Afholdte arrangementer

Randers Amts Historiske Samfund har afholdt mange arrangemeneter, foredrag, udflugter og rundvisninger. 

Her er den afholdte historik:


Tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Dagsorden: 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent.

Punkt 2.  Bestyrelsens beretning.

Punkt 3. Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.

Punkt 4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6. Valg til bestyrelsen.

Der vælges 3 medlemmer for en 3-årig periode.
På valg er:
a. Peter Nielsen
b. Claus Ørsted
c. Bo Rasmussen

Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.

På valg er:
a. Tove Bakke Laursen.

b.

Punkt 7. Valg af revisorer.
a. Der vælges en revisor for en 2-årig periode

Jan Nielsen er på valg

  1. Der vælges en revisorsuppleant for en 1-årig periode

Punkt 8. Eventuelt.


 

Tirsdag den 13. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal

Kendte jeg kendte.

Claus Ørsted (Foto: Karen Straarup)

Foredrag ved Claus Ørsted.


Cykelhandler og kunstdebattør, Claus Ørsted fortæller om personlige møder med en række kendte danskere, blandt andet Julius Bomholt, Svend Auken, Mogens Amdi Pedersen, Dronning Ingrid med flere.
Ikke-medlemmer er velkomne til denne del af aftenens program. Entré  50 kr.

 


 


Lørdag den 17. februar 2017 kl. 10.00-15.00  i Helligåndshusets store sal Temadag/Seminar om

Karin Michaëlis

Steen Steensen Blicher

Henrik Pontoppidan

i samarbejde med de tre litterære selskaber.

 

Fotos fra arrangementet

Vi ønsker særligt at belyse de tre forfatteres forhold til byen Randers.
Indlæg ved Palle Kirk, Erik Harbo, Flemming Behrendt og Johan Rosdahl.
Sven Foged og Ejnar Gaardmand spiller og synger.
Efter en introduktion til tiden ved Palle Kirk, er det Blichers novelle, ” Sildig Opvågnen”, der må holde for i en gennemgang af Erik Harbo, som er formand for Blicher Selskabet. Men vi kommer også omkring ”Snedkervisen”, som Sven Foged har sat melodi til, og som Ejnar Gaardmand synger med Sven ved klaveret. En enkelt Per Spillemand-vise bliver det også nok til.

Hardy Bach har skrevet om Karin Michaëlis´ og kundskabens træ i ”Syv romantiske fortællinger” (2013), men han bygger mest sit indlæg på fotos fra sin bog ”Troldens Randers”. Også til dette indlæg giver Ejnar og Sven et par Karin Michaëlis-sange.

Pontoppidaneksperten Flemming Behrendt taler om Minder og perspektiverer til forfatterskabet. Flemming Behrendt er helt klart vores førende Pontoppidan-kender. Han lægger Pontoppidan-novellen ”Minder” under lup – en uhyggelig skildring af Randers som en by med lig i lasten, men – Pontoppidan lig – ser han andre steder i forfatterskabet med andre briller.

Johan Rosdahl fra LISE (Foreningen af LItterære SElskaber) vil sammenligne og sammenfatte oplæggene om de tre forfattere. I denne opsamling vil seminarets mulighed som ”prototype” eller eksempel på lokalt baseret litteraturformidling blive diskuteret.

Frokostsandwich, kaffe, vand, te og kage er inkluderet i prisen: 100 kr. for medlemmer af Historisk Samfund eller af et af de litterære selskaber, 150 for ikke-medlemmer.
Mere info på det vedlagte ark. Hele programmet ligger også på www.historiskranders.dk
Tilmelding er nødvendig  på mail histranders@mail.dk eller billetten kan afhentes på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.

Karin Michaëlis

 

Tirsdag den 14. november kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
DE HVIDE BUSSER
FOREDRAG VED ARNE DOKTOR, ANS
Arne Doktor fortæller om Folke Bernadottes aktion – som i krigens sidste måneder – i marts/april 1945 bragte tusindvis af nordiske fanger ud af Tysklands kz-lejre. I februar 1945 havde Bernadotte opnået en aftale med SS-Rigsfører Heinrich Himmler, som var chef for hele det tyske kz-lejrvæsen. Aftalen gik ud på, at de danske og norske kz-fanger i Tyskland kunne samles i Neuengamme, kz-lejren ved Hamborg, under beskyttelse af Svensk Røde Kors. Herfra skulle de transporteres til det neutrale Sverige. Hundredvis af busser fra Sverige og Danmark deltog i aktionen. Foredraget tager udgangspunkt i en beretning, som Arne Doktor har fået af en af de danske vognmænd, som var med i aktionen. Beretningen rummer også fortælling fra et par norske fanger, som har fortalt om deres ophold i Auschwitz, og hvordan de med vognmanden fra Viborg slap ud af Tyskland.

Foto: Svensk Røde Kors

 

Foto: Nationalmuseet

 


Tirsdag den 5. december kl. 14.00-17.00 i Helligåndshusets store sal
ÅRBOGSRECEPTION FOR MEDLEMMER
Årbogen 2017 bliver præsenteret, og vi byder på en forfriskning.
I den lille sal vil der efter den officielle indledning være mulighed for at betale næste års kontingent på 300 kr. og få den nye årbog udleveret.
Alle medlemmer er velkomne.

Det var en velbesøgt reception, – ca 120 deltagere. Snakken gik livligt, og der var lang kø ved kassen som sædvanligt.

 


Hele programmet i pdf-format  RAHS2017

 

 

Lørdag den 4. november kl. 10.00-15.00 i Underværket, Stemannsgade 9
ORDETS DAG
Temaet for Ordets Dag 2017 er børne- og ungdomslitteratur.

Birte og Karen

Inger-Lise

Historisk Samfund deltager med en stand, hvor vi bl.a. sælger bøger.
Der er gratis adgang for alle


 

Lørdag den 28. oktober kl. 10.00-16.00 på Værket
REFORMATIONEN – TEMADAG
En række folkeoplysende foreninger og institutioner i Randers markerer 500-året for reformationen og undersøger med foredrag af to engagerede forskere, hvilken betydning reformationen har for det daglige liv i Danmark. Hvorfor taler vi dansk, og hvorfor fører religion til konflikter? Randers Kammerorkester deltager i dagen med værker af bl.a. J.S. Bach, der repræsenterer den protestantiske kirkes musikalske højdepunkt. Husk tilmelding til Værket. Prisen for musikoplevelser, foredrag, frokost og kaffe er 180 kr. Se programmet her: http://randersreformation.dk/about.html


 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal
ALLIEREDE FLYVERE SKUDT NED OVER DANMARK – MED LOKALE VINKLER
FOREDRAG VED ANDERS STRAARUP, RANDERS

Hør om en del af de 463 fly og 3088 allierede flyvere, der ses i AirmenDK www.airmen.dk med personlige beretninger, fotos, kort, data og links.

James Reid Bradley fra et Halifax-bombefly som det viste, blev begravet i Mindelunden på Randers Nordre Kirkegård. Andre lokale vinkler viser også, at danskere var med i et lille hjørne af en meget stor krig.
Danskere fik krigen helt ind på livet. Vi kommer tæt på enkelte flyvere.
I foredraget er der på skift overblik og detaljer om krigen ud fra flystyrt.

 

Lørdag den 9. september
EFTERÅRSTUR TIL FREDERIKSHAVN

Afgang fra Randers Arena kl. 9.00.
Vi forventer at være hjemme kl. 18.00.

Vi kører ad den gamle vej over Hadsund, Øster Hurup og tager færgen over Limfjorden til Hals. Her gør vi stop ved Hals Skanser og får formiddagskaffe.

Vi fortsætter mod Frederikshavn til Nordjyllands Kystmuseum, som består af Kystmuseet, Det Jyske Modstandsmuseum, Søfarts-afdelingen, Bangsbo Hovedgård, Bangsbo Fort samt den tilhørende have.

Vi begynder med en guidet tur på Bangsbo fort. Fortet ligger i 82 m’s højde og består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig og udbygget af det danske søværn under Den Kolde Krig. Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. verdenskrig.

Billeder fra turen

Frokosten indtages her ved dårligt vejr, ellers i Bangsbo have.

Derefter fortsætter vi til Kystmuseet. Her viser vores guide rundt og fortæller om Kystmuseet på Bangsbo, der har til huse i den gamle hovedgård. Hovedbygningen kan dateres tilbage til 1364. Museet er indrettet i de tidligere avlsbygninger, og ladegårdens nordlænge rummer Det Jyske Modstandsmuseum.
I Søfarts-afdelingen ses det unikke Ellingåskib fra 1163.

I Hovedbygningen oplever vi Den Hvide Gård, som Bangsbo kaldtes, da stedet omkring år 1900 var i Johan Knudsens eje og var samlingssted for tidens største skønånder, forfattere og kunstmalere og deres farverige liv.

Efter denne rundvisning er der mulighed for at vandre i den smukke have inden eftermiddagskaffe og hjemturen. Haven er på 8 ha. Her kan man opleve den gamle engelskinspirerede park med mange bænke, store plæner, gamle træer og lysthus. Her er også en rosenhave, læge- og krydderurtehave, sansehave, indførselshistorisk frugt- og bærhave og en samling af bonsaitræer.

Prisen er 375 kr.

 

Tirsdag den 5. september kl. 19.00-21.00 i Helligåndshusets store sal

GUDENÅ-DALEN I KRIG OG FRED

Randers Amts Historiske Samfunds billede.

BILLEDFOREDRAG VED CAND MAG ERIK HOFMEISTER
I dag er der ikke mange synlige spor efter borgene langs Gudenåen, men tænker man sig tilbage til middelalderen og senere, kunne man langs det store vandløb støde på en række borge og slotte. Det var en urolig tid, hvor det handlede det om at forsvare sine nærmeste og sine værdier. Herremand, konge og bisp brugte Gudenåens vådområder som forsvarselementer, når de opførte deres borge. Også i Randers blev der bygget forsvarsanlæg og byen blev hjemsted for kongeslottet Dronningborg. Senere tider var præget af fred i landet, og Gudenå-området blev i 1900-tallet et spændende udflugtsmål for guldaldermalerne, der her i det imponerende landskab med den store å, søerne og skovene fandt motiver til deres landskabsmaleri. Erik Hofmeister udgav i 2012 bogen “Gudenåens kulturhistorie” og i 2004 bogen “De ferske vandes kulturhistorie”.

 

 

Randers Ugen den 11.-20. august

 

Mandag den 14. august kl. 14.00- ca. 17.00Cykeltur. Vi mødes kl. 14.00 ved kasernen, Danevirkevej 5, 8930 Randers NØ. Turen går derefter til Fladbro, i alt ca. 20 km. Turen slutter ved den blå bro.
Turlederne fortæller om seværdigheder undervejs. Forfriskninger medbringer man selv. Deltagelse er gratis, men husk tilmelding til kontoret senest tirsdag den 8. august.

Tirsdag den 15. august kl. 10.00-17.00: Åbent hus på kontoret i Helligåndshuset. Vi fortæller om Helligåndshuset, byder på en kop kaffe og præsenterer nogle af de bøger, der er til salg.

Torsdag den 17. august kl. 15.00-18.00:
RANDERS HISTORISKE SAMFUND
præsenterer
DÆK-SEL’
En historie om brønddækslets forunderlige verden
Sted:
CYKELBØRSEN
VESTERVOLD 24 RANDERS
Kapellet er åbent.
Gratis adgang.

Billeder fra Dæk-sel’

Der var mere end 200 gæster i løbet af de 3 timer der var åbent.

 

Lørdag den 20. maj kl. 9.00-17.00: Tur til Rougsø
Vi fortsætter sidste års forårstur i Rougsø .

Vi begynder turen ved Randers Hallen kl. 9.00 med afgang mod lunden i Allingåbro. Vi samler Anthon Tetsche op på vejen. Han har igen lovet at være vores guide på turen. I Lunden vil vi nyde formiddagskaffen. Derefter går turen ad de små, naturskønne veje til den nyrestaurerede kirke i Gjesing. Den vil vi besøge og høre lidt om. Vi fortsætter til Løvenholm.
Løvenholm har fået en større indvendig renovering, men de gamle stuer er dog stadig bevaret. Her vil vi få en guidet rundvisning.
Frokosten indtages måske i Nørager, årets landsby 2013.
Efter frokost kører vi til Stendysserne ved Tustrup. Her vil arkæolog Niels Axel Boaz fra Grenå museum fortælle.
De nordlige strande skal også have et besøg og en fortælling. Nu er det tid til eftermiddagskaffe.
Ankomst Randers kl. 17.00.

 

stendysse


 

Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Adel, godsspekulanter og herskabsliv – herregårdene på Djursland. Foredrag ved Michael Frausing, ph.d. i historie, Herregårdsmuseet Gl Estrup.
På Djursland ligger herregårdene særligt tæt. I 1500- og 1600-tallet blev der bygget stort og flot af de adelige ejere. En række af Djurslands mest kendte herregårde stammer fra denne periode: Rosenholm, Gammel Estrup og Katholm blandt mange andre. En nedgangsperiode i begyndelsen af 1800-tallet ramte også hårdt på Djursland: konkurser, spekulation og nedlæggelser var dagens orden blandt herregårdene. Senere i århundredet fulgte en ny blomstringsperiode, hvor herregårdene igen blev ramme om et strålende herskabsliv.
rosen


Tirsdag den 4. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Luthers bordtaler. Foredrag ved Lisette Berg Andersen, cand. mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, Museum Østjylland.

lutherLuthers bordtaler er underholdende. Der er i Luthers taler en spændvidde, fra det festlige men grove til det iltre og dog kærlige. Bordtalerne er nedskrevne beretninger fra spisesalen i det tidligere Augustinerkloster i Wittenberg, hvor Luther med de mange daglige gæster debatterede verdslige og teologiske emner, der ikke altid var helt kedelige. Men også Luthers liv og virke vil blive omtalt.

 

 


Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Tirsdag den 7. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal
Forelsket i Folkekirken. Foredrag ved Hanne Hjørlund
Glimt fra et præste- og provstiliv gennem flere generationer.
43 år som sognepræst og godt 30 år som provst.

Hanne Hjørlund på talerstolen.

Så er der kaffepause.


Lørdag den 25. februar kl. 10.00-17.00  i Helligåndshusets store sal
Temadag/Seminar om St St Blicher i samarbejde med Blicherselskabet.
Foredrag, fortælling, oplæsning, sange, billeder og udstilling med emnet Blicher og Randers-egnen.
St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham senere i livet i forfatterskabet. Men også andre dele af Randers og omegn inddrages i dagens emner.
Vi tilbyder flere mindre foredrag/indlæg, så der vil forhåbentlig være noget nyt at hente for alle deltagere.
Deltagelse koster 100 kr. for medlemmer af Randers Amts Historiske Samfund og Blicherselskabet.
Ikke-medlemmer kan deltage for 150 kr.
Frokost og kaffe/te er inkluderet i prisen.

blicher
Mere info på ark. Hele programmet kan hentes HER eller kontakt Karen Straarup for flere oplysninger, 2464 6126.
Tilmelding er nødvendig  via formularen eller på mail histranders@mail.dk eller tlf. 8643 0211  til kontoret.

 

 

 

 

 

Billeder fra dagen: