Links

randerstappet RANDERSTÆPPET 2023  med mange billeder
og oplysninger om Randers og omegn.
I www.airmen.dk fortæller Anders Straarup om allierede flyvere i
hele Danmark. Brug ikonet i hjørnet ved besøg på en side.

           Gadenavne
i Randers og deres betydning

herregardeDanske Herregårde De danske herregårde er andet og mere end de hovedbygninger, der tidligere dannede ramme om et herskabeligt liv. De er enestående helheder, der udover hovedbygningen består af ladegårdene og det væld af småbygninger, der hørte til herregårdens drift, haveanlæggene med deres righoldige inventar af lysthuse, hækpartier og skulpturer og ikke mindst landskaberne med de levende hegn, enge og lystskove. Det er historien om disse kulturmiljøer og deres betydning for den danske fortid, der med tiden vil blive formidlet på dette site, som du kommer til ved at klikke her

landsarkArkiv  I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.
Gå til Statens Arkiver’s hjemmeside ved at klikke her

histonline

historie on-line
“historie on-line.dk” er DHF’s (Dansk Historisk Fællesråd) officielle hjemmeside.
DHF har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved
– at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og institutioner.
– at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område og at tage politiske initiativer til
gavn for medlemmerne.
– at afholde møder, udgive publikationer m.v.
– at virke som kontaktorgan overfor tilsvarende udenlandske og internationale organisationer.
Vi har valgt, at linke til hjemmesidens linkside. Men der findes en masse andre interessante oplysninger på historie-on-line. Prøv selv at se.