Arrangementer – 2024

Program 2024

Tirsdag den 20. februar kl. 19.00-21.00: Foredrag ved Bent Jensen om Kremls imperiale tankegang og den russisk-ukrainske krig. (FU)
Bent Jensen er kendt for sine dybdegående foredrag om verdens største konflikter.
Bent Jensen er dr.phil., professor emeritus, historiker med speciale i Rusland og forfatter. Glæd jer til at blive klogere på bevæggrundene bag nogle af historiens store konflikter og begivenheder.

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00-21.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen
: Foredrag ved Inger Marie Hyldgård, middelalderarkæolog, tidl. museumsinspektør ved Museum Østjylland:  Middelalderlige klostre i Randers.
Inden for voldene lå købstadens tre klostre: Vor Frue kloster med benediktinernonner,
Gråbrødre kloster med Franciskanertiggermunke samt Helligåndsklostret med helligåndsmunke. Både nonneklostret og Gråbrødre kloster har gennem tiden været mål for flere arkæologiske udgravninger. Den eneste bevarede klosterbygning er Helligåndshuset, som også danner rammen om foredraget.
Sted: Helligåndshusets store sal.

Tirsdag den 23. april, kl. 19.00-21.00: Strandet på Java. Krigssejlerne fra Jane Mærsk. Foredrag ved forfatter og socialrådgiver, Anni Schwartz Hansen og med bidrag af Inge Borre.
Under Anden Verdenskrig blev det danske skib Jane Mærsk sænket ud for Javas kyst, og dets besætning på 29 danske søfolk blev dømt til et årelangt og ufrivilligt ophold på øen uden nogen kontakt med familierne i Danmark. En af dem var Anni Schwartz Hansens far.
Sted: Helligåndshusets store sal.

Billede: Mariager kloster og kirke

Tirsdag den 8. juni kl. 13.00-18.00: Halvdagstur til Mariager.
Kom med på en eftermiddagsbustur til Mariager, hvor vi først skal besøge Mariager Museum i den hyggelige, 300 år gamle købmandsgård. Her skal vi se udstillingerne om egnens historie. Derefter skal vi have kaffe og krokringle på hotel Postgården, der ligesom museet ligger midt i centrum af Mariager. Turen afsluttes med et besøg i Mariager kirke, hvor vi får en guidet tur og hører den spændende fortælling om Mariager Kloster.
Pris: 225kr. Tilmelding senest tirsdag den 4. juni. Se mere på det vedlagte ark.

RAHS er med i Randers Festuge 2024
Mandag den 12. august, kl. 16.00 – ca. 18.00 arrangerer Historisk Samfund byvandring i det historiske Randers. Flere enkeltheder følger senere.
Mødested: Helligåndshuset på Erik Menveds Plads. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag den 13. august, kl. 13.00-17.00: Åbent Hus i Historisk Samfund i Randers Festuge.
Rundvisning og fortælling i Helligåndshuset hver hele time: Kl. 13, 14, 15 og 16.
Der er kaffe på kanden, og udvalget af bøger til salg er omfattende. Alle er velkomne til at kigge ind. Fri entré.
Mødested: RAHS’ kontor i Helligåndshuset.

Tirsdag den 17. september kl. 19.00-21.00: Tolkien og det mytiske Jylland. Foredrag ved historiker, Casper Clemmensen. (FU)
Er der forbindelser mellem J.R.R. Tolkiens storværk “Ringenes Herre”, danske myter og dansk jernalderhistorie?
Historiker Casper Clemmensen står bag en udgivelse med banebrydende nyt om J.R.R Tolkien’s livslange forskning i Jyllands og Danmarks ældste historie.
Sted: Helligåndshusets store sal.

Lørdag den 21. september kl. 9.00-17.00: Tur til Rugaard Gods mm.
En sjælden mulighed for at besøge Rugaard Gods, hvor godsejer Elisabeth Mourier-Petersen inviterer indenfor i sit private hjem.
Adelsmanden Hans Arenfeldt overtog ved et mageskifte krongodset på Østdjursland med gårde i Attrup, Rosmus, Balle, Hyllested samt 16 gårde ved Rove. Arenfeldt nedlagde de 16 gårde og opførte på samme sted – omkring år 1580-1590 – Rugaards imponerende hovedbygning i 2 etager.
I Ebeltoft besøger vi Maltfabrikken, der er ét af kun 3 bevarede industriminder på Djursland.
På hjemvejen drikker vi eftermiddagskaffe ved Besøgscenter Karlsladen opført i 1727.
Pris: 425 kr. for bus, frokost, 2xkaffe og guide. Se mere i vedlagte program.
Billede: Rugaard


Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00-21.00: Jens Harald Quistgaard – verdensdesign med tråde til Randers og Langaa. Foredrag ved Stig Guldberg (FU).
Over årene nåede Jens Quistgaard at formgive mere end 4000 produkter, særligt brugsgenstande til køkken og bord for den stærkt voksende amerikanske og europæiske middelklasse med en moderne livsindstilling.
Stig Guldberg er forfatter, konsulent og filminstruktør.
Sted: Helligåndshusets store sal.


Tirsdag den 12. november kl. 19.00-21.00: Randers – en middelalderlig centerby ved Gudenåen
.(FU)
Foredrag ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen fra Museum Østjylland om et nyt spændende forskningsprojekt, der sætter fokus på middelalderbyen Randers. Formålet er at beskrive Randers og byens karakter fra den tidlige bydannelse og op igennem middelalderen, samt at kortlægge det oprindelige terræn, og hvorledes byens befolkning igennem tiderne har inddraget stadigt mere land fra de våde områder omkring Gudenåen.
Sted: Helligåndshusets store sal.

Billede
Tegning af Randers o. 1300, tegnet af Ingo Milton til Museum Østjylland.


Tirsdag den 10. december kl. 15.00-17.00
: Årbogsreception.
Helligåndshusets store sal

Program:
Kl. 15.00: Velkomst ved Inger-Lise Mørup
Kl. 15.15: Præsentation af årbogen ved Inger Marie Hyldgård.
Servering af vin/kaffe/snacks.
Kl. 16.00: Årbogen ”frigives” til udlevering.
Bemærk: Hvis vi har modtaget kontingent senest den 5. december via netbank, Mobile Pay eller kontant på kontoret, ligger årbogen parat til udlevering i den store sal fra kl. 16.00.
De medlemmer, der betaler kontingent kontant eller med Mobile Pay på selve dagen, kan gøre det fra kl. 16.00 i den lille sal.

Men bemærk: Årbogen udleveres ikke før kl. 16.00 på udgivelsesdagen!

 

Foredragene finder sted i Helligåndshusets store sal, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Medlemmer har gratis adgang (Husk medlemskort). Gæster betaler 50 kr.

 

Tirsdag 17. januar kl. 19.00: Steen Ivan Hansen: Struensee – storhed og fald. (FU)
Hvorfor gik det så galt for Caroline Mathilde og Struensee? Vi vil trække hele affæren op og nå til den naturlige konklusion: Ikke utroskaben, men politik fældede livlægen. Steen Ivan Hansen er cand.mag. i historie.
Helligåndshusets store sal.

Bemærk       Bemærk        Bemærk

Tirsdag 21. februar kl. 19.00: Bemærk! Foredraget er flyttet tilbage til vores sædvanlige lokale: Helligåndshusets foredragssal, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C

Kolindsund – søen, der deler vandene
ved Tina Bjerregaard og Rikke Alsbjerg Schøning, FU
Hør om Museum Østjyllands aktuelle særudstilling om Kolindsund, hvor historien om det tidligere sund fortælles helt op til i dag, og hvor sundet er et tilbagevendende debatemne.
Aftenen byder på nogle af de mange perspektiver og historier, der gemmer sig under overfladen på det tørlagte sø, når tilrettelægger bag Museum Østjyllands særudstilling Kolindsund – søen, der deler vandene fortæller. Udstillingens tilrettelæggere, Tina Bjerregaard og Rikke Alsbjerg Schøning, fortæller om tilblivelsen af udstillingen og de temaer, som knytter sig til historien om Kolindsund: det store, ambitiøse landvindingsprojekt, det særprægede kulturlandskab, naturens betingelser i sundet og ikke mindst om klimaforandringerne, som for alvor har sat gang i debatten om Kolindsund.

Aftenen er et samarbejde mellem Museum Østjylland og Randers Amts Historiske Samfund.

Foredraget er ændret på grund af Jens Daugaards sygdom.


Foredraget arrangeres i samarbejde med Museum Østjylland.

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00: Generalforsamling ifølge vedtægterne.
Efter generalforsamlingen
: Fhv. museumsinspektør, cand.mag. Lise Andersen, Hadsund vil gennemgå de næsten 1000 års udvikling af mølleriet i Danmark, og illustrere det med eksempler fra det gamle Randers Amt. (FU)

Helligåndshusets store sal

Lørdag den 10. juni kl. 9.00-ca. 17.00: Forårsturen til Kollerup Gods og Høj Stene.
Kollerup Gods, Høj Stene og Vikingelandet i Gudenådeltaet.


Mandag, den 14 august, kl. 16.00 til ca. 18.00 arrangerer Historisk Samfund byvandring i Randers Middelalderby med besøg i og fortællinger om et udvalg af Randers’ mange spændende og meget smukke gamle byhuse.

Mødested: Helligåndshuset på Erik Menveds Plads. Tilmelding, max 50 pers.


Tirsdag den 15. august: Åbent Hus i Historisk Samfund i Randers Festuge

Rundvisning og fortælling i Helligåndshuset hver hele time: Kl. 13, 14, 15 og 16.
Der er kaffe på kanden og udvalget af bøger til salg er omfattende. Alle er velkomne til at kigge ind. Fri entré.
Mødested: RAHS’ kontor i Helligåndshuset.

Lørdag den 16. september, kl. 9.00-ca. 17.00: Tur til Vitskøl kloster og Stenaldercetret Ertebølle
Se turbeskrivelse og pris mm. på forsiden af hjemmesiden.

Tirsdag, den 19. september: Sara Bouchet: Århundredets forfatter og roman. (FU)
Om Johannes V. Jensen og det stormfyldte forhold til søsteren Thit Jensen. Som forfatter, litteraturhistoriker og forhenværende leder af Johannes V. Jensen Museet har Sara Bouchet bredt indblik i emnet.
Helligåndshusets store sal

 

Lørdag den 30. september 2023: Dansk guldalder 1800 – 1850 kunst og musik
Pris 195 kr. Billet bestilles og betales på Værket.
Randers Kammerorkester og Randers Folkeuniversitet ønsker at sætte fokus på perioden med musik af datidens komponister og foredrag om kunsten i Guldalderen samt om Randers i samme periode. Dagens program 
Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst
Kl. 10.15-11.30: Museumsdirektør ved Randers Kunstmuseum – Lise Jeppesen – fortæller om kunsten i Guldalderen.
Kl. 11.30-11.45: Kaffe.
Kl. 11.45-13.00: Arkivar Tina Knudsen fortæller om Guldalderen i Randers.
Kl. 13.00-14.00: Frokost i Værkets restaurant.
Kl. 14.00-15.00: Randers Kammerorkester spiller.
Se mere på Værkets hjemmeside.

 

Tirsdag den 10. oktober: Stadsarkivarer Tina Knudsen Jensen og Mathilde Storvang: Randers billeder 50’erne-60’erne. (FU)
Den moderne by Randers blev skabt gennem store forandringer i 1950’erne og 1960’erne. Kom med på en både nostalgisk og underholdende tur gennem byen set gennem fotografernes linser.

Helligåndshusets store sal

 

Tirsdag den 14. november: Leif Sepstrup: Ægtemand i overskud. (FU)

En sandfærdig og spændende beretning om et mord begået i Harte vest for Kolding i 1867. En dragon fra Randers er indblandet….

Helligåndshusets store sal

 

Tirsdag den 12. december: Årbogsreception
Helligåndshusets store sal

Program:
Kl. 15.00: Velkomst ved Inger-Lise Mørup
Kl. 15.15: Præsentation af årbogen ved Inger Marie Hyldgaard
Servering af vin/kaffe/snacks.
Kl. 16.00: Årbogen 2021 ”frigives” til udlevering.
Bemærk: Hvis vi har modtaget kontingent senest den 5. december via netbank, Mobile Pay eller kontant på kontoret, ligger årbogen parat til udlevering i den store sal fra kl. 16.00.
De medlemmer, der betaler kontingent kontant eller med Mobile Pay på selve dagen, kan gøre det fra kl. 16.00 i den lille sal.

Men bemærk: Årbogen udleveres ikke før kl. 16.00 på udgivelsesdagen!

—–

Foredragene finder sted i Helligåndshusets store sal, Erik Menveds Plads 1, 8900 Randers C
Bemærk dog: Foredraget den 21. februar finder sted i
Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Randers

Medlemmer har gratis adgang. Gæster betaler 50 kr.

—–

Randers-Fortællinger i Randers Festuge, 2022

Historisk Samfund afholder følgende 2 arrangementer i Randers Festuge i 2022.
Begge arrangementer er gratis og kræver ingen tilmelding.

1: Mandag den 15. august, kl. 16.00 til ca. kl. 18.00 arrangerer Historisk Samfund byvandring med Randers-Fortællinger om Randers Middelalderby.

Mødested ved hjørnet af Hospitalsgade og Tørvebryggen over for Randers Regnskov. Slutsted, ca. kl. 18.00 på Østervold.

Vi går langs den tidligere voldgrav omkring Middelalderbyen fra 1550`erne med vand fra Nørreå via Chr. III`s kanal ved Fladbro. Voldgraven omsluttede gennem ca. 100 år Randers Midtby og 1500-1600-tallets Ford Randers

Gåturen er på ca. 1,5 km. Vi går i roligt tempo og holder korte fortællestop.

Vi følger i store træk den tidligere voldgrav omkring Middelalderens Randers forbi Vestergrave, Vestervold, Store og Lille Voldgade, Nordregrave samt Østervold. Med Østergrave og Dytmarskens sumpede marskenge var voldgraven omkring Randers Middelalderby dermed komplet. Vi skyder dog genvej gennem Middelalderbyen ad Slotsgade med Slotscentret, Slotspladsen og Gråbrødrestræde. Byvandringen slutter på Østervold ved Klimabassinet, der ligger omtrent ved voldgravens – den omlagte Nørreås – udløb gennem marskengene i Randers Havn. Turleder: Lars Stegsted Rasmussen.

2: Tirsdag den 16. august, kl. 12.00 – 17.00 holder Historisk Samfund Åbent Hus med rundvisning og bogsalg i Helligåndshuset. Fri entré.
Rundvisning fra kl. 12.00 og herefter hver time. Sidste rundvisning begynder kl. 16.00.

Vi viser rundt i Helligåndshuset og fortæller om huset, Randers og Randersegnen. Vi byder på en kop kaffe og der er mulighed for at gøre et bogkup ved køb af Samfundets historiske årbøger fra mere end 100 års engageret beskrivelse af Randers og Randersegnens liv, mennesker og landskab fra istiden til i dag.

Rundvisning hver hele time, kl. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 og 16.00 ved Karen Straarup, Lars Stegsted Rasmussen m.fl.


Tirsdag den 13. september
, kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal: Ekstraordinær generalforsamling i RAHS Dagsorden: Vedtægtsændring (Se mere på forsiden)
Umiddelbart efter generalforsamlingen:
Lars Søgaard vil fortælle om Landdistriktsudvalgets opgaver samt baggrunden for at oprette et sådant udvalg.
Lars Søgaard er logistikchef, byrådsmedlem valgt af Venstre og næstformand i Landdistriktsudvalget.

AFLYST!  Lørdag den 17. september kl. 9.00-ca. 17.00: Tur til Ebeltoft
RAHS’ efterårstur går til Ebeltoft med den nu renoverede Maltfabrik, Grobund, Ebeltoft gamle rådhus og by.
Vi mødes kl. 9.00 ved Radio ABC, Brotoften ved Randers Bro (her er nemt at parkere). 
Pris 425 kr. Tilmelding og betaling senest den 13. september.

Maltfabrikken er i dag folkets fabrik – drevet af fællesskaber, ildsjæle og passion med ønsket om at være en spirekasse for kreativ udvikling af både mennesker og samfund.
Købmand S. B. Lundberg grundlagde sin virksomhed i 1857. Dengang begyndte danskerne i stigende grad at købe øl i stedet for at brygge selv. I de følgende 140 år drev familien Lundberg en af byens vigtigste arbejdspladser. I 1998 blev maltproduktionen lukket efter en længere afviklingsperiode.
I 2013 blev Fonden Den Ny Maltfabrik stiftet, og bygningerne blev købt for 21 mio. kroner indsamlet via folkeaktier og private donationer. Maltfabrikken blev officielt indviet i sommeren 2020. Her vil en guide lede os igennem den fantastiske bygning, der i dag består af bl.a. et bibliotek og en historisk samling.

Herefter kører vi ud til Færgehavnen, hvor det nyetablerede Grobrund har hjemme. Grobund er drømmen om et fællesskab, hvor man tager vare på hinanden og den Jord, vi bor på – drømmen om bedre tid og mindre rotteræs, iværksætteri og selvstændighed – drømmen om at bygge og bo off-grid og være gældfrie, affaldsfrie og selvforsynende. Grobund er en paraply, et fællesskab, en kultur og en række foreninger og virksomheder. 
Her vil vi spise vores frokost og derefter får vi en guidet tur på området. Herefter drikker vi kaffe, hvorefter vi vender næsen hjem mod Randers. 
Vi forventer at være i Randers kl. 17.00.

Pris: 425 kr. for bustur, entreer, guider, frokost og 2 x kaffe.
Tilmelding: Bindende tilmelding og sidste frist for betaling:  13. sep. til RAHS
tlf. 86430211 eller e-mail: randershistorisk@outlook.dk eller på kontoret.
Betaling kan ske til kontoret, på konto 1551 4711664831 eller Mobile-pay 169341 (husk at anføre navn og medlemsnr.)


Tirsdag den 11. oktober, kl. 19.00-21.00: Foredrag i Helligåndshusets store sal
Noget om den seneste udvikling på Scandia-området.
Tidligere produktionsdirektør Søren Sørensen, Scandia/Bombardier.
Søren Sørensen vil fortælle om sine 37 år på togfabrikken, anekdoter mv.
Metalsangkoret Scandia underholder forud for foredraget med et par sange.

Tirsdag den 15. november, kl. 19.00-21.00: Foredrag i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge, ved journalist og forfatter Tommy Heisz. FU

Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet. Historien trækker tråde helt op til nutiden. 

Tirsdag den 13. december kl. 15.00-17.00 i Helligåndshusets store sal: Årbogsreception for medlemmer
Kl. 15.00-16.00:
Årbogen 2022 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning. 
Kl. 16.00-17.00: Årbogen udleveres.
Bemærk! Årbogen udleveres først efter kl. 16.00!
I den lille sal vil der efter den officielle præsentation være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Ved indbetaling af kontingent, 300 kr senest den 1. dec. har vi bogen klar til uddeling i salen kl. 16.00.
Indbetaling kan ske kontant på kontoret eller til konto: 1551 5448522 eller på Mobile Pay 169341.
Vigtigt: Husk at skrive navn og medlemsnummer i ”Besked-feltet”, så vi kan se, hvem der betaler.
Alle medlemmer er velkomne.
——

Programmet for 2022 første halvår:

Tirsdag den 18. januar kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
Om Fonden til bevarelse af gamle bygninger
Formand for fondens bestyrelse: Karen Smed og sekretær, Henri Amsler

I dette foredrag skal vi høre om et specielt hjørne af Randers’ historie. I 1961 etableredes Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune.
Niels Ebbesens hus og Bødkergården i Storegade blev de første huse, som fonden erhvervede.
I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret. Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål.

Tirsdag den 15. februar kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
Dokumentarfilmen “En dans for livet”
Et søskendepar anno 2019, Sofie og Jonas, fortolker og fortæller historien om et andet søskendepar anno 1944, Aksel og Ebba. Filmen fortæller den glemte, men væsentlige historie om to unge søskende, der tog kampen op mod besættelsesmagten i Danmark.

Filmen tager udgangspunkt i en række interviews med modstandskvinden Ebba Viola Hjortshøj Rasmussen, som er den sidste overlevende fra gruppen, og som nu fortæller sin historie til evigt minde.

Hun dansede med dem alle en efter en. Hun hviskede dem i øret. Nogen troede, at hun bare var ude på at score mændene. Men både hun og de vidste, at de dansede med livet som indsats. Hun sendte dem på opgaver for modstandsbevægelsen. Ebba Hjortshøj var kurér for sabotagegruppen A/S Gruppen i Randers.
Projektet er produceret af ARUSIA FILM og LOS FILM. 
Læs mere andetsteds på hjemmesiden.

Tirsdag den 8. marts kl. 18.30 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne

Tirsdag den 8. marts kl. ca. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Foredrag ved Lars Ulrik Thomsen: Generalstrejken i Randers 1922. FU
Lars Ulrik Thomsen har skrevet en tankevækkende bog om generalstrejken i Randers i 1922. Bogens titel er ”Hammer eller ambolt”. Her sættes begivenhederne i perspektiv med situationen i hele Danmark og internationalt.
Den 17. marts 1922 var bægeret fyldt i Randers. Et fragtskib forsøgte at losse såsæd til bønderne på Viborg-kanten under politibeskyttelse. Det fik hundredvis af havnearbejdere, arbejdsløse og sympatisører til at gå i aktion. Stemningen var ophidset, og pludseligt skete det helt uventede, at en jernbanevogn satte sig i bevægelse og trillede med voksende fart ned mod politiafspærringen. Betjente og skruebrækkere sprang for livet, og landgangsbroen til skibet blev fuldstændig smadret ved kollisionen.

Tirsdag den 19. april kl. 19.00-21.00: Barnemordet i Veggerslev.
Foredrag ved historiker, Leif Sepstrup, Herning. FU.
Der er tale om en kriminalhistorie, som foregik i 1831 på en nu nedlagt fæstegård i landsbyen Veggerslev, som ligger 7,5 km nordvest for Grenaa.
Siden 2003 har Leif Sepstrup arbejdet med kriminalhistorie, men sagen er meget atypisk i forhold til de historier, som gruppen i Kriminalhistorie.dk ellers beskæftiger sig med.
Der er ingen mænd blandt de sigtede og straffede. Alle er kvinder, som i fællesskab af hensyn til familiens ære, forsøgte at skjule en fødsel i dølgsmål.
Sagen blev ret hurtigt opklaret af Herredsfogeden i Grenaa. De “skyldige” blev dømt og indsat til afsoning i Viborg Tugthus. En af de dømte vendte senere tilbage til Veggerslev.

Lørdag den 21. maj: Tur til Jeppe Aakjærs hjem Jenle og middelalderborgen Spøttrup
Afgang fra Gasværksgrunden  kl. 8.30. Hjemkomst kl. ca. 17.00.
Pris: 400 kr. for bustur, entreer, guide, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  Tilmelding til kontoret senest den 12. maj.

Program: Forårstur til Sundstrup, Jenle og Spøttrup den 21.maj 2022

Fra Randers kører vi mod Salling med første stop ved Sundstrup. Her vil vi nyde vores morgenkaffe, men også gå på opdagelse i det gamle tanghus.

 Tang har været en vigtig indtægtskilde ved Limfjorden. I sin tid blev tangen bjerget, tørret, renset og presset for siden at blive udnyttet til blandt andet madrasser, gødning, tagbelægning, foder og fremstilling af stivelse. Tangen blev presset til store tang blokke, som blev opbevaret i tanghuse. I tanghuset er der yderligere information om tangproduktionen.

Derefter kører vi videre til Jenle. Jenle er navnet på Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem på halvøen Salling, der strækker sig ud i Limfjorden nord for Skive. Bygningerne ligger i et meget smukt område med to skove. I Jenles sydskov ligger Nanna og Jeppe Aakjær begravet.  

Hovedbygningen er opført 1906-07, og digteren og forfatteren Jeppe Aakjær flyttede ind sammen med sin hustru billedskæreren Nanna Aakjær umiddelbart efter deres bryllup den 25. april 1907. Navnet Jenle er jysk og betyder alene eller ensom, og det var betegnende for ejendommens beliggenhed.

Her vil vi få en guidet rundvisning, men der vil også blive tid til selv at gå på opdagelse. Frokosten indtages i laden.

Efter frokost kører vi til middelalderborgen Spøttrup. Her vil en guide fortælle om borgens historie. Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Bygningerne er fra starten af 1500-tallet og fremstår i dag som det bedste eksempel på, hvordan man indrettede en herrebolig til forsvar i senmiddelalderen. Borgens tykke mure og dens mange forsvarsforanstaltninger giver et unikt indblik i periodens forsvarsteknikker – og i det daglige liv på borgen.

Eftermiddagskaffen indtages, inden vi stiger på bussen og drager mod Randers. Hjemkomst ca. kl. 17.00.

Tilmelding: Bindende tilmelding og sidste frist for betaling 12. maj til RAHS
Tlf 86430211
eller mail til histranders@mail.dk
eller på kontoret.

Pris 400 kr. for bustur, entreer, guider, frokost og 2 x kaffe.

Betaling kan ske kontant på kontoret
på konto 1551 4711664831 (husk navn og medlemsnr.)
eller Mobile-pay 169341 (husk navn og medlemsnr.)

—–

Program for andet halvår 2021 
se det her

Vi vil stadig holde jer orienteret om ændringer og nye tiltag. Derfor har vi også udsendt flere nyhedsmails end oprindeligt planlagt. Desværre får vi nogle mails tilbage, de kan ikke afleveres…. Hvis du er medlem og ikke får en nyhedsmail, kan det være årsagen. Henvend dig til kontoret, så vi får rettet en evt. fejl.

Betaling af kontingent, 300 kr for husstanden:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer). Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant i forvejen. Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17 (bortset fra skoleferier).

Efterår 2021

Kontoret er åbent hver tirsdag kl. 15.00-17.00, bortset fra skoleferier.
Der vil være kaffe på kanden, bogsalg, mulighed for en snak med nogle fra bestyrelsen mm.

Mandag den 16. august kl. 14.30-ca. 16.30: Fortælletur ved Fladbro
Lars Stegsted Rasmussen er turleder
Gratis fortælletur i Fladbro. Der er tale om en ca. 2 km lang vandre- og fortælletur i Fladbro. Turen begynder og slutter ved P-pladsen ved Nørreå og Fladbro kro. Vi går til og hører om:
1. Chr. III`s kanal, der blev anlagt i 1550’erne i forlængelse af Grevens Fejde og Reformationen for at føre Nørreå gennem Hornbæk enge og de ca. 6 km til en nyanlagt voldgrav omkring Randers by.
2. Anlægget af den Jyske Længdebane med jernbanebro over Nørreå i 1860’erne, og dermed om begyndelsen til Randers som industriby med Scandia og byens øvrige titusindvis industriarbejdspladser.
3. Fladbro kro som yndet udflugtsmål nu og tidligere og om H C Andersen, der netop her skrev ”Jylland mellem tvende have” undervejs i hestevogn fra Randers til Hjermind præstegård.
Bemærk: Turen til og fra Fladbro er velegnet til en cykeltur. Fra Randers Regnskov er der ca. 6 km ad cykel/gangstien bag om Randers Regnskov, forbi kajakklubben, naturskolen og Hornbæk Enge. Fra Langå er der ca. 8 km ad Gudenåstien forbi Væth enge, Grensten kirke, Stevnstrup og Fladbro Dyrehave. Kommer man derimod via Hornbæk kan man erindre sig, at også H C Andersen i sin tid kørte ned ad den stejle H C Andersensvej på vej til Fladbro og Hjermind.
Turen gennemføres naturligvis med respekt for de aktuelle COVID 19-påbud.


Tirsdag den 17. august kl. 12.00-17.00: Åbent hus og Historiske fortællinger i Helligåndshuset
En ny fortælling begynder hver hele time, kl. 13-16
Det er historien om Helligåndshuset og dets anvendelse, Blicher og meget mere.

Tirsdag den 7. september: Generalforsamling 18.00 – 19.00
På grund af den aflyste generalforsamling indkaldes nu til ny Generalforsamling.
Dagsordenen vil blandt andet indeholde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hovedsageligt en tilretning/redigering. Se dem på hjemmesidens forside.

Tirsdag den 7. september kl. ca. 19.15:  Sct. Mortens Kirke
Foredrag ved tidligere sognepræst, Bent Martinsen
Vinder af Karin Michaëlis-Prisen 2021.

Den nye bog, som Bent Martinsen har skrevet om Sct. Mortens Kirke i Randers, er en ligefrem og inspirerende fremstilling af kirkens og dermed byens historie. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers med udblik til den nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.

Fredag 17. september: Udgivelse af bogen om Skaføgård og tur til Rosenholm/Skaføgård.

Bustur med rundvisning på Rosenholm, frokost mm.
Desuden:
Alle medlemmer er velkomne til at køre til Skaføgård selv (gratis adgang)

og deltage i Bogreception på Skaføgård kl. 13.30 og få bogen udleveret.
Ved bogreceptionen vil der være mulighed for at høre nogle korte indlæg af forfattere til bogen, samt se bygningerne, marken og kirken.

For deltagere i turen fredag den 17. september 2021 til Rosenholm og Skaføgård.
Afgang kl. 9.00 fra Gasværksgrunden. 

Pris: 400 kr. for bustur, entré, guide, frokost og kaffe.
Vi regner med at være i Randers ca. kl. 17.00.
Efter den guidede rundvisning på Rosenholm vil vi nyde vores frokost, og herefter går turen til Skaføgård.

Tilmelding:
Der er stadig få ledige pladser.
Betaling kan ske på kontoret, på Mobilepay 169341 eller på konto 1551-4711664831 (Husk navn og medlemsnr.)


Tirsdag den 12. oktober
kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Modstand. Foredrag ved historiker og journalist, Niels-Birger Danielsen
Niels-Birger Danielsen er journalist og historiker med speciale i besættelsestidshistorie. Han har nu skrevet et samlet firebinds værk om den danske modstandsbevægelse: Første bind Frihedskampens rødder 1933-1942 udkom 2015, andet bind Samarbejdets fald 1942-1943 i 2018 tredje bind Den skærpede kamp 1943-1944 i 2019 og endelig Dramaets sidste akt 1944-45 i 2021. Besøg Birgers modstandsblog: www.nielsbirgerdanielsen.dk
Det er en kæmpeopgave, Niels-Birger Danielsen har sat sig for. De fire bind vil kunne bruges som opslagsværk. Mange begivenheder er allerede beskrevet i andre bøger om Besættelsestiden, og Danielsen har besluttet, at han ikke vil gentage det, andre har skrevet. Foredraget er naturligvis også et ganske lille udvalg af de fire binds omfattende oplysninger.

Tirsdag den 16. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge. Foredrag ved journalist og forfatter, Tommy Heisz.

Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet.
Historien trækker tråde helt op til nutiden. 
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tirsdag den 14. december kl. 15.00-17.00 Årbogsreception for medlemmer
i Helligåndshusets store sal
Vi håber, at situationen er normal, så receptionen kan afholdes som planlagt.
Kl. 15.00-16.00: Årbogen 2021 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
Kl. 16.00-17.00: Årbogen udleveres.
Bemærk! Årbogen udleveres først efter kl. 16.00!
I den lille sal vil der efter den officielle præsentation være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Ved indbetaling af kontingent, 300 kr senest den 1. dec. har vi bogen klar til uddeling i salen kl. 16.00.
Indbetaling kan ske kontant på kontoret eller til konto: 1551 4711 66 4831 eller på Mobile Pay 169341. Husk at skrive navn og medlemsnummer i ”Besked-feltet”.
Alle medlemmer er velkomne.

—–

Program for første halvår 2021

Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge AFLYST
Foredrag ved journalist og forfatter, Tommy Heisz, FU
Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet.
Historien trækker tråde helt op til nutiden. 


Tirsdag den 16. februar kl. 10.00-16.00 i Helligåndshusets store sal
Sct. Mortens Kirke AFLYST
Ved tidligere sognepræst, Bent Martinsen
Vinder af Karin Michaëlis-Prisen 2021.
Bent Martinsen fortæller om sin nye bog om Sct. Mortens Kirke i Randers. Bogen er en ligefrem og inspirerende fremstilling af kirkens og dermed byens historie. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers med udblik til den nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.

Tirsdag den 9. marts kl. 18.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Generalforsamling
i henhold til vedtægterne – vi håber at kunne gennemføre.
Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægterne.

Tirsdag den 9. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Om Fonden til bevarelse af gamle bygninger
Formand for fondens bestyrelse: Karen Smed og sekretær, Henri Amsler.
I dette foredrag skal vi høre om et specielt hjørne af Randers’ historie. I 1961 etableredes Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune.
Niels Ebbesens hus og Bødkergården i Storegade blev de første huse, som fonden erhvervede.
I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret. Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål.

Tirsdag den 20. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Barnemordet i Veggerslev
Foredrag ved historiker Leif Sepstrup, FU
Der er tale om en kriminalhistorie, der foregik i 1831 på en nu nedlagt gård i Veggerslev by. Sognet Veggerslev ligger 7,5 km nordvest for Grenaa.
Sagen er meget atypisk i forhold til mange af de gamle kriminalhistorier. Der er ingen mænd blandt de sigtede og straffede. Der er ingen indsatte i Horsens Tugthus. Indgangsvinklen til historien, sagen fra Veggerslev, er heller ikke helt normal. Det viser sig, at hvis man graver dybere i en lille bemærkning i en kirkebog, udfolder der sig en fortælling om dagliglivet og hændelser i et landsogn.