Arrangementer – Efterår 2019


ARRANGEMENTER, FOREDRAG OG TURE

 
 

Randers Festuge 2019

Mandag den 12. august kl. 14.00 – ca. 17.00: Cykeltur til De Nedre Byer – Fri entré

Kør med i Randersengene, hvor hingstens hopper og føl græssede.

 Vi mødes kl. 14.00 ved Helen Schous Jyske Hingst på Østervold.

Derfra går turen til De Nedre Byer – Vestrup, Albæk og Østrup- og retur. Vi cykler med andre ord til Fortidens velhavende Randers – Bøndernes og købmændenes Randers – Med de rige bønder, store gårde, heste- og studeopdræt, eksport via byens overalt i Nordeuropa kendte hestemarkeder, de rige Randers købmænd og byens store købmandsgårde. Undervejs er der stop med fortællinger. Husk: Medbring forfriskninger!

Arrangører: Lars Stegsted Rasmussen, Peter Nielsen, Henning Christensen og Aage Stenz.
Husk drikkevarer og tøj efter vejret.

Deltagelse er gratis, men husk tilmelding til kontoret senest tirsdag den 6. august.

Tirsdag den 13. august kl. 10.00-17.00: Åbent hus på kontoret i Helligåndshuset.

Vi fortæller om Helligåndshuset, byder på en kop kaffe og præsenterer nogle af de bøger, der er til salg.
Kl. 10.30: Rundvisning og fortælling om Helligåndshusets historie med tråde til klostervæsenet (Karen Straarup)
Kl. 12.00: Rundvisning og fortælling om Helligåndshusets historie og ”det gamle Randers”. (Lars Stegsted Rasmussen)
Kl. 13.00: Rundvisning og fortælling specielt med omtale af Steen Steensen Blichers tilknytning til Helligåndshuset (Karen Straarup).
Kl. 14.00: Rundvisning og fortælling om Helligåndshusets historie. (Aage Stenz)
Kl. 15.00: Rundvisning og fortælling om Helligåndshusets historie. (Lars Stegsted Rasmussen)
Kl. 16.00: Rundvisning og fortælling om Helligåndshusets historie. (Henning Christensen)
Alle er velkomne til at kigge ind og deltage i rundvisninger efter ønske. Deltagelse er gratis.

Tirsdag den 10. september kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Dannebrogs historie – Fra kongemærke til konditorkage
Foredrag ved Torben Kjersgaard Nielsen, cand. mag. I historie, lektor ved Aalborg Universitet.

Foredraget behandler myten om flaget fra himlen, flaget som eksklusivt kongeligt symbol, forbud mod flagning i 1830’rne, Dannebrog som helstats- nationalt og folkeligt symbol i treårskrigen, Dannebrog og Genforeningen 1920, Dannebrog under besættelsen og i dag. Dannebrog og forbruget.

Lørdag den 21. september kl. 8.30-18.00
Efterårstur til Vedersø Præstegård og Strandingsmuseet i Thorsminde

Nærmere beskrivelse af denne spændende heldagstur, der er fyldt med historiske oplevelser, følger.
Tilmeldingsfrist 10. september. Prisen er 400 kr for busturen, entré, guider, frokost og 2 x kaffe.


Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Jakob Knudsen, Henrik Pontoppidan og Randers
Foredrag ved Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift.
Henrik Wigh-Poulsen har i mange år studeret Knudsens forfatterskab. Jakob Knudsen (1858-1917) er mest kendt som forfatter til danskernes absolutte yndlingssalme, “Se nu stiger solen”, men dertil er han også ophavsmand til et omfattende forfatterskab.
Foredraget kommer også ind på Henrik Pontoppidan og Randers By.

Lørdag den 5. november kl. 10.00-15.00 i Underværket
Karin Michaëlis-Selskabet
afholder ”Ordets dag”. Vi deltager med en stand med bøger. Fri entré.

Tirsdag den 12. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Da grevskaberne blev nedlagt.
Billedforedrag ved cand. mag. og historiker Steen Ivan Hansen
I år er det 100 år siden, at lensafløsningsloven ophævede grevskaber, baronier og stamhuse – de overgik til almindelig, fri ejendom. Man havde ventet 70 år på denne lov, som dels gjorde op med de gamle storbesiddelser, dels skaffede jorden til udstykning til husmandsbrug.
I bakspejlet må man vel sige, at lensafløsningsloven var meget streng over for storgodserne, men den politiske stemning på den tid muliggjorde det hårde indgreb. Man opfattede småbrugene som fremtiden i dansk landbrug.

Foredraget behandler historien om oprettelsen af de mange len og stamhuse og frem til loven fra 1919 og dens konsekvenser.
Desuden vil vi kigge på en række af de store godser, som blev berørt, f. eks. grevskabet Løvenholm, grevskabet Scheel (Sostrup), grevskabet Schackenborg, Holbergs baroni, Tersløsegård samt stamhuset Erholm.  Også stamhuset Nørholm vil vi kigge på – her var der – som en undtagelse fra normen – kvindelig arvefølge.

Tirsdag den 10. december kl. 15.00-17.00 i Helligåndshusets store sal
ÅRBOGSRECEPTION FOR MEDLEMMER
Kl. 15.00-16.00:
Årbogen 2018 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
Kl. 16.00-17.00: Årbogen udleveres.
Bemærk! Årbogen udleveres først efter kl. 16.00!
I den lille sal vil der efter den officielle præsentation være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Ved indbetaling af kontingent, 300 kr senest den 2. dec. har vi bogen klar til uddeling i salen kl. 16.00. Indbetaling kan ske kontant på kontoret eller til konto: 1551 4711 66 4831
Alle medlemmer er velkomne.

Foredrag: Gratis adgang for medlemmer. Gæster betaler 50 kr.
Husk medlemskort ved foredragForhåndsreservering:
Tlf.: 86430211 – e-mail: histranders@mail.dk

Tilmelding og betaling på kontoret

Betaling på kontoret Erik Menveds Plads 1 Randers C, tirsdage kl. 15.00 – 17.00
– eller bankoverførsel til 1551 4711 66 4831