Forfatter Index

 

      |   Emne    |    Topografi   |   Personalia   |  Forfatter   |   Årbøger 1997 –  |

Forfatterregisteret anfører sidetal, som referer til den side, forfatteren er omtalt på, i afsnittet “Emner” , “Topografi” og “Personalia”

For at lette søgningen anføres nedenstående sidenumre (fra – til):
side: 11 – 52 : “Emner”
side: 53 – 109 : “Topografi”
side: 111 – 146 : “Personalia”

Årbøgerne 1906-1996

 

A

Abrahamsen, Mona 15,37,86
Andersen, Ellen, museumsinspektør, København 32
Andersen, Lars Møller 13,95
Andersen, Lise 11,16,25,32,38,71,83,86,120,129,131,134,
137,141,146
Andersen, Valdemar, lærer, Bække 35,95
Andersen, Villads, dyrlæge, Udbyover 19,33,38,67,71,126,131,144

B

Bach, Elenius 38,110,112
Bak, Sigrid 22,50,51,103,145
Bavnhøj, Peter 11,22,60,86
Bay, Hans, fhv. sygehusinspektør, Hobro 86
Berg, Asger Ødum 38,45,57,125,128
Bergild, Merete 27,35,76,87,96,102,121,123,137,143
Berner, Henrik, civilingeniør, Clausholm 11,15,22,60,137
Berner Schilden Holsten, Hans, lensbaron, Langesø 27,60,61
Berthelsen, H.P., lærer, Ravnsbjerg 63
Binderup, Mette, husmandskone, Tørring 38,77,113
Birkelund, Hans, førstelærer, Nimtofte 14,17,19,20,22,25,29,41,
45,48,50,53,56,66,68,69,70,71,
77,78,81,83,87,98,102,104,106
Birkelund, Leif, lærer, forsorgsleder, Ryomgård 35,69,118
Bjerre, Siliam, pastor em., Odder 25,31,53,58,59,61,68,69,
75,80,82,98,101,102,103,105,
107,113,114,117,126,129,133
Blichfeldt, frk., Spentrup 83,140
Boas, N.A. 13,57
Boberg, Gudrun 26,87
Boëtius, V., rektor 27,108
Boje, Jørgen 19,37
Bokkenheuser, Chr., oberstløjtnant, København 33,87,111,115
Bonde, Christen, cand.polit., Hellerup 16,82
Bondesen, Peter, arkivar, Randers 35,36,49,50,83,87,112,115,116,
117,120,121,124,125,126,132,135,137,141,144,145
Borberg, L.P., sygekassedirektør, København 45,87
Borchsenius, Poul, præst, Randers 113
Brask, Aage, cand.jur., godsejer, Christianslund 16,22,27,34,47,61,
63,66,72,86,101,118,122,144
Bredstrup, H., byfoged, Randers 88,112
Breitenbauch, Børge, vicetoldinspektør, Ålborg 51,79,87,115,137
Broge, Lise Sandersen, kontorassistent, Randers 52
Byskov, Gunner 27,64,109,144
Bønnerup, J., pens.lærer, Randers 16,88

C

Carlsen, Per Sloth 27,66,134
Carlsen, Søren Sloth, overlærer, Hornslet 22,33,44,45,51,68,69,
70,96,98,100,102,105,107,112,114,115,
117,118,119,120,132,133,139,143,146
Christensen, Esben Møller 84
Christensen, H.P., sognepræst, Spentrup 12,83
Christensen, N., lods, Randers 20,74
Christensen, P., lærer, Hinge, Havnelev 41,42,46,60,61,62,64,144
Christensen, P.lærer, Tornby 21,25,31,33,38,41,44,48,
55,65,67,68,75,88
Christensen, Per Bo 14,16,88,125,139
Christoffersen, Sv., sognepræst, Fjellerup 22,27,47,78,79
Clausen, Jens, adjunkt 21,106
Colding, T.A., præst 47,56

D

Dahl, Jens, møller, Hald 17,73
Dahl, Marius, vognmand, Havndal 17
Denman, Henrik, Roskilde 44,114
Donner, Jens Erland, kredslæge, Mørke 49
Dröhse, Engelbert, redaktør, Randers 11,19,22,33,35,37,42,53,
62,88,103,108,111,112,119,129,138,143
Dybsand, Guri 36,88,127,138

E

Ebbesen, Klaus, universitetslektor, København 12,56,57,77,124
Egeskov, A.M., lærer, Gjerrild 46,78
Ejerslev, M.P., lærer, Mellerup 11,76
Ellekilde, Hans, arkivar, København 52,54,56,70,78,80
Engell, Rolf 40,50,88
Eriksen, Henry, cand.mag., Randers 18,36,88,143
Estrup, J., cand.theol., godsejer, Skaføgård 21,22,42,96,97,
99,113,119,140
Estrup, N.R., hofjægermester, Fjeld 18,22,69

F

Fischer-Nielsen, P., murermester, Randers 35,44,86
Frandsen, Allan 39,86,135
Frandsen, Helge Qvist, sognepræst, Marie Magdalene 17
Frandsen, Kirsten Merethe 39,46,69
Frederiksen, Finn T., mag.art., Randers 36,79,88,125,135
Frederiksen, Mogens L. 29,133
Frederiksen, Søren, stud.mag., Århus 11,14,88
Fritz, Sven, arkitekt, Århus 27,36,53,58,125
Fuglsang, Anthon, forfattter, København 18,37,45,56,58,77,79,
84,88,102,104,128
Fussing, Hans H., arkivar, København 116

G

Galster, Kjeld (“Jyden”), fhv.rektor, Ålborg 65,114
Gjøl, Hanne 16,106
Glahn, Gertrud, overbibliotekar, Randers 113
Gleerup, Niels Poul, stadsarkivar, Randers 11,18,22,23,47,50,66,
74,80,81,82,86,88,96,141
Grandjean, Poul Bredo, arkivar, København 36,88,127,134,139
Grandt-Nielsen, Finn 15,33,40,84,88
Greibe, F. 27,74
Grønbæk, Ejnar, overlærer, Randers 35,117

H

Hald, I.C., landhusholdningssekretær, København 17,50
Hald, Kristian, professor, København 49,75
Hald, N.P., partikulier, Fausing 34,105
Halding, Ole, adjunkt, Kgs.Lyngby 17,23,58,71,77,79,84,108
Hall, Henning, sognepræst, Randers 14,15,27,32,37,40,44,82,88,89,
103,109,120,122,124,127,129,130,141
Hansen, Heino Wessel 39,40,65,68,72,138
Hansen, Knud Kjellerup, cand.pharm., Randers 11,89
Hansen, Martin A., forfatter 27
Hansen, N.J., lærer, Enslev 27,72
Hansen, Paul 33,56,112,132,134,139
Hansen, S., cand.mag., Vejle 18,23,35,61,96,97,98,99,100,106,
107,118,133,134,135,138
Hansen, Vilfred Friborg, lektor, Rønde 17,18,31,45,53,102,103,104,
112,116,121,127,129,130,133,135,137
Hansen, Vilhelm, postbud, Gjerrild 20,46,78
Hatt, Gudmund, geograf, København 12,65,67
Haugsted, Ejler, bibliotekar, Århus 119
Heilesen, Henning, arkivar, Viborg 18,83,89,113,115,128,138,142
Heilskov, Chr., forfatter, Bjerringbro 20,50,51,71,96,104,107,108
Hepworth, Fr., driftsbestyrer, Vejle 60,66,84,89,99,104,105
Hermansen, Carl, sognepræst, Værum 64,135
Himmer, Poul 27,86,109,118
Hiort, N.B. 23,58
Hjelholt, Holger, arkivar, København 20
Hjersing, J.P., arkitekt, Randers 27,71
Hjuler, Marie 39,81,123
Hofman-Bang, O., arkivregistrator, København 60,99
Holding, Ole 84
Holst, Johannes, pensionist, Randers 46,89
Horn, Robert 26,89
Houken, Aage, lektor, Ålborg 16,35,46,59,104,107
Hovesen, Ejnar, overlæge, Grenå 12,20,31,44,54,57,58,101,102,
111,131
Hvidtfeldt, Johan, arkivar, Åbenrå 15,89
Hyldgård, Inger Marie 12,23,85,89,104
Høeg, Jens, læge, Ørsted 25,33,74,101
Høegh, Pauli 16,37,85,113,135
Høgh, Søren, gdr., Karlby H. 39,97
Højrup, Ole, museumsinspektør, Kgs.Lyngby 17
Høy, A.T., forstander, Volk Mølle 26,106,120

I

Ilving, Svend, provst, Lyngby 28,59

J

Jacobsen, Ejvind, skoleinspektør 32,89,118,134
Jacobsen, H.P., skoledirektør, Randers 46,89
Janssen, C. Luplau, bibliotekar, København 101,116
Janssen, Aase Luplau, biblioteksassistent, København 108,139
Jelvard, Johan, fhv.amtsfuldmægtig, Randers 11,40,42,84,89,
102,107,118
Jensen, Anders, læge, Hobro 108,146
Jensen, Anthon, Randers 16,42,47,66,95
Jensen, Carl Hedegård 16,89,122
Jensen, F.Elle, forstander, Skals 29,30,31,32,57,62,73,75,89,
100,114,136
Jensen, Gerda 15,90,123
Jensen, Hans Jørgen W. 17,72,111
Jensen, Holger H., skoleinspektør 19,26,44,83,90,109,
121,124,133,142
Jensen, J.M., gdr., sognefoged, Væth 46,48,64,96
Jensen, Jens 27,35,76,87,96,102,121,123,137,143
Jensen, Jørgen Steen, museumsinspektør, København 12,58
Jensen, Marcus, lærer, Hald 46,75
Jensen, N.Thyge 47,108,140
Jensen, P.Fløe, lærer, Hvornum 18,23,28,30,39,44,46,50,63,66
Jensen, Peder, arkivar, Århus 42,79
Jensen, Peder, overpostbud, Århus 78,114
Jensen, Poul Erik 37,90
Jensen, S., lærer, Støvring 34,90,121
Jensen, Sv.Aa., førstelærer, Støvring 26,76
Jeppe-Jensen, Gudrun, præstefrue, Harridslev 73
Jeppe-Jensen, J.P., sognepræst, Harridslev 30,42,46,74,77,122
Johansen, Ejnar Thuesen, bogtrykker, Auning 32,105,133
Johansen, J., lærer, Assentoft 24,42,105
Johansen, Sofie, Kolding 54
Jørgensen, Ellen, overlærer 19,26,90,142
Jørgensen, Hasse Neldeberg 20,90
Jørgensen, K., lærer, Ø.Tørslev 30,77
Jørgensen, Kaj, konstruktør, Randers 14,15,32,40,90,100,111,132,145

K

Kirk, Palle 19,32,36,49,84,90,116,119,123,131,136,145
Kjær, Henry, vejmand, postbud, Gjødvad 18,80,81,126
Kjær, Henry T., præst, Tyrsted-Uth 18,39,42,46,71,73,84,
111,113,118,122,123,126,139,142,145
Kjær-Jensen, Wilh., kordegn, Randers 51,66
Klitgaard, C., postmester, Hjørring 21,42,52,53,57,58,62,65,66,
80,90,104,109,121,124,126,137
Knudsen, Rasmus H., stud.theol., København 23,101,127
Kragh. Chr., skovarbejder, Gl.Estrup Skov 63
Kristensen, Elmer 12,90
Kristensen, Inge Kjær 13,86,109
Kristensen, Jens Kr. 32,76,125,139
Kristensen, Johs.E.Tang, overbibliotekar, Nørresundby 31,49,65,90,
110,111,114,127,140,146
Kristiansen, Mette Svart 12,90
Kristoffersen, Hans Runge, stud.mag., Randers 12,90
Kræmer, P., gdr., Langå 25
Kaad, A.,lærer, Lem 48,100,141
Kaae, Alfred, lærer, Kronhede 33,42,61,62,111
Kaag, Folmer 26,89

L

Larsen, Finn 15,71,141
Larsen, Georg, boelsmand, Albæk 35
Larsen, Hedvig Stenbak 26,91
Larsen, Henrik, cand.phil., Ballerup 50,106
Lassen, T.Bundgaard, lærer 59
Lauridsen, Finn H., arkivar, Århus 91
Laursen, Jørgen A.V., prokurist, Randers 37,57
Lehrmann, N.J., justitsraad, Randers 25,91
Levinsen, Carsten 30,37,91,100,129
Levring, A., gdr., Væth 25,39
Lichtenberg, de, fru, Lundskov 59,126
Lichtenberg, G.H. de, kaptajn, Charlottenlund 129
Liljefalk, Axel, oberst 34
Lind, Egmont, konservator, København 95
Lind Aage, herredsfuldmægtig, Skrodhøj 120
Lindhardt, P.G., professor, Århus 91,135
Lorenzen, Jørgen, sognepræst, Hvorslev-Gerning-Ulstrup 19,36,110,
128,136
Lund, Johannes J., dyrlæge, Spjald 36,100
Lundgaard, Hans Chr., Randers 24,91
Lyndrup, Svend Ring 46,70,130,131
Lysdahl, Per, museumsinspektør, Hjørring 12,75
Løgstrup, Knud 13,91,140

M

Madsen, Bo, stud.mag., Randers 64,100,109
Madsen, I.Lund, journalist 31,52,55,57,60,70,78,81,135
Madsen, J.P., soldat, Hvilsager 34
Mark, Harald, godsejer, Svallinggård 23,30,81
Mehlsen, Ejnar 32,105
Mejndor, Sigurd, sognepræst, Hyllested 28,54
Mejnecke, Karl, grosserer, København 42,44,70,91,118
Michaelsen, M., konsul,Randers 13,34,38,51,52,91,130
Mielec, Felix Møller 28,31,70,130
Mikkelsen, Hans 12,91
Mogensen, H., lærer, Rimsø 30,46,80,116
Mortensen, Inga, stud.mag., Marie Magdalene 28,69
Mortensen, Tom, adjunkt, Grenå 17,28,37,59,79,84,91,125,136
Moustsen, Poul 34,110,131
Munch, Axel, skolebestyrer, Ryomgård 28,68
Munch, Erik, lærer, Ryomgård 28,68
Mølby, Th., pens.førstelærer, Roskilde 48,78
Møller, J.S., sagfører, Randers 91
Møller, Niels Kr., skoleinspektør, Gjerlev 42,48,72
Møller, Per, stud.techn., Hyllested 28,53,60
Møller, Thomas, provst, Spentrup 99,114,136
Møllmann, Niels, amtmand, Skanderborg 58,123
Mørup, Sigfred 11,91,132

N

Nicolaisen, Frits 20,106
Nielsen, A., lærer, Ørsted 34,46,59,102,133
Nielsen, A.Strange, skoleinspektør, Toksværd 64,91,140
Nielsen, Anders, tømrer, Dalbyneder 30,71
Nielsen, Anna Thulsted, skoleinspektør, Randers 46,91
Nielsen, Beth Grothe, lic.jur., København 43,54
Nielsen, Bjarne Henning 13,86,109
Nielsen, Carl Lindberg, landsarkivar, Odense 17,23,63,99,119
Nielsen, Christian, civilingeniør, Randers 14,91
Nielsen, E.Kannegaard 13,57
Nielsen, Kaj Toft, aftenskoleforstander, Randers 44
Nielsen, N., lærer, Hillerød 23,30,34,39,45,46,47,49,
53,54,55,56,59,132
Nielsen, Niels Løgager 16,55,59,80
Nielsen, Poul Otto, museumsinspektør, København 28,62,81,95,106
Nielsen, Svend, museumsinspektør, Auning 105
Nielsen, Vilh., sognepræst, Rimsø 28,80
Nikolajsen, Grete 26,91
Norn, Otto, museumsinspektør, København 11,23,28,81,91,108
Nørgaard, Henry 43,65,119,143

O

Olsen, Kjeld, kontorchef, Randers 28,92
Olsen, Thea, bibliotekar, Randers 115
Oxlund, Jens J. 15,50,92

P

Paludan-Müller, Carsten 13,92
Pape, C.J., pens.eksportchef, Fannerup 23,48,70,92,95,123,134
Paulsen, C., skovrider, Fannerup 18,76
Pedersen, Ejnar, forstander, Egå 107
Pedersen, Jette Toftdal 16,37,86
Pedersen, Jørgen, lærer, Fredsted 13,49,103
Pedersen, Kr., viceskoleinspektør, Viborg 61
Pedersen, P.Madsen, gdr., Straband 24,30,34,35,47,50,
70,102,103,138
Pedersen, P.Storgaard 51,63
Petersen, E.Baltzer 15,50,92
Petersen, P.A., lærer, Middelfart 21,25,43,47,59,96,97,
98,113,133,136
Pilgaard, Holger, pens.museumsforvalter, Randers 20,92
Pontoppidan, Axel, kaptajn 103

Q

Qvistgaard, Erh., pastor em. 30,43,47,66,100,130

R

Randrup-Thomsen, Ole 38,92,136
Rasmussen, Alexander, sognepræst, S.Kongerslev 39,43,62,72,145
Rasmussen, Allan Hjorth, museumsinspektør, Esbjerg 11
Rasmussen, Lisbeth W. 13,57
Rasmussen, Palle Schødt, adjunkt, Grenå 11,18,24,28,33,54,55,57,
58,62,68,69,77,80,99,105,132,144
Rasmussen, Poul, arkivar, Risskov 24,32,62,75,105
Rasmussen, Reinhold, gdr. 39,105
Reiter, Aage, fuldmægtig 43,103
Reitzel, Poul, kontorchef, København 20,60
Revsbech, Grete Jans 38,92
Ribe, Helge 48,49,66,112
Riisager, Vagn, provst, Randers 37,64,92,115
Rohde, H.P., kunsthistoriker, København 34,35,92,138
Rosenstand, J., direktør, Randers 14
Rosenørn, Elisabeth, frk., København 48
Rousing, J.P., murer, Askildrup 15,26,83,92
Rye, Axel, redaktør, Randers 49,92
Rørbech, Chr., lærer, Ny Himmelev, Roskilde 72
Rørbech, Petri, lærer, Ny Himmelev, Roskilde 28,76,117
Raaschou, Carl, forfatter, Als, Hadsund 16

S

Scavenius, Bendt B. 24,32,78,118
Scheede-Jensen, Bodil 12,90
Schiøtt, Folmer, politibetjent, Randers 38,92
Schmidt, August F., forfatter, Brabrand 19,21,24,39,45,56,
80,81,93,117,126
Schmidt, Hjalmer, lærer, Hobro 47,62,109
Schmidt, Joh.Chr., kammerraad, Hald 73,75
Schrøder, Folmer, landinspektør, Randers 38,40,50,51,84,93,141,144
Schütte, Gudmund, dr.phil., Jebjerg 19,49,63
Schwensen, Chr., ingeniør, Trudsholm 24,48,65,66,127
Sehested, Thyra 101,140
Severinsen, P., sognepræst, Tim 30,79,81,111,113,114,116,117
122,124,129,130,132,135,137,143,144,145,146
Simonsen, Børge 26,32,89,93,122,134,140
Skadhauge, Poul, præst 115
Skjerbæk, Thorkild, sognepræst, Laurbjerg 49,84,93
Skov, Erik, museumsinspektør, København 28,71
Skov, Sigvard, museumsinspektør, Kolding 11,29,57,93,114
Skytte-Rasmussen, Kaj, fagskoleleder, Randers 15,16,26,29,37,38,
76,82,93,120,121,125,128,130,136,140,143
Skaarup, Peter, sparekasseassistent, Randers 47,59
Sloth, Hanne 84
Smed, Jens, Kgs.Lyngby 26,49,61
Smidt, C.M.,arkitekt, Nationalmuseet, København 24,103
Spreckelsen, Povl von, kontorchef, Randers 24,29,30,48,51,67,
93,94,105,123
Steenberg, Etly 30,56,132
Steenberg, Joh.Busch, sagfører, Hobro 66,73
Steensgaard, Michael I. 26,82
Steffensen, Karl Anker 39,98,119,140
Stemann, G., stiftamtmand, Ribe 31,85,94,131,141
Stenz, Kirsten 19,26,90,142
Sterum, Niels T., museumsinspektør, Randers 13,20,82,101,124
Stidsing, Ernst 13,86,109
Stiesdal, Hans, museumsinspektør, København 115
Sulkjær, Johan C., lærer 18,23,28,30,39,44,46,50,63,66,
Svenstrup, Carl, viceskoleinspektør, Grenå 29,33,43,57,60
Søby, Chr., gdr., Bjergby 31,40,85
Søgaard, J.Aa., lærer, Harridslev 41,73
Sørensen, A., kontorchef, Gentofte 43,56,77,107
Sørensen, Anders 50,52,75,85,101
Sørensen, Bolette, lærer, Hald 31,73
Sørensen, Fritz, gymnasieelev, Glæsborg 51,57,70,78,142
Sørensen, Harald, lærer, Mejlby 48,108
Sørensen, Hugo 13,94
Sørensen, Jørgen Würtz, cand.mag., Hadsten 31,37,41,94,
117,119,123,129
Sørensen, Marie Pauline 38,39,94,98,108,128,142
Sørensen, N., Fløjstrup 20,97,142
Sørensen, Aage, gdr., Mellerup 13,17,20,21,24,25,26,29,32,
39,40,44,49,62,63,64,67,71,
72,73,74,75,76,82,83,85,94,
95,96,98,99,100,103,131,134,138

T

Tegner, G., underarkivar, Viborg 67,68
Teist, Frederik, stud.jur., København 94,116,131
Telling, Søren 38,75,94,142
Theilgaard, G.M., skolebestyrer, Kolind 31,68
Tholle, Johannnes, havearkitekt 15,60,67,76,84,99
Thomsen, Erik 29,106
Thy, Aage, gdr., Sdr.Onsild 21,34,63
Tinghus, Lars Rye 14,16,88,125,139
Trap, Peder M., gymnasieinspektør, København 31

U

Uldall, F., arkitekt, Randers 14,44,61,94,145

V

Vad, N.Nielsen, lærer, Ø.Tørslev 24,84,115
Vegger, P.Bugge, genealog, Randers 18,82,83,114,130
Vegger, S.Bugge 33,38,95,112,116,124,125,127,128,139,141,142
Vester, Jens Ove 39,72,77,132
Villadsen, Zira O. 38,95,120
Villemos, Ann 13,95

W

Wad, Leo, lektor, Ålborg 21,41,55,80,145
Wammen, Chr., lærer, Kjærby 18,24,31,44,47,67,73,74
Warthoe-Hansen, Ole, overlærer, Randers 16,19,34,51,81,95
108,121,142
Westh, Axel, lektor, Randers 29,69,95
Winge, Charlotte 48
Worsøe, Hans H., arkivar, Viborg 17,19,48

Z

Zachariassen, Z.K., arkitekt, museumsleder, Hobro 29,63,109

Ø

Ørsted, Randi, journalist, Randers 38
Østergaard, pastorinde, Virring 45
Østergaard, Bent 34,59,127,137
Østergaard, Peter, lærer, Mellerup 19,25,31,72,73,75,101,
113,117,126,127,129,133