Emne Index

            |   Emne    |    Topografi   |   Personalia   |  Forfatter   |   Årbøger 1997 –  |

 

Indexering af Årbøgerne 1906-1996

Administration, Styrelse, Tilsyn (side 11)

Andersen, Lise: Randers Lærredshalle 1825-1854*. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.
Andersen, Lise: Randers uldmarkeder*. 1987, 95-108 ill.
Ejerslev, M.P.: Godsherre og præstekald. 1952, 44-60.
Gleerup, N.P.: Gamle Kongebreve til Randers Borgmestre og Raad 1534-1652. 1948, 5-55 ill.
Jelvard, Johan: Uddrag af Randers Amtsraads Forhandlinger i Tiden fra 1842-1867. 1947, 80-114.
Skov, Sigvard: Randers Bystyre 1837. 1944, 36-44.

Arkitektur, Bygningshistorie (side 11)

Bavnhøj, Peter Genbrugte kirker. Om romersk granit på Clausholm, 1991, 5-16 ill.
Bavnhøj, Peter Kirkegranit i Randers. 1993, 30-37 ill.
Berner, Henrik Vandkunsten på Clausholm. 1977, 39-48 ill.
Dröhse, Engelbert Gammel Pragtbygning paa Lille Torv i Randers. 1937, 137-144 ill.
Frederiksen, Søren Randers kommunale Elektricitetsværks bygningshistorie. 1981, 108-122 ill.
Hansen, Knud Kjellerup Træk af Bindingværkets Historie i Randers. 1942, 5-32 ill.
Mørup, Sigfred Bygmester Christian J. Mørup. 1985, 65-71 ill.
Norn, Otto Albert Skeels Fussingø, en jydsk Herreborg.
1956, 71-86 ill.
Rasmussen, Allan Hjorth Tag og tækning i Randers amt. 1966, 5-16 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Bygmester Just Møller. 1973, 5-24 ill.

Arkæologi, Udgravninger, Konservering

Christensen, H.P.: Gammelt Ildsted på Spentrup Kirkegaard. 1947, 58-62 ill.
Ebbesen, Klaus: En stenaldergrav ved Vistoft på Mols. 1988, 5-13 ill.
Ebbesen, Klaus: Stenaldergrave i Ginnerup og Enslev sogne. 1980, 113-160 ill.
Hatt, Gudmund: Oldtidsagre i Onsild Herred. 1942, 33-68 ill.
Hovesen, Ejnar:Det store møntfund ved Kirial. 1968, 5-10 ill.
Hovesen, Ejnar: Klæberstenskar fra Djurslands kyst. 1968, 82-84 ill.
Hovesen, Ejnar:Sølvskatten fra Balle. 1968, 20-27 ill.
Hyldgård, Inger Marie: Affaldsproblemer i det middelalderlige Randers. 1990, 5-11 ill.
Hyldgård, Inger Marie: En tidlig middelalderlig kirkegård i Torup. 1993, 25-29 ill.
Hyldgård, Inger Marie: Middelalderlige sko fra Randers. 1984, 19-24 ill.
Hyldgård, Inger Marie: På sporet af en landsby. 1992, 14-22 ill.
Jensen, Jørgen Steen Møntfundet i Kirial og 1300-tallets økonomiske historie. 1968, 11-19 ill.
Kristensen, Elmer Stenslyngen fra Vestergrave. 1983, 15-20 ill.
Kristiansen, Mette Svart,og Scheede-Jensen, Bodil En Limoges-figur i Randers. 1988, 33-37 ill.
Kristoffersen, Hans Runge “Middelalderkeramik” fra Randers og en lokal udvikling.1967, 93-97 ill.
Lysdahl, Per Træk af ældre romersk jernalder i Ommersyssel. 1970, 66-75 ill.
Madsen, Bo De ældste fund. 1982, 5-15 ill.
Mikkelsen, Hans Byggemodning i det middelalderlige Randers. 1989, 5-12 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Kjølvejen - en vikingegravplads ved Over Hornbæk. 1985, 5-14 ill.
Nielsen, Bjarne Henning, Kristensen, Inge Kjær og Stidsing, Ernst Vikingetidsgravpladsen Kjølvejen. Undersøgelser i 1985. 1986, 5-16 ill.
Nielsen, E. Kannegaard og Boas, N.A. Et jernalderhus med kalkstenskælder. 1987, 5-11 ill.
Paludan-Müller, Carsten Stenaldertanker - overvejelser bag en ny udstilling i Randers. 1993, 18-24 ill.
Pedersen, Jørgen En gammel Naturhelligdom. 1948, 108-115.
Rasmussen, Lisbeth Wincentz Grubekeramisk kultur på Djursland. 1983, 5-14 ill.
Sterum, Niels T. Nielstrup Hedegård - en boplads fra 4.-5. årh.e.Kr. Fundoversigt 1958-83. 1984, 5-18 ill.
Sørensen, Hugo Voldum, en nedlagt middelalderlandsby. 1988, 14-32 ill.
Sørensen, Aage Spentrup Ildsted. 1947, 62-74 ill.
Villemos, Ann og Andersen, Lars Møller Konservering af læderfund fra Randers. 1984, 25-28 ill.

Byejendomme (side 13)

Løgstrup, Knud Søren Simonsens sukkerraffinaderi 1763*. 1984, 46-57 ill.

Erhvervsliv (side 13 - 18)

Christensen, Per Bo , Lars Rye “Frivillig arbejdskraft” tilbydes* - Samfunds- og Tinghushjælpen i Randers. 1986, 87-96 ill.
Frederiksen, Søren
Randers kommunale Elektricitetværks bygningshistorie. 1981, 108-121 ill.
Hall, Henning Oliejagten på Randersegnen. 1981, 150-161 ill.
Jørgensen, Kaj
“Den elektriske lysstation” i Randers. Randers Elektricitetsværk. 1981, 24-107 ill.
Jørgensen, Kaj Fjernvarmeværket gennem et halvsekel. 1981,122-139 ill.
Jørgensen, Kaj Transformerstation nr. 201, Brænderigaarden,Løvenholm skov.En transformatorstation, der er indskrevet i historien. 1992, 42-44 ill.
Nielsen, Christian Gasflammen som slukkedes. 1981, 12-22 ill.
Rosenstand, J. Energi. 1981, 4-5.

Fiskeri (side 14)
Hall,Henning Igleglas og bristede laksedrømme. (Laksefiskeri i Gudenåen og Randers fjord). 1977, 49-66 ill.

Handel,Hotel- og Servicevirksomhed (side 15)
Andersen, Lise Randers Lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.
Andersen, Lise Randers uldmarkeder. 1987, 95-108 ill.
Grandt-Nielsen, Finn Randers-egnens nødpengesedler fra statsbankerottens tid*. 1988, 38-58 ill.
Hall, Henning Igleglas og bristede laksedrømme. (Laksefiskeri i Gudenåen og Randers fjord). 1977, 49-66 ill.
Hvidtfeldt, Johan Lidt om Skibsfart og Hestehandel i Randers i det 17. Aarhundrede. 1940, 78-87.
Jensen, Gerda Handel med fisk i Randers by og omegn. Før og efter århundredskiftet. 1991, 75-82 ill.
Jørgensen, Kaj
En af de mange. - Erindringer om Den danske Brigade, og tiden i Sverige*. 1996, 53-59 ill.
N.N. Varepriser i Ebeltoft 1813. 1912, 125-131.
Oxlund, Jens J. og Petersen, E.Baltzer Et strejftog gennem Randers apotekernes historie*. 1994, 57-62 ill.
Rohde, H.P. Købmanden på torvet. 1976, 5-40 ill.
Rousing, J.P. Til hestemarked i Randers. 1972, 81-88 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj Gudrun og Marius på Hvidsten Kro. 1991, 83-92 ill.

Havebrug (side 15)
Berner, Henrik Vandkunsten på Clausholm.*1977, 39-48 ill.
Tholle, Johannes
Havebruget i Randers Amt igennem skiftende Tider. 1928, 5-48.

Håndværk, Industri (side 16)
Abrahamsen, Mona og Pedersen, Jette Toftdal Randersbørn i slutningen af 1800-tallet*. 1984, 92-109 ill.
Andersen, Lise og Larsen, Finn Blytækning af Dalbyneder kirke. - Beskrivelse af et truet håndværk. 1987, 109-118 ill.
Bonde, Christian
Kousted Bysmed. Et hundred aars-minde. 1936, 21-30.
Brask, Aage Mariager og Omegns store Betydning for Fr. II.s og Chr. IV.s Byggeforetagender. (Kalkbrydning ved Mariager kloster). 1959, 26-36.
Bønnerup, J. Randers-industrien for 100 år siden eller historie som avisen fortalte. 1978, 13-20.
Christensen, Per Bo og Lars Rye “Frivillig arbejdskraft” tilbydes*- Samfunds- og Tinghus, hjælpen i Randers. 1986, 87-96 ill.
Gjøl, Hanne Svenske sæsonarbejdere på Djursland. 1983, 31-40 ill.
Houken, Aage
En landsbydegns erindringer. (Om fem års snedkerlæretid i Århus o. 1890). 1964, 5-30.
Høegh, Pauli Mens tid er... - Erindringer fra min læretid hos H. Becker & Co. A/S 1947-1951*. 1996, 42-52 ill.
Jensen, Anthon Grovsmeden. 1954, 90-101.
Jensen, Carl Hedegård Svend Asmussens violin. 1995, 67-72 ill.
Nielsen, Niels Løgager
Skitser til en industrihistorie. Teglproduktion i Djurs Nørre, Djurs Søndre og Mols herreder. 1989, 13-22 ill.
Red. Det store spring fremad - og en aftale, livet løb fra. 1978, 5-10.
Raaschou, Carl Sydøsthimmerlandsk snedker fra Ommersyssel. (Anders Bach i Odde). 1963, 65-69.
Skytte-Rasmussen, Kaj En pædagogisk start*. 1995, 63-66 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Lidt om Randers tin og -tinstøbere. 1957, 5-20.
Worsøe, Hans H. Thor og Heimdal. Nogle træk af ølbrygningens udvikling fra håndværk til industri i Randers 1850-1900. 1970, 5-46 ill.

Landbrug (side 17)
Birkelund, Hans Landbrugsforholdene paa Djursland 1795. 1932, 148-149.
Dahl, Jens Høst i Hald i gamle dage. En optegnelse med indledning af Ole Højrup. 1961, 109-117.
Dahl, Marius Nogle optegnelser fra egnen syd for Mariager fjord omkring 1900. 1969, 85-91.
Frandsen, Helge Qvist En ny tids bonde. Om mekanisering på landet. 1978, 59-74 ill.
Hald, I.C. For 100 Aar Siden. Beretning om Jordenes Beskaffenhed i Randers Amt. 1924, 105-123.
Hald, I.C. Landboforhold i Randers Amt for ca. 100 Aar siden. 1918, 118-148. 1919, 61-99.
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818 til 1828. Godsfallitter i Randers Amt. 1967, 42-71. 1968, 51-76.
Jensen, Hans Jørgen W. Rasmus Andersen - en pioner fra Dalbyover? 1994, 63-71 ill.
Mortensen, Tom Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab*. 1983, 21-30 ill.
Nielsen, Carl Lindberg
J.B.S.Estrup som landmand. 1965, 5-32.
Sørensen, Aage
Et Husmandsbrug fra 1742. (I Ommestrup). 1945, 63-69.

Mejerier (side 18)
Hansen, Vilfred Friborg En egn og dens mejerier. Om Røndeegnens andelsmejerier. 1982, 62-74.

Mølleri (side 18)
Fuglsang, Anton Besværligheder med en Møllebevilling 1780. 1952, 31-36.
Gleerup, N.P. Vorup Sogns Historie. (Nielstrup Vandmølle). 1953, 49-55.
Hansen, S. Mellem Mølle i Voldum Sogn. 1907, 81-114 ill.
Heilesen, Henning Hvidemølle i Randers. 1961,118-128 ill.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. (Lille Mølle). 1943, 61-67.
Kjær, Henry Ramten Mølle. 1976, 61-67.
Kjær, Henry T.
Til Mølle. 1977, 101-103.
Rasmussen, Palle Schødt Vindmøller. 1981, 6-11 ill.
Vegger, P.Bugge Ringlevad Mølle i Kousted og Raasted Sogn. 1930, 90-91.
Wammen, Chr. Kjærby Vandmølle. 1934, 54-87.

Skovbrug (side 18)
Estrup, N.R. Oplysning om Fredskovsforholdene i Fjeld Skov. Supplementsbind 1943, 1-62 ill.
Fuglsang, Anton Randers Amts Sandflugts Historie. Sandflugtsarealer indtaget til Skovbeplantning. (I Sdr.Djurs Herred). 1950, 67-72.
Hansen, Vilfred Friborg Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland*. Om sandflugtsdæmpning, søudtørring m.m. i området nordøst for Rønde. 1994, 72-88 ill.
Paulsen, C. Småtræk af Støvringgaards Skoves Historie. 1959, 48-55.

Ølbrygning
Eriksen, Henry Randers Burøl. 1930, 114-123.
Worsøe, Hans H. Thor og Heimdal. Nogle træk af ølbrygningens udvikling fra håndværk til industri i Randers 1850-1900. 1970, 5-46 ill.

Folkemusik (side 19)

Østergaard, Peter “Råby Hopsa”. 1980, 88-92 ill.

Folkevandringer (side 19)

Schmidt, August F. Dandiget i Asferg Sogn. 1927, 129-133.
Schütte, Gudmund Danisk Landnam i Østjylland. 1950, 5-19.

Foreningsliv (side 19)

Boje, Jørgen Boganmeldelse. Randers Byes Ældre Kjøbmands Liig Laug*. 1993, 102-103.
Dröhse, Engelbert Historisk Samfund. Fra Randers Amt. Samfundets Tilblivelse. Historisk Samfunds Mærke. 1907, 5-16.
Jensen, Holger H.,Jørgensen, Ellen og Stenz, Kirsten Højskoleforeningens Ungdomsforening i Randers. Erindringer om dens virksomhed, specielt under besættelsen. 1990, 76-85 ill.
Kirk, Palle Til Oplivelse af historisk Sans*. 1996, 75-79 ill.
Lorenzen, Jørgen Gudenådalens Hjemstavnsforening og Busbjerg. 1977, 105-111 ill.
Warthoe-Hansen, Ole Historisk Samfund for Randers Amt 1906- 1956. Et tilbageblik på 50 års virksomhed. 1956, 5-17.

Fæste- og Hoveriforhold (side 19)

Andersen, Villads Lidt om Udbyover by og én af dens gårde. 1977, 85-99 ill.
Birkelund, Hans Et Fæstebrev fra 1808. (Fra Nimtofte sogn). 1941, 112-116.
Birkelund, Hans Hoverisag fra Sivsted 1788. 1922, 101-107.
Birkelund, Hans I Møddingen paa “Wedøe” 1757. 1919, 47-51.
Hansen, Vilh. En Hoverikontrakt fra Benzon 1791. 1941, 103-106.
Hansen, Vilh. Fæstebonde Michel Jørgensen Møller i Gjerrild. 1937, 145-148.
Hjelholt, Holger En Ridefogeds Instruktion. (Under godset Gl.Estrup i 1730-erne). 1924, 79-87.
Sørensen, N. Fra Hoveriets Dage. En Hoverikontrakt fra 1792. Fæstebrev og Synsforretning til en Bondegaard i Karlby 1826. 1912, 132-142.
Sørensen, Aage Gamle Dokumenter. En Tip-Oldefars Fæstebrev. (Ved Vosnæsgård gods i Skødstrup sogn). 1911, 104-117.

Gravminder, Ligstene, Runestene mm

Christensen, N. Lidt om Mejlby og Fortidsminderne (Nørhald). 1933, 77-79.
Heilskov, Chr. Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. 1913, 5-25.
Hovesen, Ejnar En kisteplade fortæller (Grenå). 1982, 39-42 ill.
Jørgensen, Hasse Neldeberg Randers Østre kirkegård. 1985, 72-84 ill.
Nicolaisen, Frits Den bundne dæmon. 1987, 12-24 ill.
Pilgaard, Holger Ligsten i Sct.Mortens kirke fortæller byhistorie 1980, 93-109 ill.
Reitzel, Poul Det Rosenørnske Gravkapel i Vor Frue Kirke i Aalsø. 1935, 73-103 ill.
Sterum, Niels T. Tvende gange “skudt” i grus - atter rejst som runesten. 1982, 16-23 ill.
Wad, Leo Den Arenfeldtske Begravelse i Rosmus Kirke. 1936, 5-20 ill.
Wad, Leo Laurids Below Arenfeldts kisteplade (I Rosmus kirke). 1966, 52-53.

Hekseri, Hekseprocesser (side 21)

Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel III. 1945, 80-83.
Clausen, Jens Den lede heks i Uggelhuse. 1979, 46-50.
Klitgaard, C. Fra Hexenes Tid. Hexeprocesser fra Randers Amt. 1915, 97-148.
Klitgaard, C. Heksene paa Mariageregnen. 1916, 86-106.
Petersen, P.A. Tre Retssager fra Sdr. Hald Herred 1712-19. 1944, 56-74.
Sørensen, A. En Trolddomssag. (I Nørhald Herred 1663). 1950, 41-46.

Helligkilder (side 21)

Estrup, J. Hjalleke-Hellede. Nogle bemærkninger i Anledning af Aa.Sørensens Afhandling: “Helligkilder” i Aarbogen for 1933. 1934, 88-91.
Schmidt, August F. Helligkilder i Randers Amt. (Omfatter 75 lokaliteter). 1925, 5-26.
Schmidt, August F. Om Helligkilderne i Randers og J.V. Nissen- Ramten. 1927, 134-137.
Sørensen, Aage Folkelig Lægekunst ved Kalø Vig.1946, 56-74.
Sørensen, Aage Helligkilder. (Ca. 20 lokaliteter). 1933, 80-98.
Thy, Aage Ingvords Kilde. 1942, 69-72 ill.

Herregårde, Hovedgårde (side 22)

Bak, Sigrid Er Kalø et nationalt klenodie?*. 1989, 86-94 ill.
Bavnshøj, Peter Genbrugte kirker. Om romansk granit på Clausholm*. 1991, 5-16 ill.
Berner, Henrik Vandkunsten på Clausholm. 1977, 39-48 ill.
Birkelund, Hans I Møddingen på “Wedøe” 1757. 1919, 47-51.
Brask, Aage Marie Grubbes Svoger som Voldsmand paa hendes Gaard Trinderup. 1946, 49-55.
Carlsen, S.Sloth Godser og genfærd på Djursland. 1979, 35-45 ill.
Carlsen, S.Sloth Perkentavl ved Rosenholm. 1982, 88.
Christoffersen, Sv. Kalkmalerier og adelsvåben i Glesborg kirke. (Slægtsbegravelser på Mejlgaard). 1968, 28-50.
Dröhse, Engelbert Kaløs Historie. 1908. 119-140.
Estrup, J. Skaføgaard. Hvilsager Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. 1920, 5-79.
Estrup, N.R. Oplysning om Fredskovsforholdene i Fjeld Skov. (Gl.Estrups og Holbæksgårde andele i Fjeld Skov). 1943, supplementsbind ill.
Gleerup, N.P. Clausholms ældste Ejerliste. 1953, 40.
Gleerup, N.P. Hastrup Hovgård, Spentrup Sogn, Nørhald Herred. 1955, 23-43 ill.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Hvidsten, Gassum Sogn, Nørhald Herred. 1933, 5-62 ill.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Kvotrup, Hem Sogn, Onsild Herred. 1951, 5-41 ill.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Lindegaard i Linde Sogn, Nørhald Herred. 1935, 5-48 ill.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden i Rimsø, Rimsø Sogn, Nørre Djurs Herred. 1950, 20-40.
Gleerup, N.P. Hovedgaarden Sørup i Lem Sogn, Støvring Herred. 1931, 48-89 ill.
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818-1828 (I). Godsfallitter i Randers amt. (Katholm og Lykkesholm). 1967, 61-68.
Halding, Ole Den store landbrugskrise fra 1818-1828 (II). Godsfallitter i Randers amt. (Skårupgård ved Todbjerg. Mejlgård i Nørre Djurs. Fannerupgård i Nørre Djurs. Vedø i Midtdjurs). 1968, 57-62.
Hansen, S. Gaarden Ogstrup i Mejlby Sogn gjennem halvfemte Hundrede Aar. 1908, 5-52.
Hansen, S. Rosenholms Forhistorie og Oprindelse samt Meddelelser om Familien Rosenkrantz i ældre Tid. 1909, 5-78.
Hiort, N.B. Katholms Lyksaligheder. En række breve. 1926, 84-93.
Hyldgård, Inger Marie Herregården Brusgård. 1991, 17-24 ill.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. (Taarupgaard gods og Trudsholm gods). 1943, 91-98.
Knudsen, Rasmus H. Anne Krabbe. Den lærde Adelsdame paa Stenalt o. 1600. 1926, 5-60 ill.
Mark, Harald Svallinggaard. 1928, 49-58 ill.
Nielsen, Carl Lindberg J.B.S. Estrup som landmand. 1965, 5-32.
Nielsen, N. Isgaard paa Mols. 1929, 99-105.
Nielsen, N. Kvelstrup paa Mols. 1918, 108-117.
Nielsen, N. Roelsegaard paa Mols. 1936, 104-109.
Nielsen, N. Skærsø (Mols). 1931, 130-139.
Norn, Otto Albert Skeels Fussingø, en jydsk Herreborg. 1956, 71-86 ill.
Pape, C.J. Ryomgård hovedgårds udstykninger 1804 og 1912-14. 1975, 29-38 ill.
Pedersen, P.Madsen Feldballe-Nødager Pastorat (Møllerup) 1923, 62-80.
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland*. 1984, 58-64 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Voldstedet ved Skovgårde. (Nr. Djurs). 1977, 113 ill.
Rasmussen, Poul Dronningborg lens jordegods i Støvring, Nørhald og Onsild herreder 1579. 1960, 49-56.
Scavenius, Bendt B. Sostrup slot og gods 1960-1990. Middelalder og nutid på samme sted. 1990, 86-96 ill.
Schmidt, August F. “De tre søskende” (Herregården Mejlgård i Nørre Djurs). 1928, 82-86.
Schwensen, Chr. Velbyrdige Mand Jørgen Pedersen Krumpen af Skøttrup (Nørhald). 1946, 16-48 ill. 1947, 5-57 ill.
Smidt, C.M. Kalø. 1944, 5-35 ill.
Spreckelsen, Povl von Udgravningen af Ruinen Tordrup Slot. 1947, 115-120 ill.
Sørensen, Aage Ommestrup Hovedgaard i Mørke Sogn. 1913, 66-112. 1914, 96-122. 1915, 62-96. 1916, 20-65.
Sørensen, Aage Østrup. 1954, 34-51 ill.
Vad, N.Nielsen Den første Redaktør. (Anders Bording på herregården Brusgård ved Randers). 1923, 47-59.
Wammen, Chr. Kjærbygaard. Topografisk-personalhistorisk Bidrag til Kjærby Sogns Historie. 1922, 32-54.

Historiske Begivenheder (side 24)

Johansen, J. Kong Frederik VII.s Besøg paa Gl.Estrup. 1912, 90-99. Berigtigelse v. S.Hald. 1913, 149-151.
Lundgaard, Hans Chr. “Mytteriet på Tøjhuset”. 1980, 110-112 ill.
Sørensen, Aage Hvor boede Harald Kesje. En Undersøgelse over Stednavne i Randers Amt. (Om mordet på Erik Ejegods søn, Harald Kesje, der her stedfæstes til Kalø Vig). 1941, 25-43.

Højskoler (side 25)

Bjerre, Siliam Højskolerne i Randers amt; en oversigt. 1980, 13-63 ill.
Østergaard, Peter Den højere Bondeskole i Gjerlev - og Dalbyneder Højskole. 1972, 59-69 ill.

Højtid og Fest (side 25)

Andersen, Lise Fastelavnsoptog i det gamle Randers Amt. Magi eller skuespil?* 1989, 47-59 ill.
Birkelund, Hans En Degns Begravelse paa Mols 1810. (Vistoft). 1924, 124-125.
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel. 1942, 104-118.
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel II. 1944, 101-115.
Christensen, P. Gamle Bryllupsskikke. Nogle Folkeminder fra Ommersyssel. 1940, 98-111.
Høeg, Jens Et Studentergilde for 110 Aar siden (I Mellerup). 1948, 127-133.
Kræmer, P. “Fon” - eller Føring. 1917, 146.
Lehrmann, N.J. En Fødselsdagssang til en Randersborger i 1835. 1914, 123-124.
Levring, A. En Bedemand og Skaffer. 1907, 139-141.
Petersen, P.A. Et Barselsgilde i Lime 1760. (Efter Sønderhald Herreds Justitsprotokol). 1949, 40-48.
Red. Niels Kondrups dagbøger. (De store gilder i Hald). 1966, 48-51.
Rousing, J.P. Høstgilde i Spentrup forsamlingshus 1904. 1973, 25-28.
Smed, Jens Gilder i den gamle Landsby. 1947, 75-79.
Sørensen, Aage Gadebassen. (Landsbyens legestuer). 1953, 5-25.
Sørensen, Aage Kæmnerens Dagregilde. 1949, 5-21.

Idræt, Sport og Ungdomsorganisationer

Boberg, Gudrun Erindringer om Det Danske Spejderkorps i Randers. 1993, 97-101 ill.
Horn, Robert, Kaag, Folmer og Simonsen, Børge Da FDF kom til Randers. 1994, 37-50 ill.
Jensen, Holger H., Jørgensen, Ellen og Stenz, Kirsten Højskoleforeningens Ungdomsforening i Randers. Erindring om dens virksomhed, specielt under besættelsen. 1990, 77-85 ill.
Larsen, Hedvig Stenbak og Nikolajsen, Grete Fra traver til KFUK-spejder. 1996, 60-68 ill.
Steensgaard, Michael I. Idræt i Kousted i tiden ca. 1919-1980. 1989, 60-65 ill.

Institutioner (side 27)

Høy, A.T. Oberst Hans Friis og Den Hørningske Stiftelse. 1937, 5-111 ill.
Jensen, Sv.Aa. En inventarieliste fra Støvringgård kloster. 1964, 47-57.
Skytte-Rasmussen, Kaj Betroet tyende på Støvringgård Kloster. (Fru Anna Thorsen fra Støvring fortæller til K.S-R.). 1989, 66-75 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj Priorindetrængsler på Støvringgård kloster. 1977, 23-38 ill.

Kirkebygning, Kirkeinventar, Kirkekunst,

Bergild, Merete og Jensen, Jens Christian Philip Getreuer (Cythreus) - maler i Randers 1664-1682. 1990, 12-26 ill.
Bergild, Merete og Jensen, Jens Henrik Henriksen - stenhugger og billedsnider i Randers i 1600-tallet. 1986, 21-36 ill.
Bergild, Merete og Jensen, Jens Mogens Christian Thranes udsmykningsarbejder i Randers Hospitals Kirke og Støvringgård Klosters Kapel. 1985, 52-64 ill.
Berner Schilden Holsten,H. Voldum Kirke. 1922, 5-31 ill.
Boëtius, V. Epitafiet i Todbjerg Kirke. 1917, 74-76.
Brask, Aage Mariager og Omegns store Betydning for Fr. II.s og Chr. IV.s Byggeforetagender. 1959, 26.
Byskov, Gunner “Verdens Lys”. Ernst Trier i Langå Kirke. 1985, 85-90 ill.
Carlsen, Per Sloth Det hellige spildevand. En piscina i Mariager klosterkirke. 1986, 17-20 ill.
Christoffersen, Sv. Altertavlen i Glesborg Kirke. 1972, 43-58 ill.
Christoffersen, Sv. Kalkmalerier og adelsvåben i Glesborg kirke. 1968, 28-50 ill.
Fritz, S. En tiende Døbefont af Stenmester Horder. Fonten i Hoed, Sønder Herred. 1935, 104-108 ill.
Greibe, F. Et kalkmaleri i Linde kirke fra det 16.århundrede. 1985, 39-41 ill.
Hall, Henning Stenhuggerfelter. I kirkebyggernes spor. 1985, 23-38 ill.
Hansen, Martin A. Viernes Gaader. (Indledningsartikel for årgang 1954, der er tilegnet lokalhistorikeren Aage Sørensen, Mellerup). 1954, 5-23.
Hansen, N.J. Enslev Kirke, 1938, 104-112.
Himmer, Poul Hornbæk kirke, Sønderlyng herred, og dens middelalderlige udstyr. 1984, 29-45 ill.
Hjersing, J.P. Albæk Kirke. 1942, 91-103 ill.
Ilving, Svend Lyngby Kirke. 1974, 79-86 ill.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Kirke. Hvornum Sogn i Onsild Herred. 1943, 119-134.
Lind, Egmont De romanske Kalkmalerier i Raasted Kirke. 1945, 5-23 ill.
Mejndor, Sigurd Hyllested kirke og sogn. 1975, 39-49 ill.
Mejndor, Sigurd Kalkmalerierne i Hyllested Kirke. 1967, 22-41 ill.
Mielec, Felix Møller Polakker i Pindstrup*. 1986, 97-103 ill.
Mortensen, Inga Marie Magdalene Kirke og dens Gravkapeller. 1932, 76-83.
Mortensen, Tom Kirkesølvet i Djurs, Nørre og Sønder Herreder - En oversigt. 1985, 42-51 ill.
Munch, Axel og Erik Koed Kirke (Før Restaureringen). 1936, 32-43.
Møller, Per To djurslandske orgler. (Ebeltoft og Ålsø). 1972, 70-80 ill.
Nielsen, Poul Otto Nogle bygningstekniske detaljer ved Randers-egnens kirker. 1969, 5-23 ill.
Nielsen, Vilh. Nogle optegnelser fra restaureringen af Rimsø kirke 1953-56. 1957, 70-78 ill.
Norn, Otto S. Clemens Kirke i Randers. 1946, 5-13 ill.
Olsen, Kjeld Et Relikviefund i Sct. Mortens kirke. 1954, 52-57.
Rasmussen, Palle Schødt Djævlene i Marie Magdalene kirke. 1979, 25-33 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Senbarok på Djursland*. 1984, 58-84 ill.
Red. Mellerup - Krucifikset. 1952, 5-7 ill.
Riisager, Vagn Gravhvælvingen under Laurbjerg Kirkes Kor. 1948, 56-62 ill.
Rørbech, Petri Raaby Kirke. 1931, 90-101.
Skov, Erik Om Albæk kirkes alterkalk. 1964, 100-103 ill.
Skov, S. Bidrag til Grenaa Kirkes Historie. 1938, 5-27 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj Malermesteren på Støvringgaard. 1993, 50-55 ill.
Spreckelsen, Povl von Altertavlen i Gimming Kirke. 1957, 49-52 ill.
Svenstrup, Carl Er Grenaa By og Kirke afbrændt under Krigen 1627? 1939, 5-15 ill.
Sørensen, Aage Ommersyssels Ødekirker. En Undersøgelse. 1938, 28-103 ill. 1939, 26-96.
Sørensen, Aage Efterslet fra Ødekirkerne. 1944, 45-55.
Thomsen, Erik Kalken i Virring kirke og lidt om kalkstenskirkerne på Djursland. 1985, 15-22 ill.
West, Axel I Billeder og ord. Sammenhængen mellem kalkmalerierne og middelalderkirkens forkyndelse. 1974, 35-48 ill.
Zachariassen, Z.K. Kirkeruinen ved Kirkedal på Hobro markjorder. 1952, 37-43 ill.

Kirke- og Præstehistorie (side 29)

Birkelund, Hans Nimtofte Præster. Spredte Oplysninger om deres Slægts- og Embedsforhold. 1913, 123-136.
Birkelund, Hans Om Ørum-Ginnerup Præste- og Degnekald 1772. 1921, 104-108.
Birkelund, Hans Visitatser i Randers Amt af Biskop Hygum 1739-49.(Omfatter besøg i 57 sogne i Randers amt). 1929, 132-147.
Frederiksen, Mogens L. Optegnelser fra Reformationstiden. 1928, 87-94.
Jensen, F.Elle Biskop G.P.Brammers Kirkevisitatser i Onsild, Nørhald og Gerlev Herreder. 1960, 71-86.
Jensen, F.Elle Kirkelige Forhold i Randers i 1790'erne. Af Biskop H.F.Jansons Visitatsoptegnelser. 1945, 28-39.
Jensen, F.Elle Kirkelige Forhold på Randersegnen c. 1880. 1958, 29-38.
Jensen, F.Elle Pastor P.T.Foersom i Hammelev. (Om en særpræget præsteskikkelse). 1962, 98-108.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. 1943, 135-154.
Jeppe-Jensen, J.P. Harridslev-Albæk Præsterække. 1916, 123-139.
Jørgensen, K. Præsterne i Øster Tørslev siden Reformationen. 1918, 48-59.
Kristensen, Johs.E.Tang Præsten Vilhelm Wulff. 1977, 5-21 ill.
Levinsen, Carsten Blade af en dagbog. Brudstykker - optegnet i 1867. 1990, 39-62 ill.
Mark, Harald Lidt om Asferg Kirke og Skole. 1928, 58-61.
Mogensen, H. Rimsø præstegård - og dens beboere gennem tiderne. 1959, 62-71 ill.
Nielsen, Anders Dalbyneder Kirke og dens Præster efter Reformationen. 1913, 113-122 ill.
Nielsen, N. Fra Tved Sogn paa Mols. Tved Præstegaard og Kirke. 1921, 57-76.
Pedersen, P.Madsen Feldballe-Nødager Pastorat i Gamle Dage. 1922, 55-86. 1923, 60-80. 1925, 98-115.
Qvistgaard, Erh. En Afstaaelseskontrakt mellem en Sognepræst og hans Efterfølger i Aaret 1699. 1941, 44-48.
Severinsen, P. Karleby-Voldby Præstehistorie. 1912, 5-89. Rettelse 1913, 136.
Spreckelsen, Povl von Lille Rundgang ved Sct. Morten i Randers ca. 1640. 1959, 56-61.
Steenberg, Etly En præst og hans gave til menigheden. Pastor Christian Frederik Eberhard Møllers bogsamling til anholterne. 1990, 32-38 ill.
Stemann, G. Magister Hans Dinesen Mossin. Sognepræst ved St. Mortens Kirke i Randers 1668-1711. 1914, 5-9.
Søby, Chr. Gamle Dokumenter angaaende Nørre Borup Kirke (i Nørhald Herred.) 1916, 5-19.
Sørensen, Bolette En Bandsættelse i Hald i Aaret 1701. 1923, 95-103.
Theilgaard, G.M. Præsterne i Kolind siden Reformationen. 1911, 124-125.
Trap, Peder M. Amtsprovster i Randers amt. 1955, 44-47.
Wammen, Chr. Kjærby Kirke. 1923, 33-46.

Kirkelige Bevægelser (side 31)

Hansen, Vilfred Friborg Missionsfolk og missionshuse på Røndeegnen. 1991, 35-58 ill.
Jensen, F.Elle Herrnhutisme paa Randersegnen. 1942, 73-84.
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. (Vilh. Beck fortæller om sin tiltrædelsesprædiken i Ørum 1866. Indre Mission). 1928, 75-76.
Mielec, Felix Møller Polakker i Pindstrup*. 1986, 97-103 ill.
Sørensen, Jørgen Würtz Da mormonerne kom til Randers-egnen. “Hellig krig” i sidste halvdel af det 19. århundrede. 1988, 59-68 ill.
Østergård, Peter og Bjerre,Siliam (Forord Hall, Henning) Den grundtvigske “gårdmandsreligion” jubilerer. 1983, 63-74 ill.

Kloge Folk (side 31)

Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel. 1945, 82-83.
Hovesen, Ejnar En klog mand og hans ildstål. (Anton Mortensen, Ørsted). 1979, 85-90 ill.
Jensen, F.Elle Den kloge kone i Gjesing. (Hosiana Marie Hesse). 1963, 55-64.
Johansen, Ejnar Thuesen Den kloge mand i Auning. 1979, 75-83 ill.
Sørensen, Aage Folkelig Lægekunst ved Kalø Vig. 1946, 56-74

Klostre (side 32)

Mehlsen, Ejnar Essenbæk kloster. 1919, 52-60.
Rasmussen, Poul Essenbæk klosters jordegods i Sønder Hald herred. 1958, 20-28.
Scavenius, Bendt B. Sostrup slot og gods 1960-1990. Middelalder og nutid på samme sted. 1990, 86-96 ill.

Klædedragt, Håndarbejde og Husflid

Andersen, Ellen Folkedragter i Randers amt. 1956, 18-36 ill.
Andersen, Lise Randers Lærredshalle 1825-1854. En foranstaltning til fremme af husflid. 1986, 43-62 ill.
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv. 1942, 110.

Krige (side 32)

Anden verdenskrig
Hall, Henning Da Randers gik i rødt og hvidt. 1994, 19-36 ill.
Jacobsen Ejvind Modstand og flugt. Glimt fra besættelsestidens Randers. 1983, 81-106 ill.
Jørgensen, Kaj En af de mange. - erindringer om Den danske Brigade, og tiden i Sverige*. 1996, 53-59 ill.
Kirk, Palle Randers Statsskole under besættelsen. 1992, 64-77 ill.
Kristensen, Jens Kr. Besættelsen 1940-1945. - Erindringer fra Råby og omegn. 1995, 43-62 ill.
Simonsen, Børge Sabotagen mod slæbebåden “Lille Bjørn” i Randers 13.april 1945. 1995, 35-42 ill.
Vegger, Søren Bugge Dagligdag og modstandskamp. Erindringer fra årene 1943-44-45 set gennem forrude og bakspejl. 1995, 5-35 ill.

Englandskrigene 1807-14
Dröhse, Engelbert Spaniolerne i Ebeltoft 1808. 1908, 141-146.
Grandt-Nielsen, Finn Randers-egnens nødpengesedler fra statsbankerottens tid*. 1988, 38-58 ill.
Hansen, Paul Da kirken på Anholt var engelsk fængsel. 1986, 37-42 ill.
Høeg, Jens Batterierne ved Udbyhøj. 1927, 5-28 ill.
Rasmussen, Palle Schødt Skanser fra Englænderkrigene 1807-14. 1975, 59-64 ill.

Kejserkrigen (Trediveårskrigen)
Kaae, Alfred Fra Kejserkrigens Tid. (1625-29). Hr.Søren Andersen til Voldum og Rud. 1954, 78-89.
Svenstrup, Carl Er Grenaa By og Kirke afbrændt under Krigen i 1627?. 1939, 5-15 ill.

Krigen 1807-14, se Englandskrigene

Krigen 1864
Andersen, Villads Et skjødsbrev - der ikke “beskyttede”*. 1992, 27-32 ill.
Bokkenheuser, Chr. En Episode af Kampen paa Dybbøl d.28. Marts 1864. 1927, 119-128.
Carlsen, S.Sloth Besættelsesvilkår i Mørke sogn 1864. 1975, 65-71 ill.
Christensen, P. Da Prøjserne var her i 1864. (Fra Udbyneder og Vindblæs sogne). 1939, 145-149.
Hald, N.P. Fra Krigens Tid. Krigerne fra Grund. (Om den prøjsiske besættelse på Randersegnen). 1910, 133-140.
Madsen, J.P. Dagbog fra Krigen 1864 (v. Hans Birkelund). 1923, 81-94.
Michaelsen, M. Erindringer fra Krigsaaret 1864. 1909, 128-148.
Moustsen, Poul Soldaterbreve fra 1863 og 1864 fra Poul Moustsen i Gjandrup. 1992, 33-41 ill.
Nielsen, A. Barndoms- og ungdomserindringer. (Tysk besættelse i Ørsted, Rougsø kommune). 1969, 37-40.
Nielsen, N. Erindringer fra 1864 (på Mols). 1929, 123-131.
Pedersen, P.Madsen Begivenheder i Feldballe-Nødager Sogne i Krigsaarene 1848-50 og 1864*. 1917, 77-87.
Rohde, H.P. Købmanden på torvet. 1976, 27-30.
Warthoe-Hansen, Ole Dagbog fra krigen 1864. (Efter notater fra dagbogens oprindelige indehaver, Anders Gregersen fra Bælum v. Ålborg). 1964, 31-46.

Krigen 1940-1945, se Anden verdenskrig

Krigstildragelser

Brask, Aage Fra Skipper Clements Fejde. 1948, 116-126.
Jensen, S. Randers i Ufredstider. 1908, 88-94.
Liljefalk, Axel Krigstildragelser i Randers Amt. 1910, 5-41.
Thy, Aage Slaget ved Onsild Bro, Oktober 1132. (Mellem kongerne Erik Emune og Niels). 1949, 30-39.
Østergaard, Bent Erindringer fra Napoleonskrigene. 1987, 63-69 ill.

Trediveårskrigen, se Kejserkrigen

Treårskrigen 1848-50
Andersen, Valdemar Et soldaterbrev fra 1848. 1953, 64-67.
Dröhse, Engelbert Fra Slavekrigen i 1848. (I Nørhald herred). 1908, 107-118.
Fischer-Nielsen, P. Fra Krigsaarene 1848-49-50. Nogle Barndomserindringer fra Kristrup og Omegn. 1907, 125-132.
Grønbæk, Ejnar Dagbog for Ungkarl Carl Julius Christensen, Bygballe. 1961, 5-30.
Hansen, S. Da der laa en “tysk Spion” paa Skader Kirkes Loft. 1907. 133-138.
Houken, Aage En Landsbydegns erindringer. (Oplevelser fra den tyske besættelse på Hjortshøjegnen). 1964, 5-30.
Larsen, Georg Et 75 Aars Minde. 1924, 88-90.
N.N. Randers Byes og Omegns Bidrag til Krigsudrustninger i 1848. 1909, 124-127.
Pedersen, P.Madsen Begivenheder i Feldballe-Nødager Sogne i Krigsaarene 1848-50 og 1864*. 1917, 77-87.
Rohde, H.P. Købmanden på torvet. 1976, 12-16.

Kunst, Kultur, Antikviteter, Teater (Side 35)

Bergild, Merete og Jensen, Jens Rosenholm-skabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Riber. 1987, 25-41 ill.
Birkelund, Leif Et tidligt oplysningsarbejde på Djursland. Nimtofte almuebibliotek. 1974, 49-56.
Bondesen, Peter Byens portrætter. Portrætsamlingen på Randers rådhus. 1980, 137-182 ill.
Bondesen, Peter Et frimurerisk loft i Randers. 1991, 70-74 ill.
Bondesen, Peter J.F.Carøes portræt. Et ziirligt epitafium på Randers Rådhus. 1990, 27-31 ill.
Bondesen, Peter Jes Jessens Randersprospekt fra 1797. 1982, 33-38 ill.
Bondesen, Peter Musiksamfundet Brage, en “toneangivende” facet af Randers’ kulturliv. 1993, 87-96 ill.
Bondesen, Peter Nyt museum i Randers. Sparemuseet i Randers. 1995, 83-86 ill.
Bondesen, Peter Randersskibenes portrætmalere. 1992, 5-13 ill.
Dybsand, Guri Noget om at oprette et museum. 1984, 78-91 ill.
Eriksen, Henry Om Magister Peder Thøgersen og en Skuespilopførelse i Randers 1607. 1930, 27-71.
Frederiksen, Finn Terman Et usædvanligt Randersprospekt af Vilhelm Kyhn, 1869. 1982, 28-32 ill.
Frederiksen, Finn Terman Philipsen og Meilgård. 1986. 77-86 ill.
Fritz, Sven Hængeskabe. Ebeltoft Museumsforenings udstilling i påsken 1971 i Tinghuset i Ebeltoft. 1971, 54-78 ill.
Fritz, Sven Sølvets historie smeltes bort. Randers Byes ældre Kjøbmands Liig Laugs nuværende sølvinventarium. 1980, 64-77 ill.
Grandjean, Bredo Randers-gaven til Prins Christians bryllup 1898. 1983, 75-80 ill.
Kirk, Palle Kulturhistorisk Museum. Randers Årbog 1995, 1996, 80-81 ill.
Kirk, Palle Nogle væsentlige lokalhistoriske udgivelser. 1994, 89-92 ill.
Lorenzen, Jørgen Gudenådalens Hjemstavnsforening og Busbjerg. 1977, 105-111 ill.
Lund, Johannes J. Et lerfad fra Djursland. 1980, 5-11 ill.
Mortensen, Tom Hvem gjorde skabet fra Nørre Djurs? 1980, 78-80 ill.
Mortensen, Tom Præmiesølv fra Randers Amts Husholdningsselskab*. 1983, 21-30 ill.
Red. Randers-sølv i privat eje. 1972, 89-91 ill.
Riisager, Vagn Randers-sølv i privat eje. 1969, 92-95 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj De Randers-akademister. 1988, 69-81 ill.
Sørensen, Jørgen Würtz Stumfilmbiograferne i Randers 1905-1930. 1974, 5-33 ill.

Købstadsliv (side 37)

Abrahamsen, Mona og Pedersen, Jette Toftdal Randersbørn i slutningen af 1800-tallet*. 1984, 92-100 ill.
Boje, Jørgen Boganmeldelse. Randers Byes Ældre Kjøbmands Liig Laug. 1993, 102-103.
Dröhse, Engelbert Hobro beskrevet af en Almuekvinde. 1907, 115-124.
Dröhse, Engelbert Randers Begivenheder i første Trediedel af forrige Aarhundrede. 1923, 111-127.
Fuglsang, Anth. Borgerliv i Randers for 200 Aar siden. 1932, 138-147.
Hall, Henning Breve fra en mismods vinter. 1996, 5-14 ill.
Høegh, Pauli Mens tid er... - Erindringer fra min læretid hos H.Becker & Co. A/S 1947-1951*. 1996, 42-52 ill.
Jensen, Poul Erik Afløbsforhold og spildevandsplanlægning i Randers 1860-1930. 1989, 29-39 ill.
Laursen, Jørgen A.V. Træk af Livet i Lillegade 52, Grenaa for 150 Aar siden - eller hvad Bedstemor fortalte. 1965, 79-83.
Levinsen, Carsten Blade af en dagbog. Brudstykker - optegnet i 1867. 1990, 39-62 ill.
Michaelsen, M. Smaatræk af mit Liv og min Tid. (Købstadsliv i Randers o. 1840-60). 1910, 83-132.
Randrup-Thomsen, Ole Erindringer fra Randers og et liv i DSB’s tjeneste. Ansgar Ole Louis Laurits Randrup-Thomsen, født 22.januar 1901 i Randers - død 8. August 1982 i Randers. 1992, 45-63 ill.
Revsbech, Grete Jans Have- og byggeforeninger i Randers 1899-1940. 1988, 82-91 ill.
Schiøtt, Folmer De Randers Vægtere og Bysvende og deres Tid. 1929, 106-122.
Schrøder, Folmer Om at komme til kort*. 1993, 5-17 ill.
Skytte-Rasmussen, Kaj En pædagogisk start*. 1995, 63-66 ill.
Sørensen, Marie Pauline Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”*. 1991, 59-69 ill.
Telling, Søren Pinseforliset i Randers Fjord. 1995, 79-82 ill.
Vegger, S.Bugge Rundskuerevyerne i Randers 1944 og 1945. 1994, 5-18 ill.
Villadsen, Zira O. Familien Franck - en gammel håndværksfamilie 1990, 63-75 ill.

Landsbyliv, Sognestyre (side 38)

Andersen, Lise Fastelavnsoptog i det gamle Randers Amt. Magi eller skuespil?* 1989, 47-59 ill.
Andersen, Villads Et skjødsbrev - der ikke “beskytttede”*. 1992, 27-32 ill.
Bach, Elenius Født i Aalum. 1996, 22-41 ill.
Berg, Asger Ødum Lærer Jens Martinus Laursens erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850*. 1984, 65-77 ill.
Binderup, Mette En husmandskones erindringer. Redigeret af Randi Ørsted. 1982, 75-84 ill.
Christensen, P. Bondehjem og Landboliv i gamle Dage. Spredte Minder fra Ommersyssel. 1942, 104-117. 1944, 101-115. 1945, 70-83.
Frandsen, Allan Kondrup-Randers, tur-retur. 1987, 70-80 ill.
Frandsen, Kirsten Merethe Tre husgavle i Marie Magdalene fortæller historie*- især skolehistorie fra Marie Magdalene, Ryomgård. 1992, 78-85 ill.
Hansen, Heino Wessel Et Egnscenter vokser frem. Havndal fra 1883 til 1901. 1983, 41-60 ill.
Hansen, Heino Wessel Udskiftningen i Udbyover*. Forudsætning og konsekvenser. 1987, 42-62 ill.
Hjuler, Marie Asferg og dens indvånere efter 1880. 1993, 61-86 ill.
Høgh, Søren Tidsbilleder fra Karlby omkring år 1900. 1962, 56-70.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. Kommunalvæsenet. 1943, 175-189.
Kjær, Henry T. Fra kaffetår til gabestok. Omkring et kaffecirkulære fra 1783. 1996, 15-21 ill.
Levring, A. Gamle Landsbyskikke omkring Aarene 1830 og 40. 1908, 95-99.
Nielsen, N. Tved Sogn paa Mols for 50 Aar siden. 1918, 5-29.
Rasmussen, Alexander J.D.W.Westenholz og hans Skrift om Bondestanden. 1917, 5-33.
Rasmussen, Reinhold Et Besøg paa en Gaard paa Randersegnen omkring Aar 1790 (Vanddamsgård ved Essenbæk). 1922, 108-113.
Schmidt, August F. Fra den gamle Landsby. 1933, 122-142. 1934, 139-144.
Steffensen, Karl Anker En gårdbrand i Mørke i 1840. 1986, 63-70 ill.
Sørensen, Marie Pauline Af en arbejderkones “sandfærdige livserindringer”. 1991, 59-69 ill.
Sørensen, Aage Gadebassen. 1953, 5-25.
Vester, Jens Ove Nogle beboerinitiativer omkring århundredskiftet. 1991, 25-34 ill.

Markskel, Matrikler og Bykort (side 40)

Engell, Rolf Randers-atlas 1500-1950*. 1996, 69-74 ill.
Hansen, Heino Wessel Udskiftningen i Udbyover*. Forudsætninger og konsekvenser. 1987, 42-62 ill.
Schrøder, F. Gamle kort over Randers. 1964, 65-99 ill.
Schrøder, F. Gamle kort over Randers. “Traps kort” 1858. 1986, 71-76 ill.
Schrøder, F. Matrikelkortene for Randers købstad. 1966, 29-47 ill.
Schrøder, Folmer Om at komme til kort*. 1993, 5-17 ill.
Sørensen, Aage Bomænd, bønder og bol. Brudstykker af Markskellets Historie. 1960, 57-64.
Sørensen, Aage Hørge Haas og Hørgetoft. Brudstykker af Markskellets Historie. (Gadejord fra byfællesskabets tid). 1958, 39-54.
Sørensen, Aage Vibol og Vibols pati. Brudstykker af Markskellets Historie. 1957, 53-69.

Politiske Forhold og Penge (side 41)

Grandt-Nielsen, Finn Randers-egnens nødpengesedler fra statsbankerottens tid. 1988, 38-58 ill.
Hall, Henning Historien bag Jens Otto Krags erindringer. (De politiske uroligheder i 1920'ernes Randers). 1978, 101-113 ill.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (Generalstrejken 1922), 1950, 81.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (Landstingsvalg). 1950, 77-81.
Jørgensen, Kaj “Den elektriske lysstation” i Randers. Påskestrejken i Randers 1920. 1981, 46-58 ill.
Søby, Chr. De første Stændervalg (1834) (Nørre Jylland). 1912, 143-146.
Søgaard, J.Aa. Sogneforstanderskabsvalget i Harritzlev Skolehuus den 29. Okt. 1841. 1959, 72-78.
Sørensen, Jørgen Würtz Børnearbejderstrejken i Randers 1898. 1978, 45-58 ill.
Wad, Leo Træk af en Landsbylærers politiske Virke. 1949, 49-70.

Retsforhold, Retssager, Skiftesager

Birkelund, Hans En Drabssag fra Ryomgaard paadømt af Nørrejyllands Landsting 1734. 1917, 49-61.
Birkelund, Hans En Voldsmand fra Ørsted 1769. 1918, 87-92.
Birkelund, Hans Fra Koed og Skiffard 1808. (Retssag mod fæstebonden Jens Hjulmand i Koed). 1921, 77-82.
Birkelund, Hans Fæstesag fra Tøstrup 1789. (Skifte efter fæstebonden Anders Degn). 1921, 83-88.
Birkelund, Hans Korntyveriet paa “Svostrup” 1756. 1924, 66-78.
Birkelund, Hans Rømningsmanden. (Rømningssag fra Fævejle gods 1806). 1933, 147-149.
Birkelund, Hans Tvende Stervboer i Nimtoft Skole 1759-61. 1917, 88-100
Christensen, P. Degnen Anders Værn i Ødum. (Retssag vedr. overfald på pastor Peder Blichfeld, Ødum v. Rosenholm birketing 1706). 1909, 101-121.
Christensen, P. En Brandsag fra 1815 (Tved på Mols). 1934, 98-100.
Christensen, P. Et Mord og en Dobbelthenrettelse. (En henrettelse på Hessel hede 1825). 1936, 99-103.
Christensen, P. Skoleholderenken Ellen Madsdatters Begravelse og Efterladenskaber. (Jebjerg, Ørum sogn). 1910, 70-79.
Christensen, P. Vissing Bys Udskiftning. 1916, 107-120.
Dröhse, Engelbert Nogle Aktstykker fra Ebeltoft Raadstuearkiv. 1907, 69-80.
Estrup, J. Sønder-Haldherreds Thingsteder. 1907, 17-68.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. 1949, 87-118.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (fortsat). 1950, 77-102.
Jelvard, Johan Et halvt Aarhundrede i Randers. (Sagførere i Randers m.m.). 1950, 89-93.
Jensen, Anthon Slægten Hvas fra Tebbestrup. (Skiftesag fra 1738). 1930, 76-90.
Jensen, Peder “De Glesborg tyve”. En kriminalsag fra 1701-03. 1960, 65-70.
Jensen, Peder Nørre Djurs herreds tingsted. 1961, 129-132.
Jeppe-Jensen, J.P. Et gammelt Skifte i Øster-Tørslev. 1913, 44-55.
Johansen, J. Svends Høj. En Henrettelse. 1911, 118-123.
Kjær, Henry Ramten mølle. 1976, 68-87.
Kjær, Henry Tyverier i Ramten mølle. 1976, 66.
Klitgaard, C. En Bysvend. (Randers o. 1660). 1922, 114-116.
Kaae, Alfred Da Kalk og Disk blev stjaalet fra Rud Kirke 1633. 1949, 22-29.
Kaae, Alfred Fra Kejserkrigens tid. (Om sognepræsten Hr. Sørens strid med sognefolkene og kaldspatronen i Voldum-Rud). 1954, 78-89.
Mejnecke, Karl Et Stervboe i Nimtofte. 1977, 73-83.
Møller, Niels Kr. Nogle Oplysninger om en gammel Slægtsgaard (i Gjerlev). 1938, 116-125.
N.N. En gammel Voldsag. Af Sønder Djurs-Mols Herreders Justitsprotokol 1721-32. 1913, 137-149.
Nielsen, Beth Grothe En barnefødsel i dølgsmål i Helgenæs præstegård. 1982, 24-27.
Nørgaard, Henry Et overfald på Hem kirkesti i 1588. Referat af tingbøgerne i samme anledning. 1990, 97-103 ill.
Petersen, P.A. Da Lauritz Skrædder forsvandt fra Mygind. (En Retssag fra 1712). Sdr. Hald Herreds Justitsprotokol 1711-16. 1945, 84-101.
Petersen, P.A. Et gammelt Skifte fra Lime, 1804. 1928, 143-149.
Petersen, P.A. Hr. Christopher Beyer, den store Procesmager i Mygind. 1946, 75-96.
Petersen, P.A. Tre Retssager fra Sdr. Hald Herred 1712-19. 1944, 56-74.
Qvistgaard, Erh. En forargelig Strid om en Kirkestol, Sct. Hansdag 1715. 1934, 145-149.
Qvistgaard, Erh. En Jydsk Præstedatters Fædrende- og Mødrende Arv i 1674 og 1681. 1934, 101-105.
Rasmussen, Alexander To Synsforretninger fra Voldum. 1918, 30-47.
Reiter, Aage Ulstrup Tingsteds Historie. Bidrag til Belysning af det danske Ting- og Retsvæsens Udvikling. 1945, 111-128.
Svenstrup, Carl Gjertrud Marie Hansdatters Henrettelse paa Hessel Hede 19. Juni 1856. 1940, 54-64.
Sørensen, A. En Strandingssag fra Fjellerup. 1944, 88-100.
Sørensen, A. En Strid om Kaldsretten til Tved Sogn. 1950, 103-108.
Sørensen, A. En Trolddomssag. (Ved Nørhald Herredsting 1663). 1950, 41-46.
Sørensen, A. Skæring-Munkegaards Brande 1727 og 1728. 1945, 102-110.
Sørensen, Aage Fra Akcisetiden. En virkelig Begivenhed. 1915, 152-153.
Sørensen, Aage Herremænd og Bønder i Ommersyssel. En Retsrække fremstillet paa Grundlag af Registratur. 1921, 89-103.
Uldall, F. Rettens Betjente fra Randers blev overfaldne i Hinge i 1776. 1913, 56-63.
Wammen, Chr. Karen Povlsdatter og Oddersmedens Jens. En Kriminalhistorie for 200 Aar siden (På Trudsholm). 1920, 92-112.

Sagn, Folkeminder, Overtro (side 44)

Carlsen, S.Sloth Godser og genfærd på Djursland. 1979, 35-45 ill.
Christensen, P. Gamle Bryllupsskikke. Nogle Folkeminder fra Ommersyssel. 1940, 98-111. 1944, 101-115.
Denman, Henrik Steen Steensen Blichers sagnoptegnelser. 1982, 43-61 ill.
Fischer-Nielsen, P. Fra Sagnenes Verden (omkring Kristrup). 1912, 119-124.
Hall, Henning “Vi så en UFO”. 1979, 91-96 ill.
Hovesen, Ejnar Om “Pesttjørnen” i Skovgårde - og andre tjørne. 1970, 76-83 ill.
Jensen, Holger H. Da overtro og heksebål hjemsøgte Læsten sogn. 1992, 23-26 ill.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. Sagn og Smaatræk. 1943, 191-204.
Mejnecke, Karl Den sorte hund gennem Randers. 1979, 9-23 ill.
Nielsen, Kaj Toft År 2004. Kære jordmennesker. (UFO) 1979, 97.
Nielsen, N. Fra Tved Sogn paa Mols. Lidt om Overtro. 1928, 104-115.
Schmidt, August F. “De tre Søskende”. 1928, 82-86.
Schmidt, August F. Sagn og Tro knyttet til Sten. (Omfatter 24 lokaliteter). 1926, 124-137.
Østergaard, pastorinde Sagn, Skik og Overtro fra Randersegnen. 1910, 145-147.

Sandflugt (side 45)

Fuglsang, Anth. Randers Amts Sandflugts Historie. 1950, 47-76. 1951, 52-90.
Hansen, Vilfred Friborg Sandflugt og Martens’ lystanlæg på Djursland*. Om sandflugtsdæmpning, søudtørring m.m. i området nordøst for Rønde. 1994, 72-88.

Skole- og Degnehistorier (side 45)

Berg, Asger Ødum Lærer Jens Martinus Laursens erindringer fra Enslev Sogn omkring 1850*. 1984, 65-77 ill.
Birkelund, Hans Degneembedsforhold i Mørke og Kolind 1765. 1925, 120-122.
Birkelund, Hans Om Ørum-Ginnerup Præste- og Degnekald 1772. 1921, 104-108.
Birkelund, Hans Nimtoft og Tøstrup Skoleembeder 1772. 1919, 40-46.
Birkelund, Hans Skoleforhold i Egaa omkring 1750. 1928, 116-128.
Borberg, L.P. Nogle Meddelelser om Randers Latinske og Lærde skole, samt Randers Studenterne gennem Tiderne. 1930, 5-26. 1931, 5-47. 1932, 5-55.
Carlsen, S.Sloth Skole- og degnehistorie i Hornslet gennem 300 år. 1961, 31-47 ill.
Christensen, P. Bidrag til Galten og Vissing Sogns Degnehistorie. 1912, 100-118.
Christensen, P. Degnen Anders Værn i Ødum. 1909, 101-121.
Egeskov, A.M. Af Gjerrild-Hemmed Skole- og Degnehistorie. 1962, 21-55.
Frandsen, Kirsten Tre husgavle i Marie Magdalene fortæller Merethe historie* - især skolehistorie fra Marie Magdalene, Ryomgård.1992, 78-85 ill.
Hansen, Vilhelm Om Gjerrild Skoles Oprettelse 1724. 1942, 85-90.
Holst, Johannes Gamle dages skolefrøken II. 1965, 69-78.
Houken, Aage En landsbydegns erindringer. 1965, 40-68.
Jacobsen, H.P. Randers Almueskolevæsens Historie. 1914, 41-95. 1915, 5-48.
Jensen, J.M. Blade af Ørum Skolekommissions Protokol. (Galten Herred). 1955, 73-77.
Jensen, Marcus Ommersyssels Lærere i Fyrrerne. 1917, 62-73.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. 1943, 154-175.
Jeppe-Jensen, J.P. Lindbjerg Skole. Et Blad af Skolelovens Historie. 1913, 26-43.
Kjær, Henry T. Den drilagtige degn i Dalbyneder. 1995, 73-78 ill.
Kjær, Henry T. Skolelærer og kirkesanger i Hald anklages for at have mishandlet elev. 1993, 56-60 ill.
Lyndrup, Svend Ring Ryomgaard Realskole 1924-1929. 1988, 92-100 ill.
Mogensen, H. Træk af Rimsø Skoles historie. 1971, 29-53 ill.
Nielsen, A. Barndoms- og ungdomserindringer. (Ørsted). 1969, 24-69 ill.
Nielsen, Anna Thulsted Gamle dages skolefrøken (I). 1963, 46-54 ill.
Nielsen, N. Fra Lyngby Seminariums sidste Dage. 1919, 23-39.
Nielsen, N. Lærere i Tved Sogn paa Mols, 1923, 104-110.
Nielsen, N. Om Dejret, dens Skole og Lærere. 1921, 65-76.
Nielsen, N. Om Skolevæsenet paa Mols, navnlig i ældre Tid. 1933, 63-70.
Pedersen, P.Madsen Et Blad af Skolevæsenets Historie i Feldballe-Nødager Pastorat. 1918, 60-68.
Petersen, P.A. Nogle Degne fra Lime. 1930, 125-137. 1933, 99-121.
Qvistgaard, Erh. Kaldsbrev for en skoleholder i Mariager i Aaret 1725. 1936, 110-112.
Schmidt, Hj. Lærere og lærerinder i Hobro siden 1740. 1967, 72-92.
Skaarup, P. Lyngby Seminariums første Dage. 1922, 87-100.
Wammen, Chr. Bidrag til Kjærby Sogns Degnehistorie. Topografisk-personalhistorisk Skildring. 1929, 32-72.

Slægter og Slægtshistorie (side 47)

Brask, Aage Blach’ernes Selvejergaard i Lerbjerg. En “Dokumentskat”. 1956, 37-70 ill.
Christoffersen, Sv. Kalkmalerier og adelsvåben i Glesborg Kirke. (Skjernov- og Tornekrans-slægten på Mejlgård). 1968, 44-50.
Colding, T.A. Præstegaardsliv paa Anholt omkring 1850. (Slægten Colding). 1940, 65-77.
Gleerup, N.P. Clausholms ældste Ejerliste (1340-1708). 1953, 40.
Jensen, Anthon Slægten Hvas fra Tebbestrup. 1930, 72-90.
Jensen, N.Thyge Charlotte Amalie Skeel 1685-1729. Den sidste Skeeler på Fussingø. 1993, 38-49 ill.
Kaad, A. Blade af en gammel jysk Adelslægts Historie. (Slægten Stygge på Holbækgård). 1934, 34-53.
Mølby, Th. Den gamle Mogens og hans slægt på Søgården i Gerrild sogn. (Et slægtsforhold gennem 500 år). 1962, 76-97 ill.
Møller, Niels Kr. Nogle oplysninger om en gammel Slægtsgaard- og den deri boende Slægt. Familien Johnsen i Gjerlev fra Nutiden og ca. 300 Aar tilbage i Tiden. 1938, 113-128.
Pape, C.J. Slægterne Bugge og Hjorth på Svejstrupgård. 1956, 97-112.
Ribe, Helge Digterrødder*. 1989, 40-46 ill.
Rosenørn, Elisabeth Nogle Familieerindringer 1782-1816. (Slægten Rosenørn). 1924, 41-61. 1925, 70-84. 1926, 61-83. 1927, 44-77 ill.
Schwensen, Chr. Velbyrdige Mand Jørgen Pedersen Krumpen af Skøttrup. 1946, 16-48 ill. 1947, 6-57 ill.
Spreckelsen, Povl von Erindringer fra Mariager. (Om Welling-slægten i Mariager. Optegnelser af Dorthea Leth, f. Secher). 1962, 5-20.
Spreckelsen, Povl von von Hatten og “von Hattenhus”. 1960, 87-90.
Winge, Charlotte Minder (om slægten Winge). 1957, 21-48.
Worsøe, Hans H. Slægtshistorisk arbejde. 1966, 17-28.

Sociale Forhold (side 48)

Birkelund, Hans Et “Opholdsbrev” fra 1849. 1941, 107-111.
Christensen, P. Nogle Træk af Almisselemmernes Kaar paa Landet i gamle Dage. 1939, 134-144.
Jensen, J.M. Fattigvæsenet i Vorup 1759. 1957, 79-87.
Sørensen, Harald Af “Todbjerg Sogns Fattig Casse-Protokol”. 1958, 62-76.

Sprog, Dialekt og Litteratur (side 49)

Bondesen, Peter Om kronjyder og Kronjylland*. 1989, 76-85 ill.
Kirk, Palle Til Oplivelse af historisk Sans*. 1996, 75-79 ill.
Kristensen, Johs.E.Tang Laust Skalle og St.St.Blicher. 1989, 23-28 ill.
Nielsen, N. Fra Tved Sogn paa Mols. Sproget. 1924, 91-104.
Ribe, Helge Digterrødder*. 1989, 40-46 ill.
Skjærbæk, Thorkild Det blev til mange bøger (H.Pontoppidan). 1979, 109-113 ill.

Stednavne (side 49)

Hald, Kr. Stednavne paa det østlige Djursland. 1967, 5-21 ill.
Hald, Kr. Stednavne i det østlige Ommersyssel. 1959, 5-16.
Pedersen, Jørgen En gammel Naturhelligdom. (Hog ved Rostved), 1948, 108-115.
Rye, Axel Guderne går igen i lokalgeografien. 1979, 67-74 ill.
Schütte, Gudmund Danisk Landnam i Østjylland. 1950, 10-12.
Smed, Jens Balle Stednavne. 1962, 71-75.
Smed, Jens Vinterslev Stednavne. (Marknavne). 1945, 40-57.
Sørensen, Aage Hvor boede Harald Kesje. En Undersøgelse over Stednavne i Randers Amt. 1941, 25-43.

Sundhed, Lægedom, Husråd (side 49)

Bondesen, Peter Husråd i Ludvig Schmidts optegnelser. 1979, 61-66.
Donner, Jens Erland Om du vil være frisk og sund. 1979, 51-60 ill.
Oxlund, Jens J. og Petersen, E.Baltzer Et strejftog gennem Randers apotekernes historie*. 1994, 51-62 ill.
Sørensen, Aage Folkelig Lægekunst ved Kalø Vig. 1946, 56-74.

Topografi (side 50)

Bak, Sigrid Er Kalø et nationalt klenodie?* 1989, 86-94 ill.
Birkelund, Hans Om Calløe Amt 1744. Indberetninger i Uddrag. 1918, 69-86.
Bondesen, Peter Om kronjyder og Kronjylland*. 1989, 76-85 ill.
Engell, Rolf Randers-atlas 1500-1950*. 1996, 69-74 ill.
Gleerup, N.P. Studier i Vorup Sogns Historie og Topografi. 1953, 35-63 ill.
Hald, I.C. For 100 Aar siden. Beretning om Jordernes Beskaffenhed i Randers Amt. 1924, 105-123.
Heilskov, Chr. Fortegnelse over historisk-topografiske Tidskrifts-Artikler vedrørende Randers Amt. 1916, 66-86.
Jensen, P.Fløe og Sulkjær, Johan C. Hvornum Sogn i Onsild Herred. 1943. 208 sider.
Larsen, Henrik Fra Galten og Sønderhald Herreders Fortid. 1934, 5-33.
Pedersen, P. Madsen Feldballe-Nødager Pastorat i gamle Dage. 1922, 55-86.
Schrøder, F. Gamle kort over Randers. 1963, 5-45.
Sørensen, Anders Det Dronningborgske Rytterdistrikt. 1946, 97-111.

Trafikforhold (og forsendelser) (side 51)

Jernbaner
Carlsen, S.Sloth Jernbaner og bysamfund på Djursland gennem 100 år. 1978, 21-44 ill.
Sørensen, Fritz Ryomgård-Gjerrild-Grenå Jernbane. 1976, 41-60 ill.

Landeveje
Bak, Sigrid Århus-Grenå landevej 1846-1856. 1987, 81-93 ill.
Breitenbauch, Børge Automobilet fortrængte herskabskusken. 1977, 67-72 ill.
Heilskov, Chr. Randers Amts gamle Landeveje.
1. Aarhus-Grenaa Landevej. 1938, 129-141.
2. Aarhus-Randers Landevej. 1940, 44-51.
3. Randers-Hadsten Landevej. 1940, 51-53.
4. Randers-Ebeltoft Landevej. 1941, 13-24.
5. Randers-Udbyneder-Mellerup Landevej. 1951, 42-51.
Kjær-Jensen, Wilh. Mariager og de gamle alfarveje. 1974, 57-78 ill.
N.N. Sønderbro i Randers. 1914, 131-138.
Pedersen, P.Storgaard Et gammelt Kongebrev om Hvornumbro. 1927, 147-149.
Schrøder, F. Fra muskelkraft til motoriserede hestekræfter. 1978, 87-99 ill.
Spreckelsen, Povl von Et mærkeligt middelalderligt Vejanlæg i en Mose ved Auning. 1945, 58-62 ill.

Postvæsenet
Michaelsen, M. Smaatræk af mit Liv og min Tid. 1910, 102-105.
Warthoe-Hansen, OleByposten i Randers. 1951, 99-105 ill.

Skibsfart
Broge, Lise Sandersen Orientering om undersøgelse af skibs- og bådebygningstraditioner i Randers amt. 1969, 101-106 ill.
Michaelsen, M. Smaatræk af mit Liv og min Tid. (Sejladsen på Randers fjord o. 1840-1860). 1910, 94-102.
Sørensen, Anders Lidt om Færgeriet ved Voer og Mellerup. 1953, 68-93.

Vers og Viser (side 52)

Ellekilde, Hans Djurslands Majsang og Pinseviser. 1940, 9-43.
Klitgaard, C. En gammel Bryllupsvise. (Fra Høgholm 1697). 1914, 126-130.
Madsen, I.Lund Af Ras Sams’ Krønike. En Skillingsvise-Digter fra Grenaaegnen. 1928, 63-81. 1929, 73-98.