Arrangementer – Efterår 2021

Program for andet halvår 2021 
se det her

Vi vil stadig holde jer orienteret om ændringer og nye tiltag. Derfor har vi også udsendt flere nyhedsmails end oprindeligt planlagt. Desværre får vi nogle mails tilbage, de kan ikke afleveres…. Hvis du er medlem og ikke får en nyhedsmail, kan det være årsagen. Henvend dig til kontoret, så vi får rettet en evt. fejl.

Betaling af kontingent, 300 kr for husstanden:
Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og medlemsnr.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer). Husk også her navn og medlemsnr.
Kontant: En tredje mulighed er, at du kan komme ind på kontoret og betale kontant i forvejen. Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17 (bortset fra skoleferier).

Efterår 2021

Kontoret er åbent hver tirsdag kl. 15.00-17.00, bortset fra skoleferier.
Der vil være kaffe på kanden, bogsalg, mulighed for en snak med nogle fra bestyrelsen mm.

Mandag den 16. august kl. 14.30-ca. 16.30: Fortælletur ved Fladbro
Lars Stegsted Rasmussen er turleder
Gratis fortælletur i Fladbro. Der er tale om en ca. 2 km lang vandre- og fortælletur i Fladbro. Turen begynder og slutter ved P-pladsen ved Nørreå og Fladbro kro. Vi går til og hører om:
1. Chr. III`s kanal, der blev anlagt i 1550’erne i forlængelse af Grevens Fejde og Reformationen for at føre Nørreå gennem Hornbæk enge og de ca. 6 km til en nyanlagt voldgrav omkring Randers by.
2. Anlægget af den Jyske Længdebane med jernbanebro over Nørreå i 1860’erne, og dermed om begyndelsen til Randers som industriby med Scandia og byens øvrige titusindvis industriarbejdspladser.
3. Fladbro kro som yndet udflugtsmål nu og tidligere og om H C Andersen, der netop her skrev ”Jylland mellem tvende have” undervejs i hestevogn fra Randers til Hjermind præstegård.
Bemærk: Turen til og fra Fladbro er velegnet til en cykeltur. Fra Randers Regnskov er der ca. 6 km ad cykel/gangstien bag om Randers Regnskov, forbi kajakklubben, naturskolen og Hornbæk Enge. Fra Langå er der ca. 8 km ad Gudenåstien forbi Væth enge, Grensten kirke, Stevnstrup og Fladbro Dyrehave. Kommer man derimod via Hornbæk kan man erindre sig, at også H C Andersen i sin tid kørte ned ad den stejle H C Andersensvej på vej til Fladbro og Hjermind.
Turen gennemføres naturligvis med respekt for de aktuelle COVID 19-påbud.


Tirsdag den 17. august kl. 12.00-17.00: Åbent hus og Historiske fortællinger i Helligåndshuset
En ny fortælling begynder hver hele time, kl. 13-16
Det er historien om Helligåndshuset og dets anvendelse, Blicher og meget mere.

Tirsdag den 7. september: Generalforsamling 18.00 – 19.00
På grund af den aflyste generalforsamling indkaldes nu til ny Generalforsamling.
Dagsordenen vil blandt andet indeholde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hovedsageligt en tilretning/redigering. Se dem på hjemmesidens forside.

Tirsdag den 7. september kl. ca. 19.15:  Sct. Mortens Kirke
Foredrag ved tidligere sognepræst, Bent Martinsen
Vinder af Karin Michaëlis-Prisen 2021.

Den nye bog, som Bent Martinsen har skrevet om Sct. Mortens Kirke i Randers, er en ligefrem og inspirerende fremstilling af kirkens og dermed byens historie. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers med udblik til den nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.

Fredag 17. september: Udgivelse af bogen om Skaføgård og tur til Rosenholm/Skaføgård.

Bustur med rundvisning på Rosenholm, frokost mm.
Desuden:
Alle medlemmer er velkomne til at køre til Skaføgård selv (gratis adgang)

og deltage i Bogreception på Skaføgård kl. 13.30 og få bogen udleveret.
Ved bogreceptionen vil der være mulighed for at høre nogle korte indlæg af forfattere til bogen, samt se bygningerne, marken og kirken.

For deltagere i turen fredag den 17. september 2021 til Rosenholm og Skaføgård.
Afgang kl. 9.00 fra Gasværksgrunden. 

Pris: 400 kr. for bustur, entré, guide, frokost og kaffe.
Vi regner med at være i Randers ca. kl. 17.00.
Efter den guidede rundvisning på Rosenholm vil vi nyde vores frokost, og herefter går turen til Skaføgård.

Tilmelding:
Der er stadig få ledige pladser.
Betaling kan ske på kontoret, på Mobilepay 169341 eller på konto 1551-4711664831 (Husk navn og medlemsnr.)


Tirsdag den 12. oktober
kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Modstand. Foredrag ved historiker og journalist, Niels-Birger Danielsen
Niels-Birger Danielsen er journalist og historiker med speciale i besættelsestidshistorie. Han har nu skrevet et samlet firebinds værk om den danske modstandsbevægelse: Første bind Frihedskampens rødder 1933-1942 udkom 2015, andet bind Samarbejdets fald 1942-1943 i 2018 tredje bind Den skærpede kamp 1943-1944 i 2019 og endelig Dramaets sidste akt 1944-45 i 2021. Besøg Birgers modstandsblog: www.nielsbirgerdanielsen.dk
Det er en kæmpeopgave, Niels-Birger Danielsen har sat sig for. De fire bind vil kunne bruges som opslagsværk. Mange begivenheder er allerede beskrevet i andre bøger om Besættelsestiden, og Danielsen har besluttet, at han ikke vil gentage det, andre har skrevet. Foredraget er naturligvis også et ganske lille udvalg af de fire binds omfattende oplysninger.

Tirsdag den 16. november kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge. Foredrag ved journalist og forfatter, Tommy Heisz.

Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet.
Historien trækker tråde helt op til nutiden. 
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Tirsdag den 14. december kl. 15.00-17.00 Årbogsreception for medlemmer
i Helligåndshusets store sal
Vi håber, at situationen er normal, så receptionen kan afholdes som planlagt.
Kl. 15.00-16.00: Årbogen 2021 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
Kl. 16.00-17.00: Årbogen udleveres.
Bemærk! Årbogen udleveres først efter kl. 16.00!
I den lille sal vil der efter den officielle præsentation være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Ved indbetaling af kontingent, 300 kr senest den 1. dec. har vi bogen klar til uddeling i salen kl. 16.00.
Indbetaling kan ske kontant på kontoret eller til konto: 1551 4711 66 4831 eller på Mobile Pay 169341. Husk at skrive navn og medlemsnummer i ”Besked-feltet”.
Alle medlemmer er velkomne.

—–

Program for første halvår 2021

Tirsdag den 12. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Den spanske syge AFLYST
Foredrag ved journalist og forfatter, Tommy Heisz, FU
Den spanske syge ramte hårdt og ubarmhjertigt og kostede omkring 15.000 mennesker livet alene i Danmark, da den hærgede for kun 100 år siden. Frygten lurede i alle afkroge af samfundet, og sorgen lå tungt over landet.
I sommeren 1918 – netop som Første Verdenskrig var ved at være forbi – spredte historiens mest dødbringende epidemi sig over hele kloden. Den spanske syge var en influenza, men den var så aggressiv og smitsom, at folk var chanceløse, når de blev ramt. Gennem øjenvidneberetninger kommer vi helt tæt på den angst, sorg og uhygge, der lå tungt over Danmark under epidemien. Vi hører om tragiske dødsfald og hårdt ramte familier, men også om de frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere, der kom patienter til undsætning i hele landet.
Historien trækker tråde helt op til nutiden. 


Tirsdag den 16. februar kl. 10.00-16.00 i Helligåndshusets store sal
Sct. Mortens Kirke AFLYST
Ved tidligere sognepræst, Bent Martinsen
Vinder af Karin Michaëlis-Prisen 2021.
Bent Martinsen fortæller om sin nye bog om Sct. Mortens Kirke i Randers. Bogen er en ligefrem og inspirerende fremstilling af kirkens og dermed byens historie. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers med udblik til den nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.

Tirsdag den 9. marts kl. 18.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Generalforsamling
i henhold til vedtægterne – vi håber at kunne gennemføre.
Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til vedtægterne.

Tirsdag den 9. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Om Fonden til bevarelse af gamle bygninger
Formand for fondens bestyrelse: Karen Smed og sekretær, Henri Amsler.
I dette foredrag skal vi høre om et specielt hjørne af Randers’ historie. I 1961 etableredes Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune.
Niels Ebbesens hus og Bødkergården i Storegade blev de første huse, som fonden erhvervede.
I dag ejer fonden 9 ejendomme med 43 boliger og 9 erhvervslejemål, hvoraf alle er smukt renoveret. Fonden er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune. Fonden køber, istandsætter og administrerer 43 boliger og 9 erhvervslejemål.

Tirsdag den 20. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal  AFLYST
Barnemordet i Veggerslev
Foredrag ved historiker Leif Sepstrup, FU
Der er tale om en kriminalhistorie, der foregik i 1831 på en nu nedlagt gård i Veggerslev by. Sognet Veggerslev ligger 7,5 km nordvest for Grenaa.
Sagen er meget atypisk i forhold til mange af de gamle kriminalhistorier. Der er ingen mænd blandt de sigtede og straffede. Der er ingen indsatte i Horsens Tugthus. Indgangsvinklen til historien, sagen fra Veggerslev, er heller ikke helt normal. Det viser sig, at hvis man graver dybere i en lille bemærkning i en kirkebog, udfolder der sig en fortælling om dagliglivet og hændelser i et landsogn.