Velkommen


profiltrans

Logo – klik for detaljer

Randers Amts Historiske Samfund

Kontoret er desværre fortsat lukket 

Generalforsamling og foredrag i marts er  AFLYST/UDSAT

Nyhedsmail er udsendt den 25. februar 2021
Se den her:

Kære medlemmer

Vi må igen udsende en meddelelse med aflysning!
Desværre er vi nødt til at aflyse/udsætte den ordinære generalforsamling, der skulle have været afholdt 9. marts. Den bliver gennemført, så snart det er muligt, og der vil blive indkaldt på sædvanlig måde.
Som annonceret er der vedtægtsændringer på dagsordenen, – bestyrelsen fremsætter forslag med mindre justeringer, så vedtægterne er i overensstemmelse med gældende regler.

Foredraget med Karen Smed og Henri Amsler er også udsat.
Man må jo bare konstatere, at vi efterhånden har lært at tilpasse os corona-forholdene.

Siden sidst er det heldigvis lykkedes at få bragt årbøger ud til de af jer, der ikke havde nået at hente den.
Vi håber, alle har fået årbogen, – ellers hører vi gerne om det.
I denne forbindelse er det også lykkedes at få en del mail-adresser justeret. Desværre får vi stadig nogle retur. Det er ærgerligt, så hvis I hører om nogen, der ikke modtager nyhedsmail, hører vi gerne fra jer.

Denne stille periode har vi bl.a. også brugt til at få justeret lidt på hjemmesiden. Der vil stadig blive rykket lidt rundt på indholdet så det forhåbentlig er overskueligt.

Nyheder vil fremover ofte blive lagt på hjemmesiden op til weekenden. Det er nemlig tydeligt, at der netop i weekenden er mange besøg. Pudsigt nok er der hver uge nogle fra udlandet, der besøger hjemmesiden, måske på grund af det store billedmateriale. Det er kun dejligt, – alle er velkomne.

Det er selvfølgelig stadig muligt at købe nogle af vores bøger, eksempelvis er der sikkert mange af jer, der endnu ikke har købt den nye bog om Sct. Mortens Kirke, skrevet af  Bent Martinsen. Prisen er 300 kr for medlemmer.
Men vi har også mange andre titler, kig evt. på hjemmesiden, skriv blot en mail, og vi finder en løsning.

Der kan også stadig betales kontingent:
Kontingentet er som hidtil 300 kr. for husstanden.

Bankoverførsel til konto: 1551 4711664831. Husk i feltet ”Besked til modtager” at skrive navn og gerne medlemsnummer, så vi kan se, hvem der indbetaler.
Mobile Pay: 169341 (Bemærk – nyt nummer). Husk også her navn og gerne medlemsnummer.

Vi vil fortsat prøve at holde jer orienteret på hjemmesiden www.historiskranders.dk
Næste nyhedsmail forventes udsendt i marts.

Bestyrelsen sender jer en varm hilsen her i det måske spirende forår, vi håber, at vi snart igen kan mødes.

Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Karen Straarup

Denne mail kan besvares, hvis der er tale om almindelige tilkendegivelserellers bedes I benytte foreningens mail histranders@mail.dk eller de enkelte bestyrelsesmedlemmers mail.
Mød os også på Facebook:  https://www.facebook.com/historisk.randers/

 

Fra Årbogen 2020!

Når vi bringer den årlige buket af artikler, er vi samtidig med til at udbrede fortællingen om nationen og den sammenhængskraft, vi er afhængige af, men teksterne tager også livtag med nogle af de faste dogmer, der af og til bringes til torvs om vor fælles historie. Glæd jer til at læse de meget forskellige artikler.

En frisk historie om at være barn og ung i Sem for omkring 70 år siden, en lige så levende beretning om de mennesker, der stod bag den vigtige hestehandel i Randers, – beskrivelserne giver anledning til tanker om en svunden tid.

Dog fylder 2 begivenheder allermest i årbogen: I år fejrer vi både 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark og 75-året for Danmarks befrielse. Disse 2 begivenheder blev skelsættende i Danmarks historie og den måde, vi definerer os som danskere på, så de fylder naturligvis godt i bogen, hele 3 artikler.


Billedet er fra Anders Straarups artikel “Jernbanesabotagen i Langå”

 

 

 

 

 


Billede fra Bent Bjerre Bachs dejlige artikel “mens vi venter på ligestilling”.
Erindringer fra en opvækst i Sem.

 

Det fine billede på omslaget viser den nyopdagede komet NEOWISE, der besøgte os i juli. Den var nogle steder så tydelig, at man kunne se den med det blotte øje.
Kometer er klumper af is, der er i kredsløb om Solen. De kan have en atmosfære og hale af gas. I de klare sommeraftener kunne man få sig en ekstra lille oplevelse ved kigge mod nord, hvor kometen kunne ses på aftenhimlen. Fotografen fangede den over Dronningborg.


 

Bent Martinsen: Sct Mortens Kirke                     
Ny bog er udkommet. Kan købes på kontoret og ved foredrag. Pris 300 kr.
Bent Martinsen kalder selv bogen for en “folkebog”, hvor læseren tages med ind i kirken og følges rundt. Bogen blev tildelt Karin Michaëlis-prisen 2020.
Amtsavisen skrev: Nu har han skrevet en bog om den kirke, han priser så højt. Et let tilgængeligt værk, hvor historiske fakta, tro og kunst bindes sammen i et flydende og begejstret sprog.
Bogen er udkommet på forlaget Bogform, som skriver: Sct. Mortens Kirke i Randers er stedet, hvor en del af byens langtidshukommelse er bevaret. Bygningen, dens inventar og kunstsamling fortæller historien om Sct. Mortens Kirke, som en del af handelsstaden Randers samtidig med, at den forbinder det lokale med det nationale og internationale kirke-, kultur- og kunsthistorie. Der fortælles om konger, præster, lensmænd, købmænd, arkitekter og kunstnere, som på forskellig vis gennem tiden har sat deres særlige præg på Sct. Mortens Kirke.


Randers Amts Historiske Samfund

har siden stiftelsen i 1906 arbejdet for at udbrede kendskabet og forståelsen for historiske og kulturelle emner i Det Gamle Randers Amt.
Foreningen udgiver hvert år en årbog, ligesom vi også har udgivet en række bøger om specifikke kulturelle emner.
Desuden arrangeres der foredrag og ture til nære og fjerne lokaliteter med kulturhistorisk værdi.
En lidt mere detaljeret historik kan læses her.


Bybrønd på Rådhustorvet
carousel_image_17_1Før den offentlige vandforsyning blev etableret, fik randrusianerne vand fra brønde og gadepumper placeret på centrale offentlige steder i byen. Historikerne har kendskab til tre sådanne brønde fra Middelalderen og 11 senere pumper. Der eksisterer tilmed fotos af en: Torvekilden på Rådhustorvet, der virkede helt op mod 1900, og som på billedet står i ensom majestæt på torvets toppede brosten – endnu før Niels Ebbesen indtager sin plads (1882). En anden berømt gadepumpe stod foran Svaneapoteket for enden af Torvegade og gav efter sigende særlig velegnet vand til brygning af det kendte Buur-øl. I øvrigt har vandkvaliteten i bybrøndene og gadepumperne næppe været tilfredsstillende efter vore dages målestok.

 

Rådhustorvet ved Houmeden

carousel_image_10_1

På hjørnet af Rådhustorvet og Houmeden ligger endnu i dag et af byens meget gamle og smukke huse, opført i perioden 1560-70. I mange år var det i Bay-slægtens besiddelse, men også navnet Rohde er stærkt knyttet til huset. Hermann Rohde købte huset i 1859 og drev i 35 år sin omfattende handelsvirksomhed herfra.

Rohde-navnet blev måske endnu mere kendt gennem købmandssønnen Johan Rohde, der skabte sig en smuk kunstnerisk karriere som maler og kunstpolitiker – og forevigede 1800-tallets Randers i en række malerier. Billedet er taget kort før en ombygning af ejendommen i 1909.

Find flere lignende historier på siden Kend din By

orangeline

– før i tiden…

orangeline