Personalia – index

|   Emne    |    Topografi   |   Personalia   |  Forfatter   |   Årbøger 1997 –  |

Indexering af Årbøgerne 1906-1996

A (side 111-112)

Adamsen, Egon, postbud.
Kaj Jørgensen: En af de mange. - Erindringer om Den danske Brigade, og tiden i Sverige. 1996, 53-59 ill.

Adolph, (?) pastor.

Henry T.Kjær: Fra kaffetår til gabestok. 1996, 15-21 ill.

Alberg, Svend Heinrich, apoteker, Grenå.

Ejnar Hovesen: En kisteplade fortæller. 1982, 39-42.

Anchersønnerne i Randers
.
Chr.Bokkenheuser: Anchersønnerne i Randers. Borgmester Peder Anchersen og Byfoged Ancher Poulsen. 1929, 148. 1930, 100-113.
J.S.Møller: Anchersønnerne i Randers. 1913, 151-167.

Andersen, Peder, sognepr. i Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 36-42.

Andersen, Niels, degn.
Johs. E. Tang Kristensen: Laust Skalle og St.St. Blicher. 1989, 23-28 ill.

Andersen, R.

Nekrolog af Engelbert Dröhse: 1925, 123-124.

Andersen, Rasmus, gårdejer.

Hans Jørgen W.Jensen: Rasmus Andersen - en pioner fra Dalbyover? 1994, 63-71 ill.

Andersen, Søren,sognepræst.

A.Kaae: Fra Kejserkrigens Tid. 1954, 78-89.

Ankerstjerne, J.M., grosserer og hans søster, Mathilde, Randers.

Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 176 ill.

B (side 112-117)

Bach, Chr., civilingeniør.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandsskamp. 1995, 5-34 ill.

Bach, Jens, sadelmager, reservepost.
Elenius Bach: Født i Aalum. 1996, 22-41 ill.

Bach, Jens Elenius, tømrermester.
Elenius Bach: Født i Aalum. 1996, 22-41 ill.

Bach, Joachim Wilhelm, sognepræst.
Paul Hansen: Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. 1986, 37-42 ill.

Baltser Pedersen, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 33.

Banner, Erik, lensmand på Kalø
Engelbert Dröhse: Kaløs Historie. 1908, 130-136.

Bartrumsen, Vilhelm From, bogholder og digter. Helge Ribe: Digterrødder. 1989, 40-46 ill.

Bay, Søren Sørensen.
H.Bredstrup: Hvem var Søren Sørensen Bay? 1917, 143-145.

Beck, Vilhelm, præst.
Vilfred Friborg Hansen: Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

Becker, Hans A., direktør.
Pauli Høegh: Mens tid er.... 1996, 42-52 ill.

Behr, Thomas Poul Niels.
J.Estrup: Skaføgaard. Hvilsager Sogn. 1920, 5-79.

Bek, Jens, højskoleforstander,Mellerup.
Peter Østergaard: Mellerup højskole - et 100 års minde. 1980, 50-57.
Peter Østergaard og Siliam Bjerre: Den grundtvigske “gårdmandsreligion” - jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Bergmann, Ludvig Carl, sognepr. i Karleby-Voldby 1810-1822.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 69-71.

Bering, Peder Thomassen, konsumptionsforvalter i Randers.
Henning Heilesen: Hvidemølle i Randers. 1961, 121.

Berthelsen, Chr. overbibliotekar, Randers. Nekrolog ved Gertrud Glahn og Poul Borchsenius. 1953, 110-114.

Beyer, Christopher, sognepr. i Mygind.
P.A.Petersen: Hr.Christopher Beyer, den store Procesmager i Mygind. 1946, 75-96.

Bildsøe, Poul Mathias, biskop.
Henry T.Kjær: Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.

Binderup, Mette, husmandskone, Tørring.
En husmandskones erindringer. 1982, 75-84 ill.

Birkedal, Uffe.
Siliam Bjerre: Højskolen “Djursland” i Rønde. 1980, 42.

Bjerg, Søren Pedersen, sognepr. i Karleby-Voldby 1601-11.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 14-16.

Bjerre, Siliam, pastor emer., Odder.
1980, 15.

Bjødstrup, Jørgen, degn, Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 37.

Bjørnbak, Erik, sparekasseassistent.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Blicher, Steen Steensen, digter, præst, Spentrup.
Henrik Denmann: Steen Steensens sagnoptegnelser. 1982, 43-61 ill.
F.Elle Jensen: Blichers boghandlerregning. 1964, 58-64.
Peder Jensen: Blicher og “Bjergmanden paa Mols”. 1953, 26-34.
“Jyden” (Kjeld Galster): Blichers planlagte stævne på Hohøj 1846. 1958, 5-19.
Johs. E.Tang Kristensen: Laust Skalle og St.St.Blicher. 1989, 23-28 ill.
Thomas Møller: Digteren Blichers Omsorg for fattige. 1926, 148.
Thomas Møller: Smaatræk fra Digteren Blichers Liv. 1916, 121-122.
Thomas Møller: Steen Steensen Blicher som Børneven. 1920, 113-115.
N.N.: Blicher og “Bjergmanden paa Mols”. 1908, 100-106.
Poul Skadhauge: Et mindedigt om Steen Steensen Blicher. 1927, 138-141.
Poul Skadhauge: To Digte om Steen Steensen Blicher af Thomas Lange. 1933, 71-76.
S.Skov: Blicher og den Jyske Natur. 1936, 113-130.

Blichfeldt, H., sognepræst, Mørke.
S.Sloth Carlsen: Besættelsesvilkår i Mørke sogn 1864, 1975, 67.

Bording, Anders.
N.Nielsen Vad: Den første Redaktør. 1923, 47-59.

Borggaard, General.
Chr. Bokkenheuser: General Borggaard. En dansk Mands Minde hædret i Udlandet. 1923, 128-133.

Brask, Aage, godsejer, cand.jur.
Nekrolog af Vagn Riisager. 1963, 86.
Nekrolog af magister Hans Stiesdal. Vedføjet: Litteratur af Aage Brask v/bibliotekar Thea Olsen. 1965, 84-88 ill.

Breitenbauch, Ernst Heinrich, guldsmed, Randers.
Børge Breitenbauch: En indvandrerskæbne i Randers. 1975, 51-58 ill.

Brinchmann, Joseph, hospitalspræst, Randers.
Henning Heilesen: Hospitalspræst Joseph Brinchmanns biografi. 1958, 55-61.

Broch, Lene og Niels købmand, København.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 170- 172 ill.

Brock, Ludvig Frederik, oberst,told- og consumtionsinspecteur, Randers.
F.Teist: Oberst L.F.Brock. 1921, 5-51.

Brockenhuus, Conrad Rasmus Rudolph, proprietær til Udbygård.
v/C.Luplau Janssen. 1969, 70-84 ill.

Bruun, Erik Sørensen, sognepr. Karleby-Voldby 1563-1603.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 12-14.

Bryske, Gert.
Hans H.Fussing: Gert Bryske og Kirsten Sandberg. 1937, 112-136.

Budde, Christopher, sognepræst, Rimsø.
H.Mogensen: Rimsø præstegård- og dens beboere gennem tiderne. 1959, 68.

Budtz, Johan, rådmand, Randers.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 178 ill.

Budtz-Jørgensen, Eigil., adjunkt.
Palle Kirk: Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.

Buhl, Lars Peter, sognepræst, Karleby-Voldby 1837-1870.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 75-80.

Buhl, Vilhelm, statsminister.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Busch, H.Axel E.O., præst.
Vilfred Friborg Hansen: Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

Bülow, Axel, sognepræst.
Peter Østergaard og Siliam Bjerre: Den grundtvigske “gårdmandsreligion” - jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Bøg, Kjeld, sognepræst, Karleby-Voldby 1723-39.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 42-51.

Bøttiger, Louis Johannes, Vistoft.
August F.Schmidt: Pastor L.J.Bøttiger til Vistoft, Ebeltoftegnens Historiker. 1934, 127-138

C (side 117- 118)

Carlsen, Pastor.
Chr.Rørbech: En Præsteskikkelse fra 1840'erne belyst fra Sogneforstanderskabets Protokol for Dalbyneder, Raaby og Sødring Sogne. 1934, 114-126.

Carlsen, Søren Sloth,pens.overlærer, Hornslet.
1975, 65.

Carøe, Johan Frederik, borgmester, Randers.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 169 ill.
Peter Bondesen: J.F.Carøes portræt. Et ziirligt epitafium på Randers Rådhus. 1990, 27-31 ill.
Hans H.Fussing: Borgmester Johan Frederik Carøes borgerlige Trosbekendelse. 1921, 109.

Castella, Ludvig, biografdirektør, Randers. J.Würtz Sørensen: Stumfilmbiograferne i Randers 1905-1930. 1974, 8 ill.

Christensen, Carl Julius, ungkarl, Bygballe.
Ejnar Grønbæk: Dagbog for ungkarl Carl Julius Christensen, Bygballe 1848-50. 1961, 7-30.

Christensen, Knud Ingemann, student.
Ejvind Jacobsen: Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. 1983, 81-106 ill.

Christensen, Oluf (Wolle Skrædder), skrædder, Nimtofte. Karl Mejnecke: Et stervbo i Nimtofte. 1977, 73-83.

Christiansen, Jens Chr., degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 40.

Cistercienserordenen.
Bendt B.Scavenius: Sostrup slot og gods 1960-1990. Middelalder og nutid på samme sted. 1990, 86-96 ill.

Clausen, Niels, biskop, Århus.
S.Hansen: Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-72.

Clement, Skipper.
Aage Brask: Fra Skipper Clements Fejde. 1948, 116-126.

Colind, J.P., politimester, Randers.
Johan Jelvard: Et halvt Aarhundrede i Randers. 1950, 83-85.

la Cour, Peter Christian, sognepræst i Nimtofte-Tøstrup. Leif Birkelund: Et tidligt oplysningsarbejde på Djursland. Nimtofte almuebibliotek. 1974, 50.

D (side 118-119)

Dall, Damanius Thomsen, præst.
Henry T.Kjær: Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.

Dietz, J.H., maler.
Poul Himmer: Hornbæk kirke, Sønderlyng herred, og dens middelalderlige udstyr. 1984, 29-45 ill.

Dinesen, H.H., branddirektør.
Karl Anker Steffensen: En gårdbrand i Mørke i 1840. 1986, 63-70 ill.

Doll, Paul.
Henry Nørgaard: Et overfald på Hem kirkesti 1588. Referat af tingbøgerne i samme anledning. 1990, 97-103 ill.

Dolmer, Rasmus Jensen, degn, Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 33.

Dröhse, Engelbert, redaktør, Randers.
Nekrolog af J.Estrup. 1940, 5-8.

E (side 119-120)

Ebbesen, Niels, væbner, Nørreris.
Engelbert Dröhse: Niels Ebbesens Statue og lidt om hans Slægt. I anledning af 25-Aarsdagen for Statuens Afsløring. 1907, 142-148.
Ejler Haugsted: Niels Ebbesen. 1945, 129-144.

Egeberg, Klaus, historiker.
Palle Kirk: Til Oplivelse af historisk Sans. 1996, 75-79 ill.

Eriksen, Gottlieb, biografdirektør.
Jørgen Würtz Sørensen: Stumfilmbiograferne i Randers 1905-1930. 1974, 10 ill.

Erikson, (?) mormonmissionær.
Jørgen Würtz Sørensen: Da mormonerne kom til Randers-egnen. “Hellig krig” i sidste halvdel af det 19. Århundrede. 1988, 59-68 ill.

Estrup, J.B.S., konseilspræsident, Skaføgaard.
J.Estrup: Skaføgaard, Hvilsager Sogn, Sønderhald Herred. 1920, 5-79.
Carl Lindberg Nielsen: J.B.S.Estrup som landmand. 1965, 5-32.

Estrup, Jacob, godsejer, Skaføgaard.
Nekrolog af Aage Lind. 1941, 5-12.

F (side 120-121)

Fait, Christopher, apoteker, Randers.
Henning Hall: Igleglas og bristede laksedrømme. 1977, 50.

Fausing, Jacob, degn, Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 35.

Fiil, Gudrun og Marius, kroejere.
K.Skytte-Rasmussen: Gudrun og Marius på Hvidsten kro. 1991, 83-92 ill.

Fischer, Chr., borgmester, Randers.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 173 ill.

Fischer-Nielsen, P., murermester, Randers.
Fra Krigsaarene 1848-49-50. Nogle Barndomserindringer fra Kristrup og Omegn. 1907, 125-132.

Fjeldskov, Niels Waldemar, billedskærer og billedhugger.
Peter Bondesen: Et frimurerisk loft i Randers. 1991, 70-74 ill.

Franck, familien, håndværkere.
Zira O.Villadsen: Familien Franck - en gammel håndværksfamilie. 1990, 63-75 ill.

Frandsen, Rasmus, halleassistent.
Lise Andersen: Randers Lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.

Friis, Hans, oberst, Clausholm.
A.T.Høy: Oberst Hans Friis og Den Hørningske Stiftelse. 1937, 5-111 ill.

Frost, Lorenz, Joh., kaptajn, Randers.
S.Jensen: En Randers Skibskaptajn i 1793. Franske og engelske Krigsskibes skændige Optræden. 1910, 65-69.

Fuglede, Birgitte Cathrina, priorinde,Støvringgård.
Kaj Skytte-Rasmussen: Priorindetrængsler på Støvringgård kloster. 1977, 23.

Føuten, Karen Anders-datter- en landstrygerske.
C.Klitgaard: Fra Hexenes Tid. 1915, 98-105.

G (side 121-122)

Getreuer (Cythreus), Christian Philip, maler.
Merete Bergild og Jens Jensen: C.P.G. -maler iRanders 1664-1682. 1990, 12-26 ill.

Gjedsted, Peter Sørensen, fæstebonde.
Holger H.Jensen: Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.

Gleerup, Niels Poul, stadsarkivar, Randers.
Nekrolog af Ole Warthoe-Hansen m.bibliografi over N.P.Gleerups forfatterskab. 1955, 78-82.

Glob, P.V., rigsantikvar.
Vilfred Friborg Hansen: Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland. 1994, 72-88 ill.

Graversen, Niels, urmager og maler.
Peter Bondesen: Randersskibenes portræt- landskabs- malere. 1992, 5-13 ill.

Groningen, Mikkel van, billedhugger.
Merete Bergild og Jens Jensen: Rosenholmskabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Riber. 1987, 25-41 ill.

Grubbe, Marie, adelsdame.
Aage Brask: Marie Grubbes Svoger som Voldsmand paa hendes Gaard Trinderup. 1946, 49-55.

Grønning, C.F., sognepræst, Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 86-87.

Gyldenstjerne, Knud.
P.Madsen Pedersen: Feldballe-Nødager Pastorat. (Møllerup). 1923, 73-74.

H (side 122-124)

Hall, Henning Immanuel, sognepræst, Randers.
1977, 49.

Hammer, T., sognepræst, Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 80-86.

Hansen, Frederik W., instrumentmager.
Carl Hedegård Jensen: Svend Asmussens violin. 1995, 67-72 ill.

Hansen, Georg, (forfatter).
Henry T.Kjær: Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.

Hansen, Grethe.
Henning Hall: Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.

Hansen, Søren, cand.mag.
Nekrolog af J.P.Jeppe-Jensen. 1910, 141-144.

Hartz, Frantz, kommuneassistent.
Børge Simonsen: Sabotagen mod slæbebåden “Lille Bjørn” i Randers 13. April 1945. 1995, 35-42 ill.

von Hatten, Randers.
C.J.Pape: Slægten von Hatten og dens tilknytning til von Hattenshus i Randers. 1959, 37-47 ill.
Poul von Spreckelsen: von Hatten-slægten og von Hattenshus. 1960, 87-90.

Henriksen, Henrik, billedsnider.
Merete Bergild og Jens Jensen: Henrik Henriksen - stenhugger og billedsnider i Randers i 1600-tallet.

Henriksen, N.Chr., fiskehandler.
Gerda Jensen: Handel med fisk i Randers by og omegn - før og efter århundredskiftet. 1991, 75-82 ill.

Hjuler, Marie.
Marie Hjuler: Asferg og deres indvånere efter 1880. 1993, 61-86 ill.

Hoff, C., fabrikant, Randers.
Jørgen Würtz Sørensen: Børnearbejderstrejken i Randers 1898. 1978, 48.

Hoff, Henrik Muhle, vicelandsdommer, Ryomgård.
1975, 30.

Hoff, Kaj, adjunkt.
Palle Kirk: Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Holberg, Ludvig, professor.
Henry T.Kjær: Fra kaffetår til gabestok. 1996, 15-21 ill.

Holm-Møller, Olivia, maler, Homå.
Niels Møllmann: Malerinden fra Homaa. 1980, 81-87.

Hovens, Bodil Ibsdatter.
C.Klitgaard: Hexen i Grøttrup. 1915, 106-125.

Husum, Christian, sparekasseassistent.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

I (side 124)

Ilsøe, P., sognepræst, Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 88.

Iversen, H.P., prospektmaler.
Peter Bondesen: Randersskibenes portrætmalere. 1992, 5-13 ill.

J (side 124-125)

Jacobsen, Christian Frederik, klubvært.
Henning Hall: Breve fra en mismods vinter. 1996, 5-14 ill.

Jacobsen, Hans, ridefoged og godsejer på Lyngsbækgård. N.Nielsen: Ridefoged og Godsejer Hans Jacobsen. 1930, 143-148.

Jacobsen, Hans Carl, realskolebestyrer.
Henning Hall: Breve fra en mismods vinter. 1996, 5-14 ill.

Jensdatter, Anne.
C.Klitgaard: Hexen i Grenaa. 1915, 126-135.

Jensen, Carl Vindberg, amatørarkæolog.
Niels T.Sterum: Nielstrup Hedegaard - en boplads fra 4.-5.årh. e.Kr. Fundoversigt 1958-83. 1984, 5-18 ill.

Jensen, Jens, løjtnant, Grenå.
Klaus Ebbesen: Stenaldergrave i Ginnerup og Enslev sogne. 1980, 120.

Jensen, Rasmus.
Holger H.Jensen: Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.

Jessen, Jes, malermester.
Peter Bondesen: Randersskibenes portrætmalere. 1992, 5-13 ill.

Johannesen, J.C.T., forstander.
Kaj Skytte-Rasmussen: En pædagogisk start. 1995, 63-66 ill.

Johannesen, Sven, maskinist.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Juel-Brockdorff, Christian F.T.A., ritmester, baron. Finn Terman Frederiksen: Philipsen og Meilgård. 1986, 77-86 ill.

Juncher, Flemming, godsejer.
Jens Kr. Kristensen: Besættelsen 1940-45. Erindringer fra Råby og omegn. 1995, 43-62 ill.

K (side 125-128)

Kabbel, J.P., guldsmed.
Tom Mortensen: Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab. Om Randersguldsmedenes forhold til selskabet i de første år. 1983, 21-30 ill.

Kabell, Fr., apoteker.
Per Bo Christensen og Lars Rye Tinghus: “Frivillig arbejdskraft” tilbydes - Samfundshjælpen i Randers. 1986, 87-96 ill.

Kallager, Christian.
Sven Fritz: Christian Kallager - liv og drama. 1980, 73.

Kanne, Søren.
Asger Ødum Berg: Lærer Jens Martinus Laursens erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850. 1984, 65-77 ill.

Kierulf, (?) pastor.
Henry T.Kjær: Fra kaffetår til gabestok. 1996, 15-21 ill.

Kjær, Henry, vejmand, postbud, lokalhistoriker, Gjødvad.
1972, 5. 1976, 61.

Kjær, Marie
de Lichtenberg: Historikeren Severin Kjærs Moder. Et eftermæle. 1910, 80-82.

Kjær, Severin.
August F.Schmidt: Historikeren Severin Kjær og hans Arbejder vedrørende Djursland. 1936, 81-98.

Klobaks, Mette Mikkeldatter.
C.Klitgaard: Hexen i Kirial. 1915, 136-137.

Klysner, Johannes, portrætmaler, væver, lærer.
Peter Bondesen: Randersskibenes portrætmalere.1992, 5-13 ill.

Knudsen, Jakob, forfatter, højskolemand, Mellerup. Peter Østergaard: Mellerup højskole - et 100- års minde. 1980, 56.

Knudsen, Jakob, valgmenighedspræst.
Peter Østergaard og Siliam Bjerre: Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Koch, Anders Jensen, selvejerbonde, Udbyover.
Villads Andersen: Lidt om Udbyover by og een af dens gårde. (Lindegården). 1977, 85-99.

Koch, Jens Andersen.
Villads Andersen: Lidt om Udbyover by og een af dens gårde. (Lindegården). 1977, 85-99.

Koch, Jørgen Hansen, adjunkt.
Guri Dybsand: Noget om at oprette et museum. 1984, 78-91 ill.

Krabbe, Anne, adelsdame.
Rasmus H.Knudsen: Den lærde Adesdame paa Stenalt o. 1600. 1926, 5-60 ill.

Krag, Jens Otto, statsminister.
Henning Hall: Manden som drejede historiens gang. 1978, 101-113 ill.

Krag, Niels, landsbyspillemand fra Hald.
Peter Østergaard: “Råby hopsa”. 1980, 89.

Kristensen, Johs. E. Tang, overbibliotekar, Ålborg.
1977, 5.

Kroemand, Peder Rasmussen, soldat, gårdejer.
Bent Østergaard: Erindringer fra Napoleonskrigene. 1987, 63-69 ill.

Kroer, Oluf, sparekasseassistent.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Krohn (?), læge.
Vilfred Friborg Hansen: Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

Krog, Arnold, direktør, professor.
Bredo Grandjean: Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.

Krumpen, Jørgen Pedersen Krumpen af Skøttrup.
Chr. Schwensen: Velbyrdige Mand Jørgen Pedersen. 1946, 16-48 ill. 1947, 5-57 ill.

Køster, frøkenerne, Dronningborg.
Kaj Skytte-Rasmussen: En pædagogisk start. 1995, 63-66 ill.

Kaas, Sophie Magdalene, konventualinde, Støvringgård kloster.
Kaj Skytte-Rasmussen: Priorindetrængsler på Støvringgård kloster. 1977, 23-38 ill.

L (side 128-130)

Lakier, W.C.
Henning Heilesen: St.St.Blichers kapellan. 1955, 48-59.

Lang, Mads, præst i Randers.
Anth. Fuglsang: Aarhus Stifts første Bisp efter Reformationen. 1934, 106-113.

Larsen, Hans Vilhelm, maler, lærer.
Kaj Skytte-Rasmussen: De Randers akademister. 1988, 59-68 ill.

Larsen, Peter, maler, lærer.
Kaj Skytte-Rasmussen: De Randers akademister. 1988, 59-68 ill.

Larsen, Poul, politifuldmægtig (Ålborg).
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Lassen, Otto V., overlæge.
Marie Pauline Sørensen: Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”. 1991, 59-69 ill.

Laursen, Jens Martinus, lærer.
Asger Ødum Berg: Lærer Jens Martinus Laursens erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850. 1984, 65-77 ill.

Laursen, L.K., proprietær. (“Busbjergmanden”).
Jørgen Lorenzen: Gudenådalens Hjemstavnsforening og Busbjerg. 1977, 105.

Laursen, Milla.
Henning Hall: Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.

Legarth, Frederik, handelsmand.
Vilfred Friborg Hansen: Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

de Leth, Niels, sognepræst, Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 56-61.

Levinsen, Carsten, sognepræst.
Blade af en dagbog. Brudstykker - optegnet i 1867. 1990, 39-62 ill.

Levy, Leopold Eisman, væver, tilsynsførende.
Lise Andersen: Randers lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.

de Lichtenberg, Frederik, jægermester til Løjstrup.
Af Kaptajn Gerhard Honnens de Lichtenberg, 1944, 75-87.

Limbæk, Claus, lensmand, Kalø.
Engelbert Dröhse: Kaløs Historie. 1908, 128-129.

Lindhard, P.G., professor.
Peter Østergaaard og Siliam Bjerre: Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Lybert, F., mormonmissionær.
Jørgen Würtz Sørensen: Da mormonerne kom til Randers-egnen. “Hellig krig” i sidste halvdel af det 19. Århundrede. 1988, 59-68 ill.

Lyngaa, Jacob Thomesen, sognepræst Karleby-Voldby. P.Severinsen:Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 23-34.

Lønskov, Kristian, præst (pater).
Felix Møller Mielec: Polakker i Pindstrup, 1986, 97-103 ill.

M (side 130-132)

Madsen, Anne Marie, og Aage.
Henning Hall: Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.

Madsen, Rasmus, sognepræst, Fausing-Auning.
Erh. Qvistgaard: Rasmus Madsens Selvbiografi. 1930, 141-142.

Magnusson, Jan Skuli, cand.phil.
Svend Ring Lyndrup: Ryomgaard Realskole 1924-29. 1988, 92-100 ill.

Malling, Kurt.
Henning Hall: Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.

Markussen, Harald Arne, maler, lærer.
Kaj Skytte-Rasmussen: De Randers-akademister. 1988, 69-81 ill.

Marquard, Mogens Christian Pedersen.
P.Bugge Vegger: Provst Mogens i Kousted. 1933, 143-146.

Martens, Hans Adolph.
Vilfred Friborg Hansen: Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland. 1994, 72-88 ill.

Michaelsen, M., konsul, Randers.
Erindringer fra Krigsaaret 1864. 1909, 128-148.
Smaatræk af mit Levned og min Tid (i Randers). 1910, 83-132.

Molbo, E., adjunkt.
Palle Kirk: Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.

Mortensen, Anders Bach, soldat.
Villads Andersen: Et skjødsbrev - der ikke “beskyttede”. 1992, 27-32 ill.

Mortensen, Anton, malermester, Ørsted.
Ejnar Hovesen: En klog mand og hans ildstål. 1979, 85-90 ill.

Mortensen, Hans, vævemester, hallemester.
Lise Andersen: Randers lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-63 ill.

Mossin, Hans Dinesen.
G.Stemann: Magister Hans Dinesen Mossin, sognepræst ved St.Mortens kirke i Randers 1668-1711. 1914, 5-9.

Moustsen, Poul, soldat.
Soldaterbreve fra 1863 og 1864 fra Poul Moustsen i Gjandrup. 1992, 27-32 ill.

Munch, Axel, skolebestyrer.
Svend Ring Lyndrup: Ryomgaard Realskole 1924-29. 1988, 92-100 ill.

Munch, Erik, skoleinspektør.
Svend Ring Lyndrup: Ryomgaard Realskole 1924-29. 1988, 92-100 ill.

Munck, Lars til Hungstrup.
Aage Sørensen: Herremænd og Bønder i Ommersyssel. En Retssag fremstillet paa Grundlag af Registratur. 1921, 89-103.

Müller, C.A., postmester, justitsraad.
F.Teist: Postmester, Justitsraad C.A.Müller. En Randers-Embedsmand fra Frederik VI’s Tid. 1920, 80-91.

Müller, Jeremias, sognepræst Karleby-Voldby 1739-1756.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 51-56.

Møeballe, Mads Jørgensen, degn, Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 36.

Møller, C., premierløjtnant.
Paul Hansen: Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. 1986, 37-42 ill.

Møller, Christian F.Eberhard, præst.
Etly Steenberg: En præst og hans gave til menigheden. Pastor C.F.E.Møllers bogsamling til anholterne. 1990, 32-38 ill.

Møller, Hans, fiskehandler.
Kaj Jørgensen: En af de mange. - Erindringer om Den danske Brigade, og tiden i Sverige. 1996, 53-59 ill.

Møller, Just, bygmester, Ebeltoft.
Palle Schødt Rasmussen: Bygmester Just Møller. 1973, 5-24 ill.

Møller, Peder Jensen, Dejret.
N.Nielsen: Urmageren i Dejret. 1930, 138-140.

Møller, Søren.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 172 ill.

Mørup, Christian J., bygmester.
Sigfred Mørup: Bygmester Christian J.Mørup. 1985, 65-71 ill.

N (side 132- 133)

Neergaard, J., læge.
Jens Ove Vester: Nogle beboerinitiativer omkring århundredskiftet. 1991, 25-34 ill.

Nielsen, A., lærer, Ørsted.
Barndoms- og Ungdomserindringer. 1969, 24-69 ill.

Nielsen, Anton, formand f. I.M., Rønde.
Vilfred Friborg Hansen: Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.

Nielsen, Christian, fæstebonde.
Holger H.Jensen: Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.

Nielsen, Laust, Auning.
Ejnar Thuesen Johansen: Den kloge mand i Auning. 1979, 75-83 ill.

Nielsen, Otto til Bjørnholm.
S.Hansen: Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-78.

Nielsen, Peder, første lutherske Sognepræst i Aarslev (v.Hørning).
Mogens L.Frederiksen: Optegnelser fra Reformationstiden. 1928, 87-94.

Nielsen, Rasmus, forstander.
Peter Østergaard og Siliam Bjerre: Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Nielsen, Søren, hyrde i Lime.
P.A.Petersen: Hyrden Søren Nielsen i Lime. 1928, 95-103.

Nørgaard, Eskild Eskildsen, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 44.

O (side 134)

Olsen, Jens Peter, væver, hallemester.
Lise Andersen: Randers Lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.

Olsen, Olaf, rigsarkivar.
Paul Hansen: Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. 1986, 37-42 ill.

Orth, H.O.B., landskabsmaler.
Bredo Grandjean: Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.

Ottesen, Erik.
S.Hansen: Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-78.

Ovesen, Ove til Ommestrupgaard.
Aage Sørensen: Ommestrup Hovedgaard i Mørke Sogn. 1913, 67-112.

P (side 134-136)

Pape, S.J., pens. eksportchef, Fannerup.
1975, 29.

Patricia, ordenssøster, Sverige.
Per Sloth Carlsen: Det hellige spildevand. En piscina i Mariager klosterkirke. 1986, 17-20 ill.

Pedersen, Carl, politiaspirant (“føl”), Pedersen, Gertrud. Ejvind Jacobsen: Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. 1983, 81-106 ill.

Pedersen, Hans Erik, handelsgartner (gruppefører).
Børge Simonsen: Sabotagen mod slæbebåden “Lille Bjørn” i Randers 13.april 1945. 1995, 35-42 ill.

Pedersen, Jens Jensen, gårdejer.
Allan Frandsen: Kondrup - Randers, tur - retur. Fra Jens Pedersens dagbog. 1987, 70-80 ill.

Pedersen, Nicolay.
Carl Hermansen: Sognekongen. Et Tidsbillede fra det gamle Værum. 1927, 28-43.

Pedersen, Peter Madsen, gårdejer.
Vilfred Friborg Hansen: Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland. 1994, 72-88 ill.

Pedersen, Rasmus (Rasse), værkfører.
Pauli Høegh: Mens tid er.... 1996, 42-52 ill.

Peetz, Anders og Laurids.
S.Hansen: Rosenholms Forhistorie og Oprindelse. 1909, 5-78.

Petersen, Rasmus Jørgen (Ras Sams’).
I.Lund Madsen: Af Ras Sams’ Krønike. 1928, 63-81. 1929, 73-98.

Philipsen, Theodor, kunstmaler.
Finn Terman Frederiksen: Philipsen og Meilgård. 1986, 77-86 ill.

Pind, Jørgen Christensen, sognepræst Karleby-Voldby 1611-1655.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 16-22.

Pontoppidan, Dines. sognepræst.
P.G.Lindhardt: Sognepræst Dines Pontoppidan i Randers. 1948, 63-107.

Pontoppidan, Henrik, forfatter.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980,180.
Thorkild Skjerbæk: Det blev til mange bøger. 1979, 109-113.

Poulsdatter, Ane.
Thomas Møller: Sorte Ane i Søby. 1914, 37-40.

Poulsen, Fritz Mathæus, maler, lærer.
Kaj Skytte-Rasmussen: De Randers-akademister. 1988, 69-81 ill.

Poulsen, Math., sognepræst i Harridslev-Albæk.
F.Elle Jensen: Herrnhutisme paa Randersegnen. 1942, 74-84.

Poulsen, Poul A.
Jørgen Lorenzen: Gudenådalens Hjemstavnsforening og Busbjerg. 1977, 106.

Poulsen, Sivert, guldsmed.
Tom Mortensen: Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab. Om Randersguldsmedens forhold til selskabet i dets første år. 1983, 21-30 ill.

Prip, Axel Biering, rektor.
Palle Kirk: Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.

Q (side 136)

Quist, Søren Jensen, præst i Vejlby.
P.A.Petersen: To Præster i Calø Amt o. 1600. 1940, 112-116.

Quist, Søren Nielsen, præst i Mygind-Krogsbæk-Skørring. P.A.Petersen: To Præster i Calø Amt o. 1600. 1940, 116-124.

R (side 136-139)

R (side 136-139)

S (side 139-142)

Salling, Ludvig Martin, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 37-40.

Schack, proprietær.
Jens Kr.Kristensen: Besættelsen 1940-45. Erindringer fra Råby og omegn. 1995, 43-62 ill.

Schieve, Peder, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 35.

Schiøt, Niels Pedersen, skovrider, Dronningborg.
Poul Bredo Grandjean: Nogle oplysninger om Skytte på Dronningborg, senere Skovrider Niels Pedersen Schiøt. 1909, 123-124.

Schmidt, Hjalmar, lærer, Hobro.
Aase Luplau Janssen: Hjalmar Schmidt in memoriam (Hobroegnens lokalhistoriker). 1968, 77-81.

Schmidt, Peder Knudsen, degn.
Henry T.Kjær: Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.

Schou, Philip, direktør.
Bredo Grandjean: Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.

Secher, J.M., ritmester.
Per Bo Christensen og Lars Rye Tinghus: “Frivillig arbejdskraft” tilbydes. Samfundshjælpen i Randers. 1986, 87-96 ill.

Secher, Jørgen Mørch.
J.Estrup: Skaføgaard, Hvilsager Sogn. 1920, 5-79.

Sehested, Karen.
Hovmesterinde hos Chr. 4.s døtre på Stenalt, g.m. Jørgen Sefelt, 1641. Af Thyra Sehested. 1921. 36-56.

Simonsen, Søren, borgmester og toldforpagter.
Knud Løgstrup: Søren Simonsens sukkerraffinaderi 1763. 1984, 46-57 ill.

Sivertsen, Arne.
A.Strange Nielsen: På besøg i Randers ved påsketid 1796. Af en islændings dagbog 1795-96. 1959, 17-25.

Skalle, Laust, spillemand.
Johs.E.Tang Kristensen: Laust Skalle og St.St. Blicher. 1989, 23-28 ill.

Skeel, Charlotte Amalie.
N.Thyge Jensen: Charlotte Amalie Skeel 1685-1729. Den sidste Skeeler på Fussingø. 1993, 38-49 ill.

Skriver, Peder Christian, gårdejer.
Karl Anker Steffensen: En gårdbrand i Mørke i 1840. 1986, 63-70 ill.

Skytte-Rasmussen, Kaj, malermester, Randers.
1977, 23.

Skaad-Jens.
Af frk.Blichfeldt. 1915, 149-151.

Sloth, Gudmund, frisør.
Børge Simonsen: Sabotagen mod slæbebåden “Lille Bjørn” i Randers 13.april 1945. 1995, 35-42 ill.

Spliid, Johan Chr., proprietær.
Lise Andersen: Randers uldmarkeder. 1987, 95-108 ill.

Spreckelsen, Povl von, kontorchef, Randers.
Nekrolog af Landinspektør F.Schrøder.
Vedføjet: Historisk produktion udarbejdet af Randers centralbibliotek. 1966, 54-66 ill.

Steens, Bodil, husholderske paa Dronningborg. G.Stemann. 1908, 53-87.

Stemann, G.C.V.v., borgmester.
Bredo Grandjean: Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.

Stenz, Andreas, gårdejer.
Søren Bugge Vegger: Dagligdag og modstandskamp. 1995, 5-34 ill.

Stilling, Hermann, æresborger i Randers.
Peter Bondesen: Byens portrætter. 1980, 177 ill.

Stoffregen, Kurt, blytækker.
Lise Andersen og Finn Larsen: Blytækning af Dalbyneder kirke. - Beskrivelse af et truet håndværk. 1987, 109-118 ill.

Stygge, Hans.
A.Kaad: Blade af en gammel Jysk Adelslægts Historie. 1934, 34-53.

Søgaard, Kai og Mary, arkitekt, pensionist.
Henning Hall: Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.

Søndergaard, N.P., skoleinspektør.
Holger H.Jensen, Ellen Jørgensen og Kirsten Stenz: Højskoleforeningens Ungdomsforening i Randers. Erindringer om dens virksomhed, specielt under besættelsen. 1990, 76-85 ill.

Sørensen, Fritz, gymnasieelev, Glesborg.
1976, 41.

Sørensen, Marie Pauline.
Marie P.Sørensen: Af en arbejderkones sandfærdige livserindringer. 1991, 59-69 ill.

Sørensen, Niels, lærer, Thorsager.
Erindringer udgivet af lektor Aage Houken. 1964, 5-30. 1965, 33-68.

Sørensen, Ole, lærer og kirkesanger.
Henry T.Kjær: Skolelærer og kirkesanger i Hald anklages for at have mishandlet elev. 1993, 56-60 ill.

Sørensen, Aage, gdr. Mellerup.
Ole Warthoe-Hansen: Lokalhistorikeren Aage Sørensen. Med bibliografi over hans forfatter- skab. 1954, 24-33.
Æresmedlem 1963, 123.

T (side 142-144)

Telling, Søren, stadsmusikdirektør.
Søren Telling: Pinseforliset i Randers Fjord. 1995, 79-82 ill.

Therchelsen, Clemen, købmand, Randers.
Henning Heilesen: Hvidemølle i Randers. 1961, 123-125.

Thomsen, A.H.(Ah), bankass. og forfatter.
Søren Bugge Vegger: Rundskuerevyerne i Randers 1944 og 1945. 1994, 5-18 ill.

Thomsen, Dorthea.
Engelbert Dröhse: Hobro beskrevet af en Almuekvinde. 1907, 115-124.

Thomsen, Niels, sognepræst.
Henry Nørgaard: Et overfald på Hem kirkesti 1588. Referat af tingbøgerne i samme anledning. 1990, 97-103 ill.

Thorsen, Anna, husmoder.
Kaj Skytte-Rasmussen: Betroet tyende på Støvringgård Kloster. 1989, 67-75 ill.

Thrige, Laurits Hansen, sognepræst, Karleby-Voldby. P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 22-23.

Thøgersen, Peder, rektor, Randers.
Henry Eriksen: Om Magister Peder Thøgersen og en Skuespilopførelse i Randers 1607. 1930, 27-71.

Tistrup, Erik Olufsen, sognepræst, Karleby-Voldby 1690-1703.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 34-36.

Trane, Hans Clausen, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 34.

Trane, Mogens Christian.
Merete Bergild og Jens Jensen: M.C.T.’s udsmykningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvringgårds Klosters Kapel. 1985, 52-64 ill.
Kaj Skytte-Rasmussen: Malermesteren på Støvringgaard. 1993, 50-55 ill.

Trap, Jens Peter, jurist, kabinetssekretær, København.
Palle Schødt Rasmussen: Billeder af nogle købstæder i slutningen af 1800-tallet. 1978, 75.
F.Schrøder: Gamle kort over Randers. 1986, 71-76 ill.

Trechts, Axel Th., kaptajn, landmåler.
F.Schrøder: Gamle kort over Randers. 1986, 71-76 ill.

Trier, Ernst.
Gunnar Byskov: “Verdens lys” - E.Trier i Langå Kirke. 1985, 85-90 ill.

Trunderup, Kr., dekorationsmaler.
Peter Bondesen: Randersskibenes portrætmalere. 1992, 5-13 ill.

Trunderup, Kristian Emil, maler, lærer.
Kaj Skytte-Rasmussen: De Randers-akademister. 1988, 69-81 ill.

U (side 144)

Uldall, Frits, arkitekt.
Peter Bondesen: Et frimurerisk loft i Randers. 1991, 70-74 ill.

Ulfeldt, Frederik Ulrik.
Aage Brask: Marie Grubbes Svoger som Voldsmand paa hendes Gaard Trinderup. 1946, 49-55.

V (side 144)

Valeur, Christian, sognepræst i Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 71-75.

Villadsen, Kirsten Marie, gårdejer.
Villads Andersen: Et skjødsbrev... der ikke “beskyttede”. 1992, 27-32 ill.

Værn, Anders, degn, Ødum.
P.Christensen: Degnen Anders Værn i Ødum. 1909, 101.

W (side 144-146)

Wad, Peder Christian Holm, lærer, Veggerslev.
Leo Wad: Træk af en Landsbylærers politiske Virke. 1949, 49-70.

Wadum, kapellan.
Henry T.Kjær: Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.

Warthoe, J.O., sognepræst i Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 68-69.

Warthoe-Hansen, Ole, lærer.
Peter Bondesen: Nekrolog. 1985, 91-92 ill. Bibliografi 1950-85. 1985, 93-99.
Palle Kirk: Til Oplivelse af historisk Sans. 1996, 75-79 ill.

Wedege, Søren, provst.
Henry T.Kjær: Fra kaffetår til gabestok. 1996, 15-21 ill.

Welling, Rasmus, købmand, stadshauptmand.
F.Uldall: Kjøbmand Stadshauptmand Rasmus Welling i Randers. 1910, 55-64.

Wenck, H.T., ingeniør.
Sigrid Bak: Århus Grenå landevej 1846-1856. 1987, 81-93.

Westenholtz, Johannes Dietrick Wilhelm.
Alexander Rasmussen: J.D.W.Westenholtz og hans Skrift om Bondestanden. 1917, 5-33.

Westergaard, Olaf J., driftsbestyrer, direktør, Randers Elværk.
Kaj Jørgensen: Direktør O.J.Westergaard - manden i centrum. 1981, 140-149 ill.
Kaj Jørgensen: Transformerstation nr. 201, Brænderigaarden, Løvenholm Skov. 1992, 42-44 ill.

Weyle, Claus Sørensen, degn i Hornslet.
S.Sloth Carlsen: Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 33.

Wilde, Johan P., amtsforvalter.
Lise Andersen: Randers uldmarkeder. 1987, 95-108 ill.

Wolf, C., sognepræst i Karleby-Voldby.
P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 88.

Wulff, Carl Vilhelm, sognepræst, Falslev.
Johs.E.Tang Kristensen: Præsten Carl Vilhelm Wulff. 1977, 5-21.

Z (side 146)

Zachariassen, Z.K., arkitekt, Hobro.
Nekrolog af Anders Jensen, Hobro. 1956, 126.

Aa (side 146)

Aastrup, Jens Peter, sognepr. Karleby-Voldby 1799-1809. P.Severinsen: Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 61-68.