Bøger udgivet af Historisk Samfund

Skaføgård

Bogen om Skaføgård er den sjette bog i Randers Amts Historiske Samfunds herregårdsserie. Den udkom i september 2022.
Skaføgård er en af Danmarks velbevarede renæssancegårde.

Historien om Skaføgård er fortællingen om de markante ejeres præg på gården og landet, men giver også indblik i udviklingen i Danmark på godt og ondt i samspil med herregårdens historie. Barokkens lystanlæg og fruerstuens fornemme renæssanceskab giver kontrast til moderne kunst på herregårdens vægge.
Fra adelsvældets storstilede godssamling i 1500-tallet til fæstegårdssalg 300 år senere, fra renæssancens forskansede borge til barokkens lystanlæg, bliver historien om Skaføgård belyst i bogen, der desuden giver et indblik i den moderne produktion og den nuværende ejerfamilies historie.
Kompetente faghistorikere har skrevet de enkelte kapitler. Bogens forfattere er Carsten Porskrog Rasmussen, Ditlev Tamm, Bodil Steensen-Leth, Jacob Helbo Bøstrup Jensen, Jesper Munk Andersen, Erik Skriver, Christen Estrup, Hector Estrup og Lars Nymark.
Redigeret af Palle Kirk, Sidsel Bjerregaard Kirk, Jesper Munk Andersen, Inger-Lise Mørup, Karen Straarup.
Serien omfatter desuden bøger om Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup, Overgaard og Stenalt.Fussingø
En borgruin, en barokhave, en greveslægt, et slot, et gods og dets mennesker er beskrevet i bogen. Bogen om Fussingø var den første herregårdsbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfundfussing

Ti forskellige forfattere har bidraget med artikler om slottes historie, ejerne, erindringer fra forskellige perioder, byggestil og meget mere.
Fussingø er en af de danske herregårde, der længst er gået i arv fra slægt til slægt. I 400 år ejede forskellige grene af slægten Skeel/Scheel-Plessen, og gennem de første fem generationer bar ejerne navnet Skeel.
Der er desuden et helt kapitel om malerfamilien Thrane på Fussingø i 1600-1700-tallet.
Forfatterne er: Inger Marie Hyldgård, N J Israelsen, Mikolaj Hyllestad, Ebbe Johannsen, Heino Wessel Hansen, N Thyge Jensen, Jens Jensen, Frits Nicolaisen, Elisabeth Grevinde Stolberg og Lise Andersen.
Redaktion og tilrettelæggelse: Frits Nicolaisen og Palle Schødt Rasmussen.
Bogen er rigt illustreret og rummer bl.a. kopier af gamle matrikelkort.
Bogens omslag viser Joachim Bünsows oliemaleri af Fussingø malet i 1864.
Bogen er på 184 sider. Den udkom i 1989 og er desværre udsolgt, man kan låne den på biblioteket eller være heldig at finde den antikvarisk.


rosenholm

Rosenholm

Bogen fortæller historien om slottet Rosenholm og den kendte slægt Rosenkrantz, som påbegyndte opførelsen af slottet i 1559 og stadig ejer det.
Hvert år besøger mange mennesker Rosenholm, og under rundgangen i stuerne kan de betragte det rige inventar, samlet af slægten Rosenkrantz. Rosenkrantz’erne har været bemærkelsesværdige ved deres aktive virke i politik, kultur og videnskab. Bogen indeholder da også en gennemgang af bygningskunsten, inventaret og slægten. Carin Rosenkrantz giver i bogen udtryk for sin usikkerhed med hensyn til Rosenholms fremtid. Hun var som enke ejer af slottet fra 1975 til sin død i 1996. Herefter blev Rosenholmfonden ejer, men stadig med Rosenkrantz-slægten i ledelsen.
Bogen er et forsøg på at give et alsidigt og dækkende overblik over Rosenholms historie, samt at præsentere kendt stof og nye undersøgelser.
Bogen om Rosenholm udkom i 1991.
Forfatterne er: N J Israelsen, Carsten Porskrog Rasmussen, Hans Bjørn, Merete Bøgild, Jens Jensen, Erna Lorenzen, Preben Skaarup, Carin lensbaronesse Rosenkrantz.
Redaktør: Frits Nicolaisen.
Bogen er på 184 sider med mange fine illustrationer og med omhyggelige noter. Forsiden viser en tegning udført af maleren Martinus Rørbye, som i 1830 rejste i Jylland sammen med H C Andersen, han besøgte Rosenholm og tegnede slottet fra sydøst, en fin lidt bleg tegning.
Bogen er en del af en serie, der desuden omfatter bøger om Fussingø, Gl. Estrup, Overgaard og Stenalt. Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og kan af og til findes antikvarisk.


gammelestGammel Estrup

Bogen udkom i 1993 og er nr. 3 i rækken af herregårdsbøger fra Randers Amts Historiske Samfund, de øvrige beskriver Fussingø, Rosenholm, Overgaard og Stenalt.
De fleste historieinteresserede kender vist Gammel Estrup som det gode herregårdsmuseum, der viser nutidens mennesker, hvordan livet på herregården tidligere formede sig.
Gammel Estrup har en knap 700 år lang historie. De første 600 år var herregården ejet af slægten Brock/Scheel, som i store dele af historien var en af Danmarks mægtigste og rigeste familier. Bogen beskriver de berømte slægter Skeel/Scheel og Brock og deres tilknytning til Gammel Estrup. Herregårdens historie fra gigantisk godsimperium til bortsalg og oprettelse af Jyllands Herregårdsmuseum, som nu hedder Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Bogen kan således være en værdifuld vejledning, hvis man vil fordybe sig i historien.
Forfattere til artiklerne i bogen er: N J Israelsen, Vibeke Nielsen, Svend Nielsen, Hans Bjørn, Carsten Porskrog Rasmussen, Merete Bergild, Jens Jensen.
Redaktør: Frits Nicolaisen.
Bogen er på 220 sider med en mængde illustrationer og fyldige noter.
Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og kan af og til findes antikvarisk.


overgaardOvergaard

Bogen om Overgaard, udgivet af Historisk Samfund for Randers Amt blev udgivet i 1997. De øvrige bøger i serien omhandler Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Stenalt.
Bogen er på 215 sider. Redaktør: Frits Nicolaisen.
Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket eller evt. skaffes antikvarisk.
Forfatterne er: N J Israelsen, Hans Bjørn, Lise Gotfredsen, Inge Mejer Antonsen, Carsten Bach-Nielsen, Jens Villiam Jensen, Helle Zacho, Flemming Juncker, Stig Andersson.
Overgaard er en af de herregårde, som gennem tiden har påkaldt sig stor opmærksomhed og været genstand for offentlig interesse. Det skyldes ikke mindst de markante ejere, der på forskellig måde har sat deres præg på Overgaard.
Her skal blot nævnes Jørgen Lykke, Frederik von Arenstorff, Flemming Juncker og senest de nuværende ejere Birte Brask Thomsen og Peter Andersen.
Ejerne har gjort sig bemærket ved at bygge, opdyrke, herske og investere.
Men Overgaard er også et renæssanceslot med en spændende bygningshistorie, og derudover er Overgaard et af landets største og mest moderne landbrug. Bogen behandler alle disse aspekter.


stacks_image_18Stenalt
Bogen udkom i 2009 og er nr. 5 i Randers Amts Historiske Samfunds herregårdsserie, der omfatter Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Overgaard.
Bøgerne behandler herregården i et helhedsperspektiv, der omfatter både historien, ejerne, godsernes drift, bygningernes særpræg og indretning samt den kunsthistoriske side af livet på en herregård i fortid og nutid. Denne bogs forfattere er: Arkitekt Jørgen Overby, lektor Hans Bjørn, godshistoriker Jens Villiam Jensen, godshistoriker Jens Skriver, kunsthistoriker Lise Gotfredsen, ejerne af Stenalt Dorte Mette Jensen og Arne Fremmich, skovridder Niels Terp-Hansen og kunsthistoriker Claus M. Smidt. Redaktion: Palle Kirk.

Bogen er med mange farvebilleder og en række historiske fotos af ejerne og livet på Stenalt. Den er på 175 sider. Den er stadig på lager.


stacks_image_19Mammon og magt i slottets skygge
af Henning Hall (1994)

En byhistorie, hvori de økonomiske og sociale betingelser for samfundsudviklingen er ledetråden. Men forfatteren har valgt at fortælle og gør det gennem menneske- skæbner, hvori denne historiske periode afspejles i stort og småt.
Bogen om Randers i Christian IVs tid er spækket med lensmænd, købmænd, borgmestre, rådmænd og andet godtfolk. Den skraber tillige bunden med sig. Husarme, stakler og andre hårdtprøvede sjæle genopleves side om side med kongen, som i særklasse er den af vore monarker, der fylder mest i den folkelige bevidsthed.

Tidsmæssigt bevæger læseren sig fra Christian IVs tronbestigelse til 1660, da købmændene kuppede enevælden på plads. Det var årene, hvor rådhusets indflydelse voksede, mens Slottet ved Østervold ruineredes. Der er samtidig en af danmarkshistoriens voldsomste epoker. Byens indbyggere inddrages i fire krige. Forfatteren følger dem i felten, på flådens skibe og når landet overrendes af fjenden, der brandskatter byen. Det er alt sammen fortid, og alligevel – livfuld erindring.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.


ryttereRyttere, Rak og Randersborgere 
af Henning Hall.
Her er tale om en virkelig livfuld lokalhistorie med masser af illustrationer.
Bogen giver en skildring af garnisonsbyen Randers’ historie i 1700-tallet, hvor byen blev udbygget og gjorde de første skridt mod en industriel udvikling.
Indholdsmæssigt er bogens afsnit stort set ens derved, at de alle tager deres udgangspunkt i en eller anden konkret begivenhed – et kongebesøg, en retssag, en ildebrand osv. Men alligevel har afsnittene vidt forskellig karakter.
Bogens utroligt levende fortællerstil inspirerer endvidere til selv at gå ud og opleve historien, til selv at komme på nærmeste hold af begivenhederne. Det er ikke en systematisk historisk byvandring, der lægges op til her, men det er fortællerglæde, inspiration, levendegørelse, som naturligvis bygges op af forfatterens indgående viden. Bogen forudsætter et vist lokalkendskab, men der er også meget at hente for ikke-randrusianere.
Udgivet 1986. 286 sider.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.


stacks_image_20Fra Handelsplads til storkommune.

I fem afsnit har forfatterne tilstræbt at skrive en kronologisk og overskuelig fremstilling af hovedlinjerne i Randers bys historiske udvikling.
Det første afsnit handler om middelalderen frem til reformationstiden. Her beskrives især hvad den arkæologiske udforskning har at sige om byen. de kirkelige institutioner, kirker og klostre er centrale emner.
Købmændenes Randers 1500-1800 er byens blomstringsperiode, hvor de indflydelsesrige købmandsslægter spiller den afgørende rolle.
Industrialiseringens Randers 1800-1915 handler om fabrikkers opståen, socialismens og fagbevægelsens indtog i byen, de sociale og boligmæssige problemer.
Arbejdernes Randers 1915-1950 beretter om den socialdemokratiske magtovertagelse i byen, saneringsplaner, nye arbejderboliger, biograferne, der sætter massekulturen i gang, den store indflytning fra landdistrikterne og bilens betydning, generalstrejke og besættelsestid.
Velfærdens Randers 1950-1975 fortæller om de store saneringsarbejder, rationalisering på arbejdspladserne, uddannelseseksplosionen, Kulturhus, Randershal, kommunesammenlægning og storkommunen.
Bogen er udgivet af
Randers Amts Historiske Samfund, Kulturhistorisk Museum Randers og
Randers Lokalhistoriske Arkiv i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum med støtte fra Randers Kommune.


sctmortenSct. Mortens Kirke

Bogen blev udgivet i forbindelse med Sct. Mortens Kirkes 500 års jubilæum i samarbejde med Sct. Mortens Sogns Menighedsråd.
Mange fagpersoner har bidraget med artikler til bogen, som giver et grundigt indblik i kirkens historie. Bogen beretter om bygningen, inventaret, præsterne og menighedens liv gennem de 500 år. Særlige familier er nærmere beskrevet.
Sct. Mortens kirke er et fint eksempel på en gotisk købstadskirke fra middelalderens sidste periode. Et særskilt kapitel beskriver Randers Helligåndskloster og den tilknytning, der har været til kirken.
Bogen er et vægtigt indlæg i Sct. Mortens kirkes historie.
Omslaget viser et udsnit af Johannes Rasch og Hans Heinrich Eegebergs Randersprospekt fra ca. 1748, hvor Sct. Mortens Kirke ses som ”kullet” kirke, dvs. uden tårn.
Udgivet 1994. 239 sider. Illustreret og forsynet med noter.
Forfattere: Jørgen Nybo Rasmussen, Inger Marie Hyldgård, N J Israelsen, Hans Jørgen Frederiksen, Merete Bergild, Jens Jensen, Jens Ingvordsen, Ulrik Rasmussen, Henning Henningsen, Peter Bondesen, Ole Degn, Viggo Jensen, Bent Frederiksen, Axel Rye.
Bogen er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og af og til købes antikvarisk.


Sct. Mortens Kirke                     
Ny bog er udkommet i 2020. Den kan købes på kontoret og ved foredrag.
Pris 300 kr.
Bent Martinsen, som har været sognepræst i kirken, er forfatter til bogen. Han kalder selv bogen for en “folkebog”, hvor læseren tages med ind i kirken og følges rundt.
Amtsavisen skrev: Nu har han skrevet en bog om den kirke, han priser så højt. Et let tilgængeligt værk, hvor historiske fakta, tro og kunst bindes sammen i et flydende og begejstret sprog.
Bogen er udkommet på forlaget Bogform, som skriver: Sct. Mortens Kirke i Randers er stedet, hvor en del af byens langtidshukommelse er bevaret. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers samtidig med, at den forbinder det lokale med det nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.


stacks_image_21På Gennemrejse, en fortælling om jøderne i Randers
Henning Hall. Udkom i 2004.
Bogen fortæller om de første jøder, som kom vandrende til Randers sidst i 1700- tallet. Flere af disse fik stor betydning for byens udvikling bl.a. oprettede huset Ree et stort rederi, hvis skibe besejlede verdenshavene, ligesom oprettelsen af Randers Discontobank blev støttet herfra.
Der fortælles om farverige hestehandlere, om religionslærer Alexander Syskind og den lærde Rabbiner dr. Wreschner. Vi får gennem Henning Halls indsigt i jødedommens traditioner et levende indblik i det liv, som blev levet i miljøet omkring Rosengade og Snaregade. Der skrives også om de to synagoger, den første i Snaregade og den næste, som blev bygget i Nordregrave i 1858 og var der indtil 1936.
Bogen giver ikke blot indblik i jødernes historie, den bidrager også til Randers bys historie i det hele taget.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.


skulpturSkulptur i det fri i Randers
af Peter Bondesen
I 100-året for afsløringen af det bekendte kronjyske Niels Ebbesen-monument udkom denne bog. Emnet er de skulpturer og monumenter, der kan ses af enhver i Randers.
Beskrivelserne af de enkelte monumenter indledes med en kort samlet indledning om skulpturer i det fri med en analyse af initiativtagere og monumenttyper, og siden beskrives de enkelte kunstværker i kronologisk rækkefølge.
Bogen lægger faktisk op til, at man kan tage en rundtur i Randers og se nærmere på de mange fine kunstværker.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.


vejnavneVejnavne i Randers Kommune
Skrevet af Peter Bondesen og udgivet i 1985.
Bogen er en grundig og velkomponeret oversigt over byens gadenavnes historie fra middelalderen til i dag. Bogen indeholder indledningsvis en fin oversigt over litteratur om gadenavnenes historie. Desuden gennemgås i indlednings- afsnittene en reform fra ca. 1795 der indførte navnegrupper, en metode der blev genoptaget i 1880 og som kulminerede efter 1935. Bogen afsluttes med et leksikonafsnit, der forklarer samtlige kendte gade- og vejnavne forsvundne og eksisterende. En bog som beretter om en del af Randers bys historie, og som i kraft af sin opsætning er meget nem at finde rundt i.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.


Ole Warthoe-Hansen: Skolehistorisk billedbog fra Randersegnen og Djursland
En fin lille bog med billeder fra nogle af egnens skoler. Nogle af billederne er karakteristiske for landsbyskolerne, men der er også overraskelser som f.eks. omslaget, der viser en legeplads med redskaber.
Udgivet af Historisk Samfund for Randers Amt i 1971 – Antal sider: 32 – Indbinding: Hæftet. Illustreret med sort/hvide fotos.
Vi har stadig bogen på lager til kun 10 kr.


Ole Warthoe-Hansen: Randers håndværkerlav fra lavenes opståen indtil deres ophævelse efter 1857
I sin bog »Randers Håndværkerlav« beskæftiger Ole Warthoe-Hansen sig med alle de håndværkerlav, der gennem tiden har været i Randers. Først behandles i bind I de enkelte lav hver for sig. Forfatteren
giver en beskrivelse af mesterlavene, deres opståen, deres udvikling og afvikling samt deres funktion som begravelseskasse. Endvidere får man en beskrivelse af de til mesterlavene knyttede svendebroderskaber.
Læs en fin anmeldelse med megen lavshistorie her.
Udgivet af Historisk Samfund for Randers Amt, Randers 1970. 191+92 sider. Enkelte illustrationer i s/h.
Udsolgt, men kan ofte købes antikvarisk.

 


Historier fra Randers
er en samling af autentiske beretninger fra byens historiske liv.


Bind 2-5 kan købes på kontoret.

Historier fra Randers I                                                                        Udsolgt
Historier fra Randers II                                                                       Kr.  75,00
Historier fra Randers III                                                                      Kr.  75,00
Historier fra Randers IV                                                                      Kr.  75,00
Historier fra Randers V                                                                       Kr. 150,00

Historierne er ikke opstillet i kronologisk rækkefølge, men læseren føres gennem de mange længere og især kortere skildringer i den brogede mængde af levet liv, som udgør facetter af Randers bys historie.

Det er spændende og interessante beretninger om mennesker, bygninger, gader, virksomheder og institutioner. Bogens artikler er skrevet af medarbejdere ved Randers Stadsarkiv og oprindelig trykt i Randers Amtsavis,

Randers Amts Historiske Samfund har fået lov til at udgive artiklerne i bogform.
Der findes index til bøgerne under årbøger.

 


Beskrivelserne er redigeret af Karen Straarup

 

Desuden formidler vi også:

Johan Ankerstjerne – købmand og velgører, Randers (1835-1913)

Af Finn Andersen

 
Udgivet af Randers Amts Historiske Samfund og Ankerstjernekomiteen.
Udgivelsesår: 2002, 144 sider, illustreret.
Pris: 50 kr.
Johan Ankerstjerne begyndte i 1859 en købmandsvirksomhed, som fra en beskeden detailforretning udviklede sig til en engrosforretning (1867), der efterhånden voksede sig så stor, at den en overgang var en af Jyllands største.
Ankerstjerne gav adskillige godsejere kredit, hvilket betød, at han måtte overtage flere herregårde, så han omkring 1900 var en af Jyllands største jordbesiddere. Hertil kom ejendommene i byen, Storegade 2 og Kejsergården.
Han døde som en meget rig mand, og i henhold til hans testamente oprettedes bl.a. et legat under navnet “Etatsraad, Købmand J. Ankerstjernes og Søster Mathilde Ankerstjernes Legat”. Det bestyres af Randers byråd, og dets indtægter uddeles til værdige trængende i portioner på livstid.
Ankerstjerne er begravet på Østre Kirkegård i Randers.

Støvringgaard Kloster
Af Finn Andersen

Bogens fulde titel er »Støvringgaard Kloster – fra jomfrukloster til bofællesskab«. Støvringgård nævnes allerede i 1319, da den ejedes af Palne Jensen. Klostrets specifikke historie behandles i bogen og fortsætter ind i samtiden.
Ved testamente oprettet den 23. november 1735 bestemte gehejmeråd-inde Christine Harboe, f. baronesse Fuiren, at den hende tilhørende gård, Støvringgaard, skulle tilfalde et jomfrukloster, og den 12. marts 1745 oprettede Kong Christian den Sjette på grundlag af testamentet en fundats for Klosteret.
Der er masser af faktuelle oplysninger om et hus, som udvikler sig fra jomfrukloster til bofællesskab.
Bogen udkom i 2010. Forlag: Støvringgård Kloster.

Hvorhen vi i verden fór
Af Henning Hall

Provst emeritus, Henning Hall er forfatter til bogen ”Hvorhen vi i verden fór”. Bogen er en god erindringsfortælling om et langt og rigt liv. Henning Hall giver i bogen en god skildring af livet som præst med mere.
Bogen er på 430 rigt illustrerede sider, så man kommer vidt omkring i verden og i Henning Halls liv. Han fortæller historien om sit liv, sin ungdom, sin kærlighed – om en række oplevelser – om lys og glæde.
Arne Mariager skrev i en anmeldelse: “Men alligevel er styrken i bogen, at Henning Immanuel Hall bevarer åbenheden i sindet, evnen til at lade sig rive med, blive begejstret – eller bevæget. Og til at undres. Han gør ikke bogen til en facitliste for et spændende liv. Men efterlader en masse spørgsmål og en masse eftertanke til læseren.”
Bogen udkom i 2019.

Beskrivelserne er redigeret af Karen Straarup


Gamle bøger om Randers.
De er værd at kigge efter og fås ofte antikvarisk.

Randers købstads historie III.
Redigeret af Povl v. Spreckelsen. 779 s.
Udgivet af Randers byråd, 1952.
Udgivet i forbindelse med Randers 650 års købstadsjubilæum.

Et pragtværk der ofte ses antikvarisk.
Randers har en lang historie som købstad. Fra vikingetiden over middelalderen til moderne by. Livet ved fjorden og Gudenåen har været grundlaget for hele byens historie.


En byhistorie
Randers ved århundredskiftet
af Andreas K Jensen, 1916
84 sider med en række billeder og ikke mindst en samling annoncer bag i bogen.
Bogens indhold er stærkt præget af “Byens mænd”. Kun få kvinder har fundet vej til bogen.
Bogen er delt op i afsnit med: Erhvervslivet, Foreningslivet, Det kirkelige Liv, Skolevæsenet osv.

Bogen kan ofte købes antikvarisk.


Randerskvinder i arbejde
af Peter Bondesen
Udgivet af Arbejdernes Fællesorganisation i 1990.

Bogen giver et vældig godt indblik i de mange kvindearbejdspladser, der var i Randers, i industrien, i handels- og kontorfagene og på serviceområdet. På den måde bliver bogen et vigtigt bidrag til den side af Randers socialhistorie, der handler om kvinderne. Det ses at have været svært at finde billeder med kvinder i arbejde, men det er dejligt at se, at det er lykkedes.

Bogen kan ofte købes antikvarisk.


Randers bys gamle gader og gadenavne
af Povl von Spreckelsen

Udgivet i 1966 af Randers Byhistoriske Arkiv.
43 sider med mange sort/hvide illustrationer. I mellem billederne er også nogle, som man ikke ser så ofte, trods internettets mangfoldighed.
Gade- og vejnavne omtales og forklares. Randers har et væld af fortællende gadenavne, og en del gader har selvfølgelig også skiftet navn undervejs.

Bogen kan ofte købes antikvarisk, men findes også indscannet i lukkede fora på nettet.