Byplan gennem tiderne

Randers går langt tilbage i historien.

Et vadested hvor igennem der kun har været én gennemgående vejstrækning kaldet Hærstrædet eller Alvejen. Det er den strækning vi i dag kender som Søndergade, Storegade, Middelgade, Torvegade, Nørregade og Adelgade.

Man har ikke kort så langt tilbage i tiden, og de 2 ældste kort her er da også kun nogle skitser. 
Klik på pilene for at skifte kort.