Afholdte arrangementer

Randers Amts Historiske Samfund har afholdt mange arrangementer, foredrag, udflugter og rundvisninger. 

Lørdag den 3. november kl. 10.00-15.00 i Underværket, Stemannsgade 9
ORDETS DAG
Temaet for Ordets Dag 2018 er ”Jakob Knudsen”.
Historisk Samfund deltager med en stand, hvor vi bl.a. sælger bøger.
Der er gratis adgang for alle. Udførligt program vil være på hjemmesiden forud for dagen, ligesom arrangementet vil blive omtalt i en nyhedsmail.Tirsdag den 13. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
NYDELSESMIDLERNES DANMARKSHISTORIE
FOREDRAG VED DR PHIL, MUSEUMSINSPEKTØR ANNETTE HOFF
Annette Hoff, der er forfatter, historiker og seniorforsker i Den Gamle By, fortæller om hvordan udviklingen i vort forbrug af kaffe, the og chokolade er gået fra 1700-årenes luksus for de få udvalgte til nutidens hverdagsforbrug for alle.

Annette Hoff har i 2015 og 2016 udgivet bogserien Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.
Den Danske Kaffehistorie
, Den Danske Tehistorie og Den Danske Chokoladehistorie. For disse bøger modtog hun i 2016 Julius Bomholt-prisen.
Foredraget giver et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffe og nydelsesmidler fra 1660 og helt op til vor egen tid, og hvordan forholdet var mellem tedrikkere og kaffedrikkere.

Arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Foredraget er ledsaget af billeder fra Annette Hoff’s bøger, og foredraget kommer ind på, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene.Tirsdag den 11. december kl. 15.00-17.00 i Helligåndshusets store sal
ÅRBOGSRECEPTION FOR MEDLEMMER
Årbogen 2018 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
I den lille sal vil der efter den officielle indledning være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Alle medlemmer er velkomne.

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
NIELS EBBESEN – DE JYDERS HELT OG HOLSTENERNES SKRÆK
FOREDRAG VED CAND MAG, POUL AAGE FOGDE, SØFTEN
Foredragets titel Niels Ebbesen – de jyders helt og holstenernes skræk skal opfattes med let ironisk distance, men det passer godt på Niels Ebbesen, der kan betragtes som vort lands første frihedskæmper. I foredraget fortæller Poul Aage Fogde om Niels Ebbesen ud fra den historiske baggrund, de få samtidige kilder om ham, og fra folkevisen, som viser, hvordan han blev forstået af mange både i hans samtid og i eftertiden. Endelig vil Niels Ebbesens betydning for Kaj Munk og modstandsbevægelsen under Besættelsen blive omtalt.
Poul Aage Fogde er tidligere gymnasielærer og har undervist i engelsk, religion og historie. Desuden er han forfatter til bøger om Irland, indianere og lokalhistorie. Poul Aage Fogde bor i Søften, der ligger ca. 5 km fra resterne af Niels Ebbesens voldsted Nørreriis ved Norring.

Niels Ebbesen (Foto: Anders Straarup)Lørdag den 3. november kl. 10.00-15.00 i Underværket, Stemannsgade 9
ORDETS DAG
Temaet for Ordets Dag 2018 er ”Jakob Knudsen”.
Historisk Samfund deltager med en stand, hvor vi bl.a. sælger bøger.
Der er gratis adgang for alle. Udførligt program vil være på hjemmesiden forud for dagen, ligesom arrangementet vil blive omtalt i en nyhedsmail.

På cykel til Fort Randers og Reformationes Randers,
13. august, kl. 14.00

I Randersugen, mandag, den 13. august, kl. 14.00 til ca. 17.00. Mødested ved Den Blå bro, hvor vi også slutter. Fri entre.

Med afsæt i det Fort Randers med Øster- og Vestervold plus Randers Slot som Chr. III skabte efter Grevens Fejde, cykler vi ad Gudenåstien til Fladbro og ”ser” på Chr. III`s kanal, Fladbrodæmningen og -søen.

Cykelturen giver tillige lejlighed til at se på det rige fugleliv i Hornbækengene.

Undervejs vil vi supplere med småhistorier om blandt andet Svejstrup bæk med den tidligere amtsgrænse mellem Viborg og Randers amter, 1950`ernes digebygeri og  dræning af Hornbæk enge, 1860`ernes jernbane og om Fladbro kros historie med turbådene, trinbrættet i skoven, keglebanen, randersugekonserterne og H.C. Andersens besøg.

Varighed 2 til 3 timer. Husk drikevarer og tøj efter vejret.

Arrangør Randers Amts Historiske Samfund.Åbent hus i Helligåndshuset
Randers Middelalderbys klenodie

 

I Randersugen, tirsdag, den 14. augiust, kl. 12.00 til 17.00. Fri entre.

Atter i år benytter Historisk Samfund Randersugen til at invitere indenfor i Helligåndshuset på Erik Menveds Plads i centrum af Handelsbyen Randers.

Helligåndshuset ved Konen med æggene og Sct. Morten kirke blev bygget i 1434 af købsvendenes lav som omsorgshjem for gamle, syge og hjemløse. Senere i 1489 overgik huset til den katolske Helligåndsorden, deraf navnet Helligåndshuset, og blev en del af Helligåndsklosteret. Efter reformationen har huset blandt andet været været anvendt som latinskole og som teknisk skole. Det oprindelige hus blev i 1897 efter megen lokal polimik gennemrestaureret af arkitekt Hack Kampmann ved både lokalt indsamlede midler og ved fra Rigsdagen. Siden da er Helligåndshuset blandt andet anvendt af Randers Turistbureau. Huset er ejet af Randers Kommune og anvendes i dag til udstillinger og møder. Historisk Samfund for Randers Aamt har kontor i huset og benytter desuden den store sal på 1. sal med plads til ca. 150 mennesker til Samfundets 6 til 8 årlige og velbesøgte historiske foredrag.

Tur til Djursland

Lørdag den 26. maj 2018 ta’r vi på tur til Djursland. Vi skal bl.a. forbi nogle af slægten Skeel/Scheels mange herregårde på Djursland og også høre om og opleve Kolindsund.

Turen starter kl. 09.00 ved Randers Hallen

OBS OBS – ÆNDRING – TUREN STARTER IKKE VED RANDERS HALLEN, MEN OVER FOR REMA – PÅ DEN GAMLE GASVÆRKSGRUND.

Vi kører derefter til Gammel Estrup, hvor vi drikker formiddagskaffe, og hvor turens guide Jens Daugaard, Grenaa slutter sig til selskabet.

Næste mål er Sostrup, der var hovedsædet i Grevskabet Scheel, som blev oprettet i 1725. Turen dertil går forbi de tidligere herregårde/hovedgårde Ørbækgård, Skærvad og Debild Hede(nu Kristiansminde), som alle var en del af Grevskabet.

På Sostrup vil vi blive guidet rund. Vi skal se kirken og klostret, der blev bygget i begyndelsen af 1990’erne, og desuden skal vi opleve salonerne på første sal i hovedbygningen.

Fra Sostrup går turen forbi gården Stensmark, som også hørte under Grevskabet Scheel/Sostrup indtil 1839. Vi får også lige lejlighed til at opleve Fornæs Fyr – Jyllands østligste punkt, inden vi kører mod Hotel  Havlund i Grenaa, hvor frokosten indtages.

På Havlund, der tidligere var en gård under herregården Hessel, lige syd fra Grenaa, bliver der fortalt træk fra Hessels og Havlunds historie.

Efter frokosten og besøget på Havlund kører vi mod Kolindsund, nærmere bestemt gården Næsgård i den østlige del af ”sundet”. Her vil John Eriksen, der er fjerde generation på Næsgård fortælle om, hvordan det er at drive landbrug i Kolindsund, hvis jordbundsforhold ikke er som landbrugsjord generelt. På Næsgård drikker vi kaffe i det tidligere kornmagasin, inden turen går til pumpestationen i Fannerup. På turen til Fannerup vi lvi høre om Kolindsunds historie og specielt om afvandingen i 1870’erne.

Ved pumpestationen i Fannerup vil John Eriksen fortælle og vise, hvordan pumperne fungerer. Der er tale om pumper, som blev installeret tilbage i 1930’erne. Motorerne er fra Thrige-Titan i Odense og er på henholdsvis 120 og 240 HK.

Efter besøget i Fannerup går turen mod Randers, hvor Jens Daugaard fortæller videre af Kolindsunds historien, inden han forlader os ved Gammel Estrup.

Velkommen til en spændende tur på Djursland!

Turen koster med frokost og kaffe 400 kr.

Tilmelding og betaling på kontoret i Helligåndshuset  senest d.15.maj 2018             

 

Fornæs Fyr (Foto: Commons Wikipedia)


Hele programmet i pdf-format RAHSforaar2018

Tilmelding til arrangement


Tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Hverdagsliv på herregårdene.

Foredrag ved Steen Ivan Hansen, cand. mag. i middelalderarkæologi og historie.

Det var et liv med upstairs og downstairs, med 10-20 tjenende ånder i hovedbygningen og et mylder af folk i avlsgården. Der var hierarki og hakkeorden, men også en form for fællesskab og sammenhold. Vi vil se på livet i denne storhedstid, både hvad angår herskabet og deres børn samt tyendet.
Godsejeren havde »hals- og håndsret« over sine bondefamiliers liv, bonden kunne ikke røre sig, uden at godsejeren havde en finger med i spillet, og uden at det blev understreget, at der var tydelig forskel mellem høj og lav.
Steen Ivan Hansen vil med Djursland som ramme fortælle om, hvordan herregården helt op til 1800-tallet bestemte over store dele af lokalsamfundets liv.


Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Kalø Slot i 700 år.

Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere borgmester i Syddjurs Kommune.

  
I 2013 var det 700 år siden, kong Erik Menved påbød herremænd og bønder på Djursland at opføre borgen på Kalø. Den blev opført for at sikre kongen kontrol over området, efter at han havde slået et oprør ned. Kalø blev altså opført som tvangsborg mod egne indbyggere, og ikke som værn mod fjender udefra. Da kong Valdemar Atterdag i 1343 gik i gang med genrejsningen af det danske rige efter at de holstenske grever reelt havde hersket i landet, var hans første handling at indløse Kalø fra pantsætningen. I de følgende par århundreder var Kalø en af de betydeligste kongelige borge i landet. Da borgen var kongelig ejendom og blev ledet af en kongelig lensmand, er det vel ikke helt forkert at kalde borgen et slot og dermed også acceptere den nuværende betegnelse for borgruinen: Kalø Slotsruin.
Aftenens foredrag vil give mange detaljer i slottets rige historie.

Udsigt fra Stevnstrup-Grensten over Istidens Gudenådal og Randers
Foto: Lars Stegsted Rasmussen

By- og egnsfortælling i bil eller på cykel, Varighed 2 til 3 timer.

Onsdag, d. 16. maj 2018, kl 19.00.

Mødested ved Grensten kirke.
Fri entre og ingen tilmelding.

Arrangør: Stevnstrup Seniorer. Fortæller: Lars Stegsted Rasmussen. Husk: Turen er ikke en gåtur.

Med afsæt i udsigten fra Grensten kirke over Gudenådalens istidslandskab og ind mod Randers fortælles historien om Stevnstrups udvikling fra Stenalderens og Jernalderens udflytterboplads over Vikingetidens og Middelalderens landbrugslandsby, 18- 1900 tallets landbrugs- og stationsby,  60`ernes og 70`ernes industri-, centralskole- og parcelhusby til Nutidens tilflytter- og vækstforstad ved E45 og Randers.

Ved Grensten kirke ser vi først på Grensten stenen, som er en af Midtjyllands mere end 40 runesten. Vores egn er dermed sammen med to områder i Skåne klart et af tre områder i datidens Danmark, hvor der er fundet flest runesten. Midtjyllands helt ekstraordinært mange runesten langs vikingetidens midtjyske vand”motor”vej fra Kattegat ad Randers Fjord, Gudenå, Nørreå og Skals å til Limfjorden med forbindelse til Fyrkat og Mariager Fjord, fortæller derfor om et landskab domineret af vikingehøvdinge fra slægter med forbindelser, magt og midler til at sætte sig imponerende og kostbare mindesmærker.

Fra Grensten går det herefter nedad bjerget mod Stevnstrup og undervejs gør vi holdt ved Munkholmhallen, Brugsen, Forsamlingshuset og Jernbanen. Vi slutter ved Gudenåen og Stevnstrup Badestrand med de ny madpakkehuse.

Om emnet, se bl. a.: ”Trap Danmark, 6. udgave, bind 9, 2018”, ”Randers – Porten til Midtjyllands istidslandskab” i Historisk Aarbog 2017 fra Randers Amt og ikke mindst udstillingen ”Livet ved Fjorden”, Østjyllands Museum på Kulturhuset i Randers.
Tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Hverdagsliv på herregårdene.

Foredrag ved Steen Ivan Hansen, cand. mag. i middelalderarkæologi og historie.

Det var et liv med upstairs og downstairs, med 10-20 tjenende ånder i hovedbygningen og et mylder af folk i avlsgården. Der var hierarki og hakkeorden, men også en form for fællesskab og sammenhold. Vi vil se på livet i denne storhedstid, både hvad angår herskabet og deres børn samt tyendet.
Godsejeren havde »hals- og håndsret« over sine bondefamiliers liv, bonden kunne ikke røre sig, uden at godsejeren havde en finger med i spillet, og uden at det blev understreget, at der var tydelig forskel mellem høj og lav.
Steen Ivan Hansen vil med Djursland som ramme fortælle om, hvordan herregården helt op til 1800-tallet bestemte over store dele af lokalsamfundets liv.

Tirsdag den 13. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal

Kendte jeg kendte.

Claus Ørsted (Foto: Karen Straarup)

Foredrag ved Claus Ørsted.


Cykelhandler og kunstdebattør, Claus Ørsted fortæller om personlige møder med en række kendte danskere, blandt andet Julius Bomholt, Svend Auken, Mogens Amdi Pedersen, Dronning Ingrid med flere.
Ikke-medlemmer er velkomne til denne del af aftenens program. Entré  50 kr.Lørdag den 17. februar 2017 kl. 10.00-15.00  i Helligåndshusets store sal Temadag/Seminar om

Karin Michaëlis

Steen Steensen Blicher

Henrik Pontoppidan

i samarbejde med de tre litterære selskaber.

Fotos fra arrangementet

Vi ønsker særligt at belyse de tre forfatteres forhold til byen Randers.
Indlæg ved Palle Kirk, Erik Harbo, Flemming Behrendt og Johan Rosdahl.
Sven Foged og Ejnar Gaardmand spiller og synger.
Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, er det Blichers novelle, ” Sildig Opvågnen”, der må holde for i en gennemgang af Erik Harbo, som er formand for Blicher Selskabet. Men vi kommer også omkring ”Snedkervisen”, som Sven Foged har sat melodi til, og som Ejnar Gaardmand synger med Sven ved klaveret. En enkelt Per Spillemand-vise bliver det også nok til.

Hardy Bach har skrevet om Karin Michaëlis´ og kundskabens træ i ”Syv romantiske fortællinger” (2013), men han bygger mest sit indlæg på fotos fra sin bog ”Troldens Randers”. Også til dette indlæg giver Ejnar og Sven et par Karin Michaëlis-sange.

Pontoppidaneksperten Flemming Behrendt taler om Minder og perspektiverer til forfatterskabet. Flemming Behrendt er helt klart vores førende Pontoppidan-kender. Han lægger Pontoppidan-novellen ”Minder” under lup – en uhyggelig skildring af Randers som en by med lig i lasten, men – Pontoppidan lig – ser han andre steder i forfatterskabet med andre briller.

Johan Rosdahl fra LISE (Foreningen af LItterære SElskaber) vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som ”prototype” eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Frokostsandwich, kaffe, vand, te og kage er inkluderet i prisen: 100 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller af et af de litterære selskaber, 150 for ikke-medlemmer.
Mere info på det vedlagte ark. Hele programmet ligger også på www.historiskranders.dk
Tilmelding er nødvendig  på mail histranders@mail.dk eller billetten kan afhentes på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.

Karin Michaëlis


Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Kalø Slot i 700 år.

Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere borgmester i Syddjurs Kommune.

  
I 2013 var det 700 år siden, kong Erik Menved påbød herremænd og bønder på Djursland at opføre borgen på Kalø. Den blev opført for at sikre kongen kontrol over området, efter at han havde slået et oprør ned. Kalø blev altså opført som tvangsborg mod egne indbyggere, og ikke som værn mod fjender udefra. Da kong Valdemar Atterdag i 1343 gik i gang med genrejsningen af det danske rige efter at de holstenske grever reelt havde hersket i landet, var hans første handling at indløse Kalø fra pantsætningen. I de følgende par århundreder var Kalø en af de betydeligste kongelige borge i landet. Da borgen var kongelig ejendom og blev ledet af en kongelig lensmand, er det vel ikke helt forkert at kalde borgen et slot og dermed også acceptere den nuværende betegnelse for borgruinen: Kalø Slotsruin.
Aftenens foredrag vil give mange detaljer i slottets rige historie.

2017Tirsdag den 14. november kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
DE HVIDE BUSSER
FOREDRAG VED ARNE DOKTOR, ANS
Arne Doktor fortæller om Folke Bernadottes aktion – som i krigens sidste måneder – i marts/april 1945 bragte tusindvis af nordiske fanger ud af Tysklands kz-lejre. I februar 1945 havde Bernadotte opnået en aftale med SS-Rigsfører Heinrich Himmler, som var chef for hele det tyske kz-lejrvæsen. Aftalen gik ud på, at de danske og norske kz-fanger i Tyskland kunne samles i Neuengamme, kz-lejren ved Hamborg, under beskyttelse af Svensk Røde Kors. Herfra skulle de transporteres til det neutrale Sverige. Hundredvis af busser fra Sverige og Danmark deltog i aktionen. Foredraget tager udgangspunkt i en beretning, som Arne Doktor har fået af en af de danske vognmænd, som var med i aktionen. Beretningen rummer også fortælling fra et par norske fanger, som har fortalt om deres ophold i Auschwitz, og hvordan de med vognmanden fra Viborg slap ud af Tyskland.

Foto: Svensk Røde Kors

Foto: Nationalmuseet


Tirsdag den 5. december kl. 14.00-17.00 i Helligåndshusets store sal
ÅRBOGSRECEPTION FOR MEDLEMMER
Årbogen 2017 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
I den lille sal vil der efter den officielle indledning være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Alle medlemmer er velkomne.

Det var en velbesøgt reception, – ca 120 deltagere. Snakken gik livligt, og der var lang kø ved kassen som sædvanligt.


Hele programmet i pdf-format  RAHS2017

Lørdag den 4. november kl. 10.00-15.00 i Underværket, Stemannsgade 9
ORDETS DAG
Temaet for Ordets Dag 2017 er børne- og ungdomslitteratur.

Birte og Karen

Inger-Lise

Historisk Samfund deltager med en stand, hvor vi bl.a. sælger bøger.
Der er gratis adgang for alle


Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-16.00 på Værket
REFORMATIONEN – TEMADAG
En række folkeoplysende foreninger og institutioner i Randers markerer 500-året for reformationen og undersøger med foredrag af to engagerede forskere, hvilken betydning reformationen har for det daglige liv i Danmark. Hvorfor taler vi dansk, og hvorfor fører religion til konflikter? Randers Kammerorkester deltager i dagen med værker af bl.a. J.S. Bach, der repræsenterer den protestantiske kirkes musikalske højdepunkt. Husk tilmelding til Værket. Prisen for musikoplevelser, foredrag, frokost og kaffe er 180 kr. Se programmet her: http://randersreformation.dk/about.html


Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
ALLIEREDE FLYVERE SKUDT NED OVER DANMARK – MED LOKALE VINKLER
FOREDRAG VED ANDERS STRAARUP, RANDERS

Hør om en del af de 463 fly og 3088 allierede flyvere, der ses i AirmenDK www.airmen.dk med personlige beretninger, fotos, kort, data og links.

James Reid Bradley fra et Halifax-bombefly som det viste, blev begravet i Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård. Andre lokale vinkler viser også, at danskere var med i et lille hjørne af en meget stor krig.
Danskere fik krigen helt ind på livet. Vi kommer tæt på enkelte flyvere.
I foredraget er der på skift overblik og detaljer om krigen ud fra flystyrt.

Lørdag den 9. september
EFTERÅRSTUR TIL FREDERIKSHAVN

Afgang fra Randers Arena kl. 9.00.
Vi forventer at være hjemme kl. 18.00.

Vi kører ad den gamle vej over Hadsund, Øster Hurup og tager færgen over Limfjorden til Hals. Her gør vi stop ved Hals Skanser og får formiddagskaffe.

Vi fortsætter mod Frederikshavn til Nordjyllands Kystmuseum, som består af Kystmuseet, Det Jyske Modstandsmuseum, Søfarts-afdelingen, Bangsbo Hovedgård, Bangsbo Fort samt den tilhørende have.

Vi begynder med en guidet tur på Bangsbo fort. Fortet ligger i 82 m’s højde og består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig og udbygget af det danske søværn under Den Kolde Krig. Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. verdenskrig.

Billeder fra turen

Frokosten indtages her ved dårligt vejr, ellers i Bangsbo have.

Derefter fortsætter vi til Kystmuseet. Her viser vores guide rundt og fortæller om Kystmuseet på Bangsbo, der har til huse i den gamle hovedgård. Hovedbygningen kan dateres tilbage til 1364. Museet er indrettet i de tidligere avlsbygninger, og ladegårdens nordlænge rummer Det Jyske Modstandsmuseum.
I Søfarts-afdelingen ses det unikke Ellingåskib fra 1163.

I Hovedbygningen oplever vi Den Hvide Gård, som Bangsbo kaldtes, da stedet omkring år 1900 var i Johan Knudsens eje og var samlingssted for tidens største skønånder, forfattere og kunstmalere og deres farverige liv.

Efter denne rundvisning er der mulighed for at vandre i den smukke have inden eftermiddagskaffe og hjemturen. Haven er på 8 ha. Her kan man opleve den gamle engelskinspirerede park med mange bænke, store plæner, gamle træer og lysthus. Her er også en rosenhave, læge- og krydderurtehave, sansehave, indførselshistorisk frugt- og bærhave og en samling af bonsaitræer.

Prisen er 375 kr.

Tirsdag den 5. september kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal

GUDENÅ-DALEN I KRIG OG FRED

Randers Amts Historiske Samfunds billede.

BILLEDFOREDRAG VED CAND MAG ERIK HOFMEISTER
I dag er der ikke mange synlige spor efter borgene langs Gudenåen, men tænker man sig tilbage til middelalderen og senere, kunne man langs det store vandløb støde på en række borge og slotte. Det var en urolig tid, hvor det handlede det om at forsvare sine nærmeste og sine værdier. Herremand, konge og bisp brugte Gudenåens vådområder som forsvarselementer, når de opførte deres borge. Også i Randers blev der bygget forsvarsanlæg og byen blev hjemsted for kongeslottet Dronningborg. Senere tider var præget af fred i landet, og Gudenå-området blev i 1900-tallet et spændende udflugtsmål for guldaldermalerne, der her i det imponerende landskab med den store å, søerne og skovene fandt motiver til deres landskabsmaleri. Erik Hofmeister udgav i 2012 bogen “Gudenåens kulturhistorie” og i 2004 bogen “De ferske vandes kulturhistorie”.

Randers Ugen den 11.-20. august

Mandag den 14. august kl. 14.00- ca. 17.00Cykeltur. Vi mødes kl. 14.00 ved kasernen, Danevirkevej 5, 8930 Randers NØ. Turen går derefter til Fladbro, i alt ca. 20 km. Turen slutter ved den blå bro.
Turlederne fortæller om seværdigheder undervejs. Forfriskninger medbringer man selv. Deltagelse er gratis, men husk tilmelding til kontoret senest tirsdag den 8. august.

Tirsdag den 15. august kl. 10.00-17.00: Åbent hus på kontoret i Helligåndshuset. Vi fortæller om Helligåndshuset, byder på en kop kaffe og præsenterer nogle af de bøger, der er til salg.

Torsdag den 17. august kl. 15.00-18.00:
RANDERS HISTORISKE SAMFUND
præsenterer
DÆK-SEL’
En historie om brønddækslets forunderlige verden
Sted:
CYKELBØRSEN
VESTERVOLD 24 RANDERS
Kapellet er åbent.
Gratis adgang.

Billeder fra Dæk-sel’

Der var mere end 200 gæster i løbet af de 3 timer der var åbent.

Lørdag den 20. maj kl. 9.00-17.00: Tur til Rougsø
Vi fortsætter sidste års forårstur i Rougsø .

Vi begynder turen ved Randers Hallen kl. 9.00 med afgang mod lunden i Allingåbro. Vi samler Anthon Tetsche op på vejen. Han har igen lovet at være vores guide på turen. I Lunden vil vi nyde formiddagskaffen. Derefter går turen ad de små, naturskønne veje til den nyrestaurerede kirke i Gjesing. Den vil vi besøge og høre lidt om. Vi fortsætter til Løvenholm.
Løvenholm har fået en større indvendig renovering, men de gamle stuer er dog stadig bevaret. Her vil vi få en guidet rundvisning.
Frokosten indtages måske i Nørager, årets landsby 2013.
Efter frokost kører vi til Stendysserne ved Tustrup. Her vil arkæolog Niels Axel Boaz fra Grenå museum fortælle.
De nordlige strande skal også have et besøg og en fortælling. Nu er det tid til eftermiddagskaffe.
Ankomst Randers kl. 17.00.

stendysse


Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Adel, godsspekulanter og herskabsliv – herregårdene på Djursland. Foredrag ved Michael Frausing, ph.d. i historie, Herregårdsmuseet Gl Estrup.
På Djursland ligger herregårdene særligt tæt. I 1500- og 1600-tallet blev der bygget stort og flot af de adelige ejere. En række af Djurslands mest kendte herregårde stammer fra denne periode: Rosenholm, Gammel Estrup og Katholm blandt mange andre. En nedgangsperiode i begyndelsen af 1800-tallet ramte også hårdt på Djursland: konkurser, spekulation og nedlæggelser var dagens orden blandt herregårdene. Senere i århundredet fulgte en ny blomstringsperiode, hvor herregårdene igen blev ramme om et strålende herskabsliv.
rosen


Tirsdag den 4. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Luthers bordtaler. Foredrag ved Lisette Berg Andersen, cand. mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, Museum Østjylland.

lutherLuthers bordtaler er underholdende. Der er i Luthers taler en spændvidde, fra det festlige men grove til det iltre og dog kærlige. Bordtalerne er nedskrevne beretninger fra spisesalen i det tidligere Augustinerkloster i Wittenberg, hvor Luther med de mange daglige gæster debatterede verdslige og teologiske emner, der ikke altid var helt kedelige. Men også Luthers liv og virke vil blive omtalt.


Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Tirsdag den 7. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal
Forelsket i Folkekirken. Foredrag ved Hanne Hjørlund
Glimt fra et præste- og provstiliv gennem flere generationer.
43 år som sognepræst og godt 30 år som provst.

Hanne Hjørlund på talerstolen.

Så er der kaffepause.


Lørdag den 25. februar kl. 10.00-17.00  i Helligåndshusets store sal
Temadag/Seminar om St St Blicher i samarbejde med Blicherselskabet.
Foredrag, fortælling, oplæsning, sange, billeder og udstilling med emnet Blicher og Randers-egnen.
St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham senere i livet i forfatterskabet. Men også andre dele af Randers og omegn inddrages i dagens emner.
Vi tilbyder flere mindre foredrag/indlæg, så der vil forhåbentlig være noget nyt at hente for alle deltagere.
Deltagelse koster 100 kr. for medlemmer af Randers Amts Historiske Samfund og Blicherselskabet.
Ikke-medlemmer kan deltage for 150 kr.
Frokost og kaffe/te er inkluderet i prisen.

blicher
Mere info på ark. Hele programmet kan hentes HER eller kontakt Karen Straarup for flere oplysninger, 2464 6126.
Tilmelding er nødvendig  via formularen eller på mail histranders@mail.dk eller tlf. 8643 0211  til kontoret.

Billeder fra dagen:

100 års jubilæum 2007