Arrangementer – efterår 2020

2020 – Dette mærkelige år med corona-virus som en fast følgesvend har gjort det nødvendigt at ændre meget i Historisk Samfund som i alle andre foreninger.
Vi vil forsøge at holde jer orienteret om ændringer og nye tiltag. Derfor har vi også udsendt flere nyhedsmails end oprindeligt planlagt. Desværre får vi nogle mails tilbage, de kan ikke afleveres…. Hvis du er medlem og ikke får en nyhedsmail, kan det være årsagen. Henvend dig til kontoret, så vi får rettet en evt. fejl.

I vil her i efteråret kunne se her på hjemmesiden, om et arrangement bliver gennemført, meddelelsen vil være her og på forsiden af hjemmesiden samme dag, som arrangementet finder sted.

Tilmelding til alle arrangementerne kan ske
1) Ved at sende en mail til straarupkaren@gmail.com 
2) Ringe til Karen Straarup 24 64 61 26 eller
3) Sende en sms til Karen 24 64 61 26
Alle vil få svar på tilmelding.
De tilmeldinger, der allerede er kommet til foredragene, er stadig gældende.

Efterårets program ser nu således ud:
Generalforsamling i Randers Amts Historiske Samfund
Tirsdag den 22. september 2020, kl. 18.30 i Helligåndshusets store sal
Husk tilmelding!
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der vil blive udsendt en nyhedsmail efter generalforsamlingen med bestyrelsens beretning, det godkendte regnskab og referat.
Efter generalforsamlingen er der foredrag. Se nedenfor.

Efter generalforsamlingen
Tirsdag den 22. september kl. ca. 19.45 i Helligåndshusets store sal
Husk tilmelding!

Foredrag ved Lars Therkelsen: Sønderjylland 1920-2020

Foredraget tager udgangspunkt i historiske begivenheder i Sønderjylland, fra Genforeningen, mellemkrigsårene, anden verdenskrig og op til i dag. Lars Therkelsen fortæller ud fra sin roman, der skildrer to vidt forskellige familier og deres efterkommeres dagligdag og gøremål, i de 100 år der er gået fra genforeningen og til i dag. Bogen er baseret på virkelige hændelser i form af breve, dagbøger og overleveringer. En fortælling om, hvordan det var at leve i Sønderjylland i årene efter genforeningen, i et sammensurium af samvær, spændinger, konflikter, had, hævn og kærlighed.
Vi får en beretning om, hvordan dansk- og tysksindede kunne leve side om side, og hvilken betydning det fik for familiers dagligdag helt op til i dag, hvor alt er forandret.
Foredraget bygger på autentiske personer og begivenheder.
Det vil være muligt at købe Lars Therkelsens bog: ”Knuder i usynlige bånd” i pausen.

Tirsdag den 6. oktober kl. 16.00 i Sct. Mortens Kirkes Sakristi: Bogudgivelse!
En ny bog om Sct. Mortens Kirke bliver præsenteret. Bogen udgives af Randers Amts Historiske Samfund. Den er skrevet af Bent Martinsen. 
Alle er velkomne – ingen tilmelding.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal    
Husk tilmelding, begrænsede pladser! 

Henny Mikkelsen fortæller med udgangspunkt i sin bog: De fremmede
De fremmede er en familiekrønike baseret på Henny Mikkelsens mands egen familiehistorie. Men samtidig er bogen en palet med udblik til lokalhistorie, danmarkshistorie og Europas historie og udvikling fra midten af 1700-tallet til nu. 

Bemærk ændring i programmet.
Denne aften skulle vi have set film og høre beretninger fra Besættelsestiden, men også her får corona indflydelse, for det har vist sig, at filmen ikke har kunnet færdiggøres til tiden og derfor må udskydes til næste år.

Det er dog heldigvis lykkedes os at aftale et foredrag, som vi ellers ville have planlagt i foråret.

Lørdag den 7. november kl. 10-14 i Underværket.
Ordets dag.
RAHS deltager med en lille stand med bøger.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 10. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal   
Husk tilmelding, begrænsede pladser!

Jean Seeberg holder det sidste foredrag i efteråret om modstand i Randers og om illegale blade i Randers. Jean Seeberg fortæller om de illegale blade og andet fra Besættelsestiden, med særlig vægt på begivenheder i Randers.
Jean Seeberg vil være kendt som lokalhistorisk forfatter og aktiv i FDF-museet i Randers.

Tirsdag den 8. december kl. 15.00-17.00 skal efter planen være Årbogsreception.
Vi følger nøje corona-udviklingen og melder ud senere.