Årbøger og Historier fra Randers

Her er et udvalg af de bogudgivelser vi har udgivet gennem årene og som sælges fra kontoret – dog er der flere der er udsolgt.

Årbøgerne

aarbøger

– lige siden 1907 har vi hvert år udgivet en årbog med vidt forskellige emner, alle relateret til området der indgik i det gamle Randers Amt.

Her er et omfattende INDEX over bøgernes indhold.

Her kan du se hvilke årbøger der er til salg på kontoret.

Det hænder, at Samfundet får bøger i kommission.
Følgende årgange af årbogen er p.t. udsolgt:
1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1937-1939-1941-1942-1943-1946-1947-1946-1947-1948-1949-1953-1956-1957-1960-1983-1987-1999.

Priser for ældre årgange er nu nedsat!
Årgang          Pris pr stk
1907-99            10,00 kr.
2000-09            25,00 kr.
2010-19          150,00 kr.
2020-              220,00 kr.

Publikationer udgivet Randers Amts Historiske Samfund, som stadig er på lager:
Skolehistorisk billedbog for Randers Amt, 1971                                    Kr.   10,00
Mammon og Magt                                                                              Kr.   98,00
På gennemrejse                                                                                 Kr.   50,00
Ankerstjernebogen                                                                             Kr.   30,00
Stenalt Herregårdsbog                                                                        Kr. 100,00
Priserne er ekskl. evt. forsendelse.

Desuden formidles:
Lars Boelskifte: Willy og mig
Støvringgård Kloster
De nedre byer
Henning Halls erindringsbog: Hvorhen vi i verden fór

orangeline

Andre udgivelser

“Historier fra Randers”
er en samling af autentiske beretninger fra byens historiske liv.
Sidst i 2016 udkom bog nummer 5 – som også kan købes på kontoret.

Historier fra Randers I                                                                        Udsolgt
Historier fra Randers II                                                                       Kr.  75,00
Historier fra Randers III                                                                      Kr.  75,00
Historier fra Randers IV                                                                      Kr.  75,00
Historier fra Randers V                                                                       Kr. 150,00

Historierne er ikke opstillet i kronologisk rækkefølge, men læseren føres gennem de mange længere og især kortere skildringer i den brogede mængde af levet liv, som udgør facetter af Randers bys historie.

Det er spændende og interessante beretninger om mennesker, bygninger, gader, virksomheder og institutioner. Bogens artikler er skrevet af medarbejdere ved Randers Lokalhistoriske Arkiv og oprindelig trykt i Randers Amtsavis,

Randers Amts Historiske Samfund har fået lov til at udgive artiklerne i bogform.

PDF  Index ”Historier fra Randers” Bøgerne 1 – 2 – 3 – 4 – 5

WORD  Index