Tidligere bestyrelser

1906 – 1959

Content missing

 1960 – 2013

Content missing

orangeline

Formænd gennem tiderne

1906 – 1940 Redaktør Engelbert Dröhse, Randers
1941 – 1947 Amtmand P. Holck, Randers
1947 – 1971 Pastor Vagn Riisager, Harridslev
1971 – 1973 Overlærer Ole Warthoe-Hansen, Randers
1973 – 1976 Overbibliotekar Hans Holck, Randers
1976 – 1979 Overlærer Søren Sloth Carlsen, Hornslet
1980 – 1982 Direktør Oluf Poulsen, Randers
1983 – 1988 Arkivar Peter Bondesen, Randers
1989 – 1990 Adjunkt Frits S. Nicolaisen, Hvirring
1990 – 1996 Kredslæge Jens Erland Donner, Mørke
1997 – 2010 Lektor Palle Kirk, Randers
2010 – 2016 Ingeniør Lars Boelskifte
2016 –          Lærer Inger-Lise Møldrup

 Æresmedlemmer

æresm