Afholdte arrangementer

Randers Amts Historiske Samfund har afholdt mange arrangemeneter, foredrag, udflugter og rundvisninger. 

Her er lidt historik:


Randers Ugen den 11.-20. august

 

Mandag den 14. august kl. 14.00- ca. 17.00Cykeltur. Vi mødes kl. 14.00 ved kasernen, Danevirkevej 5, 8930 Randers NØ. Turen går derefter til Fladbro, i alt ca. 20 km. Turen slutter ved den blå bro.
Turlederne fortæller om seværdigheder undervejs. Forfriskninger medbringer man selv. Deltagelse er gratis, men husk tilmelding til kontoret senest tirsdag den 8. august.

Tirsdag den 15. august kl. 10.00-17.00: Åbent hus på kontoret i Helligåndshuset. Vi fortæller om Helligåndshuset, byder på en kop kaffe og præsenterer nogle af de bøger, der er til salg.

Torsdag den 17. august kl. 15.00-18.00:
RANDERS HISTORISKE SAMFUND
præsenterer
DÆK-SEL’
En historie om brønddækslets forunderlige verden
Sted:
CYKELBØRSEN
VESTERVOLD 24 RANDERS
Kapellet er åbent.
Gratis adgang.

Billeder fra Dæk-sel’

Der var mere end 200 gæster i løbet af de 3 timer der var åbent.

 

Lørdag den 20. maj kl. 9.00-17.00: Tur til Rougsø
Vi fortsætter sidste års forårstur i Rougsø .

Vi begynder turen ved Randers Hallen kl. 9.00 med afgang mod lunden i Allingåbro. Vi samler Anthon Tetsche op på vejen. Han har igen lovet at være vores guide på turen. I Lunden vil vi nyde formiddagskaffen. Derefter går turen ad de små, naturskønne veje til den nyrestaurerede kirke i Gjesing. Den vil vi besøge og høre lidt om. Vi fortsætter til Løvenholm.
Løvenholm har fået en større indvendig renovering, men de gamle stuer er dog stadig bevaret. Her vil vi få en guidet rundvisning.
Frokosten indtages måske i Nørager, årets landsby 2013.
Efter frokost kører vi til Stendysserne ved Tustrup. Her vil arkæolog Niels Axel Boaz fra Grenå museum fortælle.
De nordlige strande skal også have et besøg og en fortælling. Nu er det tid til eftermiddagskaffe.
Ankomst Randers kl. 17.00.

 

stendysse


 

Tirsdag den 9. maj kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Adel, godsspekulanter og herskabsliv – herregårdene på Djursland. Foredrag ved Michael Frausing, ph.d. i historie, Herregårdsmuseet Gl Estrup.
På Djursland ligger herregårdene særligt tæt. I 1500- og 1600-tallet blev der bygget stort og flot af de adelige ejere. En række af Djurslands mest kendte herregårde stammer fra denne periode: Rosenholm, Gammel Estrup og Katholm blandt mange andre. En nedgangsperiode i begyndelsen af 1800-tallet ramte også hårdt på Djursland: konkurser, spekulation og nedlæggelser var dagens orden blandt herregårdene. Senere i århundredet fulgte en ny blomstringsperiode, hvor herregårdene igen blev ramme om et strålende herskabsliv.
rosen


Tirsdag den 4. april kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Luthers bordtaler. Foredrag ved Lisette Berg Andersen, cand. mag. i middelalder- og renæssancearkæologi, Museum Østjylland.

lutherLuthers bordtaler er underholdende. Der er i Luthers taler en spændvidde, fra det festlige men grove til det iltre og dog kærlige. Bordtalerne er nedskrevne beretninger fra spisesalen i det tidligere Augustinerkloster i Wittenberg, hvor Luther med de mange daglige gæster debatterede verdslige og teologiske emner, der ikke altid var helt kedelige. Men også Luthers liv og virke vil blive omtalt.

 

 


Tirsdag den 7. marts kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal
Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Tirsdag den 7. marts kl. ca. 19.30 i Helligåndshusets store sal
Forelsket i Folkekirken. Foredrag ved Hanne Hjørlund
Glimt fra et præste- og provstiliv gennem flere generationer.
43 år som sognepræst og godt 30 år som provst.

Hanne Hjørlund på talerstolen.

Så er der kaffepause.


Lørdag den 25. februar kl. 10.00-17.00  i Helligåndshusets store sal
Temadag/Seminar om St St Blicher i samarbejde med Blicherselskabet.
Foredrag, fortælling, oplæsning, sange, billeder og udstilling med emnet Blicher og Randers-egnen.
St. St. Blicher havde meget at gøre med Helligåndshuset i Randers i sine unge dage. Han var elev på Latinskolen fra 1796-99 og adjunkt fra 1810-11. Opholdet inspirerede ham senere i livet i forfatterskabet. Men også andre dele af Randers og omegn inddrages i dagens emner.
Vi tilbyder flere mindre foredrag/indlæg, så der vil forhåbentlig være noget nyt at hente for alle deltagere.
Deltagelse koster 100 kr. for medlemmer af Randers Amts Historiske Samfund og Blicherselskabet.
Ikke-medlemmer kan deltage for 150 kr.
Frokost og kaffe/te er inkluderet i prisen.

blicher
Mere info på ark. Hele programmet kan hentes HER eller kontakt Karen Straarup for flere oplysninger, 2464 6126.
Tilmelding er nødvendig  via formularen eller på mail histranders@mail.dk eller tlf. 8643 0211  til kontoret.

 

 

 

 

 

Billeder fra dagen:


Årbogsreception Tirsdag den 6. december kl. 14.00-17.00


Årbogsreception i Helligåndshusets store sal. Årbogen 2016 bliver præsenteret.
Samme dag markerer vi Randers Amts Historiske Samfunds 110 års jubilæum.

Vi byder på en forfriskning og lidt underholdning.
En livskraftig og idérig 110-årig er nok værd at fejre!

Formand Inger-Lise Mørup byder velkommen.

 

Herunder ses artikelforfatterne til den nye årbog.

HISTORIER fra RANDERS 5
med 27 spændende historier fra Randers blev også præsenteret.

rds5

 

 


Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00-21.00
Mit liv som tyskerbarn.  Ved Lone Hansen
lone
Lone Hansen fortæller i sit foredrag om, hvordan hun blev født under krigen af en ung, ugift dansk kvinde, faderen var tysk soldat. Efter et ophold på et spædbørnehjem og et plejeophold hos en præstefamilie blev Lone bortadopteret knap 5 år gammel. Det er beretningen om en opvækst med mange fortielser, om konsekvenserne for de unge forældre.
Lone Hansen levede i mange år et godt liv uden at kende sine rødder. Mange år senere fandt hun sine slægtninge i Danmark og i Tyskland. Hun fortæller om arbejdet med at forsøge at få forbindelse med sine biologiske forældre.
Budskabet i Lones foredrag er: ”Det er på høje tid, at vi tilgiver disse kvinder, som forelskede sig i en tysk soldat”.
Det officielle tal for ”tyskerbørn” født i Danmark er 5.500, men virkelighedens tal er langt højere, da mange aldrig blev registreret.

 

 

Lørdag den 29. oktober kl. 10.00
Ordets dag i Underværket
, Stemannsgade 9.
Foreningen deltager med en stand.
Ordets dag i Randers er efterhånden en fast tradition. I 2016 er temaet SPROGET, – fra dronningens nytårstale til RAP og SMS. Der er gratis adgang for alle. Udførligt program vil være på hjemmesiden forud for dagen.

 

 

Tirsdag den 8. november kl. 19.00-21.00
Beretning om familien Oppenheims skæbne som jøder under 2. Verdenskrig

ellenVed Ellen Oppenheim og Niels Ole Frederiksen.
Da Danmark blev besat af Nazityskland i 1940, var man ikke klar over, hvordan det ville gå med de ca. 6000 danske jøder. Ellen Oppenheim vil fortælle sin personlige beretning om de dramatiske oplevelser som jøde i 1943 og ikke mindst om livet i KZ-lejren Theresienstadt.
Niels Ole Frederiksen vil indlede beretningen med nogle faktuelle oplysninger om de historiske begivenheder op til den 2. oktober 1943.

 

 

arbeit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 24. september
Efterårstur til Brunkulslejerne i Søby, Uhre kirke m.m.
Afgang Randers Hallen, Viborgvej kl. 8.30, ankomst Randers kl. ca. 18.30.
lejre
Brunkul løste under Besættelsen 1940-45 to værdifulde opgaver: Brændsel og beskæftigelse. På den baggrund tiltrak området arbejdskraft fra alle egne af landet. Brunkulsarbejderen spillede derfor en vigtig rolle på en af Danmarks største og vigtigste arbejdspladser, som leverede brændsel over hele landet. I 1940’erne og frem til maj 1970 var brunkulslejerne i Søby også Danmarks farligste arbejdsplads.
I dag ser man i Søby et fantastisk naturområde.
Turen gennemføres med lokale guider, der kan fortælle mange interessante detaljer om egnen, arbejdet og museet.
Der er også guide i Uhre Kirke og Uhre Mølle.
Tilmeldingsfrist 13. september. Tilmelding og betaling på kontoret om tirsdagen kl. 15.00-17.00.
Pris: 375 kr. pr. person for tur med guider, formiddagskaffe med rundstykke, frokost og eftermiddagskaffe.

 

 

Tirsdag den 20. september kl. 19.00-21.00
Bødler, rakkere, natmænd og kæltringer på den jyske hede
Magister Mette Gundel er en garvet og underholdende foredragsholder, som ikke lægger fingrene imellem, når hun fortæller om straffe efter Danske Lov og om bødlens, rakkernes og natmændenes arbejde, som blev betragtet som urent og uærligt, og som medførte total isolation af de stakkels mennesker.

mettegundelHun fortæller også om en anden udstødt befolkningsgruppe: De omvandrende pæredanske kæltringer, som i over 300 år vandrede hjemløse rundt på hedeområderne i Jylland med deres kvinder, børn og gamle. De blev lagt for massivt had, de var forfulgte, isolerede og ydmygede på krop og sjæl – slægt efter slægt – af offentligheden og de andre borgere.
Kirken var det eneste sted, de blev tolereret, men godt nok kun på særlige vilkår. Der var endeløse konflikter, og de sidste ægte kæltringer “uddøde” så sent som i begyndelsen 1930’erne.

Foredraget er ledsaget af billeder. Der bliver desuden lejlighed til at se og røre ved forskellige genstande, som har været benyttet i perioden.

 

 

 

 

Lørdag den 21. maj kl. 9.00 – ca. 17.00

TUR TIL ROUGSØ

Vi mødes ved Skat Randers
Første stop, Fjordcentret i Voer, hvor der er kaffe og rundstykker. Efter at have beset centret, kører vi, via Kare og Holbækgaard og Holbæk, til Estruplund Kirke. Vi vil se de mange interessante kalkmalerier her og gå en tur på kirkegården for at se de engelske grave.

Derefter kører vi til Estruplund Gods. Her vil kammerherre O. von Lowzow (eller Anne v. L) fortælle om godset.

rougsø1
Frokost på Ørsted Kro. Drikkevarer for egen regning.

Herefter besøges Hevringlejren, som blev anlagt af tyskerne under besættelsen, og som fungerede som flygtningelejr frem til 1949. Den fungerer i dag som indkvartering i forbindelse med brug af Hevring terræn.

Vi forventer at være tilbage i Randers kl. 17.00.

 

52 personer var med på turen – de havde en dejlig dag:

 

 


SCANDIA, TOGFABRIKKEN I GODE TIDER

scandia

 

 

Tirsdag den 3. maj kl. 19.00 – 21.00
SCANDIA, TOGFABRIKKEN I GODE TIDER
er emnet tirsdag den 3. maj kl. 19-21 i Helligåndshusets store sal, når Historisk Samfund afslutter forårssæsonens foredragsrække. – ved direktør Per Nørret

 

Stort fremmøde – 140 personer fik en introduktion i moderne ledelses-strategier og et blik bagud i historien.

Billeder fra foredraget:
maj2016 002 maj2016 001 maj2016 003 maj2016 004

 


 

Turen til Grenå

 

 

Turen til Purhus

 

 

100 års Jubilæum mm.

 

 

Årbogsreception 2006

 

 

Årbogsreception 2007 i Sct. Mortens Hus

 

 

Årbogsreception 2008