Arrangementer – Forår 2021

Vi vil stadig holde jer orienteret om ændringer og nye tiltag. Derfor har vi også udsendt flere nyhedsmails end oprindeligt planlagt. Desværre får vi nogle mails tilbage, de kan ikke afleveres…. Hvis du er medlem og ikke får en nyhedsmail, kan det være årsagen. Henvend dig til kontoret, så vi får rettet en evt. fejl.

Betaling af kontingent, 300 kr for husstanden:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer). Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant i forvejen. Ikke i øjeblikket, hvor kontoret desværre må holde lukket.

Program for første halvår 2021

Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge AFLYST
Foredrag ved journalist og forfatter, Tommy Heisz, FU
Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet.
Historien trækker tråde helt op til nutiden. 


Tirsdag den 16. februar kl. 10.00-16.00 i Helligåndshusets store sal
Sct. Mortens Kirke AFLYST
Ved tidligere sognepræst, Bent Martinsen
Vinder af Karin Michaëlis-Prisen 2021.
Bent Martinsen fortæller om sin nye bog om Sct. Mortens Kirke i Randers. Bogen er en ligefrem og inspirerende fremstilling af kirkens og dermed byens historie. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers med udblik til den nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.

Tirsdag den 9. marts kl. 18.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Generalforsamling
i henhold til vedtægterne – vi håber at kunne gennemføre.
Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægterne.

Tirsdag den 9. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Om Fonden til bevarelse af gamle bygninger
Formand for fondens bestyrelse: Karen Smed og sekretær, Henri Amsler.
I dette foredrag skal vi høre om et specielt hjørne af Randers’ historie. I 1961 etableredes Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune.
Niels Ebbesens hus og Bødkergården i Storegade blev de første huse, som fonden erhvervede.
I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret. Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål.

Tirsdag den 20. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Barnemordet i Veggerslev
Foredrag ved historiker Leif Sepstrup, FU
Der er tale om en kriminalhistorie, der foregik i 1831 på en nu nedlagt gård i Veggerslev by. Sognet Veggerslev ligger 7,5 km nordvest for Grenaa.
Sagen er meget atypisk i forhold til mange af de gamle kriminalhistorier. Der er ingen mænd blandt de sigtede og straffede. Der er ingen indsatte i Horsens Tugthus. Indgangsvinklen til historien, sagen fra Veggerslev, er heller ikke helt normal. Det viser sig, at hvis man graver dybere i en lille bemærkning i en kirkebog, udfolder der sig en fortælling om dagliglivet og hændelser i et landsogn.


Tilmelding til alle arrangementerne kan ske
1) Ved at sende en mail til straarupkaren@gmail.com 
2) Ringe til Karen Straarup 24 64 61 26 eller
3) Sende en sms til Karen 24 64 61 26
Alle vil få svar på tilmelding.