Hamlets Grav – fup eller fakta?

I Danmark har vi en særlig tilknytning til den store digter Shakespeare gennem dramaet ”Hamlet”, der foregår på Kronborg og fortæller om sagnkongen Amled, eller i Shakespeares gengivelse Hamlet.

Stoffet til ”Hamlet” har Shakespeare fra Saxos danmarkshistorie, hvor kong Amled tidsfæstes til det 7. århundrede. Saxo fortæller, at Amled, efter at have genvundet tronen ved at spille tåbe, faldt i et slag mod Lejrekongen Viglet på en mark eller hede (Saxo skrev på latin: ”campus”), der bærer hans navn.

Nu er det sådan, at der kun er ét stednavn i dette land, der tilsyneladende bærer kong Amleds navn, nemlig Ammelhede lidt syd for Assentoft, i retning mod Sjelbro. Derfor opstod i folkemunde historien om, at en gravhøj på Ammelhede i virkeligheden rummede Hamlets grav – uanset at Helsingør og flere andre steder også mente – og mener – at huse sagnkongens grav. I 1932 havde apoteker Løye fra Randers et stort indlæg i avisen, hvor han førte et ”endegyldigt” – om end noget fantasifuldt –  ”bevis” for, at kong Hamlet kun kunne ligge begravet i netop højen på Ammelhede. Højen var tidligere blevet kaldt ”Kongshøjen”, men det passede jo også til teorien.

Snedige turistfolk fra Randers mente, at den historie måtte der kunne tjenes penge på. Derfor fik de i 1933 rejst en stor mindesten på gravhøjen med en indskrift på ”gammeldansk” om sagnkongen, hvis jordiske rester skulle ligge under stenen. Flot lyder indskriften:

Amled ypperste
Oldtids-snille
Teed sig taabe
Til hævnens time
Kaaret paa ting
Af jyder til konge
Højsat han hviler
Paa Amled Hede

1200 mennesker var mødt op til afsløringen af stenen 3. september 1933. Højen var i dagens anledning blevet ”restaureret” ved at få tilført ekstra muld og nye randsten langs foden.

Ak ja. Højen er en typisk bronzealderhøj, så den har stået på Ammelhede i et par tusinde år før Hamlets død. OK, teoretisk set kunne Hamlets kiste eller urne jo være gravet ned i en eksisterende gravhøj, eller måske er højen slet ikke en bronzealderhøj, men… men… nej, den historie skal de gode turistfolk nok længere ud på landet med.

Ammelhede er godt nok det eneste af de 4 – 5 steder, der gør krav på at huse Hamlets grav, der kan henvise til et lokalt stednavn som ”bevis”, men ak igen: Dansk Stednavneleksikon mener, at forstavelsen ”ammel” hentyder til det jyske ord ”amle”, der betyder at trælle eller arbejde hårdt. Ammelhede er altså ”den hede, der kræver hårdt arbejde”. Ikke et ord om hverken Amled eller Hamlet.

Ikke desto mindre blev ”Hamlets grav” i mange år efter opsætningen af mindestenen et lokalt samlingspunkt for ”folkefester” af forskellig art – en skik, der dog er gået af brug. Til gengæld er der i moderne tid blevet opsat et skilt ved Randers – Ebeltoft vejen, der viser ned til ”Hamlets grav”.

Selv kørte jeg forbi det skilt i næsten 50 år og spekulerede hver gang på, hvordan mon ”Hamlets grav” så ud, og nu ville jeg – næste gang – lige smutte ned og tage stedet i nærmere øjesyn. For et par år siden fik jeg endelig gjort alvor af at tage det lille smut væk fra hovedvejen. Og stor var overraskelsen, da jeg så, at ”Hamlets grav” var en gammel bronzealderhøj, tilsat en flot mindesten over kong Hamlet på toppen og en moderne informationstavle ved foden.

Men historien om de gæve turistfolk og deres ”stunt” er da fantastisk! Og højen med stenen midt i et flot – flot landskab emmer af atmosfære – uanset om Hamlet ligger dernede eller ej. Ikke et ondt ord herfra om den sag!

”Hamlets grav”, foto VFH april 2016

Skrevet af Vilfred Friborg Hansen til DjurslandsPosten 3.maj 2016