Slotte og Herregårde

fussingFussingø

En borgruin, en barokhave, en greveslægt, et slot, et gods og dets mennesker er beskrevet i bogen. Bogen om Fussingø var den første herregårdsbog udgivet af Historisk Samfund for Randers Amt. 10 forskellige forfattere har bidraget med artikler om slottes historie, ejerne, erindringer fra forskellige perioder, byggestil og meget mere.
Fussingø er en af de danske herregårde, der længst er gået i arv fra slægt til slægt. I 400 år ejede forskellige grene af slægten Skeel/Scheel-Plessen, og gennem de første fem generationer bar ejerne navnet Skeel.
Der er desuden et helt kapitel om malerfamilien Thrane på Fussingø i 1600-1700-tallet.
Forfatterne er: Inger Marie Hyldgård, N J Israelsen, Mikolaj Hyllestad, Ebbe Johannsen, Heino Wessel Hansen, N Thyge Jensen, Jens Jensen, Frits Nicolaisen, Elisabeth Grevinde Stolberg og Lise Andersen.
Redaktion og tilrettelæggelse: Frits Nicolaisen og Palle Schødt Rasmussen.
Bogen er rigt illustreret og rummer bl.a. kopier af gamle matrikelkort.
Bogens omslag viser Joachim Bünsows oliemaleri af Fussingø malet i 1864.
Bogen er på 184 sider. Den udkom i 1989 og er desværre udsolgt, man kan låne den på biblioteket eller være heldig at finde den antikvarisk. Serien omfatter desuden bøger om Rosenholm, Gl. Estrup, Overgaard og Stenalt.


 

rosenholm

Rosenholm

Bogen fortæller historien om slottet Rosenholm og den kendte slægt Rosenkrantz, som påbegyndte opførelsen af slottet i 1559 og stadig ejer det.
Hvert år besøger mange mennesker Rosenholm, og under rundgangen i stuerne kan de betragte det rige inventar, samlet af slægten Rosenkrantz. Rosenkrantzerne har været bemærkelsesværdige ved deres aktive virke i politik, kultur og videnskab. Bogen indeholder da også en gennemgang af bygningskunsten, inventaret og slægten. Carin Rosenkrantz giver i bogen udtryk for sin usikkerhed med hensyn til Rosenholms fremtid. Hun var som enke ejer af slottet fra 1975 til sin død i 1996. Herefter blev Rosenholmfonden ejer, men stadig med Rosenkrantz-slægten i ledelsen.
Bogen er et forsøg på at give et alsidigt og dækkende overblik over Rosenholms historie, samt at præsentere kendt stof og nye undersøgelser.
Bogen om Rosenholm udkom i 1991.
Forfatterne er: N J Israelsen, Carsten Porskrog Rasmussen, Hans Bjørn, Merete Bøgild, Jens Jensen, Erna Lorenzen, Preben Skaarup, Carin lensbaronesse Rosenkrantz.
Redaktør: Frits Nicolaisen.
Bogen er på 184 sider med mange fine illustrationer og med omhyggelige noter. Forsiden viser en tegning udført af maleren Martinus Rørbye, som i 1830 rejste i Jylland sammen med H C Andersen, han besøgte Rosenholm og tegnede slottet fra sydøst, en fin lidt bleg tegning.
Bogen er en del af en serie, der desuden omfatter bøger om Fussingø, Gl. Estrup, Overgaard og Stenalt. Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og kan af og til findes antikvarisk.

 

 


 

gammelestGammel Estrup

Bogen udkom i 1993 og er nr. 3 i rækken af herregårdsbøger fra Historisk Samfund for Randers Amt, de øvrige beskriver Fussingø, Rosenholm, Overgaard og Stenalt.
De fleste historieinteresserede kender vist Gammel Estrup som det gode herregårdsmuseum, der viser nutidens mennesker, hvordan livet på herregården tidligere formede sig.
Gammel Estrup har en knap 700 år lang historie. De første 600 år var herregården ejet af slægten Brock/Scheel, som i store dele af historien var en af Danmarks mægtigste og rigeste familier. Bogen beskriver de berømte slægter Skeel/Scheel og Brock og deres tilknytning til Gammel Estrup. Herregårdens historie fra gigantisk godsimperium til bortsalg og oprettelse af Jyllands Herregårdsmuseum, som nu hedder Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Bogen kan således være en værdifuld vejledning, hvis man vil fordybe sig i historien.
Forfattere til artiklerne i bogen er: N J Israelsen, Vibeke Nielsen, Svend Nielsen, Hans Bjørn, Carsten Porskrog Rasmussen, Merete Bergild, Jens Jensen.
Redaktør: Frits Nicolaisen.
Bogen er på 220 sider med en mængde illustrationer og fyldige noter.
Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og kan af og til findes antikvarisk.

 

 


 

overgaardOvergaard

Bogen om Overgaard, udgivet af Historisk Samfund for Randers Amt blev udgivet i 1997. De øvrige bøger i serien omhandler Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Stenalt.
Bogen er på 215 sider. Redaktør: Frits Nicolaisen.
Den er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket eller evt. skaffes antikvarisk.
Forfatterne er: N J Israelsen, Hans Bjørn, Lise Gotfredsen, Inge Mejer Antonsen, Carsten Bach-Nielsen, Jens Villiam Jensen, Helle Zacho, Flemming Juncker, Stig Andersson.
Overgaard er en af de herregårde, som gennem tiden har påkaldt sig stor opmærksomhed og været genstand for offentlig interesse. Det skyldes ikke mindst de markante ejere, der på forskellig måde har sat deres præg på Overgaard.
Her skal blot nævnes Jørgen Lykke, Frederik von Arenstorff, Flemming Juncker og senest de nuværende ejere Birte Brask Thomsen og Peter Andersen.
Ejerne har gjort sig bemærket ved at bygge, opdyrke, herske og investere.
Men Overgaard er også et renæssanceslot med en spændende bygningshistorie, og derudover er Overgaard et af landets største og mest moderne landbrug. Bogen behandler alle disse aspekter.

 


 

stacks_image_18Stenalt (2009)

Den er er nr. 5 i Randers Amts Historiske Samfunds herregårdsserie, der omfatter Fussingø, Rosenholm, Gl. Estrup og Overgaard.
Bøgerne behandler herregården i et helhedsperspektiv, der omfatter både historien, ejerne, godsernes drift, bygningernes særpræg og indretning samt den kunsthistoriske side af livet på en herregård i fortid og nutid.

Denne bogs forfattere er: Arkitekt Jørgen Overby, lektor Hans Bjørn, godshistoriker Jens Villiam Jensen, godshistoriker Jens Skriver, kunsthistoriker Lise Gotfredsen, ejerne af Stenalt Dorte Mette Jensen og Arne Fremmich, skovridder Niels Terp-Hansen og kunsthistoriker Claus M. Smidt. Redaktion: Palle Kirk

Bogen er med mange farvebilleder og en række historiske fotos af ejerne og livet på Stenalt. Den er på 175 sider.


 

stacks_image_19Mammon og magt i slottets skygge
af Henning Hall(1994)

En byhistorie, hvori de økonomiske og sociale betingelser for samfundsudviklingen er ledetråden. Men forfatteren har valgt atfortælle, og gør det gennem menneskeskæbner, hvori denne historiske periode afspejles i stort og småt.

Bogen om Randers i Christian 4.s tid er spækket med lensmænd, købmænd, borgmestre, rådmænd og andet godtfolk. Den skraber tillige bunden med sig. Husarme, stakler og andre hårdtprøvede sjæle genopleves side om side med kongen, som i særklasse er den af vore monarker, der fylder mest i den folkelige bevidsthed.

Tidsmæssigt bevæger læseren sig fra Christian 4.s tronbestigelse til 1660, da købmændene kuppede enevælden på plads. det var årene, hvor rådhusets indflydelse voksede, mens Slottet ved Østervold ruineredes. Der er samtidig en af danmarkshistoriens voldsomste epoker. Byens indbyggere inddrages i fire krige. Forfatteren følger dem i felten, på flådens skibe og når landet overrendes af fjenden, der brandskatter byen. det er altsammen fortid, og alligevel – livfuld erindring.ryttereRyttere, Rak og Randersborgere 

af Henning Hall

Her er tale om en virkelig livfuld lokalhistorie med masser af illustrationer.
Bogen giver en skildring af garnisonsbyen Randers’ historie i 1700-tallet, hvor byen blev udbygget og gjorde de første skridt mod en industriel udvikling.
Indholdsmæssigt er bogens afsnit stort set ens derved, at de alle tager deres udgangspunkt i en eller anden konkret begivenhed – et kongebesøg, en retssag, en ildebrand osv. Men alligevel har afsnittene vidt forskellig karakter.

Bogens utroligt levende fortællerstil inspirerer endvidere til selv at gå ud og opleve historien, til selv at komme på nærmeste hold af begivenhederne. Det er ikke en systematisk historisk byvandring, der lægges op til her, men det er fortællerglæde, inspiration, levendegørelse, som naturligvis bygges op af forfatterens indgående viden. Bogen forudsætter et vist lokalkendskab, men der er også meget at hente for ikke-randrusianere.

Udgivet 1986. 286 sider.
Bogen er udsolgt, men kan af og til købes antikvarisk.

 


 

 

stacks_image_20Fra Handelsplads til storkommune.

I fem afsnit har forfatterne tilstræbt at skrive en kronologisk og overskuelig fremstilling af hovedlinierne i Randers bys historiske udvikling.

Det første afsnit handler om middelalderen frem til reformationstiden. Her beskrives især hvad den arkæologiske udforskning har at sige om byen. de kirkelige institutioner, kirker og klostre er centrale emner.

Købmændenes Randers 1500-1800 er byens blomstringsperiode, hvor de indflydelsesrige købmandsslægter spiller den afgørende rolle.

Industrialiseringens Randers 1800-1915 handler om fabrikkers opståen, socialismens og fagbevægelsens indtog i byen, de sociale og boligmæssige problemer.

Arbejdernes Randers 1915-1950 beretter om den socialdemokratiske magtovertagelse i byen, saneringsplaner, nye arbejderboliger, biograferne, der sætter massekulturen i gang, den store indflytning fra landdistrikterne og bilens betydning, generalstrejke og besættelsestid.

Velfærdens Randers 1950-1975 fortæller om de store saneringsarbejder, rationalisering på arbejdspladserne, uddannelseseksplosionen, Kulturhus, Randershal, kommunesammenlægning og storkommunen.

Bogen er udgivet af
Randers Amts Historiske Samfund
Kulturhistorisk Museum Randers og
Randers Lokalhistoriske Arkiv i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum med støtte fra Randers Kommune.sctmortenSct Mortens Kirke

Bogen blev udgivet i forbindelse med Sct. Mortens Kirkes 500 års jubilæum i samarbejde med Sct. Mortens Sogns Menighedsråd.
Mange fagpersoner har bidraget med artikler til bogen, som giver et grundigt indblik i kirkens historie. Bogen beretter om bygningen, inventaret, præsterne og menighedens liv gennem de 500 år. Særlige familier er nærmere beskrevet.
Sct. Mortens kirke er et fint eksempel på en gotisk købstadskirke fra middelalderens sidste periode. Et særskilt kapitel beskriver Randers Helligåndskloster og den tilknytning, der har været til kirken.
Bogen er et vægtigt indlæg i Sct. Mortens kirkes historie.
Omslaget viser et udsnit af Johannes Rasch og Hans Heinrich Eegebergs Randersprospekt fra ca. 1748, hvor Sct. Mortens Kirke ses som ”kullet” kirke, dvs. uden tårn.
Udgivet 1994. 239 sider. Den er illustreret og forsynet med noter.
Forfattere: Jørgen Nybo Rasmussen, Inger Marie Hyldgård, N J Israelsen, Hans Jørgen Frederiksen, Merete Bergild, Jens Jensen, Jens Ingvordsen, Ulrik Rasmussen, Henning Henningsen, Peter Bondesen, Ole Degn, Viggo Jensen, Bent Frederiksen, Axel Rye.
Bogen er for længst udsolgt, men kan lånes på biblioteket og af og til købes antikvarisk.

 


 

stacks_image_21På Gennemrejse, en fortælling om jøderne i Randers
Henning Halls bog udkom i 2004.

Bogen fortæller om de første jøder, som kom vandrende til Randers sidst i 1700- tallet. Flere af disse fik stor betydning for byens udvikling bl.a. oprettede huset Ree et stort rederi, hvis skibe besejlede verdenshavene, ligesom oprettelsen af Randers Discontobank blev støttet herfra.

Der fortælles om farverige hestehandlere, om religionslærer Alexander Syskind og den lærde Rabbiner dr. Wreschner. Vi får gennem Henning Halls gode indsigt i jødedommens traditioner et levende indblik i det liv, som blev levet i miljøet omkring Rosengade og Snaregade. Der skrives også om de to synagoger, den første i Snaregade og den næste, som blev bygget i Nordregrave i 1858 og var der indtil 1936.

Bogen giver ikke blot indblik i jødernes historie, den bidrager også til Randers bys historie i det hele taget.

 skulpturSkulptur i det fri i Randers
Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

vejnavneVejnavne i Randers Kommune

Tekst kommer…

 

 

 

 

 

 

 


 

Desuden formidler vi også:

  • Bogen om Støvringgaard
  • Bogen om Ankerstjerne