Bogudgivelser

Her er et udvalg af de bogudgivelser vi har udgivet gennem årene og som sælges fra kontoret – dog er der flere der er udsolgt.

Årbøgerne

aarbøger

– lige siden 1906 har vi hvert år udgivet en årbog med vidt forskellige emner, alle relateret til området der indgik og indgår i det gamle Randers Amt.

Her er et omfattende index over bøgernes indhold.

Her kan du se hvilke årbøger der er til salg på kontoret.

orangeline

Andre udgivelser

 

“Historier fra Randers”
er en samling af autentiske beretninger fra byens historiske liv.
Sidst i 2016 udkom bog nummer 5 – som også kan købes på kontoret.

De er ikke opstillet i kronologisk rækkefølge, men læseren føres gennem de mange længere og især kortere skildringer i den brogede mængde af levet liv, som udgør facetter af Randers bys historie.

Det er spændende og interessante beretninger om mennesker, bygninger, gader, virksomheder og institutioner. Bogens artikler er skrevet af medarbejdere ved Randers Lokalhistoriske Arkiv og oprindelig trykt i Randers Amtsavis,

Men Randers Amts Historiske Samfund har fået lov til at udgive artiklerne i bogform.

Der er nu udgivet 5 bind i serien. Desværre er bind 1 udsolgt, men de næste tre bind kan købes på Samfundets kontor til en samlet pris af kr. 200,- eller kr. 75,- pr stk for medlemmer. Bog nr. 5 koster 150,- for medlemmer og for ikke-medlemmer er prisen kr. 175,-.fussingFussingø

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 

 


 

rosenholm

Rosenholm

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

gammelestGammel Estrup

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

overgaardOvergaard

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

stacks_image_18Stenalt (2009)

Den er er nr. 5 i Randers Amts Historiske Samfunds herregårdsserie, der omfatter Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Overgaard.
Bøgerne behandler herregården i et helhedsperspektiv, der omfatter både historien, ejerne, godsernes drift, bygningernes særpræg og indretning samt den kunsthistoriske side af livet på en herregård i fortid og nutid.

Denne bogs forfattere er: Arkitekt Jørgen Overby, lektor Hans Bjørn, godshistoriker Jens Villiam Jensen, godshistoriker Jens Skriver, kunsthistoriker Lise Gotfredsen, ejerne af Stenalt Dorte Mette Jensen og Arne Fremmich, skovridder Niels Terp-Hansen og kunsthistoriker Claus M. Smidt. Redaktion: Palle Kirk

Bogen er med mange farvebilleder og en række historiske fotos af ejerne og livet på Stenalt. Den er på 175 sider.


 

stacks_image_19Mammon og magt i slottets skygge
af Henning Hall(1994)

En byhistorie, hvori de økonomiske og sociale betingelser for samfundsudviklingen er ledetråden. Men forfatteren har valgt atfortælle, og gør det gennem menneskeskæbner, hvori denne historiske periode afspejles i stort og småt.

Bogen om Randers i Christian 4.s tid er spækket med lensmænd, købmænd, borgmestre, rådmænd og andet godtfolk. Den skraber tillige bunden med sig. Husarme, stakler og andre hårdtprøvede sjæle genopleves side om side med kongen, som i særklasse er den af vore monarker, der fylder mest i den folkelige bevidsthed.

Tidsmæssigt bevæger læseren sig fra Christian 4.s tronbestigelse til 1660, da købmændene kuppede enevælden på plads. det var årene, hvor rådhusets indflydelse voksede, mens Slottet ved Østervold ruineredes. Der er samtidig en af danmarkshistoriens voldsomste epoker. Byens indbyggere inddrages i fire krige. Forfatteren følger dem i felten, på flådens skibe og når landet overrendes af fjenden, der brandskatter byen. det er altsammen fortid, og alligevel – livfuld erindring.ryttereRyttere, Rak og Randersborgere 

af Henning Hall

 

 

 

 

 

 

 


 

 

stacks_image_20Fra Handelsplads til storkommune.

I fem afsnit har forfatterne tilstræbt at skrive en kronologisk og overskuelig fremstilling af hovedlinierne i Randers bys historiske udvikling.

Det første afsnit handler om middelalderen frem til reformationstiden. Her beskrives især hvad den arkæologiske udforskning har at sige om byen. de kirkelige institutioner, kirker og klostre er centrale emner.

Købmandenes Randers 1500-1800 er byens blomstringsperiode, hvor de indflydelsesrige købmandsslægter spiller den afgørende rolle.

Industrialiseringens Randers 1800-1915 handler om fabrikkers opståen, socialismens og fagbevægelsens indtog i byen, de sociale og boligmæssige problemer.

Arbejdernes Randers 1915-1950 beretter om den socialdemokratiske magtovertagelse i byen, saneringsplaner, nye arbejderboliger, biograferne, der sætter massekulturen i gang, den store indflytning fra landdistrikterne og bilens betydning, generalstrejke og besættelsestid.

Velfærdens Randers 1950-1975 fortæller om de store saneringsarbejder, rationalisering på arbejdspladserne, uddannelseseksplosionen, Kulturhus, Randershal, kommunesammenlægning og storkommunen.

Bogen er udgivet af
Randers Amts Historiske Samfund
Kulturhistorisk Museum Randers og
Randers Lokalhistoriske Arkiv i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum med støtte fra Randers Kommune.sctmortenSct Mortens Kirke
Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

stacks_image_21På Gennemrejse, en fortælling om jøderne i Randers
Henning Halls bog udkom i 2004.

Bogen fortæller om de første jøder, som kom vandrende til Randers sidst i 1700- tallet. Flere af disse fik stor betydning for byens udvikling bl.a. oprettede huset Ree et stort rederi, hvis skibe besejlede verdenshavene, ligesom oprettelsen af Randers Discontobank blev støttet herfra.

Der fortælles om farverige hestehandlere, om religionslærer Alexander Syskind og den lærde Rabbiner dr. Wreschner. Vi får gennem Henning Halls gode indsigt i jødedommens traditioner et levende indblik i det liv, som blev levet i miljøet omkring Rosengade og Snaregade. Der skrives også om de to synagoger, den første i Snaregade og den næste, som blev bygget i Nordregrave i 1858 og var der indtil 1936.

Bogen giver ikke blot indblik i jødernes historie, den bidrager også til Randers bys historie i det hele taget.

 skulpturSkulptur i det fri i Randers
Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

vejnavneVejnavne i Randers Kommune

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

Desuden formidler vi også:

  • Bogen om Støvringgaard
  • Bogen om Ankerstjerne