945. 1994, 5-18 ill.
Villadsen, Zira O. Familien Franck - en gammel håndværksfamilie 1990, 63-75 ill.
Villemos, Ann og Andersen, Lars Møller Konservering af læderfund fra Randers. 1984, 25-28 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Byposten i Randers. 1951, 99-105 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Lidt om Randers tin og -tinstøbere. 1957, 5-20.

Råsted
Lind, Egmont De romanske Kalkmalerier i Raasted Kirke. 1945, 5-23 ill.
Nielsen, Poul Otto Nogle bygningstekniske detaljer ved Randers-egnens kirker. 1969, 10-15 ill.
Pape, C.J. Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. 1956, 97-112.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker II. (Raasted Sogn. Raasted Kirke). 1939, 54-55.
West, Axel I billeder og ord. Sammenhængen mellem kalkmalerier og middelaldderkirkens forkyndelse. 1974, 38 ill.

Tebbestrup
Jensen, Anthon Slægten Hvass fra Tebbestrup. 1930, 72-90.

Tjæreby
Andersen, Valdemar Et soldaterbrev fra 1848. 1953, 64-67.

Vorup
Gleerup, N.P. Studier i Vorup Sogns Historie og Topografi. 1953, 35-63 ill.
Jensen, J.M. Fattigvæsenet i Vorup 1759. 1957, 78-87.

Rosenholm kommune (side 96-99)

Bøjen
Estrup, J. Sønderhaldherreds Thingsteder. (Bøjen by og dens forhistorie, Hvilsager sogn). 1907, 30.

Fårup
Petersen, P.A. Hr. Christopher Beyer, den store procesmager i Mygind. (Sag mod bønder fra Fårup i Krogsbæk sogn). 1946, 75-76.

Hornslet
Bergild, Merete og Jensen, Jens Rosenholm-skabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Riber. 1987, 25-41 ill.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og Bysamfund på Djursland gennem 300 år. 1978, 42 ill.
Carlsen, S.Sloth Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 31-47 ill.
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-78.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Hornslet kirke m.fl.). 1913, 20-22.
Sørensen, Aage Hvor boede Harald Kesje. En Undersøgelse af stednavne i Randers Amt. (Om mordet på Erik Ejegods søn Harald Kesje, der her stedfæstes til Kalø vig). 1941, 25-43.

Karlby (Krogsbæk)
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. (Gården Svinholt). 1909, 61.
Høgh, Søren Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900. 1962, 56-70.
Petersen, P.A. Tre Retssager fra Sdr.Hald Herred 1712-19. (Sag om en bonde, der banker sin nabos tjenestepige i Fårup). 1944, 73-74.
Sørensen, N. Fra Hoveriets Dage. En Hoverikontrakt fra 1792. Fæstebrev og Synsforretning til en Bondegaard i Karlby 1826. 1912, 132-142.

Lime
Estrup, J. Sønderhaldherreds Thingsted. (Ovstrup). 1907, 55.
Petersen, P.A. Et Barselsgilde i Lime 1760. (Efter Sønderhald Herreds Justitsprotokol). 1949, 40-48.
Petersen, P.A. Et gammelt Skifte fra Lime (1804). 1928, 143-149.
Petersen, P.A. Hyrden Søren Nielsen i Lime, f.1723,d.1801. 1928, 95-103.
Petersen, P.A. Lime. Spredte Træk af en Landsbyes Historie gennem henved 200 Aar. 1927, 142-146.
Petersen, P.A. Lime i Sønderhald Herred. (Historisk topografisk beskrivelse til 1688). 1935, 49-72.
Petersen, P.A. Nogle Degne fra Lime. 1930, 125-137. 1933, 99-121.
Petersen, P.A. Tre Retssager fra Sdr.Hald Herred 1712-19. (Sag mod Rasmus Nielsen, Lime for drukkenskab og helligbrøde). 1944, 56.

Mygind
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. (Om Mygind præstekald). 1909, 65.
Petersen, P.A. Da Laurits Skrædder forsvandt fra Mygind. En Retssag fra 1712. Sdr.Hald Herreds Justitsprotokol 1711-16. 1945, 84-101.
Petersen, P.A. Hr. Christopher Beyer, den store Procesmager i Mygind. 1946, 75-96.
Petersen, P.A. To Præster i Calø Amt. (Præsten Søren Nielsen Quist o. 1600). 1940, 116-124.
Petersen, P.A. Tre Retssager fra Sdr.Hald Herrred 1712-19. (Sag mellem sognepræsten C.H.Beyer og præsteenken Madame Maren Brun). 1944, 62-73.

Mørke
Birkelund, Hans Degneembedsforhold i Mørke og Kolind 1765. 1925, 120-121.
Bjerre, Siliam Mørke højskole. 1980, 30-34 ill.
Carlsen, S.Sloth Besættelsesvilkår i Mørke sogn 1864. 1975, 59-64 ill.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 43 ill.
Steffensen, Karl Anker En gårdbrand i Mørke i 1840. 1986, 63-70 ill.

Ommestrup
Sørensen, Marie Pauline Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”. 1991, 59-69 ill.
Sørensen, Aage Et Husmandsbrug fra 1742. 1945, 63-69.
Sørensen, Aage Gamle Dokumenter. En Tip-Oldefaders Fæstebrev. 1911, 104-116.
Sørensen, Aage Ommestrup Hovedgaard i Mørke Sogn. 1913, 66-112. 1914, 96-122. 1915, 62-96. 1916, 20-65.

Rosenholm
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-78.
Hepworth, Fr. Det gamle Randers amt. (Rosenholm). 1975, 9-13 ill.
Tholle, Johannes Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. (Rosenholm Slotspark). 1928, 22-24 ill.

Skader
Hansen, S. Da der laa en “Tysk Spion” paa Skader Kirkes Loft. 1907, 133-138.

Skaføgård
Estrup, J. Skaføgaard. Hvilsager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. 1920, 5-79.
Nielsen, Carl Lindberg J.B.S.Estrup som landmand. 1965, 5-32.
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland. 1984, 58-64 ill.

Skørring
Hofman-Bang, O. En brevveksling i Aarene 1712-1718. (Med deltagelse af Hans Pedersen, ejer eller fæster af Skørring mølle). 1917, 101-142.

Søby
Møller, Thomas Sorte Ane i Søby. 1914, 37-40.

Rougsø kommune (side 100-102)

Allingåbro
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 23.

Gjesing
Jensen, F.Elle Den kloge Kone i Gjesing (Hosiana Marie Hesse). 1963, 55-64.

Hevringholm
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. (Hevringholm). 1909, 5-78.

Holbæk
Kaad, A. Blade af en gammel jysk Adelslægts Historie. 1934, 34-53.
Levinsen, Carsten Blade af en dagbog. Brudstykker - optegnet i 1867. 1990, 39-62 ill.
Sørensen, Aage Kareholmene. (Om brugs- og ejendomsret til holmene). 1952, 8.

Løvenholm
Jørgensen, Kaj Transformerstation nr. 201. Brænderigaarden, Løvenholm skov. En transformatorstation, der er indskrevet i historien. 1992, 42-44 ill.
Lund, Johannes J. Et lerfad fra Djursland. 1980, 5-11 ill.
Madsen, Bo De ældste fund. 1982, 10-12.

Nørager
Qvistgaard, Erh. En Jydsk Præstedatters Fædrene- og Mødrene-Arv i 1674 og 1681 og hendes Anvendelse af den. 1934, 101-105.

Rougsø
Hovesen, Ejnar Om “Pesttjørnen” i Skovgårde og andre tjørne. 1970, 76-83 ill.

Stenalt
Knudsen, Rasmus H. Anna Krabbe. Den lærde Adelsdame paa Stenalt o. 1600. 1926, 5-60 ill.
Sehested, Thyra Karen Sehested. (Tidl. hovmesterinde hos Chr. IV.s døtre, g. 1641 m. Jørgen Sefelt til Stenalt). 1921, 36-56.

Vivild
Bjerre, Siliam Vivild Højskole. 1980, 60.
Sterum, Niels T. Nielstrup Hedegård - en boplads fra 4.-5- årh.e.Kr. Fundoversigt 1958-83. 1984, 5-18 ill.
Østergård, Peter og Bjerre, Siliam (forord Hall, Henning) Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer*. 1983, 63-74 ill.

Udbyhøj
Høeg, Jens Batterierne ved Udbyhøj. 1927, 5-28 ill.
Janssen, C.Luplau C.R.R.Brochenhuus til Udbygård. 1969, 70-84 ill.

Voer
Brask, Aage Da Præsten i Voer kom i Skænderi med Færgemanden i Mellerup. 1953, 94-95.
Sørensen, Anders Lidt om Færgeriet ved Voer og Mellerup. 1953, 68-93.

Ørsted
Bergild, Merete og Jensen, Jens Henrik Henriksen - stenhugger og billedsnider i Randers i 1600-tallet. 1986, 21-36 ill.
Birkelund, Hans En Voldsmand fra Ørsted, 1769. 1918, 87-92.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 34.
Hovesen, Ejnar En klog mand og hans ildstål. 1979, 85-90 ill.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (Ørstedmordet). 1949, 99-101.
Nielsen, A. Barndoms- og ungdomserindringer. 1969, 24-69.

Rønde kommune (side 102-104)

Barkær
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. (Afdækning af Barkær bebyggelse 1949). 1950, 72.

Feldballe
Bjerre, Siliam Feldballe højskole. 1980, 21.
Carlsen, S.Sloth Barfredet i Feldballe. 1976, 88 ill.
Hansen, Vilfred Friborg En egn og dens mejerier. (Skårup andelsmejeri). 1982, 68-69 ill.
Hansen, Vilfred Friborg Missionsfolk og missionshuse på Rønde-egnen. 1991, 35-58 ill.
Pedersen, P.M. Begivenheder i Feldballe-Nødager Sogne i Krigsaarene 1848-50 og 1864. 1917, 77-87.
Pedersen, P.M. Et Blad af Skolevæsenets Historie i Feldballe-Nødager Pastorat. 1918, 60-68.
Pedersen, P.M. Feldballe-Nødager Pastorat i gamle Dage. 1922, 55-86. (1925, 98-115.)
Pedersen, P.M. Feldballe-Nødager Pastorat (Tåstrup). 1923, 60-80.
Pedersen, P.M. Feldballe-Nødager Pastorat (Kejlstrup, Skaarup, Ulstrup, Hedegaard). 1924, 62-65.
Reiter, Aage Ulstrup Tingsteds Historie. Bidrag til Belysning af det danske Ting- og Retsvæsens Udvikling. 1945, 111-128.

Følle
Hansen, Vilfred Friborg En egn og dens mejerier. (Korslund mejeri). 1982, 63-65.

Kalø
Bak, Sigrid Er Kalø et nationalt klenodie? 1989, 86-94 ill.
Dröhse, Engelbert Kaløs Historie. 1908, 119-140.
Pontoppidan, Axel Kalø. 1934, 94-97.
Smidt, C.M. Kalø. 1944, 5-35 ill.

Kalø Vig Egnen
Sørensen, Aage Folkelig Lægekunst ved Kalø Vig. 1946, 56-74.

Rostved
Pedersen, Jørgen En gammel Naturhelligdom (Hog). 1948, 108-115.

Rønde
Bjerre, Siliam Højskolen “Djursland” i Rønde og Rønde Højskole. 1980, 42-45 ill.
Hall, Henning Oliejagten på Randersegnen. 1981, 150-161 ill.
Hansen, Vilfred Friborg En egn og dens mejerier. (Rønde Andelsmejeri, Mejeriet Kalø-Vig). 1982, 69-74.
Hansen, Vilfred Friborg Missionsfolk og missionshuse på Rønde-egnen. 1991, 35-58 ill.
Hansen, Vilfred Friborg Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland. Om sandflugtsdæmpning, søudtørring m.m. i området nordøst for Rønde. 1994, 72-88 ill.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Bregnet Kirke). 1913, 22-23.
Hyldgård, Inger Marie På sporet af en landsby. 1992, 14-22 ill.

Thorsager
Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. 1951, 78.
Hansen, Vilfred Friborg En egn og den mejerier. (Thorsager mejeri). 1982, 66-67.
Hansen, Vilfred Friborg Missionsfolk og missionshuse på Rønde-egnen. 1991, 35-58 ill.
Hansen, Vilfred Friborg Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland. Om sandflugtsdæmpning, søudtørring m.m. i området nordøst for Rønde. 1994, 72-88 ill.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Thorsager Kirke). 1913, 23-24.
Hepworth, Fr. Det gamle Randers amt (Thorsager Kirke). 1975, 7-9 ill.
Houken, Aage En landsbydegns erindringer. (Lærer Niels Sørensen, 1873-1894). 1965, 48.
Klitgaard, C. Tingsvidner vedrørende Thorsager Præstegaard 1616. 1915, 148.

Ugelbølle
Birkelund, Hans Ugelbølles Udskiftning 1784. 1925, 116-119.

Sdr. Djurs Herred (side 59)

Sdr. Djurs Herred
Mortensen, Tom Kirkesølvet i Djurs Nørre og Sønder Herreder. En oversigt. 1985, 42-51 ill.
Nielsen, Niels Løgager Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols Herreder*. 1989, 13-22 ill.

Sønderhald Herred (side 106)

Sønderhald Herred
Larsen, Henrik Fra Galten og Sønderhald Herreders Fortid. 1934, 5-33.

Sønderhald kommune (side 105-106)

Auning
Bjerre, Siliam Auning højskole. 1980, 20-21 ill.
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 34.
Johansen, Ejnar Thuesen Den kloge mand i Auning. 1979, 75-83 ill.
Spreckelsen, Povl von Et mærkeligt middelalderligt Vejanlæg i en Mose ved Auning. 1945, 58-62 ill.

Essenbæk
Johansen, J. Svends Høj. En Henrettelse (1859). 1911, 118-123.
Mehlsen, Ejnar Essenbæk Kloster. 1919, 52-60.
Rasmussen, Poul Essenbæk klosters jordegods i Sønder Hald herred. 1958, 20-28.
Rasmussen, Reinhold Et Besøg i en Gaard paa Randersegnen omkring Aar 1790. (Vanddamsgård). 1922, 108-113.

Fausing
Hald, N.P. Fra Krigens Tid. Krigerne fra Grund. 1910, 133-140.

Gl.Estrup
Hepworth, Fr. Det gamle Randers amt. 1975, 18-22.
Johansen, J. Kong Frederik VII.s Besøg paa Gl Estrup. 1912, 90-99. Berigtigelse v. S.Hald. 1913, 149-150.
Nielsen, Svend Landbrugsmuseet i Lyngby er under flytning til Gl.Estrup. 1969, 96-100.
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland. 1984, 58-64 ill.

Hørning
Høy, A.T. Oberst Hans Friis og Den Hørningske Stiftelse. 1937, 5-111 ill.
Nicolaisen, Frits Den bundne dæmon. 1987, 12-24 ill.

Uggelhuse
Clausen, Jens Den lede heks i Uggelhuse. 1979, 46-50.

Virring
Gjøl, Hanne Svenske sæsonarbejdere på Djursland. (Teglværksarbejdere på Floes Teglværk). 1983, 31-40 ill.
Nielsen, Poul Otto Nogle bygningstekniske detaljer ved Randersegnens kirker. 1969, 5-8 ill.
Thomsen, Erik Kalken i Virring kirke og lidt om kalkstenskirkerne på Djursland. 1985, 15-22 ill.

Årslev
Hansen, S. Et mærkeligt Syn i Aarslev Enge d. 30.April 1600, skildret af Holger Rosenkrantz. 1909, 79-100.

Århus kommune (side 106-108)

Egå
Birkelund, Hans Skoleforhold i Egaa omkring 1750. (Sag om skolelæreren som brændevinsbrænder). 1928, 116-128.
Bjerre, Siliam Egå højskole. 1980, 23.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred.(Egå kirke). 1913, 5-7.
Pedersen, Ejnar En Brydningstid. Lokalhistoriske Optegnelser fra Aarhusegnen. (Skole, kirke og friskole). 1932, 97-137.

Hesselballe
Bjerre, Siliam Hesselballe højskole. 1980, 39.

Hjortshøj
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Hjortshøj kirke). 1913, 7-10.
Houken, Aage En landsbydegns erindringer. (Oplevelser fra den tyske besættelse 1848-49). 1964, 5-30.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (Hjortshøj-mordet). 1949, 97-99.

Løgten
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 40 ill.

Mejlby
Hansen, S. Gaarden Ogstrup i Mejlby Sogn gjennem halvfemte Hundrede Aar. 1908, 5-52.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Mejlby kirke). 1913, 18-20.

Skæring
Houken, Aage En landsbydegns erindringer. (Lærer Niels Sørensen i Skæring. 1864-73). 1965, 46-48.
Sørensen, A. Skæring-Munkegaards Brande 1727 og 1728. 1945, 102-110.

Skødstrup
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Skødstrup kirke). 1913, 10-15.

Todbjerg
Boëtius, V. Epitafiet i Todbjerg Kirke. 1917, 74-76.
Halding, Ole Den store landbrugskrise 1818-1828. Godsfallitter i Randers Amt. (Skårupgård). 1968, 62-66.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster Lisbjerg Herred. (Todbjerg kirke). 1913, 15-18.
Sørensen, Harald Af “Todbjerg Sogns Fattig Casse-Protokol”. 1958, 62-76.
Sørensen, Marie Pauline Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”. 1991, 59-69 ill.

Tilgrænsende sogne, kommuner og amter (side 108-109) Fussingø

Fussingø
Jensen, N.Thyge Charlotte Amalie Skeel 1685-1729. Den sidste Skeeler på Fussingø. 1993, 38-49 ill.
Norn, Otto Albert Skeels Fussingø, en jydsk Herreborg. 1956, 71-86 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Lidt om Fussingø (Udgravning 1951). 1951, 96-98.

Hobro
Dröhse, Engelbert Hobro beskrevet af en Almuekvinde (1808-1868). 1907, 115-124.
Janssen, Aase Luplau Hjalmer Schmidt in memoriam. (Hobroegnens lokalhistoriker). 1968, 77-81.
Jensen, Anders Z.K.Zachariassen, arkitekt, Hobro, nekrolog. 1956, 126.
Klitgaard C. En Hjælpepræst i Hobro. (Fra det 17. Årh.) 1915, 144-146.
Schmidt, Hj. Lærere og lærerinder i Hobro siden 1740. 1967, 72-92.
Zachariassen, Z.K. Kirkeruinen ved Kirkedal på Hobro markjorder. 1952, 37-43 ill.

Hornbæk
Himmer, Poul Hornbæk kirke, Sønderlyng herred, og dens middelalderlige udstyr. 1984, 29-45 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Kjølvejen - en vikingetids-gravplads ved Over Hornbæk. 1985, 5-14 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Vikingetidsgravpladsen Kjølvejen. Undersøgelser i 1985. 1986, 5-16 ill.

Langå
Byskov, Gunner “Verdens Lys” - Ernst Trier i Langå Kirke. 1985, 85-90 ill.
Madsen, Bo De ældste fund. 1982, 12-13.

Læsten
Jensen, Holger H. Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.

Viborg amt
Hall, Henning Stenhuggerfelter. I kirkebyggernes spor. 1985, 23-38 ill.
Lorenzen, Jørgen Gudenådalens Hjemstavnsforening og Busbjerg. 1977, 105-111 ill.

Ålum
Bach, Elenius Født i Aalum. 1996, 22-41 ill.
Kristensen, Johs.E.Tang Laust Skalle og St.St.Blicher*. 1989, 23-28 ill.
Moustsen, Poul Soldaterbreve fra 1863 og 1864 fra Poul Moustsen i Gjandrup. 1992, 33-41 ill.