Randers Data

Randers Data er en helt fantastisk samling af begivenheder i Randers, helt tilbage til de første skriftlige kilder.
De blev samlet af Povl v. Spreckelsen og blev trykt i Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1960-1961.

Nu har alle adgang til de spændende data – find dem i menuen – her på hjemmesiden.

 

 

Tips til Søgning

 

Ønsker man at søge på alle siderne her på historiskranders.dk, bruger man bare søgefeltet øverst til højre på siden.

PC-brugere:
f3sog

 

Er man landet på en side med meget indhold og vil søge specifikt på denne side, kan man trykke F3 – derved åbner sig et søgefelt øverst på siden som kun gennemsøger den aktuelle siden.

f3sog

Funktionen kan bruges generelt på alle internetsider.

Links

 randerstappetLinksbuketten med Randerstæppet Der er rigtig mange links til stort set alt der vedrører Randers og omegn.
I www.airmen.dk fortæller Anders Straarup om allierede flyvere også i resten af Danmark. Brug ikonet i hjørnet ved besøg på en side.


herregardeDanske Herregårde
De danske herregårde er andet og mere end de hovedbygninger, der tidligere dannede ramme om et herskabeligt liv. De er enestående helheder, der udover hovedbygningen består af ladegårdene og det væld af småbygninger, der hørte til herregårdens drift, haveanlæggene med deres righoldige inventar af lysthuse, hækpartier og skulpturer og ikke mindst landskaberne med de levende hegn, enge og lystskove. Det er historien om disse kulturmiljøer og deres betydning for den danske fortid, der med tiden vil blive formidlet på dette site.


arkivArkiv
  I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.
En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet. Gå til Statens Arkiver’s hjemmeside ved at klikke her


histonline

historie on-line
“historie on-line.dk” er DHF’s (Dansk Historisk Fællesråd) officielle hjemmeside.
DHF har til formål at støtte og styrke interessen for historie ved
– at fremme samarbejdet mellem de tilknyttede landssammenslutninger, foreninger og institutioner.
– at følge udviklingen på det lovmæssige og administrative område og at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne.
– at afholde møder, udgive publikationer m.v.
– at virke som kontaktorgan overfor tilsvarende udenlandske og internationale organisationer.

Kronjyder og Molboer
Henrik Pontoppidan fortæller.

Christian III’s kanal
Da kongen befæstede Randers med vand fra Nørreåen.

Handel og pramfart
Omfattende og spændende beskrivelse af trafikken på Gudenåen.

Trap – Hist. beskrivelser
Omfattende og interessante beskrivelser om Købstæder og Amter mv.
Links til Randers Købstad og Amt næsten nederst på siden.

Randers Webkort
Randerskort hvortil kan lægges mange “overlay” af forskellige emner.

Vis kort –  Sogn mm.
Sogne inddeling og grænser.

Historiske kort på nettet
Gamle matrikel- og sognekort.

Dronning Anna Sophie på Clausholm
Beretningen om dronningen der boede på Clausholm fra 1731 til sin død i 1743.