Arrangementer – efterår 2018

grenaa-1024x239


Parkeringsmuligheder ved besøg i Helligåndshuset.


 


På cykel til Fort Randers og Reformationes Randers,
13. august, kl. 14.00

I Randersugen, mandag, den 13. august, kl. 14.00 til ca. 17.00. Mødested ved Den Blå bro, hvor vi også slutter. Fri entre.

Med afsæt i det Fort Randers med Øster- og Vestervold plus Randers Slot som Chr. III skabte efter Grevens Fejde, cykler vi ad Gudenåstien til Fladbro og ”ser” på Chr. III`s kanal, Fladbrodæmningen og -søen.

Cykelturen giver tillige lejlighed til at se på det rige fugleliv i Hornbækengene.

Undervejs vil vi supplere med småhistorier om blandt andet Svejstrup bæk med den tidligere amtsgrænse mellem Viborg og Randers amter, 1950`ernes digebygeri og  dræning af Hornbæk enge, 1860`ernes jernbane og om Fladbro kros historie med turbådene, trinbrættet i skoven, keglebanen, randersugekonserterne og H.C. Andersens besøg.

Varighed 2 til 3 timer. Husk drikevarer og tøj efter vejret.

Arrangør Randers Amts Historiske Samfund.

 Åbent hus i Helligåndshuset
Randers Middelalderbys klenodie

 

I Randersugen, tirsdag, den 14. augiust, kl. 12.00 til 17.00. Fri entre.

Atter i år benytter Historisk Samfund Randersugen til at invitere indenfor i Helligåndshuset på Erik Menveds Plads i centrum af Handelsbyen Randers.

Helligåndshuset ved Konen med æggene og Sct. Morten kirke blev bygget i 1434 af købsvendenes lav som omsorgshjem for gamle, syge og hjemløse. Senere i 1489 overgik huset til den katolske Helligåndsorden, deraf navnet Helligåndshuset, og blev en del af Helligåndsklosteret. Efter reformationen har huset blandt andet været været anvendt som latinskole og som teknisk skole. Det oprindelige hus blev i 1897 efter megen lokal polimik gennemrestaureret af arkitekt Hack Kampmann ved både lokalt indsamlede midler og ved fra Rigsdagen. Siden da er Helligåndshuset blandt andet anvendt af Randers Turistbureau. Huset er ejet af Randers Kommune og anvendes i dag til udstillinger og møder. Historisk Samfund for Randers Aamt har kontor i huset og benytter desuden den store sal på 1. sal med plads til ca. 150 mennesker til Samfundets 6 til 8 årlige og velbesøgte historiske foredrag.

 Tirsdag den 11. september kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
FANTASTISKE FORTÆLLINGER FRA LIVET VED FJORDEN
FOREDRAG VED MAG ART, MUSEUMSINSPEKTØR BENITA CLEMMENSEN

Livet ved Randers Fjorden går flere tusind år tilbage i tid. Benita Clemmensen fortæller om det landområde, der dukkede frem, da isen smeltede, og de første mennesker for 14.000 år siden kom vandrende sydfra på jagt efter rensdyr.

På baggrund af udvalgte historier fra udstillingen hører vi blandt andet om magiske mønstre fra jægerstenalderen, de første bønders besiddelse af jorden, bronzealderens solkult og skattefund, jernalderens moselig og gudeverden, samt gæve vikinger på togt.

Foredraget er krydret med fortællinger om baggrunden for og tankerne bag Museum Østjyllands nye udstilling, som Benita Clemmensen har været en central del af tilblivelsen af.

 Lørdag den 29. september kl. 8.30-18.00
EFTERÅRSTUR TIL TIRPITZ
Se bilaget med nærmere beskrivelse af denne spændende heldagstur, der er fyldt med historiske oplevelser.
Tilmeldingsfrist 11. september. Prisen er 400 kr for busturen, entré, guider, frokost og 2 x kaffe.

 Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
NIELS EBBESEN – DE JYDERS HELT OG HOLSTENERNES SKRÆK
FOREDRAG VED CAND MAG, POUL AAGE FOGDE, SØFTEN
Foredragets titel Niels Ebbesen – de jyders helt og holstenernes skræk skal opfattes med let ironisk distance, men det passer godt på Niels Ebbesen, der kan betragtes som vort lands første frihedskæmper. I foredraget fortæller Poul Aage Fogde om Niels Ebbesen ud fra den historiske baggrund, de få samtidige kilder om ham, og fra folkevisen, som viser, hvordan han blev forstået af mange både i hans samtid og i eftertiden. Endelig vil Niels Ebbesens betydning for Kaj Munk og modstandsbevægelsen under Besættelsen blive omtalt.
Poul Aage Fogde er tidligere gymnasielærer og har undervist i engelsk, religion og historie. Desuden er han forfatter til bøger om Irland, indianere og lokalhistorie. Poul Aage Fogde bor i Søften, der ligger ca. 5 km fra resterne af Niels Ebbesens voldsted Nørreriis ved Norring.

Niels Ebbesen (Foto: Anders Straarup)Lørdag den 3. november kl. 10.00-15.00 i Underværket, Stemannsgade 9
ORDETS DAG
Temaet for Ordets Dag 2018 er ”Jakob Knudsen”.
Historisk Samfund deltager med en stand, hvor vi bl.a. sælger bøger.
Der er gratis adgang for alle. Udførligt program vil være på hjemmesiden forud for dagen, ligesom arrangementet vil blive omtalt i en nyhedsmail.Tirsdag den 13. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
NYDELSESMIDLERNES DANMARKSHISTORIE
FOREDRAG VED DR PHIL, MUSEUMSINSPEKTØR ANNETTE HOFF
Annette Hoff, der er forfatter, historiker og seniorforsker i Den Gamle By, fortæller om hvordan udviklingen i vort forbrug af kaffe, the og chokolade er gået fra 1700-årenes luksus for de få udvalgte til nutidens hverdagsforbrug for alle.

Annette Hoff har i 2015 og 2016 udgivet bogserien Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie.
Den Danske Kaffehistorie
, Den Danske Tehistorie og Den Danske Chokoladehistorie. For disse bøger modtog hun i 2016 Julius Bomholt-prisen.
Foredraget giver et levende indblik i danskernes dagligdag med kaffe og nydelsesmidler fra 1660 og helt op til vor egen tid, og hvordan forholdet var mellem tedrikkere og kaffedrikkere.

Arkivernes og museernes samlinger har givet os helt ny viden om, hvordan udviklingen er gået fra 1700-årenes luksus til nutidens hverdagsforbrug. Foredraget er ledsaget af billeder fra Annette Hoff’s bøger, og foredraget kommer ind på, hvorfor vi i dag er en nation af flest kaffedrikkere, skønt teen var størst i 1700-årene. 

Tirsdag den 11. december kl. 15.00-17.00 i Helligåndshusets store sal
ÅRBOGSRECEPTION FOR MEDLEMMER
Årbogen 2018 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
I den lille sal vil der efter den officielle indledning være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Alle medlemmer er velkomne.

 

Forhåndsreservering:
Tlf.: 86430211 – e-mail: histranders@mail.dk

Tilmelding og betaling på kontoret

Betaling på kontoret Erik Menveds Plads 1 Randers C, tirsdage kl. 15.00 – 17.00
– eller bankoverførsel til 1551 4711 66 4831