Arrangementer – forår 2019

 


ARRANGEMENTER  FORÅR 2019

 

Tirsdag den 15. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Foredrag
 ved Johan Rosdahl, fhv. lektor, cand. mag.: Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per

Romanen Lykke-Per har klassikerstatus. Den imponerende udviklings- og kærlighedshistorie giver et fint indblik i, hvad der danner et menneske og er samtidig et spændende tidsbillede. På grund af de mange lag er det en roman, man aldrig bliver færdig med, og Bille Augusts filmatisering vil øge lysten til at læse eller genlæse det storslåede værk.

 
 

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Foredrag ved Lars Stegsted Rasmussen, cand. mag. i historie og samfundsfag:

FORT RANDERS OG DET MIDTJYSKE ISTIDSLANDSKAB

Gudenådalen med Randers set fra Grensten. Foto: Designfotografen Ole Fahlberg

Foredrag I Helligåndshuset Randers, tirsdag d. 19. februar, kl. 19 – 21 ved historiker og sociolog Lars Stegsted Rasmussen, Stevnstrup, cand. mag. Medlemmer af Historisk Samfund har gratis adgang. Prisen for ikke-medlemmer er 50 kr.

Foredraget tager afsæt i den enestående natur som sidste istid efterlod til Randers og Midtjylland med vore brede ådale, stejle skrænter og storslåede udsigter. Med denne den midtjyske natur som ramme fortæller foredraget om, hvordan vort landskab til alle tider, tilbage fra oldtidens tidligste bosætning, har præget menneskers liv. Foredraget er opbygget om 3 fortællinger. Den 1. fortælling er om det Fort Randers, der efter Reformationen og Grevens Fejde blev skabt af Randers Slot og befæstningen af Randers by med ringmur, voldgrav og vand fra Nørreå og Svejstrup Bæk gennem Chr. III`s kanal fra Fladbro. Den 2. fortælling er om det midtjyske istids-, fjord- og kulturlandskab med de uendeligt mange arkæologiske fund, de mange landsbyer og de internationale forbindelser, som tyder på, at vort Midtjylland op i Vikingetiden må have været et dansk, nordisk og europæisk kultur- og magtcenter. Den 3. fortælling er om hvordan Istidens smeltevandsdale i slutningen af 1800-tallet var selve forudsætningen for linjeføringen af de øst- og midtjyske jernbaner. Det er dermed også fortællingen om, at Istiden ganske vist med 15.000 års forsinkelse er den praktiske forudsætning for nutidens bosætning og vækst i Randers og Midtjylland. Istidens landskab var dermed også forudsætning for de tidligere industriarbejdspladser i Randers og i stationsbyer som Fårup, Stevnstrup, Langå, Ulstrup og Bjerringbro med virksomheder som Scandia, Falbe, Cadovius, Tjørnbo, Nissen og Ulstrup-Køkkenet. Istidens landskab er dermed også den industrikulturelle forudsætning for nutidige virksomheder som Fårup Betonindustri, Limo Labels og Grundfos. Og Randersområdets mere end 100 år gamle industrikultur var formodentlig tillige baggrund for, at Vestas via forbindelsen til Micon i Helstrup blev og fortsat er en stor Randersarbejdsplads. Men foredraget starter et helt andet sted. Nemlig med HC Andersens besøg i Randers i 1859 og med ”Jylland mellem tvende have”, som han skrev – eller tænkte – i en hestevogn mellem Randers og Hjermind på herredsvejen forbi Fladbro Kro, Helstrup, Øster Velling og Sdr. Vinge. Denne Jyllands nationalsang er en hyldest til vores smukke istidslandskab samtidig med, at HC Andersen i sangen hylder fremskridtet i form af den kommende Østjyske Længdebane og de britiske togingeniører.

 

Generalforsamling Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i henhold til vedtægterne.

Tirsdag den 12. marts kl. 19.30 i Helligåndshusets store sal

Helstedgaard 2018

Jens Bach Andersen om Helstedgård

Forfatter, gårdejer og agronom Jens Bach Andersen fra Nørbæk fortæller om sin bog ”Helstedgård” i Helligåndshuset, tirsdag d. 12. marts, 19.30 – 21.00.

I bogen “Helstedgård” følger vi figuren Peter Kämper fra Holsten, hvis mor er dansk og kommer fra Randers. I 1915 rejser Peter til Randers for at besøge sin fætter og aflevere nogle af sin afdøde mors ejendele til familien i Randers. Han har netop mistet sine to sønner ved fronten og ender med at blive boende i Randes og bygge en ny tilværelse op her på bogens Helstedgård.

Helstedgård i det nordlige Randers syner i dag ikke af meget, men stedet emmer af historie. Det kan godt være, at vinduerne i dag er smadrede, at træer spærrer flere indgange og at graffiti skæmmer husmurene. Men Helstedgård ud mod Hobrovej i det nordlige Randers gemmer på meget mere end det som det lidt triste ydre i dag signalerer.

Helstedgård rummer en spændende historie og rigtig mange mennesker har gennem tiderne haft deres gang på herregården. Da den i Nordeuropa og Danmark kendte og rige Randershestehandler Christian Rasmussen opførte gården i årene 1917-1919 var det et stort og imponerende byggeri, der dominerede i bybilledet. Og senere har Helstedgård haft mange funktioner, herunder har den været anvendt som flygtningelejr, som center for olieboringer og i en periode som Randers specialarbejderskole – oprindeligt Hvidmølleskolen – der i dag er en betydningsfuld del af Tradium.

Jens Bach Andersens bog fortæller om Randersegnen, Europa, Tyskland og Danmark i årerne fra 1. verdenskrig og frem til landbrugets mekanisering  i 1950`erne. Og med Helstedgård og den fiktive dansk-tyske ejerfamilie som ramme fortæller forfatteren så sin historie om Helstedgårds udvikling fra storhed til fald. Fra den såkaldt store historie inddrages Europas historie med -20`ernes velstand, -30`ernes kriser, Hitlers magtovertagelse, Danmarks besættelse og befrielse og Tysklands kapitulation. Medens det lokale, den lille historie, i bogen er omtalt med link til Fussingø Slot, gartner Roed, Gudenåbadet, Kærsmindegården, der senere lagde jord til Randers Friluftsbad, den tyske bykommandant, modstandsbevægelsen, Junker på Overgård gods, de sidste medlemmer af fortidens store randrusianske jødiske samfund og  -40`ernes store lokale flygtningelejre. Det hele er, som nævnt, knyttet sammen som en velkomponeret og velfortalt slægtsroman omkring den fiktive figur Peter Kämper fra Holsten. Men romanen bliver ikke mindst interessant, når Jens Bach Andersen forener sin historieinteresse med sin landbrugsfaglighed, som når bogen retter fokus på værdien af en god jyske hingst. Man kender nemlig til store stuehuse på Randersegnen, der i sin tid blev bygget for de såkaldte vilkårspenge som et hingstføl kunne udløse, når det udviklede sig godt i avlen. Og helt nutidig og politisk modig – vel nærmest politisk ukorrekt – bliver Jens Andersen Bach, når han gennem den tyskinspirerede Peter Kämper på Helstedgård og de jødiske venner på Kærsminde stiller Rudolf Steiners landbrugsmetoder op mod det effektive danske landbrugs anvendelse af kunstgødning.

Arrangør er Historisk Samfund. Medlemmer har gratis adgang. Øvrige betaler 50 kr.

 

Tirsdag den 9. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Foredrag ved stadsarkivar Tina Knudsen Jensen: Randers i 1950’rne og 1960’rne

Med udgangspunkt i Randers Stadsarkivs store billedsamling fortæller Tina Knudsen Jensen om 1950’ernes og 1960’ernes Randers. Billederne viser nogle af de store forandringer, byen gennemgik – krydret med underfundige historier fra dagliglivet i Randers. Vi når omkring 50’ernes store byfester og frem til de store forandringer, nedrivninger og senere bevaringsindsatser i Randers midtby, der satte markante pejlemærker for byudviklingen, og som stadig i dag giver mange diskussioner af fremtidens by.

Lørdag den 25. maj kl. 9.00-17.00: Rundt i Kronjylland
Vores Forårstur går til Kronjylland . Se mange flere detaljer om turen på det indlagte ark.
Vi skal blandt andet besøge Trudsholm, Lyshøj Mølle og Mellerup. Lokale guider fortæller om netop deres sted, hvilket betyder stort engagement og lokalt kendskab.
Afgang fra Gasværksgrunden  kl. 9.00. Hjemkomst kl. ca. 17.00.
Pris: 400 kr. incl. formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe.  Tilmelding til kontoret.

Husk!
Der indkaldes til Generalforsamling i henhold til vedtægterne.
Tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal.

  

 

Forhåndsreservering:
Tlf.: 86430211 – e-mail: histranders@mail.dk

Tilmelding og betaling på kontoret

Betaling på kontoret Erik Menveds Plads 1 Randers C, tirsdage kl. 15.00 – 17.00
– eller bankoverførsel til 1551 4711 66 4831