Kommende – Forår 2018

grenaa-1024x239


Parkeringsmuligheder ved besøg i Helligåndshuset.


 

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Kalø Slot i 700 år.

Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere borgmester i Syddjurs Kommune.

  
I 2013 var det 700 år siden, kong Erik Menved påbød herremænd og bønder på Djursland at opføre borgen på Kalø. Den blev opført for at sikre kongen kontrol over området, efter at han havde slået et oprør ned. Kalø blev altså opført som tvangsborg mod egne indbyggere, og ikke som værn mod fjender udefra. Da kong Valdemar Atterdag i 1343 gik i gang med genrejsningen af det danske rige efter at de holstenske grever reelt havde hersket i landet, var hans første handling at indløse Kalø fra pantsætningen. I de følgende par århundreder var Kalø en af de betydeligste kongelige borge i landet. Da borgen var kongelig ejendom og blev ledet af en kongelig lensmand, er det vel ikke helt forkert at kalde borgen et slot og dermed også acceptere den nuværende betegnelse for borgruinen: Kalø Slotsruin.
Aftenens foredrag vil give mange detaljer i slottets rige historie.Lørdag den 17. februar kl. 10.00-15.00  i Helligåndshusets store sal Temadag/Seminar om

Karin Michaëlis, St St BLICHER og Henrik Pontoppidan

i samarbejde med de tre litterære selskaber.


Vi ønsker særligt at belyse de tre forfatteres forhold til byen Randers.
Indlæg ved Palle Kirk, Erik Harbo, Flemming Behrendt og Johan Rosdahl.
Sven Foged og Ejnar Gaardmand spiller og synger.
Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, er det Blichers novelle, ” Sildig Opvågnen”, der må holde for i en gennemgang af Erik Harbo, som er formand for Blicher Selskabet. Men vi kommer også omkring ”Snedkervisen”, som Sven Foged har sat melodi til, og som Ejnar Gaardmand synger med Sven ved klaveret. En enkelt Per Spillemand-vise bliver det også nok til.

Hardy Bach har skrevet om Karin Michaëlis´ og kundskabens træ i ”Syv romantiske fortællinger” (2013), men han bygger mest sit indlæg på fotos fra sin bog ”Troldens Randers”. Også til dette indlæg giver Ejnar og Sven et par Karin Michaëlis-sange.

Pontoppidaneksperten Flemming Behrendt taler om Minder og perspektiverer til forfatterskabet. Flemming Behrendt er helt klart vores førende Pontoppidan-kender. Han lægger Pontoppidan-novellen ”Minder” under lup – en uhyggelig skildring af Randers som en by med lig i lasten, men – Pontoppidan lig – ser han andre steder i forfatterskabet med andre briller.

Johan Rosdahl fra LISE (Foreningen af LItterære SElskaber) vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som ”prototype” eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Frokostsandwich, kaffe, vand, te og kage er inkluderet i prisen: 100 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller af et af de litterære selskaber, 150 for ikke-medlemmer.
Mere info på det vedlagte ark. Hele programmet ligger også på www.historiskranders.dk
Tilmelding er nødvendig  på mail histranders@mail.dk eller billetten kan afhentes på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.

Karin Michaëlis

 


                            

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

 


 

Tirsdag den 13. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal

Kendte jeg kendte.

Foredrag ved Claus Ørsted.


Cykelhandler og kunstdebattør, Claus Ørsted fortæller om personlige møder med en række kendte danskere, blandt andet Julius Bomholt, Svend Auken, Mogens Amdi Pedersen, Dronning Ingrid med flere.
Ikke-medlemmer er velkomne til denne del af aftenens program. Entré  50 kr.
Claus Ørsted (Foto: Karen Straarup)

 


Tirsdag den 17. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal

Hverdagsliv på herregårdene.

Foredrag ved Steen Ivan Hansen, cand. mag. i middelalderarkæologi og historie.

Det var et liv med upstairs og downstairs, med 10-20 tjenende ånder i hovedbygningen og et mylder af folk i avlsgården. Der var hierarki og hakkeorden, men også en form for fællesskab og sammenhold. Vi vil se på livet i denne storhedstid, både hvad angår herskabet og deres børn samt tyendet.
Godsejeren havde »hals- og håndsret« over sine bondefamiliers liv, bonden kunne ikke røre sig, uden at godsejeren havde en finger med i spillet, og uden at det blev understreget, at der var tydelig forskel mellem høj og lav.
Steen Ivan Hansen vil med Djursland som ramme fortælle om, hvordan herregården helt op til 1800-tallet bestemte over store dele af lokalsamfundets liv.

 


 

Lørdag den 26. maj 2018 ta’r vi på tur til Djursland. Vi skal bl.a. forbi nogle af slægten Skeel/Scheels mange herregårde på Djursland og også høre om og opleve Kolindsund.

Turen starter kl. 09.00 ved Randers Hallen .

Vi kører derefter til Gammel Estrup, hvor vi drikker formiddagskaffe, og hvor turens guide Jens Daugaard, Grenaa slutter sig til selskabet.

Næste mål er Sostrup, der var hovedsædet i Grevskabet Scheel, som blev oprettet i 1725. Turen dertil går forbi de tidligere herregårde/hovedgårde Ørbækgård, Skærvad og Debild Hede(nu Kristiansminde), som alle var en del af Grevskabet.

På Sostrup vil vi blive guidet rund. Vi skal se kirken og klostret, der blev bygget i begyndelsen af 1990’erne, og desuden skal vi opleve salonerne på første sal i hovedbygningen.

Fra Sostrup går turen forbi gården Stensmark, som også hørte under Grevskabet Scheel/Sostrup indtil 1839. Vi får også lige lejlighed til at opleve Fornæs Fyr – Jyllands østligste punkt, inden vi kører mod Hotel  Havlund i Grenaa, hvor frokosten indtages.

På Havlund, der tidligere var en gård under herregården Hessel, lige syd fra Grenaa, bliver der fortalt træk fra Hessels og Havlunds historie.

Efter frokosten og besøget på Havlund kører vi mod Kolindsund, nærmere bestemt gården Næsgård i den østlige del af ”sundet”. Her vil John Eriksen, der er fjerde generation på Næsgård fortælle om, hvordan det er at drive landbrug i Kolindsund, hvis jordbundsforhold ikke er som landbrugsjord generelt. På Næsgård drikker vi kaffe i det tidligere kornmagasin, inden turen går til pumpestationen i Fannerup. På turen til Fannerup vi lvi høre om Kolindsunds historie og specielt om afvandingen i 1870’erne.

Ved pumpestationen i Fannerup vil John Eriksen fortælle og vise, hvordan pumperne fungerer. Der er tale om pumper, som blev installeret tilbage i 1930’erne. Motorerne er fra Thrige-Titan i Odense og er på henholdsvis 120 og 240 HK.

Efter besøget i Fannerup går turen mod Randers, hvor Jens Daugaard fortæller videre af Kolindsunds historien, inden han forlader os ved Gammel Estrup.

Velkommen til en spændende tur på Djursland!

Turen koster med frokost og kaffe 400 kr.

Tilmelding og betaling på kontoret i Helligåndshuset  senest d.15.maj 2018             

 

Fornæs Fyr (Foto: Commons Wikipedia)

 


Hele programmet i pdf-format RAHSforaar2018

 

Forhåndsreservering:
Tlf.: 86430211 – e-mail: histranders@mail.dk

Tilmelding og betaling på kontoret

Betaling på kontoret Erik Menveds Plads 1 Randers C, tirsdage kl. 15.00 – 17.00
– eller bankoverførsel til 1551 4711 66 4831

 

Tilmelding til arrangement