Årbøger Indhold 1997 –

|   Emne    |    Topografi   |   Personalia   |  Forfatter   |   Årbøger 1997 –  |

 

1997 Indholdsfortegnelse

Henry T. Kjær:
Før jul i 1930'erne som en bondedreng husker det. 5-14

Søren Buksti:
Råby-Havndal modtagegruppe 1944-45. 14-25

Kirsten-Elizabeth Høgsbro:
Amtmand Hoppes Bro. 25-30

Poul Larsen:
Da tiden satte i spring. 30-45

Ib Christensen:
Psykoteknisk Institut i Randers. 45-50

Paul G. Ørberg:
J.F. Willumsen på Mols. 50-54

Preben Nikolajsen:
Grønne var de ikke, men grønne ville de være, - og så blev de grønne. 54-59

Poul Larsen:
Historiens kaotiske orden. 59-66

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske årbøger. 66

1998 Indholdsfortegnelse

Maria Kjær:
Støvringgård Kloster. 5-21

Vagn Andreasen:
Turist i Mariager år 1901. 21-27

Birthe Brandt Jensen:
Polske landarbejdere på Djursland. 27-35

Henning Hall:
Hvis vægge kunne tale. 35-42

Heino Wessel Hansen:
Da Randers voksede oven for bakken. 42-55

Henry T. Kjær:
Degnen Jacob Jensen Hammer i Tvede-Linde. 55-63

Karen Wendt:
Kørerlærer P.H. Wendt, den første kørelærer i Randers. 63-68

Randers lokalhistoriske Arkiv:
Randers Data 1997- 1998, vigtige begivenheder i Randers. 68-74

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske årbøger 1997. 74

1999 Indholdsfortegnelse

Palle Schødt Rasmussen:
Den hellige Maria Magdalene på Djursland. 6-16

Guri Dybsand:
Kapret, rekapteret og prisedømt. 16-31

Bodil Vestergaard:
Træk af fattigvæsenets historie i Randers 1830-34. 31-46

Jørgen Hjort Møller:
Lidt om forlystelseslivet i Randers under krigen. 46-58

Bente Svane Kristensen:
Skorstensfejere i Nørhald kommune. 58-63

Erik Schlanbusch:
Af jazzens historie i Randers. 63-68

Curt Frandsen:
Min læretid hos billedskærermester Johs. Pedersen. 68-72

Randers Lokalhistoriske Arkiv:
Randers data 1998-99, vigtige begivenheder i Randers. 72-75

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske Årbøger 1998. 75-78

2000 Indholdsfortegnelse

Helmuth Schledermann:
Randers Ældste Privilegier. 6-12

Kaj Jørgensen:
Byens styrelse - Udvalget for Randers Kommunale Værker. 12-17

Axel Daniel Breidahl:
Erindringer fra Vestergade 12. 17-35

Allan Berg Nielsen:
Stedets ånd. 35-43

Niels Thorvald Andersen:
Herman Christian Juul Aasted. 43-54

Poul Larsen:
Den tilfældige tragedie. 54-64

Estrid Wilhelms:
Samvittigheden sejrede til sidst. 64-67

Randers Lokalhistoriske Arkiv:
Randers data 1999-2000, vigtige begivenheder i Randers. 67-73

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske Årbøger 1999

2001 Indholdsfortegnelse

Kristen Gjøtrup:
Et halvt århundrede i politik i Randers. 6-20

Henrik Pontoppidan:
Henrik Pontoppidan og Valhal. 20-26

Gudrun Pedersen:
Kirkeskibet i Albæk - fortæller om en dramatisk skæbne fra krigen 1984. 26-34

Kaj Jørgensen:
Byens styrelse. Havneudvalget. 34-39

Ruth Neumann Madsen:
Skitser fra Randers i 30-erne. 39-47

Jørgen Toubro:
Luftkamp over Mariager Fjord. 47-54

Calle Havshøj og Bo Rasmussen:
Sang gennem 50 år. 57-61

Jesper Larsen:
Udskiftningen af bøndergodset på Clausholm. 61-74

John Jensen:
Randersdata 2000-2001 - vigtige begivenheder i Randers. 74-82

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske årbøger 2000. 82-85

2002 Indholdsfortegnelse

Poul Larsen:
"Søvejen". 7-15

Tina Knudsen Jensen:
"De tretten landeveje". 15-23

Poul Larsen:
"Randers-dragoner". 23-37

Guri Dybsand:
"Randers-laks". 37-47

Palle Kirk:
"Randers-piger". 47-66

Lars Peder Sørensen:
"Randers-øl". 66-77

Poul Larsen:
"Randers-heste". 77-90

Jørgen Smidt-Jensen:
"Randers-handsker". 90-103

Poul Larsen:
"Randers-reb". 103-111

Per Dahl:
"Niels Ebbesen". 111-120

Kaj Jørgensen:
"Byens styrelse - økonomiudvalget". 120-124

John Jensen:
"Randers-data 2001-2002. 124-131

Hanne Sloth:
"Lokalhistoriske årbøger". 131-134

2003 Indholdsfortegnelse

Poul Larsen:
Et familieminde. 7-16

Gunnar Drachmann:
Isvinter 1962-63 på Randers Fjord. 16-27

Palle Kirk:
Hellihåndshuset i Randers. 27-43

Mogens Høg Andersen:
Dreng på Randersegnen. 43-53

Ane Stenz:
Bondebryllup i Kondrup i 1905. 53-60

Poul Larsen:
Den jyske hest i dansk landbrug. 60-67

Preben Larsen:
Randers' 700 års købstadsjubilæum. 67-74

Lisbeth Nielsen:
"700 år er ingen alder". 74-77

Lisbeth Nielsen:
"Børneliv i Randers gennem 700 år - fortalt af børn". 77-80

Lone Nielsen m.fl.:
Områdecentrenes jubilæumsgave. 80-83

Kirsten Ventzel Grønning:
Jubilæumstæppet - et projekt for alle. 83-87

Kaj Jørgensen:
Byens styrelse - Teknisk Udvalg. 87-91

John Jensen:
Randers-data 2002. 91-96

Hanne Sloth:
Lokalhistoriske årbøger. 96-99

2004 indholdsfortegnelse

P. Jacobsen Høgstrup:
Slaget om Øglum Enge. 7-12

Klaus Ebbesen:
En stenalderhøj ved Vindblæs Kirke. 12-19

Anders J. Nielsen:
Randers Fjords Lodseri. 19-23

Knud Erik Laursen:
Byens bank i 150 år. 23-45

Søren Bugge Vegger:
general A.C.B. Vegger - 1915-1992. 45-60

Kaj Jørgensen:
Byens styrelse - Socialudvalget. 60-64

John Jensen:
Randers-data 2003. 64-70

2005 Indholdsfortegnelse

Henning Bender:
Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914. 8-24

Kaj Jørgensen:
Byens styrelse - Kulturelt udvalg. 24-30

Søren Stenz (1935):
Af livet på en større bondegård for 50 år siden. 30-40

Hans Høstrup:
Sygehusvæsenets udvikling i Randers by og amt. 40-47

Kaj Jørgensen:
Faldet i kampen for Danmarks frihed. 47-55

Kaj Jørgensen:
"Mindelunden" Nordre Kirkegård, Randers. 55-58

Karin Marianne Kristensen:
Gjerrild Kirkes kalkmalerier. 58-54

Tina Knudsen Jensen:
Turistforeningen for Randers og Omegn 100 år, men stadig ung. 64-73

Nekrolog:
Jens Erland Donner. 73

Nekrolog:
Christian Petersen. 74

John Jensen:
Randers-data. 75-80

2006 Indholdsfortegnelse

Palle Kirk:
Samfundets historie. 8-33

John Jensen og Tina Knudsen Jensen:
Randers i 1906. 33-39

Preben Larsen:
Randers Ugens historie. 39-50

Poul Larsen:
Byens store arkitekt. 50-75

Erik Hübertz og Peter Christensen:
Randers Kloster. 75-80

Bent Bjerre Bach:
Erindringsblade fra Grove skole. 89-102

Henning Hall:
Det første år med Hitler. 102-121

Svend Hill-Madsen:
Hadsund Apotek i 100 år. 121-129

Vagn Andreasen:
I Birgittas Fodspor. 129-142

Palle Schødt Rasmussen:
Badehotellet i Grenå. 142-147

Jacob Vedsted:
Rundt i Ebeltoft. 147-150

Palle Engberg:
Mariager Kommune 1970-2006. 150-156

Børge Mandrup:
Nørhald Kommune 1970-2006. 156-165

Arne Nielsen:
Langå kommunes svanesang. 165-170

Jytte Nielsen:
Purhus Kommune 1970-2006. 170-178

John Jensen:
Randers-data 2005. 178-183

Bo Rasmussen:
Jubilæumsture med Historisk Samfund. 183-189

2007 Indholdsfortegnelse

Jørgen Kjær:
Danmarks ældste nulevende fragtmand. 8-21

Erik Møller:
Noget om udskiftningen i Asfreg. 21-35

Bent Bjerre Bach:
Skræddersøn fra Edderup. 35-48

Gunnar Sørensen:
Todbjerg Tårnet. 48-55

Troels Tejlgaard:
Mejlby Tapetet. 55-59

Johan Klinge Sørensen:
Sommerferie på cementfabrikken ved Mariager Fjord. 59-74

Ib Christensen:
Erindringer fra Randers. 74-89

Kaj Jørgensen:
Peter Daniel Swane. Den sidste kongevalgte borgmester i Randers. 89-93

John Jensen:
Randers-data 93-98

Bo Rasmussen:
Ture med Historisk Samfund. 98-99

Anders Straarup:
Randerstæppet på internettet. 110-113

Palle Kirk:
Nogle nyere lokalhistoriske udgivelser. 110-117

2008 Indholdsfortegnelse

Bent Bjerre Bach: Drenge. 8-23

Knud Precht:
Min barndom i et landsbysamfund. 24-39

Erik Møller:
Den trættekære præst i Asferg, Mogens Lassen. 40-59

Jens Smed:
Landsbybryllup i attenhundredtallet. 60-61

Gunnar Sørensen:
Todbjerg Overgård. 62-67

Arne Nielsen:
Fællesskaber. 68-79

Kaj Jørgensen:
Politivedtægten for Randers Kjøbstad, 1897. 80-97

Hans Andersen:
Helligåndshuset, restaurering 2007. 98-101

John Jensen:
Randers Data. 102-104

Palle Kirk og Bo Rasmussen:
Gammelt hus får nyt liv. 105-108

Bo Rasmussen:
Ture med Historisk Samfund. 120-123

Palle Kirk:
Hvorfor hedder det Randers Amt. 124-126

2009 Indholdsfortegnelse

Hans Chr. Baltzer:
Udviklingen langs Djurslands Jernbaner fra 1876. 8-23

Thomas Petersen:
VILHELM THOMSEN (1842-1927)
-en Randers-dreng, der blev verdenskendt. 24-39

Bent Bjerre Bach:
Randes Realskole. 40-65

Klaus Ebbesen:
Stenalderdyssen "Kvoethøj" ved Ramten på Djursland. 62-65

Anthon Tetsche:
Vivild Efterskole. 66-73

Keld Sørensen:
Karin Michiaëlis. En rodfæstet verdensborger. 74-81

Erik Møller:
Nogle sager om ulovlig brændevinsbrænding i 1700-tallet. 82-91

Kaj Jørgensen:
"Den spanske Syge" 1918/19. 92-96

Jens Reddersen:
Kilder, kildekritik og kemi i et afsides landsogn i Olysningstiden. 97-107

John Jensen:
Randers Data. 108-111

2010 Indholdsfortegnelse

Kaj Jørgensen
Genforenings-mindesmærker ………. side 8
Carlo Hansen
Tro mod sin Sønderjyske oprindelse ………. side 14
Erik Kløve
Randers kommunale Brandvæsen. Stationen i Fabriksstræde 1916-1958 ………. side 18
Jørgen Kjær
Volk Mølle-banen var kendt for de store udfordringer ………. side 26
Erik Jensen
Mine ni år med Salonvognen ………. side 34
Bent Bjerre Bach
Elisabeth og Bager-Kresten ………. side 40
Jens Mortensen
En landsby og dens kirkes tårn brændte ………. side 56
Erik Møller
Var Præsten i pigekammeret? ………. side 62
Helge Qvist Frandsen
Fra Tøjstrup skole ………. side 72
John Jensen
Randers data ………. side 78
Palle Kirk
Nogle lokalhistoriske udgivelser ………. side 98

2011 Indholdsfortegnelse

Kaj Jørgensen
De sønderjyske piger ………. side 8
Bente Svane Kristensen
Skomagermesteren ………. side 14
Jens Mortensen
Konfirmander i Udbyneder-Kastbjerg ………. side 20
Jørgen Mark
Svallinggaard ………. side 32
Knud Mogensen
Et usædvanligt livsforløb i Udbyhøj ………. side 46
Jørgen Kjær
Katholmløbet 1937 ………. side 50
Jens Mortensen
Generalen - i Udbyneder Kirke og hos kongen på Rosenborg ………. side 54
Knud Mogensen
dagblade i Randers gennem 200 år ……… side 67
John Jensen
Randers data ………. side 75

2012 Indholdsfortegnelse

Henning Hall
Venner og fjender langs Rougsø Herreds veje…….. side 8
Jens Skriver
Bjørn Andersen Bjørns hovedbygning på Stenalt ……… side 35
Inger Præst
Hald Bageri ………. side 45
Hardy Bach
Randers er kundskabens træ
-om Karin Michaëlis barndomsroman ……….. side 57
Jørgen Kjær
Kromanden, Gummi-Karl og Piraterne på motorbanen ved Hvidsten Kro …….. side 70
Bente Svane Kristensen
Minder fra en svunden tid i Harridslev ……….. side 77
Jens Mortensen
Du dumme skårne sten, som kan dog vidne bære ………. side 85
Bent Bjerre Bach
Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943 ………… side 100
Viggo Møller Lassen
Uddrag af en landsbydrengs krigserindringer …………. side 106
Erik Velling Hansen
Giv dem noget af Skræp! ………. side 118
John Jensen
Randers-data 2011 ………. side 128

2013 Indholdsfortegnelse

John Morgen
Randers Havn har igennem tiden gennemgået 3 store forandringer .... side 8
Knud Precht
I Randers glemte man ikke bysbarnet Jens Otto Krag ...... side 12
Kaj Jørgensen
Alex Garff - digter, forfatter, oversætter og gymnasielærer ..... side 20
Bente Svane Kristensen
Minder fra "Bette Rajs" i Mellerup ..... side 27
Anders Straarup
Omkring Hvidstengruppen ..... side 34
Erik Møller
Michel Christensen i Svenstrup Hougaard
En bondes liv i sidste halvdel af 1700-tallet ..... side 38
Erik Møller
Nabohjælp anno 1778 .... side 48
Jens Mortensen
Skoleatlas over jordkloden
En gammel bogs historie ..... side 51
Jens Mortensen
Afrikanske træskulpturer fra Kastbjerg til Nationalmuseet ..... side 60
Jens Reddersen
Faktisk eller kontrafaktisk?
Tre ting, der næsten skete, og havde fået
Nationalpark Mols Bjerge til at se helt anderledes ud .... side 66
Jørgen Kjær
Dronningborg - den danske mejetærsker ..... side 81
John Jensen
Randers-data 2012

2014 Indholdsfortegnelse

Bruno Nørdam
Marie Hjuler - tegner og bogillustrator... 8

Jørgen Kjær
Men morsomt har det været... 16

Bente Svane Kristensen
Færgemand ved Voer-Mellerup i 33 år... 26

Henrik Mønster
Carl August Lorentzen... 40

Jens Mortensen
Mourids Stygge til Holbækgård... 65

Jens Mortensen
Det Skeelske Kapel ved Skt. Mortens Kirke i Randers... 80

Erik Møller
Smedene i Asferg... 92

Jens Reddersen
Genbrug i historien og Ryes Skanser... 107

Jens Reddersen
At finde en sær gammel ting... 117

John Jensen
Randers-data 2013... 124

Gammel Estrup - Årsberetning 2013... 128

Museum Østjylland... 136

Arkiver i det gamel Randers Amt... 144

2015 Indholdsfortegnelse

Hardy Bach
Krig og kærlighed i Strømmen
- erindringsglimt fra min barndoms gade... 7

Jens Mortensen
Offermose, gudehov, helligkilde, - og borgerforening... 26

Jens Mortensen
Udbyneder på Christian den Sjettes tid... 40

Peter Astrup Madsen, Karlby
Karlbys rødder- fra fortid til forteby... 54

Bente Svane Kristensen
Børge Simonsen - aktiv FDF'er i 80 år... 62

Knud Erik Læsgaard
Kristendom, politik og præster i Mariager... 68

John Jensen
Randers-date 2014... 88

Palle Kirk
Kaj Jørgensen, nekrolog... 92

Palle kirk
Svend Hill-Madsen, nekrolog... 93

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Årsberetning 2014... 94

Museum Østjylland 2014... 102

RAHS beretning for året 2014... 112

Arkiver i det gamle Randers Amt... 115

2016 Indholdsfortegnelse

Karen Straarup
Redaktørens forord ...  7

Henning Johansen
Sådan oplever jeg Langå Egeskov ... 8

Henning I Hall
Hotel Randers – Den Gastronomiske Himmel i Torvegade .. 18

Merete Nissen
Hvidstengruppen – og min far Knud Christensen ... 26

Peter Astrup Madsen
Folk og huse i Karlby-området ... 34

Knud Precht
Randers Kraftvarmeværk bliver 35 år ... 44

Jens Reddersen
Genfødte dysser: Naturpleje og oplevelser på stendysser i Nationalpark Mols Bjerge ... 50

Henrik Lykke Jensen
Rosenvænget i 60’erne ... 62

Poul Arnbjerg
I anledning af Langå Borger- og Håndværkerforenings 110-års jubilæum ... 72

Katrine Simonsen
Erindringer fra Mellerup Højskole omkring 1890 ... 80

John Jensen
Randers-Data 2015 ... 84

Gammel Estrup
Herregårdsmuseet, årsberetning 2015 ... 88

Museum Østjylland 2015 ... 94

RAHS beretning 2015 ... 102

Mindeord i andledning af Lars Boelskiftes død ... 106

Historisk Samfunds bogsalg ... 106

Historisk Samfunds driftsregnskab ... 107

Historisk Samfunds Bestyrelse ... 108

Forfatternoter ... 109

Arkiver i det gamle Randers Amt ... 110

Navneliste ... 111

Annoncer ... 113

2017 Indholdsfortegnelse

Indhold

Indhold

Karen Straarup
Redaktørens forord                                                           7

Palle Kirk
Reformationen i Randers                                                   8-25

Knud Mogensen
Hotel Randers – Hotellet rejste sig efter branden               26-29

Jens Mortensen
Hærføreren fra Trudsholm erobrede Sverige                      30-53

Peter Astrup Madsen
Folk og huse i Karlby-området                                          54-63

Svend Enevoldsen
Erindringer: Fange i Frøslev, Dachau og Neuengamme       64-93

Magne Juhl
Jordemødre i tre generationer i Randers og omegn           94-107

Lars Stegsted Rasmussen
Randers – Porten til Midtjyllands istidslandskab              108-127

Jens Reddersen
Striber i landskabet                                                      128-137

Jens Mortensen
Spejderne i Udbyneder                                                138-157

John Jensen og Karen Straarup
Randers-data 2016                                                     158-161

RAHS beretning 2016                                                 163-165

Mindeord om Eigil Neess                                                   166

2018 Indholdsfortegnelse

Indhold
Karen Straarup Redaktørens forord                                                                  7

Knud Precht Kvinder i Randers Byråd                                                              8 -17

Anders Straarup Allierede flyvere skudt ned omkring Randers og i resten af Danmark  18-29

Bent Bjerre Bach Min barndoms hede                                                          30-41

Jens Mortensen Den sidste Thott til Støvringgård                                    42-49

Karin Michaëlis skriver om Henrik Pontoppidan Pontoppidan             50-54

Hardy Bach Utroskab i ”Svedekassen”                                                          55-62

Erik Harbo Blicher og Randers teater                                                             63-68

Karen Straarup Steen Steensen Blicher – årets klassiker 2018             69-72

Erik Møller Træhesten på Bjellerup Ladegård. En sag om ridning på træhest   73-76

Peter Astrup Madsen Kulturlivet omkring Karlby Forsamlingshus       77-85

Karen Straarup Asfergladen                                                                              86-87

Per Priess De Randers Dragoner                                                                      88-95

Karen Straarup Randers-noter 2017                                                              96-102

2019 Indholdsfortegnelse

Indhold:

Karen Straarup

Redaktørens forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Knud Schmidt Nielsen

En beskrivelse af Randers Latinske Skolebibliotheque . . . . . 8

Kirsten Klitgård:

Karin Michaëlis og musikken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Anders Straarup

Dronningen i Hvidsten 75 år efter henrettelsen af 8 mænd fra Hvidstengruppen. . . . . . . . . . . . 33

Knud Mogensen

Femte generation i Randers Handskefabrik. . . . . . . . . . . . . . 35

Knud Precht

Borgmestre i Randers 1387-2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Bente Svane Kristensen

Herluf Skjøtt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Hardy Bach

Kilden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Jens Mortensen

Dronning Elisabeths bøn for Christian den

Anden - i Udbyneder Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Karen Straarup

Lyshøj Mølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Bent Bjerre Bach

Engen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Karen Straarup

Randers-noter 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2020 Indholdsfortegnelse

Karen Straarup
Redaktørens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Erik Skafte Overgaard
100-året for Genforeningen 1920 – 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Karen Straarup
Et sted værd at besøge – genforeningssten…. . . . . . . . . . . . . . 13
Pauli Høegh
2 digte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Anders Hauge
På sporet af en anonym modstandsmand . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anders Straarup
Jernbanesabotagen i Langå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jean Seeberg
Fra ”Den Tredie Front” til ”Forreste Front” . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bent Bjerre Bach
- mens vi venter på ligestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Lars Stegsted Rasmussen
Chræn Dævl fra Rais og Hingsten på Østervold . . . . . . . . . . 65
Jens Mortensen
Præstegården i Udbyneder og dens præster . . . . . . . . . . . . . . 76
Jimmy Munk Larsen
Wiinholts korskirker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Erik Møller
Nogle sager om fritagelse for militærtjeneste . . . . . . . . . . . . . 94
Karen Straarup
Randers - Noter 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

2021 Indholdsfortegnelse

Karen Straarup
Redaktørens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knud Schmidt Nielsen
Om den Elmenhoffske bogsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Niels-Birger Danielsen
Fra ”Modstand”, bind 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jørgen Mark
Dronningborg Maskinfabrik in memoriam . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lars Stegsted Rasmussen
Randers-Viborgegnens 60-70 runesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Erik Møller
Drengemordet i Gjerlev Kær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Karen Straarup
Rytterskolerne 300 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Svend Kræmer
I begyndelsen var… (erindringer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kurt Niese-Petersen
Randrusianersamfundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Karen Straarup
Et sted værd at besøge –
Stenalderen træder frem i Tustrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Karen Straarup
Randers-noter 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
RAHS beretning 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Navneregister 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Historisk Samfunds bestyrelse 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Regnskab for Historisk Samfund 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Vejledning til artikelforfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Historisk Samfunds bogsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Arkiver i Randers-området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2022 Indholdsfortegnelse

Karen Straarup
Redaktørens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kirsten Klitgård
Mod og kvindehjerte - Karin Michaëlis - den generøse . . . . . 8
Mathilde Storvang
150 år med Randers gymnastiske Forening . . . . . . . . . . . . . . 21
Dimitri Poul Buchtrup
Beretningen om familien Buchtrup, Møllehøj Plantage,
Buchtrups Maskinfabrik og Tranekær i Randers . . . . . . . . . . 30
Peter Riisberg Jensen
Med fotografen rundt i Randers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Anders Baadsgaard Straarup
Veteraner 1864 Randers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Leif Sepstrup
Barnemordet i Veggerslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Christian Wammen
Tobakskonger i Randers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Jørgen Mark
Herregården Iisgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Karen Straarup
Vigtige markeringer og jubilæer i 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Bestyrelsens årsberetning 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Navneregister 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Historisk Samfunds Bestyrelsen og kontoret . . . . . . . . . . . . . 95
Vedtægter for Randers Amts Historiske Samfund . . . . . . . . . 96
Historisk Samfunds driftsregnskab 01/01 - 31/12 2021 . . . 100
Årets resultat pr. 31.12.2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Vejledning: Artikler til Årbogen for
Randers Amts Historiske Samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Historisk Samfunds bogsalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Arkiver på Randers-egnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105