Appetitvækkere til artikler i Årbogen 2016

Henning Johansen: Sådan oplever jeg Langå Egeskov


Tag på vandretur med amatørarkæolog Henning Johansen, hvor du med årbogen i hånden guides gennem det smukke landskab langs Gudenåen fra den nye Pramdragerskulptur ved bådepladsen i Langå til den gamle, saboterede jernbanebro. Her vil du gennem Hennings kyndige fortælling møde – pramdragerne, vikingerne, stenalderkultur samt sabotører fra 2. verdenskrig. Beregn ca. 1 time til turen.


Henning Hall: Hotel Randers – Den gastronomiske Himmel i Torvegade.


Med udgangspunkt i de gastronomiske oplevelser tager Henning Hall læseren med på en rundtur i Hotels Randers’ rige historie. Begivenheder og menuer omtales og sættes i relation til de begivenheder, der i øvrigt fandt sted i Randers og Danmark.
Den legendariske Sonja Mathiesen spiller selvfølgelig også en væsentlig rolle i artiklen.
Samtidig bebudes det fra Randers Amts Historiske Samfund, at årbogen i 2017 vil bringe en artikel, der nærmere omtaler den store brand, der ramte hotellet den 4. juni 2015.


Merete Nissen: Hvidstengruppen – og min far Knud Christensen


Merete Nissen blev født, mens hendes far, Knud Christensen sad i fangenskab i Tyskland i 1944. Knud Christensen blev straffet for sin medvirken i Hvidstengruppen, med transport af materialer/våben fra nedkastningspladsen og til lageret i Randers. Han ses i Hvidsten-filmen som den charmerende tysktalende vognmand. Men for Knud Christensen og familien har der været en historie mere, nemlig de personlige oplevelser, der skulle bearbejdes efter 1945.


Peter Astrup Madsen: Folk og huse i Karlby-området.


Artiklen er nr. 2 i en serie på 4, der omhandler Karlbys historie fra Oldtiden. I artiklen i denne årbog er det landsbyens gårde og huse, der beskrives. Artiklen rummer således et katalog over gårdene i Karlby, nævnt efter matrikelnummer, således at interesserede læsere vil kunne finde de gamle gårde og evt. gå videre i efterforskningen af ejendommenes historie og de familier, der har ejet gårdene. Denne artikel vil derfor også i høj grad appellere til slægtsforskere med interesse for Karlby. Mange fotos viser de enkelte ejendomme.


Knud Precht: Randers kraftvarmeværk bliver 35 år


Den tidligere formand for de kommunale værker beskriver kyndigt og interessant de politiske overvejelser og den udvikling, der lå til grund for kraftvarmeværkets tilblivelse i 1982. Læseren får et indblik i opførelsen, økonomien og ibrugtagelsen. Desuden giver forfatteren  en oversigt over fjernvarmeværkets udvikling fra 1998 og frem til 2017.


Jens Reddersen: Genfødte dysser i Nationalpark Mols Bjerge


17 stendysser i Mols Bjerge er levende og interessant beskrevet af biolog Jens Reddersen der sammen med frivillige fra Mols har beskrevet og kortlagt de mange stendysser. Her finder du karakteristiske kendetegn og nøjagtige koordinater, så du nemt kan finde dem ved hjælp af GPS. Det er således nemt, med årbogen i hånden, at finde dysserne og gennem dem opleve stenalderen. Samtidig vandrer du gennem de naturskønne Mols Bjerge. Hvis du vil vide mere, er der en udførlig litteraturliste.


Henrik Lykke Jensen: Rosenvænget i 60’erne


Med et glimt i øjet og en munter fortælling tager Henrik Lykke Jensen os med tilbage til vores barndom og tidlige ungdom i 1960’erne. Nærmere bestemt til Rosenvænget, hvor mange arbejder- og håndværkerfamilier tilbragte et godt liv. De mange børn betød, at der altid var mange kammerater, og i dette beskyttede nærmiljø voksede vi op og var således godt rustede til at møde vores voksenliv. Et dejligt stykke ”nutidshistorie”.


Poul Arnbjerg:  Langå Borger- og Håndværkerforening 110 års fødselsdag


Ligesom Historisk Samfund havde Langå B & H 110 års fødselsdag o 2016, og det er således interessant at læse om denne forenings baggrund, start og historie gennem tiden, sluttende med Erik Heides skulpturer ”Borgerne” og ”Pramdragerne”.


Katrine Simonsen: Erindringer fra Mellerup i Jakob Knudsens tid.


Katrine Simonsen var på højskole i Mellerup omkring 1890. Mange år senere, omkring 1925 nedskrev hun sine erindringer om det begivenhedsrige halve år, hun tilbragte på højskolen. Mødet med Jakob Knudsen og Bjørnstjerne Bjørnson gjorde et stort indtryk på den unge pige. Som mange andre unge tog hun højskoleoplevelsen med sig i sit videre liv som gårdmandskone. Erindringerne er forsynet med noter til hjælp for læsere, der vil vide lidt mere om forholdene og personerne omkring Mellerup Højskole.

 


Bliv medlem og få årbogen gratis
BLIV MEDLEM